Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUITINIO GYVENTOJŲ APTARNAVIMO KOMBINATO  
 BUITINIO GYVENTOJŲ APTARNAVIMO  
 CIVILIŲ GYVENTOJŲ AUKŲ  
 CIVILIŲ GYVENTOJŲ  
 DALIS GYVENTOJŲ  
 DARBINGO AMŽIAUS GYVENTOJŲ  
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJŲ  
 DAUGUMA GYVENTOJŲ  
 DAUGUMA LIETUVOS GYVENTOJŲ  
 DAUGUMA ŠALIES GYVENTOJŲ  
 DAUGUMOS GYVENTOJŲ  
 DEŠIMČIAI TŪKSTANČIŲ GYVENTOJŲ  
 DĖL GYVENTOJŲ santaupų indeksavimo; atsiskaitymo už elektros ir šilumos energiją; lėšų panaudojimo; papildomų išlaidų 
 DĖL GYVENTOJŲ PAREIŠKIMŲ SKUNDŲ IR PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINIO LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO TYRIMO CENTRO ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL YPATINGOS REIKŠMĖS ARCHYVŲ IŠSAUGOJIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL BRANGŲ TURTĄ ĮSIGIJUSIŲ ARBA ĮSIGYJANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ DEKLARAVIMO  
 ESTIJOS GYVENTOJŲ  
 GRĄŽINTINŲ NAMŲ GYVENTOJŲ  
 GYVENTOJŲ APKLAUSOS  
 GYVENTOJŲ APKLAUSĄ  
 GYVENTOJŲ APRŪPINIMO  
 GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 GYVENTOJŲ APTARNAVIMO  
 GYVENTOJŲ ASMENINIAM ŪKIUI  
 GYVENTOJŲ ASMENINIO ŪKIO POREIKIAMS  
 GYVENTOJŲ DALIS  
 GYVENTOJŲ DALĮ  
 GYVENTOJŲ DAUGUMĄ SUDARO ... 
 GYVENTOJŲ GRUPIŲ  
 GYVENTOJŲ GRUPĖMS  
 GYVENTOJŲ INDĖLIAI  
 GYVENTOJŲ INDĖLIUS  
 GYVENTOJŲ INDĖLIŲ BANKRUTUOJANČIUOSE BANKUOSE DALINIO KOMPENSAVIMO  
 GYVENTOJŲ INDĖLIŲ  
 GYVENTOJŲ IR BŪSTŲ  
 GYVENTOJŲ MIGRACIJOS  
 GYVENTOJŲ PAJAMOS  
 GYVENTOJŲ PAJAMŲ GARANTIJŲ  
 GYVENTOJŲ PAJAMŲ MINIMUMAS  
 GYVENTOJŲ PAJAMŲ  
 GYVENTOJŲ PAREIŠKIMŲ SKUNDŲ IR PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMO  
 GYVENTOJŲ PERKAMOJI GALIA  
 GYVENTOJŲ PRIEAUGIO  
 GYVENTOJŲ REGISTRO  
 GYVENTOJŲ SANTAUPŲ IR DRAUDIMO ĮMOKŲ  
 GYVENTOJŲ SANTAUPŲ  
 GYVENTOJŲ SKAIČIAUS  
 GYVENTOJŲ SKAIČIUI  
 GYVENTOJŲ SKAIČIUMI  
 GYVENTOJŲ SKAIČIUS  
 GYVENTOJŲ SKAIČIŲ  
 GYVENTOJŲ SLUOKSNIAI  
 GYVENTOJŲ SLUOKSNIAMS  
 GYVENTOJŲ SLUOKSNIUS  
 GYVENTOJŲ SLUOKSNIŲ  
 GYVENTOJŲ SURAŠYMAI  
 GYVENTOJŲ SURAŠYMAS  
 GYVENTOJŲ SURAŠYMO  
 GYVENTOJŲ SURAŠYMĄ  
 GYVENTOJŲ SURAŠYMŲ  
 GYVENTOJŲ SVEIKATAI  
 GYVENTOJŲ SVEIKATOS  
 GYVENTOJŲ TANKUMAS  
 GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMĄ  
 GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO  
 GYVENTOJŲ UŽIMTUMO  
 KAIMO GYVENTOJŲ  
 KAUNO GRĄŽINTINŲ NAMŲ GYVENTOJŲ TEISIŲ GYNIMO KOMITETO PIRMININKAS  
 KAUNO GYVENTOJŲ  
 KAUNO MIESTO GYVENTOJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS STRATEGIJOS  
 KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ  
platinti TARP GYVENTOJŲ  
 KRAŠTO GYVENTOJŲ  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDAS  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO REORGANIZAVIMO  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRUI  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDĄ  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ INDĖLIŲ  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ  
 MIESTELIO GYVENTOJŲ  
 MIESTO GYVENTOJŲ  
 NAMO GYVENTOJŲ  
 NATŪRALUS GYVENTOJŲ PRIEAUGIS  
 NUSTATYTĄJA TVARKA NAGRINĖJA GYVENTOJŲ PAREIŠKIMUS SKUNDUS BEI PASIŪLYMUS IR IMASI REIKIAMŲ PRIEMONIŲ KAD BŪTŲ IŠSPRĘSTI JUOSE KELIAMI KLAUSIMAI  
 PAGAL GYVENTOJŲ SKAIČIŲ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ GARANTIJŲ įstatymą 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ BRANGIAM TURTUI ĮSIGYTI  
 PASAULIO GYVENTOJŲ  
 PLANETOS GYVENTOJŲ KURIE DAR GYVENA BE ELEKTROS  
 PRIĖMIMĄ IŠ GYVENTOJŲ  
 RAJONO GYVENTOJŲ  
 SAVIVALDYBIŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMĄ  
 SOSTINĖS GYVENTOJŲ  
 SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITŲ GYVENTOJŲ APTARNAVIMO ĮSTAIGŲ VADOVAI  
 TAIKIŲ GYVENTOJŲ  
 APLINKINIŲ GYVENTOJŲ  
 VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ BEI KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ ESANČIŲ GYVENTOJŲ INVESTICINĖSE SĄSKAITOSE DEPONAVIMO  
 VIETINIŲ GYVENTOJŲ  
 VIETOS GYVENTOJŲ  
 VISUOTINIO GYVENTOJŲ SURAŠYMO  
 VISUOTINIS GYVENTOJŲ SURAŠYMAS  
 VISŲ GYVENTOJŲ  
 ĮSTATYMO DĖL GYVENTOJŲ INDĖLIŲ BANKRUTUOJANČIUOSE BANKUOSE DALINIO KOMPENSAVIMO  
 ĮSTATYMĄ DĖL GYVENTOJŲ SANTAUPŲ KOMPENSAVIMO  
 ŠALIES GYVENTOJŲ  
 ŪKININKŲ IR KITŲ GYVENTOJŲ  
 ŽEMĖS GYVENTOJŲ  
 ATSAKYTI Į KLAUSIMĄ AR KOMPENSUOTI GYVENTOJŲ INDĖLIUS  
 BALTIJOS ŠALIŲ GYVENTOJŲ  
 BENDRŲ IR UŽSIENIO KAPITALO ĮMONIŲ TURTO GYVENTOJŲ PASTATŲ IR KELEIVIŲ PRIVALOMOJO DRAUDIMO