Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO ATLEISTAS PAREIGŲ  
 BUVO TREMTI LIETUVOS  
 BUVO VEŽTOS LIETUVOS MUITŲ TERITORIJOS IR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ TARP JŲ DĖL BROKO  
 BUVO PAŠALINTAS AIKŠTĖS  
džinas išleistas  BUTELIO  
 BUVO VIENAS NEDAUGELIO  
eina  VIENO KAMBARIO Į KITĄ  
 BĖGA NAMŲ  
eina; kraustosi  PROTO  
 BŪTINA NURODYTI VEŽANT PREKES LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS ĮFORMINTO BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ LAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS LAIDOS AR JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS LAIDOS AR JŲ DALIS KOMPENSUOJAMA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ LAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ LAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 CITATA  biblijos 
gaunamos  ĮVAIRIŲ ŠALTINIŲ  
geležies šalinimo; iššoko  VANDENS  
geria; semia VANDENĮ  šachtinių šulinių; šulinio 
gerkite  JOS VISI NES TAI YRA MANO KRAUJAS  
gerti TIESIAI BUTELIO  
griauna  PAMATŲ  
 DAR TŲ LAIKŲ KAI ... 
 DARBDAVIO INICIATYVA GALI BŪTI ATLEIDŽIAMI DARBO  
grįžo  TREMTIES  
grįžę  ĮKALINIMO VIETŲ  
grįžęs  ĮKALINIMO VIETOS  
gyventi  PENSIJOS  
 DAUGIAU KAIP VIENO SANDĖLIO  
importas  ŠIOS ŠALIES  
 DEPARTAMENTUI VADOVAUJA DIREKTORIUS KURĮ SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA PAREIGŲ  
 DEPORTUOTI ŠALIES  
iš meilės ir  NEAPYKANTOS  
 DEŠROS IR PANAŠŪS PRODUKTAI MĖSOS  
išbraukti; braukiami  STUDENTŲ SĄRAŠŲ  
išbristi  SKOLŲ  
išbristi  SKURDO  
išeiti  KRIZĖS  
išeiti  NEŽINIOS į nežinią; pasaulio 
išeiti  ŠIO PASAULIO  
išeiviai  BUVUSIOS SOVIETŲ SĄJUNGOS  
išgauti  JŪROS DUGNO  
išieškoti NE GINČO TVARKA ĮMONIŲ SĄSKAITŲ komerciniuose bankuose 
išimti  APYVARTOS  
išjudinti; pajudėti  MIRTIES TAŠKO  
 DIENA DIENOS  
iškrito MAN RANKŲ  
iškrito; pasitraukė  ŽAIDIMO  
 DINGO AKIRAČIO  
 DINK AKIŲ  
išleisti; neišleisti  AKIŲ  
išlindo  KRŪMŲ  
išlindo  UŽ KAMPO  
išlindo YLA MA 
išlipti  DUOBĖS  
 DIRBINIAI  brangiųjų metalų; šiaudų; kaulo ir rago 
 DIRBINIUS AUKSO SIDABRO PLATINOS  
išmesti  KOMANDOS  
išmušti; išvesti  PUSIAUSVYROS  
išmušė  VĖŽIŲ  
 DOKUMENTŲ MERO VALDYBOS  
išnešė; išbėgo  DEGANČIO NAMO  
 DRAUDŽIU ĮVEŽTI Į LIETUVĄ VISŲ RŪŠIŲ GYVULIUS IR PAUKŠČIUS JŲ PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS AFRIKOS AZIJOS PIETŲ IR ŠIAURĖS AMERIKOS ŽEMYNŲ  
 DRAUDŽIU ĮVEŽTI Į LIETUVĄ VISŲ RŪŠIŲ GYVULIUS IR PAUKŠČIUS JŲ PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS AZIJOS AFRIKOS PIETŲ IR ŠIAURĖS AMERIKOS ŽEMYNŲ TURKIJOS KINIJOS IZRAELIO JORDANIJOS  
išplėšė  JOS RANKŲ  
išplėšė JAI RANKŲ  
išplėšė; ištraukė; iškrito JAM RANKŲ  
išpešė; ištrūkti  MIRTIES NAGŲ  
išrašai  KNYGŲ  
išsilieja  KRANTŲ  
išsitraukia  UŽANČIO  
išsivaduoti  VERGIJOS  
išsižiojo; aiktelėjo  NUOSTABOS  
išslydo  JO RANKŲ  
išstumti  RINKOS  
ištrauka  KNYGOS  
ištraukti  KENIŲ  
ištraukė  KENĖS  
ištrinti; nedyla  ATMINTIES  
ištrūkti; išsiveržti  APSUPTIES  
išvesti  APSUPIMO  
išvesti  KANTRYBĖS  
išvesti  RIKIUOTĖS  
 DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ VEŽIMO JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU  
išvykti  MŪSŲ ŠALIES  
 DĖL SUTIKIMO VYKDYTI VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ VIENINTELIO ŠALTINIO  
juda; rieda; važiuoja  INERCIJOS  
 EINA RANKŲ Į RANKAS  
kaip perkūnas  GIEDRO DANGAUS  
kaip VIENĄ GALIMŲ variantų 
 ESANTYS ŽMONĖS GALĖTŲ SAUGIAI EITI JO AR BŪTŲ GALIMA JUOS GELBĖTI  
kilnojo  VIENOS PARAPIJOS Į KITĄ  
kilnojo  VIETOS Į VIETĄ  
kilęs  MŪSŲ KRAŠTO  
kirsti; užsimojo  PETIES  
 FINANSUOJAMA VALSTYBĖS BIUDŽETO PAGAL SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ SĄMATĄ  
 FINANSUOJAMA VALSTYBĖS BIUDŽETO  
 FINANSUOJAMAS LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO  
 FINANSUOJAMI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 FINANSUOJAMOS LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ARBA SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 FINANSUOJAMOS VALSTYBĖS BIUDŽETO  
 FUTBOLO NAUJIENOS VISO PASAULIO  
 GABENIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ JOJE ARBA JOS  
 GALI BŪTI ATLEISTI DARBO  
 GAMINAMI B TIPO MINIO  
 GAMINIAI  tauriųjų metalų; neapdorotų laukinių gyvūnų ar jų dalių; akyto betono; cukraus 
 GAMYBA  luitų; lydinių; nebalintų vienasiūlių verpalų; popieriaus 
 GAMYBA MEDŽIAGŲ  
 GAMYBA VERPALŲ  
kraustytis  VIENOS ŠALIES Į KITĄ  
 GAUNAMUS FIRMŲ ... 
 GAUNAMUS JAV BEI JŲ GAMINIUS  
 GAUTI JŲ SPERMĄ IR PREKIAUTI  
 GAUTŲ APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS  
 GAUTŲ KITŲ VALSTYBIŲ SUBJEKTŲ TURINČIŲ TEISĘ VERSTIS ... 
krinta  DIDELIO AUKŠČIO  
krito  NUOVARGIO  
 GELEŽIES ŠALINIMO VANDENS  
krūptelėjo  NETIKĖTUMO  
kyla  PASĄMONĖS gelmių 
 GRAFIKA PROF P GALAUNĖS rinkinio 
lyg  PO ŽEMIŲ išdygo 
lyg; kaip PILYPAS KANAPIŲ  
 GRYNOSIOS PAJAMOS INVESTICIJŲ UŽSIENIO VALIUTOMIS  
 GRĮŽTANT DARBO  
 GRĮŽUSI LIGONINĖS  
 GRĮŽUSI MOKYKLOS  
 GRĮŽUSIŲ ĮKALINIMO VIETŲ IR NETURINČIŲ NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS  
 GRĮŽUSIŲ ĮKALINIMO VIETŲ  
 GRĮŽĘS ATOSTOGŲ  
 GRĮŽĘS KALĖJIMO  
 GRĮŽĘS KARIUOMENĖS  
 GRĮŽĘS KOMANDIRUOTĖS  
 GRĮŽĘS LAGERIO  
 GRĮŽĘS LAGERIŲ  
 GRĮŽĘS SIBIRO  
 GRĮŽĘS TREMTIES  
 GRĖSMĖ RYTŲ  
meilė  PIRMO ŽVILGSNIO  
 GYVENAMĄSIAS PATALPAS FIZINIŲ ASMENŲ  
mirsiu; paraudo  GĖDOS  
mirti  ALKIO  
mirti  NUOBODULIO  
mirė  BADO  
mirė  JUOKO  
mirštu  SMALSUMO  
moka darbdavys  SAVO LĖŠŲ  
 IKI JIS SUGRĮŠ KOMANDIRUOTĖS  
nebeišleido INICIATYVOS SAVO RANKŲ  
 IMPORTAS  Baltarusijos; Lietuvos; Rusijos 
 IMPORTAS AB MAŽEIKIŲ NAFTA  
neišeina  GALVOS  
neketiname DIDINTI BIUDŽETO DEFICITO IR GYVENTI SKOLŲ  
 INFORMACIJĄ  įvairių šaltinių 
 IR KAIRĖS IR DEŠINĖS  
  ABIEJŲ GALŲ  
  ABIEJŲ PUSIŲ  
  ABIEJŲ ŠONŲ  
  AIKŠTĖS BUVO PAŠALINTAS ... 
  AKIES luptas; trauktas 
  AKIRAČIO dingo 
  AKIŲ dingo; matyti; pasipylė ašaros; pasipylė žiežirbos 
  AMŽIŲ GLŪDUMOS  
  ANGLŲ K VERTĖ ... 
  ANGLŲ KALBOS VERTĖ ... 
  ANGLŲ KALBOS  
  ANTRADIENIO Į TREČIADIENĮ  
  APAČIOS žvelgia 
  APAČIOS Į VIRŠŲ  
  APLINKINIŲ KAIMŲ  
  ATMINTIES išplaukia 
  ATSKIRŲ DALIŲ  
  AUKLĖJIMO DARBŲ KOLONIJOS Į PATAISOS DARBŲ KOLONIJĄ  
  BAIMĖS virpa; pabalo; dreba 
  BALSO supratau; pažino 
  BIUDŽETO LĖŠŲ  
  BURNOS į burną; pasipylė kraujas; sklinda acetono kvapas 
  BUTELIO gėrė 
  BUTELIUKO geria 
  BĖDOS  
  CHULIGANKŲ PASKATŲ  
  DARBOTVARKĖS BRAUKIAMAS ... 
  DEŠINĖS PUSĖS  
  DEŠINĖS Į KAIRĘ  
  DEŠINĖS  
  DIDŽIOSIOS RAIDĖS  
  DIEVO MALONĖS  
  DRAUDIMO ĮMONIŲ GAUTŲ BRUTO ĮMOKŲ  
  DVIEJŲ DALIŲ  
  DVIEJŲ PUSIŲ  
  DŽIAUGSMO trynė rankas; šokinėti; verkiau 
  GALVOS išėjo; išgaravo 
  GYVENIMO išėjo; pasitraukė 
  GYVENIMO VĖLIŲ  
  GĄSČIO  
  ORINĖS PUSĖS  
  ORĖS IR VIDAUS  
  ORĖS  
  JO BURNOS  
  JO LŪPŲ išgirsti 
  JŲ PAGAMINTI PRODUKTAI  
  KAILIO neriasi 
  KAIRĖS IR DEŠINĖS  
  KAIRĖS Į DEŠINĘ  
  KAIRĖS  
  KARO grįžo 
  KAUNO Į Klaipėdą 
  KAUNO Į VILNIŲ  
  KITO GALO  
  KITOS PLANETOS  
  KITŲ ASMENŲ  
  KITŲ KALBŲ  
  KITŲ KRAŠTŲ  
  KITŲ MIESTŲ  
  KITŲ VALSTYBIŲ  
  KITŲ ĮMONIŲ  
  KITŲ ŠALIŲ  
  KITŲ ŠALTINIŲ  
  KLAIDŲ mokomės 
  KOLONIJOS grįžo; išleistas 
  KONTEKSTO negalima suprasti; aišku 
  KRAŠTO apsaugos biudžeto 
  KRAŠTŲ spurgelių eilutė 
  KRŪMO PRISKINAMA 3 -0 5 kg uogų; iki 5 kg uogų 
  KRŪMO VIDUTINKAI priskinama po 2 -0 3 kg uogų 
  KRŪTINĖS išsiveržė 
  KUNIGO R MIKUTAVIČIAUS BUTO  
  KURIOS PUSĖS  
  LABO RYTO  
  LAIMĖS verkė; švytėjo 
  LAISVĖS ATĖMIMO VIETOS  
  LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ  
  LAUKO PUSĖS  
  LAUKO  
  LENKŲ K VERTĖ ... 
  LENKŲ KALBOS  
  LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ NUTARIA ATLEISTI ... 
  LIETUVOS PUSĖS  
  LIETUVOS RESPUBLIKOS PUSĖS  
  LIETUVOS RESPUBLIKOS Į UŽSIENĮ  
  LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO Į PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ UŽ VALSTYBĖS LĖŠOMIS DRAUDŽIAMUS ASMENIS  
  LOTYNŲ KALBOS  
  MANO ATSIMINIMŲ  
  MANO PATYRIMO  
  MATYMO pažinojo 
  MATYMO PAŽĮSTAMAS VYRKIS  
  MEILĖS Dievui; artimui; darbui; Kristui; Lietuvai; sau; tėvynei 
  MIEGO pabudo 
  MIEGŲ pabudo; pašoko 
  MIESTO Į MIESTĄ  
  MIRTIES į gyvenimą 
  MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ KENĖS  
  MOTINOS PUSĖS  
  MUZIEJAUS FONDŲ FOTOGRAFIJOS  
  MŪSŲ KALENDORIAUS DR VALENTINAS VYTAUTAS TOLOČKA  
  MŪSŲ KALENDORIAUS  
  NATŪROS piešti 
  NEVILTIES prasigėrė 
  NUSIKALTIMO VIETOS pabėgo; paspruko 
  OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠO  
  PAGARBOS ir meilės 
  PAGRINDŲ keisti 
  PARAPIJOS Į PARAPIJĄ  
  PAREIGŲ atleidžia; pasitraukti 
  PAREIGŲ ATLEIDO ... 
  PAREIGŲ ATLEISTI ... 
  PAREIGŲ BUVO ATLEISTAS ... 
  PARTIJOS Į PARTIJĄ  
  PASALŲ nužudė; užpuolė 
  PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS Į KALĖJIMĄ IR KALĖJIMO Į PATAISOS DARBŲ KOLONIJĄ  
  PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGOS Į TARDYMO IZOLIATORIŲ  
  PATIRTIES žinau; galiu pasakyti 
  PAUKŠČIO SKRYDŽIO  
  PAVYDO nužudė 
  PAŽIŪROS atrodo; sveika 
  PENKTADIENIO Į ŠEŠTADIENĮ  
  PENKTO AUKŠTO  
  PIKTUMO griežė dantimis 
  PIRMADIENIO Į ANTRADIENĮ BUVO GERAI SAPNUOTI ... 
  PIRMADIENIO Į ANTRADIENĮ  
  PIRMO KARTO  
  PIRMO ŽVILGSNIO ATRODO KAD ... 
  PIRMO ŽVILGSNIO ATRODO  
  PIRMO ŽVILGSNIO ATRODYTŲ KAD ... 
  PIRMO ŽVILGSNIO GALI ATRODYTI KAD ... 
  PIRMO ŽVILGSNIO GALI PASIRODYTI KAD ... 
  PIRMO ŽVILGSNIO GALI PASIRODYTI  
  PIRMO ŽVILGSNIO  
  PIRMOSIOS SANTUOKOS  
  PIRMŲ LŪPŲ  
  PIRŠTO išlaužti; laužtas 
  PO SKVERNO išsitraukė; pardavinėja 
  POSTO pasitraukė 
  PRAEITIES TAVO SŪNŪS TE STIPRYBĘ SEMIA  
  PRAEITIES Į ATEITĮ  
  PRANCŪZŲ K VERTĖ ... 
  PRAŠYMĄ PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOS  
  PRIEKIO  
  PRIGIMTIES esu optimistė; laisvi 
  PRINCIPO  
  PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
  PROVINCIJOS atvyko 
  PUSĖS ŽODŽIO suprato 
  RANKŲ iškristų 
  RANKŲ Į RANKAS  
  REDAKCIJOS PRIIMAMOJO  
  RUNGTYNIŲ PROTOKOLO  
  RUNGTYNIŲ PROTOKOLŲ A GRUPĖ TURNYRO LENTELĖ VIETA KOMANDA PERGALĖS PRALAIMĖJIMAI TAŠKŲ SANTYKIS B GRUPĖ LENTELĖ  
  RUNGTYNIŲ PROTOKOLŲ LKL TURNYRO LENTELĖ VIETA KLUBAS RUNGTYNĖS PERGALĖS PRALAIMĖJIMAI  
  RUNGTYNIŲ PROTOKOLŲ  
  RUSŲ KALBOS VERTĖ ... 
  RUSŲ KALBOS  
  RYTO  
  RYTŲ PUSĖS  
  RYTŲ Į VAKARUS  
  SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LAIKOMŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
  SAVO IR UŽSAKOVO MEDŽIAGŲ gamina 
  SAVO KENĖS sumokėjo 
  SAVO PATIRTIES galiu pasakyti 
  SEKMADIENIO Į PIRMADIENĮ BUVO GERAI SAPNUOTI ... 
  SIAUBO sustingsta; filmų 
  SIELVARTO miršta; nusižudė; susirgo 
  SKAUSMO išsirietė; plyšta širdis 
  SOCIALIZMO Į RINKOS EKONOMIKĄ  
  STALČIAUS ištraukė 
  SĄRAŠO buvo išbrauktas 
  TAMSOS išniro 
  TAMSOS Į ŠVIESĄ  
  TAŠKO A Į TAŠKĄ B  
  TEISINGUMO MINISTRO IR LIETUVOS TEISININKŲ DRAUGIJOS PASIŪLYTŲ KANDIDATŲ  
  TELEVIZORIŲ EKRANŲ  
  TO GALIMA DARYTI VADĄ KAD ... 
  TO NIEKO NEĖJO  
  TREČIADIENIO Į KETVIRTADIENĮ BUVO GERAI SAPNUOTI ... 
  TRIBŪNOS kalbėjo 
  TRIBŪNŲ nuskambėjo; kalbama 
  TRIJŲ DALIŲ  
  TRIJŲ PUSIŲ  
  TĖVO IR MOTINOS PUSĖS  
  TĖVO PUSĖS  
  TŲ LAIKŲ  
  TŪKSTANČIO IR VIENOS NAKTIES  
  UŽSIENIO spaudos parengė Jonas Rugelis 
  UŽSIENIO GAMYBOS NAUDOJIMO BEI PREKYBOS JAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
  UŽSIENIO SPAUDOS PARENGĖ JONAS RUGELIS  
  UŽSIENIO ŠALIŲ  
  VAIKYSTĖS prisimenu 
  VAKARO  
  VAKARŲ Į RYTUS  
  VANDENS ištrauktas; kyšojo 
  VARŽYBŲ PROTOKOLO  
  VARŽYBŲ PROTOKOLŲ  
  VEIDO panašus 
  VIDAUS IR ORĖS  
  VIDAUS  
  VIENO STRAIPSNIO Į KITĄ  
  VIENOS DARBO VIETOS Į KITĄ  
  VILNIAUS Į Kopenhagą; Šiaulius 
  VILNIAUS Į KAUNĄ  
  VIRŠAUS uždengia; deda; sklinda; nukrito 
  VIRŠAUS Į APAČIĄ  
  VISO PASAULIO  
  VISOS ŠIRDIES linkime; dėkoju 
  VISŲ JĖGŲ stengiasi; kovoti; laikėsi; priešinosi; grumtis 
  VISŲ KAMPŲ žvelgia 
  VISŲ LIETUVOS KAMPELIŲ  
  VISŲ PUSIŲ apsupti; apžiūri; puolamas 
  VOKIEČIŲ K VERTĖ ... 
  VOKIEČIŲ KALBOS VERTĖ ... 
  VOKIEČIŲ KALBOS  
  ĮKALINIMO ĮSTAIGOS grįžęs; paleistas 
  ĮVAIRIŲ LIETUVOS KAMPELIŲ suvažiavo 
  ĮVYKIO VIETOS pasišalino 
  ĮVYKIO VIETOS NUVAŽIAVO  
  ĮVYKIO VIETOS PABĖGO  
  ŠALIES atrodo; stebėti 
  ŠALIES ŽIŪRINT  
  ŠEŠTADIENIO Į SEKMADIENĮ GERAI SAPNUOTI ... 
  ŠIAURĖS Į PIETUS  
  ŠILKO AR ŠILKO ATLIEKŲ  
  ŠIO SĄRAŠO išbraukta 
  ŠIOS RŪŠIES kilusios veislės 
  ŠIOS SUMOS teko; mokama 
  ŠIRDIES į širdį; dėkoti; linkiu; kyla 
  ŠIRDIES GELMIŲ kyla; išsiveržė 
  ŠIŲ PAREIGŲ atleistas 
  ŠONO atrodo ...; žvelgiant 
  ŠONŲ gaubia; apsupo 
  ŠVEDŲ K VERTĖ ... 
  ŽMONIŲ ATMINTIES  
 BRAUKIAMAS DARBOTVARKĖS  
 BRAUKIAMAS VISŲ KANDIDATŲ SĄRAŠŲ  
 BRAUKTI DARBOTVARKĖS  
 BRAUKTI NURODYTUOJU NUTARIMU PATVIRTINTOS ... 
 BRAUKTI NURODYTUOJU NUTARIMU SUDARYTOS ... 
 BRAUKTI OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠO  
 BRAUKTI PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS  
 BRAUKTI PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO  
 BRISTI KRIZĖS  
 EINA NAMŲ  
 EINANT NAMŲ  
 EITI DARBO  
 EITI NAMŲ  
 EITI SALĖS  
 IEŠKOTI ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ ARBA FIZINIŲ ASMENŲ  
 IEŠKOTI MOKESČIUS MOKESČIO MOKĖTOJO  
 IMTI APYVARTOS  
nukrito  DANGAUS  
 LEIDŽIA AKIŲ  
 LEISTI AKIŲ  
 LINDO YLA MA 
 LIPO AUTOMOBILIO  
 LIPTI AUTOMOBILIO  
 LĖKĖ TRASOS  
 MOKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO LĖŠŲ  
 MUŠA VĖŽIŲ  
 MUŠTAS VĖŽIŲ  
 MUŠTI VĖŽIŲ  
 MUŠĖ VĖŽIŲ  
 RAŠAI  knygų; teismo protokolų 
 RAŠĄ  registro 
 REGISTRAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIVŲ  
 SITRAUKĘS KENĖS  
 SITRAUKĖ KENĖS  
 SIUNTIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 SIVERŽTI APSUPTIES  
 SLYDO RANKŲ  
 TRAUKA  dienoraščio; poemos; romano 
 TRAUKA APYSAKOS  
 TRAUKA KNYGOS  
 TRAUKAS  knygos; operų 
 TRAUKOS  dienoraščio; Evangelijos; knygos 
 TRAUKĖ KENĖS  
 TRINTI ATMINTIES  
 VERTUS GRAIKŲ KALBOS REKIA ... 
 VESTI PUSIAUSVYROS  
 VEŽAMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 VEŽAMŲ JOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 VEŽAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 VEŽAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 VEŽTI LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 VEŽTI LIETUVOS  
 VEŽTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 VYKIMO LIETUVOS  
 VYKIMĄ JOS TERITORIJOS  
 VYKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 VYKTI LIETUVOS  
 VYKTI ŠALIES  
 ĖJIMAS  darbo; Egipto; kaimo 
 ĖJO KAMBARIO  
 ĖJO NAMŲ  
 ĖJO RIKIUOTĖS  
 ĖJO SALĖS  
 ĖJĘS KALĖJIMO  
 ĖJĘS LIGONINĖS  
 ĖJĘS NAMŲ  
 ĖMIMO APYVARTOS  
 JEI AKMUO ŽIEDO KRISTŲ  
 JEI ĖJUS NAMŲ VĖJAS PŪSTŲ  
 JEI PREKĖS GABENAMOS TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ VIENOS TRANSPORTO PRIEMONĖS Į KITĄ  
nuvažiavo  AUTOĮVYKIO VIETOS  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS UŽSIENIO VALSTYBIŲ  
nužudymas  KERŠTO  
nužudymo  SAVANAUDKŲ PASKATŲ  
 JUVELYRINIŲ DIRBINIŲ GINTARO  
 JĖZAUS NAZARETO  
 JĖZUS NAZARETO  
pabunda  LETARGO MIEGO  
 KAIP ATRODO PIRMO ŽVILGSNIO  
 KAIP GALI PASIRODYTI PIRMO ŽVILGSNIO  
 KAIP AKIES luptas; trauktas 
 KAIP PERKŪNAS GIEDRO DANGAUS  
pagamintų  UŽSIENIO firmų žaliavų 
pakilo kaip FENIKSAS PELENŲ  
paleisti  KALĖJIMŲ  
paleisti; grįžo  KALĖJIMO  
 KARTA KARTOS  
 KARŠTAS VANDUO TIEKIAMAS  grupinių karšto vandens ruošimo įrenginių 
 KAS JŪSŲ BE NUODĖMĖS  
pardavimo  VARŽYTYNIŲ  
parduoti  VARŽYTINIŲ  
pasipylė KAIP GAUSYBĖS RAGO  
pasitrauktų; pasuko  KELIO  
pasitraukė; atsistatydino  ŠIO POSTO  
pasiūlymas  MŪSŲ PUSĖS  
 KELIAS Į MOKYKLĄ IR JOS  
 KIAULES KIAULIENOS PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS KUBOS ITALIJOS ČEKIJOS AUSTRIJOS SLOVAKIJOS VOKIETIJOS ŽEMUTINĖS SAKSONIJOS MEKLENBURGO PRIEŠAKINĖS POMERANIJOS ŽEMIŲ  
 KIAULES KIAULIENOS PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS VOKIETIJOS ŽEMUTINĖS SAKSONIJOS MEKLENBURGO PRIEŠAKINĖS POMERANIJOS ŽEMIŲ  
 KIEKIO MATAVIMO VIENETĄ MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪROS  
 KIEKVIENAS BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 KIEKVIENU ŠIŲ ATVEJŲ  
 KILDINAMAS LIET  
 KILĘS GRAIKŲ KALBOS IR REKIA ... 
 KIRSTI PETIES  
pašalinti  ORGANIZMO  
 KITI AUDINIAI ĮVAIRIŲ SPALVŲ VERPALŲ  
perduodama  KARTOS Į KARTĄ  
perduodama  LŪPŲ Į LŪPAS  
pereina  VIENŲ RANKŲ Į KITAS  
 KITŲ BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ  
perkelti; keliavo  VIENOS VIETOS Į KITĄ  
perkraunamos  VIENOS TRANSPORTO PRIEMONĖS Į KITĄ  
... MLN LITŲ JŲ  
 KLIMAS P MANO ATSIMINIMŲ  
perėjimas  VIENO GYVENIMO Į KITĄ  
 KODAS EKSPORTO IR IMPORTO MOKESČIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 KODAS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪROS  
 KODAS MUITINĖS VERTĖS NUSTATYMO METODŲ  
 KODAS MUITINĖS ĮSTAIGŲ KLASIFIKATORIAUS  
 KODAS PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ REGISTRO  
 KODAS PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ VALIUTŲ  
 KODAS ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT  
 KODĄ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ VALIUTŲ  
 KOJOS NAMŲ nekėlė 
 KOKIA TO NAUDA  
 KOKIA NAUDA  to 
 KOMPENSACIJA NESKIRIAMA NĖ VIENAI KARTU GYVENANČIŲ ŠEIMŲ  
 KOMPENSACINIAI PRODUKTAI GALI BŪTI GAUTI  ekvivalentiškų prekių 
 KOMPENSACINIAI PRODUKTAI PAGAMINTI LAIKINAI VEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ  
 KOMPENSACINIAMS PRODUKTAMS PAGAMINTIEMS LAIKINAI ĮVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ  
 KOMPENSACINIUS PRODUKTUS PAGAMINTUS LAIKINAI VEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ  
 KOMPENSACINIŲ PRODUKTŲ KIEKIO MATAVIMO VIENETĄ MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪROS  
 KOMPENSACINIŲ PRODUKTŲ PAGAMINTŲ LAIKINAI ĮVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ  
 KOMPENSUOJAMA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠŲ  
 KONDITERIJOS GAMINIAI CUKRAUS  
prekės GABENAMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 KRAUSTOSI PROTO  
 KRAUSTĖSI PROTO  
prikelti  NEBŪTIES  
prikelti  PELENŲ  
prikelti  UŽMARŠTIES  
 KREPŠINIO NAUJIENOS EUROPOS IR VISO PASAULIO  
 KROVININIO AUTOMOBILIO PRIEKYJE DEŠINĖS PUSĖS TURI BŪTI ... 
priėjo; užėjo; užpuldavo  UŽPAKALIO  
 KĘSTUTIS PETRAUSKIS SPECIALIAI LA VOKIETIJOS  
 KŪNO NUMIRUSIŲ prisikėlimą 
pylė; pliaupia KAIP KIBIRO  
 LAIKINO PREKIŲ VEŽIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LAIKINOJO PREKIŲ VEŽIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LAKAI  Lietuvos 
 LAKAI NIEKUR  
 LAKAI PRAHOS  
 LAKAS  Briuselio; Amerikos 
 LAUŽTI PIRŠTO  
siuntinėjo  VIENO KABINETO Į KITĄ  
 LEGIONIERIUS LIETUVOS  
 LENGVATINIŲ KREDITŲ ŠIO FONDO SKYRIMO ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAMS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ SUPERKANČIOMS agroserviso įmonėms 
skirta LĖŠŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO  
smogė  UŽNUGARIO  
 LIETUVIŲ KILMĖS ROMĖNŲ  
spausdinome; perskaitė TRAUKĄ  ... 
sprendžiant  BALSO  
sprogo  PASIUTIMO  
 LIETUVOS AIDUI ATĖNŲ  
 LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS KVIEČIA Į EKSKURSIJĄ PASIVAIKŠČIOJIMAS RADVILŲ Į CHODKEVIČIŲ RŪMUS PASIVAIKŠČIOJIMAS TARP SENOJO ARSENALO IR KATEDROS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA SKIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REZERVO FONDO  
suprasti  KLAUSOS  
surašyta  LUBŲ  
 LIKĘS VIENAS SUTUOKTINIŲ  
susirinkę  ĮVAIRIŲ ŠALIŲ  
 LYG GAUSYBĖS RAGO pasipylė 
 LYG PERKŪNAS GIEDRO DANGAUS trenkė 
 LYGTINIO PALEIDIMO LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ  
 MATAVIMO VIENETO KODAS MATAVIMO VIENETŲ NAUDOJAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪROJE REKOMENDACINIO registro 
 MATAVIMO VIENETO KODAS MATAVIMO VIENETŲ NAUDOJAMŲ UŽSIENIO PREKYBOJE REGISTRO  
suvažiavo  ĮVAIRIŲ LIETUVOS VIETŲ  
 MATO VIENETO PAVADINIMAS MATAVIMO VIENETŲ NAUDOJAMŲ UŽSIENIO PREKYBOJE  
sėdėjo JAM DEŠINĖS  
 MEDICININĘ PAGALBĄ SUTEIKĖ IR NEŠĖ PAVOJINGOS ZONOS  
 MEDŽIAGOS ŠIO APRAŠYMO GALI BŪTI PANAUDOTOS  
 MEDŽIAGOS ŠIO APRAŠYMO  
 MEILĖ PIRMO ŽVILGSNIO  
 MENO DIRBINIŲ  medžio; tekstilės; odos 
 MERGINA  Monpeljė; vasarnamio 
 METAI METŲ  
 METINĖS ĮPLAUKOS  prekinės žemės ūkio produkcijos 
 MIESTŲ RAJONŲ SAVIVALDYBĖS SAVO BIUDŽETO LĖŠŲ  
 MIESTŲ RAJONŲ SAVIVALDYBĖS SAVO BIUDŽETO  
traukdamas  VISŲ PLAUČIŲ  
 MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ VISO JŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ PAPRASTOSIOS NEPAPRASTOSIOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ LAIDOS LAIDOS PAVADINIMAS VISO JŲ DARBO UŽMOKESČIUI  
trynė rankas  PASITENKINIMO  
 MINTYS TARPTAUTINIO menų miesto sugrįžus 
 MINTYS ŽMONIJOS ISTORIJOS FILOSOFIJOS  
 MIRĖ BADO  
 MIRŠTA BADO  
 MOKAMA PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
 MOKAMOS LABDAROS FONDŲ BEI LABDAROS ORGANIZACIJŲ  
 MOKESČIO SUMA IR BAUDA IEŠKOMA ĮSTAIGOS  
  MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ KENĖS  
 MOKSLINIS POŽIŪRIS SUSIDEDA MOKSLINIO METODO  
užpuolė  UŽ NUGAROS  
užrakintos  VIDAUS  
užsimerkė  MALONUMO  
vaikščiojo  KAMPO Į KAMPĄ  
vaikščioti  KABINETO Į KABINETĄ  
vaizdas  ŠONO  
 MOTERIS JŪROS  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS PER KURIĄ PREKĖS VEŽAMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS PAVADINIMAS  
 MĖNESINIS UŽDARBIS VERSLŲ NESUSIJUSIŲ SU ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBA  
veikiančių  ELEKTROS TINKLO  
verkiau  APMAUDO  
verkė  NUOSKAUDOS  
versti  UŽSIENIO kalbų 
vertė  KOTO  
 NAFTA NAFTOS PRODUKTŲ PAGAMINTŲ UŽSIENIO FIRMŲ ŽALIAVŲ  
 NAFTOS ALYVŲ IR ALYVŲ GAUTŲ BITUMINIŲ MINERALŲ  
 NAFTOS PRODUKTŲ PAGAMINTŲ UŽSIENIO FIRMŲ ŽALIAVŲ  
 NAKTĮ ANTRADIENIO Į TREČIADIENĮ  
 NAKTĮ KETVIRTADIENIO Į PENKTADIENĮ  
 NAKTĮ PENKTADIENIO Į ŠEŠTADIENĮ  
 NAKTĮ PIRMADIENIO Į ANTRADIENĮ  
 NAKTĮ SEKMADIENIO Į PIRMADIENĮ  
 NAKTĮ TREČIADIENIO Į KETVIRTADIENĮ  
 NAKTĮ ŠEŠTADIENIO Į SEKMADIENĮ  
 NAMŲ APYVOKOS DAIKTAI ETNOGRAFIJOS SKYRIAUS FONDŲ  
virpėjo  SUSIJAUDINIMO pamiršo 
 NARYS KURIS NĖRA KURIOS NORS SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ PILIETIS  
vyras iš stuomens ir  LIEMENS  
 NAUJIENOS EUROPOS IR JAV KREPŠINIO AIKŠTELIŲ  
 NAUJIENOS PASAULIO IR EUROPOS FUTBOLO  
 NAŠLAIČIŲ PENSIJĄ UŽ KIEKVIENĄ MIRUSIŲ TĖVŲ  
 NE GINČO TVARKA IEŠKOTI ŪKIO SUBJEKTŲ  
 NE GERO GYVENIMO  
 NE KELMO SPIRTAS  
 NE TIK MOKYKLOS BET IR GYVENIMO  
 NEGALĖJO VYKTI PRAŠYMĄ PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOS DĖL NEPRIKLAUSANČIŲ NUO JO APLINKYBIŲ  
 NEEITI SALĖS  
 NELEISTI AKIŲ  
 NEMUŠĖ VĖŽIŲ  
 NEĖJO GALVOS  
 NEJUDA VIETOS  
 NEMOKAMAI GAUTI MINISTERIJŲ KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ ADMINISTRACIJŲ  
 NEPAJUDĖJO VIETOS  
 NEPERDIRBTAS PREKES PREKES MUITINĖS SANDĖLIŲ  
 NERIASI KAILIO  
 NORINČIŲ VYKTI LIETUVOS PER KYBARTŲ postą 
 NORINČIŲ VYKTI LIETUVOS Į KARALIAUČIŲ  
ėjosi KAIP PYPKĖS  
 NUMERIO ŽENKLAI PAGAMINTI KARTONO  
širdis plyšta  GAILESČIO  
 NUOTR INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE  
 NUOTRAUKA  asmeninio albumo; asmeninio archyvo 
 NUOTRAUKOJE KAIRĖS Į DEŠINĘ  
 NUOTRAUKOJE KAIRĖS  
 NUOTRAUKOS  Vytauto Didžiojo karo muziejaus; lėktuvo 
 NUOTRAUKOS ASMENINIO albumo; archyvo 
 NURODOMAS MUITO KODAS EKSPORTO IR IMPORTO MOKESČIŲ KLASIFIKATORIAUS  
šūktelėjo  NUSTEBIMO  
 NUSTATYTOS FORMOS PAŽYMAS BANKŲ  
 NUŽENGUSI DANGAUS  
  VIETOS  
 NĖ VIENA SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ  
žinau tik  NUOGIRDŲ  
 NĖ VIENAS MŪSŲ KAIMYNŲ  
 NĖRĖSI KAILIO  
žiūrint  VIRŠAUS ŽEMYN  
 PABĖGO NAMŲ  
 PABĖGĖLIŲ ČEČĖNIJOS  
 PAGAL PAREIGAS KURIŲ JIE BUVO PASIŲSTI  
 PAGAMINTŲ B TIPO MINIO  
 PAGAMINTŲ UŽSIENIO FIRMŲ ŽALIAVŲ  
 PAGROBIMAS  Seralio 
 PAJAMAS AKCIJŲ  
 PAJAMOS  investicijų užsienio valiutomis; turizmo; kilnojamojo turto; nekilnojamojo turto 
 PAJAMOS BAUDŲ ir konfiskacijų 
 PAJAMOS PARKO rekreacinės, leidybinės, kultūrinės, ūkinės - komercinės ir kitos veiklos 
 PAJUDĖJO MIRTIES TAŠKO  
 PAJUDĖTI MIRTIES TAŠKO  
 PAJUDĖTI VIETOS  
 PAKELIUI  darbo; mokyklos; Kauno į Vilnių 
 PAKELIUI VILNIAUS Į MAŽEIKIUS  
 PAKILTI VARGO IR NEVILTIES  
 PALEISTAS KALĖJIMO  
 PALEISTI KALĖJIMO  
 PALEISTI KALĖJIMŲ  
 PALEISTŲ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ  
 PARODA VILNIAUS RAŠYTOJŲ MEMORIALINIO MUZIEJAUS FONDŲ  
 PARODA ŠVENTOSIOS ŽEMĖS Į VISAS TAUTAS  
 PARĖJĘS DARBO  
 PASIPYLĖ KAIP GAUSYBĖS RAGO  
 PASIRAŠYTI IR PERIMTI PAGAL AKCIJŲ PASIRAŠYMO SUTARTĮ AKCINĖS BENDROVĖS  
 PASIRAŠYTI IR PERIMTI PAGAL AKCIJŲ PASIRAŠYMO SUTARTĮ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
 PASITRAUKIMAS  dalinio; darbo vietos; Lietuvos; partijos; gyvenimo 
 PASITRAUKIMĄ  aktyvios politikos; gyvenimo; Jugoslavijos; palestiniečių teritorijos; partijos; valdančiosios frakcijos 
 PASITRAUKTI GYVENIMO  
 PASITRAUKTI POSTO  
 PASITRAUKUSIŲ BUVUSIOS TARYBŲ SĄJUNGOS  
 PASITRAUKĖ KOVOS  
 PASITYČIOJIMAS  žmonių; žmogaus 
 PASKOLĄ BANKO  
 PATIEKALAI  bulvių; sraigių; žuvies; mėsos 
 PATIEKALŲ  varškės; daržovių; kiaušinių 
 PAUKŠČIUS IR PAUKŠTIENOS PRODUKTUS OLANDIJOS AMSTERDAMO  
 PAUKŠČIUS IR PAUKŠTIENOS PRODUKTUS VOKIETIJOS OLANDIJOS AMSTERDAMO  
 PAUKŠČIUS IR PAUKŠTIENOS PRODUKTUS VOKIETIJOS  
 PAVADINIMAS KILĘS  graikiško žodžio; lotynų kalbos; žodžio ... 
 PAVADUOTOJUS KURIUOS SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA PAREIGŲ MINISTRAS PIRMININKAS  
 PAVADUOTOJUS KURIUOS SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA PAREIGŲ  
 PAŠALINTAS AIKŠTĖS  
 PAŠALINTI AIKŠTĖS  
 PAŠALINTI PAREIGŲ  
 PAŠALPOS MOKAMOS VALSTYBĖS BEI SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠŲ  
 PAŠTO SIUNTOMIS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR JOS  
 PAŽVELGTI Į SAVE ŠALIES  
 PELNAS NUOSTOLIS OPERACIJŲ UŽSIENIO VALIUTA  
 PERDUODAMA KARTOS Į KARTĄ  
 PERDUODAMAS KARTOS Į KARTĄ  
 PERDUODAMI LŪPŲ Į LŪPAS  
 PERDUODAMOS KARTOS Į KARTĄ  
 PERKAMA LIETUVOS VALSTYBINĖS ENERGETIKOS SISTEMOS  
 PERKELTI PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGŲ  
 PERĖJIMAS  vaikystės; mirties į gyvenimą; vieno luomo į kitą 
 PERĖJIMAS VIENOS būklės į kitą; sistemos į kitą; formos į kitą 
 PERĖJIMĄ  vieno klubo į kitą 
 PINIGINĘ BAUDĄ ŪKIO SUBJEKTŲ  
 PINIGUS  banko; biudžeto; sąskaitos; gyventojų 
 PINIGŲ  biudžeto; valstybės biudžeto; tėvų 
 PINTI VYTELIŲ  
 PIRMAS DEŠINĖS  
 PIRMAS KAIRĖS  
 PIRMOJE EILĖJE KAIRĖS Į DEŠINĘ  
 PIRMOJE EILĖJE KAIRĖS  
Gaminame ir statome antkapių skulptūras bei PAMINKLUS GRANITO MARMURO MARMURO SKALDOS  
 PREKES TERMINALO  
 PREKIŲ VEŽIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 PREKIŲ VEŽIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 PRIELINKSNIO KONSTRUKCIJOS  
 PRIEVARTAUTI TURTĄ ŽEMĖS AR MKO SAVININKO  
 PRIIMA IR ATLEIDŽIA DARBO  
 PRIĖMIMĄ GYVENTOJŲ  
 PRODUKTŲ PAGAMINTŲ UŽSIENIO FIRMŲ ŽALIAVŲ  
 PRODUKTŲ PAGAMINTŲ UŽSIENIO FIRMŲ  
Lietuvos Respublikos piliečiu TAMPA VIENAS TĖVŲ  
 RAIDINIS KODAS PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ VALIUTŲ  
 REIMPORTUOJANT KOMPENSACINIUS PRODUKTUS PAGAMINTUS LAIKINAI VEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ  
 REPORTAŽAS  Graikijos; įvykio vietos 
 AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠŲ  
 RUSIJOS FEDERACIJOS GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ VEDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS  
 RUSIJOS KARIUOMENĖS VEDIMO LIETUVOS  
 RUSIJOS KARIUOMENĖS VEDIMĄ BALTIJOS VALSTYBIŲ  
 AMŽIAUS PABAIGOJE GALI SULAUKTI VAIKŲ GLOBOS IR SOLIDARUMO  
 RŪŠIES SKAITMENINIS KODAS TRANSPORTO TIPŲ IR RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 SAPNAI ANTRADIENIO Į TREČIADIENĮ  
 SAPNAI KETVIRTADIENIO Į PENKTADIENĮ  
 SAPNAI PENKTADIENIO Į ŠEŠTADIENĮ  
 SAPNAI PIRMADIENIO Į ANTRADIENĮ  
 SAPNAI SEKMADIENIO Į PIRMADIENĮ  
 SAPNAI TREČIADIENIO Į KETVIRTADIENĮ  
 SAPNAI ŠEŠTADIENIO Į SEKMADIENĮ  
 SCENA  filmo 
 SCENA SPEKTAKLIO  
 SIENŲ PLYTŲ ĮRENGIMAS  
 SIŲSTI PAŠTO SIUNTOMIS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR JOS DRAUDŽIAMA  
 SKAITMENINIS KODAS MUITINĖS ĮSTAIGŲ KLASIFIKATORIAUS  
 SKAITMENINIS KODAS ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT  
 SKILTYJE PAPRASTOSIOS LAIDOS JŲ DARBO UŽMOKESTIS  
 SKIRIA IR ATLEIDŽIA PAREIGŲ  
 SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA PAREIGŲ  
 SKIRIAMOS LĖŠOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO  
 SKULPTŪRA GRAFIKA EIVIJOS ŽEMAIČIŲ DAILININKŲ DOVANOTŲ DARBŲ EKSPOZICIJA RETŲ SPAUDINIŲ PARODA PROF Z IVINSKIO BIBLIOTEKOS SENOSIOS BERŽORO KALVARIJOS STACIJOS MARIJAMPOLĖ MAŽOJI GALERIJA  
 SLYSTA PO KOJŲ  
 SLYSTA RANKŲ  
 SPAUSDINAMA PIRMĄ KARTĄ M LUKŠIENĖS ASMENINIO ARCHYVO  
 SPECIALIAI KAUNO DIENAI RYGOS  
 SPECIALIAI LIETUVOS AIDUI BERLYNO  
 SPECIALIAI LIETUVOS AIDUI UKRAINOS  
 SPECIALIAI PAŽYMĖTAME LANGELIO LAUKE NURODOMAS TRANSPORTO RŪŠIES SKAITMENINIS KODAS TRANSPORTO TIPŲ IR RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 ANTRAS DEŠINĖS  
 ANTRAS KAIRĖS  
 STATISTIKOS DUOMENYS RUNGTYNIŲ PROTOKOLŲ TURNYRO LENTELĖ VIETA KOMANDA RUNGTYNĖS PERGALĖS PRALAIMĖJIMAI  
alpo; aikčiojo  SUSIŽAVĖJIMO  
 SUKILĖLIAI KOLUMBIJOS REVOLIUCINIŲ GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ  
 SURINKTŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ DRAUGIJŲ  
 SUSIDEDA DVIEJŲ DALIŲ  
 SUSIDEDA TRIJŲ DALIŲ  
 SUSIDĖJO DVIEJŲ DALIŲ  
 SUSIDĖTI NE DAUGIAU KAIP TRIJŲ PAGRINDINIŲ KOMPONENTŲ  
 SUTEIKIANT TEISĘ ĮVEŽTI ALŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ VOKIETIJOS FIRMOS  
 SUTEIKIANT TEISĘ ĮVEŽTI ALŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ČEKIJOS  
 SUTRUMPINTAS PAVADINIMAS PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ REGISTRO  
 SVETIMOS KARIUOMENĖS VEDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS  
 SVEČIAI  Anglijos; Prancūzijos; Rusijos; Švedijos; Baltarusijos; Estijos; Kauno 
 SVEČIAI LATVIJOS  
 SVEČIAI LENKIJOS  
 SVEČIAI UŽSIENIO  
 SVEČIAI VILNIAUS  
 SVEČIAI VOKIETIJOS  
 SVEČIAS VOKIETIJOS  
 SVEČIAS ŠVEDIJOS  
 SVEČIŲ UŽSIENIO  
 SĖDI KAIRĖS  
 SŪNUS PIRMOSIOS SANTUOKOS  
 TAI VIENA PRIEŽASČIŲ KODĖL ... 
 TAIS ATVEJAIS KAI PREKĖS GABENAMOS VIENOS MUITINĖS ĮSTAIGOS Į KITĄ NE PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TAMSIAJAI MĖNULIO PUSEI POLICIJOS SUVESTINIŲ TIK FAKTAI  
 TAMSIOJI MĖNULIO PUSĖ POLICIJOS SUVESTINIŲ TIK FAKTAI  
 TARSI DANGAUS  
 TARSI GAUSYBĖS RAGO  
 TARSI VIDAUS  
 TARSI ŠALIES  
 TELEFONU  Maskvos; Vilniaus 
 TIEK RYTŲ TIEK VAKARŲ  
 TIEK VIDAUS TIEK ORĖS  
 TIEK VIENOS TIEK IR KITOS PUSĖS  
 TIEK VIENOS TIEK KITOS PUSĖS  
 TIESIAI SOSTINĖS  
 TIKTAI MOTERŲ JŲ ŠIRDIES  
 APMOKAMOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
 APMOKAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
 APMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS NUSTATYTA TVARKA ĮREGISTRUOTOS komercinės -ūkinės veiklos 
... GAUNAMĄ FIRMOS ... 
 TREČIA KAIRĖS  
 TU PROTO išsikraustei 
 TURI TEISĘ ŠIŲ ASMENŲ GAUTI KOMPENSACIJĄ  
 TURTO PARDAVIMO VARŽYTYNIŲ  
... GAUNAMĄ FIRMŲ ... 
 TVORA METALINIO TINKLO  
 APSKAIČIUOJANT APMOKESTINAMĄJĮ PELNĄ BENDRŲJŲ PAJAMŲ  
 UNIFORMA SUSIDEDA  kostiumo; palaidinės ir ilgų kelnių 
 UŽ SKOLĄ ĮKEISTĄ TURTĄ PARDUOTI VARŽYTINIŲ  
 VAGYSTĖMIS BUTŲ  
 VAGYSTĖS BUTŲ  
 VAGYSČIŲ BUTŲ  
 VAIKAI  asocialių šeimų 
 VAIRUOTOJAS ĮVYKIO VIETOS PABĖGO  
 VAKAR RYTO  
 VALDYTOJU LIETUVOS RESPUBLIKOS PUSĖS  
asmenys grįžę  ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIAS PAPRASTĄSIAS VARDINES AKCIJAS AKCINĖS BENDROVĖS ... 
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIAS PAPRASTĄSIAS VARDINES AKCIJAS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ... 
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIĄ PAPRASTĄJĄ VARDINĘ AKCIJĄ AKCINĖS BENDROVĖS ... 
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ PAPRASTŲJŲ VARDINIŲ AKCIJŲ AKCINĖS BENDROVĖS ... 
 VALSTYBINIAI NUMERIO ŽENKLAI PAGAMINTI KARTONO  
 AR TIK DEŠINĖS PUSĖS ARBA ABIEJŲ PUSIŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IR KITŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI  
ateina  SIELOS GELMIŲ  
 VANDUO  čiaupo; šaltinio 
 VARO PROTO  
 VARTAI LENTŲ  
 VARĖ PROTO  
 VAŽIAVĘS PARYŽIAUS Į VILNIŲ  
 VEDINYS  veiksmažodžio 
 VELNIO VARYMAS  Mykolų kaimo 
 VERSTA RUSŲ KALBOS  
 VERTIMAS VIENOS KALBOS Į KITĄ  
 VERTIMO VIENOS KALBOS Į KITĄ  
 ASMENIMS GAUNANTIEMS PENSIJAS KITŲ INSTITUCIJŲ  
 VEŽĖJAS TURI TEISĘ REIKALAUTI KROVINIŲ SIUNTĖJO  
 VIENA DAUGELIO  
 VIENA GALIMYBIŲ  
 VIENA NEDAUGELIO  
 VIENA PAGRINDINIŲ PRIEŽASČIŲ  
 VIENA PRIELAIDŲ  
 VIENA PRIEŽASČIŲ KODĖL ... 
 VIENA PRIEŽASČIŲ  
 VIENA SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ  
 VIENA VERSIJŲ  
 VIENAI TŲ ĮMONIŲ  
 VIENAI ŠALIŲ  
 VIENAM TĖVŲ  
 VIENAS BŪDŲ  
 VIENAS DAUGELIO  
 VIENAS JO PAVADUOTOJŲ  
 VIENAS NEDAUGELIO  
 VIENAS SUTUOKTINIŲ YRA VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS IR VIENAS JŲ GYVENA VIENOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENAS TĖVŲ AR SENELIŲ YRA LIETUVIAI  
 VIENAS TĖVŲ ĮTĖVIŲ GLOBĖJŲ  
 VIENAS TĖVŲ  
 VIENO SUTUOKTINIŲ  
 VIENO TĖVŲ  
 VIENOJE LIETUVOS BANKŲ ĮSTAIGŲ  
 VIENOS SUSITARIANČIŲ ŠALIŲ  
 VIENOS SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ pilietis 
 VIENOS SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ TERITORIJOJE  
 VIENOS ŠALIŲ  
 VIENĄ DAUGELIO  
 VIEŠNIA VILNIAUS  
 VIEŠNIA ŠIAURĖS  
 VIEŠPATS DIEVAS PADARĖ ŽMOGŲ ŽEMĖS DULKIŲ  
atleidimo  TARNYBOS  
atleidžiant  MINISTRO BE PORTFELIO pareigų 
 ATEIVIAI KITŲ PLANETŲ  
 ATEIVIAI KOSMOSO  
atleisti  UŽIMAMŲ PAREIGŲ  
 ATIMAMOS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ĮPLAUKŲ  
atleisti ŽMOGŲ  darbo 
 ATIMAMOS BENDRŲJŲ ĮPLAUKŲ  
 ATIMAMOS SANDORIO VERTĖS TIK TUOMET KAI ... 
 YLA MAO LINDO  
 YLA LINDO MA 
atleisti ŽMONES  darbo 
 YRA VIENOS SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ PILIETIS  
 Į ANTRĄJĄ VIETĄ TREČIOSIOS PAKILO ... 
 Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR JOS  
atleisti; išėjo  DARBO  
 ĮMONĖS KODAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ REJESTRO  
 ĮPLAUKŲ GAUTŲ VEIKLOS  
 ĮSIVEŽTI UŽSIENIO  
 ĮSPĖJIMO APIE ATLEIDIMĄ DARBO  
 ĮSTATINĮ KAPITALĄ PAPILDOMŲ ĮNAŠŲ  
 ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR VEŽIMO JOS TVARKA  
 ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR VEŽTI JOS  
 ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ VEŽTI JOS AR VEŽTI PER JĄ TRANZITU  
 ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ VEŽTI JOS IR VEŽTI PER JĄ TRANZITU  
 ĖJO LŪPŲ Į LŪPAS  
 ĖJO RANKŲ Į RANKAS  
 ŠALINA ORGANIZMO  
 ŠALINTI ORGANIZMO  
 ATLEIDIMAS DARBO  
 ATLEIDIMAS PAREIGŲ  
 ATLEIDIMO DARBO  
 ATLEIDIMO LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ PROJEKTAS NR ... 
 ATLEIDIMO LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ  
 ATLEIDIMO LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAREIGŲ  
 ŠAUDYMO LANKO  
 ATLEIDIMO PAREIGŲ PRIEŠ TERMINĄ  
 ATLEIDIMO PAREIGŲ  
 ATLEIDIMO TARNYBOS  
 ŠEIMA  Kauno; Vilniaus 
 ATLEIDIMO PRIEŠ TERMINĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO ARBITRAŽO  
 ATLEIDIMĄ DARBO  
 ATLEIDIMĄ PAREIGŲ  
 ATLEIDO DARBO  
 ATLEIDO PAREIGŲ  
 ATLEIDO JĮ DARBO  
 ATLEIDUS PAREIGŲ  
 ATLEIDŽIA PAREIGŲ SEIMAS RESPUBLIKOS PREZIDENTO TEIKIMU  
 ATLEIDŽIA PAREIGŲ  
 ATLEIDŽIAMI DARBO ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIAIS METAIS VALSTYBĖS BIUDŽETO  
 ATLEIDŽIAMI DARBO  
 ATLEIDŽIAMI PAREIGŲ  
 ATLEIDŽIAMI TIKROSIOS KRAŠTO APSAUGOS TARNYBOS Į ATSARGĄ  
 ATLEIDŽIANT DARBO  
 ATLEIDŽIANT ŠIŲ PAREIGŲ  
 ATLEISTA DARBO  
 ATLEISTAS DARBO  
 ATLEISTAS PAREIGŲ  
 ATLEISTAS RINKIMŲ KOMISIJOS  
 ATLEISTAS TELŠIŲ KUNIGŲ SEMINARIJOS  
 ATLEISTAS ŠIAULIŲ ŠVČ M MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS VIKARO PAREIGŲ IR PASKIRTAS ... 
 ATLEISTI DARBO  
 ATLEISTI PAREIGŲ  
 ŠIEK TIEK ŠALIES  
 ATLEISTI UŽIMAMŲ PAREIGŲ  
 ATLEISTIEMS DARBO DĖL DARBO DRAUSMĖS pažeidimo 
 ŠILUMINĖ ENERGIJA TIEKIAMA VIENOS dujofikuotos katilinės 
 ŠILUMOS ENERGIJA TIEKIAMA LIETUVOS VALSTYBINĖS ENERGETIKOS SISTEMOS  
 ŠLAKŲ ŠALINIMĄ ORGANIZMO  
 ŠOKO VEŽIMO IR BĖGO  
 ŪKININKAS  Kauno rajono; Veisiejų 
 ŽALIAVOS IR GAUTŲ PAJAMŲ ŠIOS VEIKLOS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IR JOS PAGAMINTAS PREKES  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ FIZINIO ASMENS ne PVM mokėtojo 
 ŽINIOS  Maskvos; Lietuvos 
 ŽINIŲ PATEIKIMO DIENĄ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 ŽIŪRINT ŠALIES  
atsikėlė; šokau  PATALO  
 ŽMOGUS  šalies; didžiosios raidės; Lamančos; teatro; prigimties yra ... 
 ŽMOGUS GATVĖS  
 ŽMOGŲ  gatvės; vidaus; šalies 
 ŽMONĖS  Lietuvos; prigimties; šalies; visos Lietuvos 
 ŽMONĖS GATVĖS  
 ŽVILGSNIS ŠALIES  
atsistatydino  PREMJERO POSTO  
 ATSKAITYMŲ DRAUDIMO ĮMONIŲ GAUTŲ BRUTO ĮMOKŲ  
 ATVYKIMO IR VYKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS  
 ATŠAUKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS ... pareigų 
 ATŠAUKIMO PAREIGŲ  
 AUGALINĖS KILMĖS PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ VEŽIMO JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU  
 AUGIMO SODE METŲ KIEKVIENO VAISMEDŽIO PRISKINTA ... 
atvežtas; svečiai  UŽJŪRIO  
 AUKSINĖS RANKOS ETNOGRAFIJOS SKYRIAUS FONDŲ  
atvykti  ĮVAIRIŲ LIETUVOS MIESTŲ  
 AUTORINĮ ATLYGINIMĄ LIETUVOS ĮMONĖS ĮSTAIGOS AR ORGANIZACIJOS  
 AUTORIŲ KLAIPĖDOS  
 AŠ ESU GYVOJI DUONA NUŽENGUSI DANGAUS  
 BALSAI ANAPUS  
 BALSAI SALĖS  
 BALSAS SALĖS  
 BALTIJOS JŪROS ŽUVIS UŽSIENIO LAIVŲ  
 BALTOJO CUKRAUS PARDAVIMO FABRIKŲ  
bėga  PAMOKŲ  
bėgimas  SKĘSTANČIO LAIVO  
 BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ TURTO PARDAVIMO VARŽYTYNIŲ  
bėgti  MŪŠIO LAUKO  
būrimas; burti  KAVOS TIRŠČIŲ  
 BAŽNYČIA W HUBATSCHO LEIDINIO  
dega  NEKANTRUMO  
derlingumas nesiekė ... CNT HEKTARO  
dink MAN AKIŲ  
dirba  PAŠAUKIMO  
drebėjo  PASIPIKTINIMO  
drebėjo  PYKČIO  
drebėjo  ŠALČIO  
drebėti  ĮNIRŠIO  
dviraidis KILMĖS ŠALIES KODAS PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ REGISTRO  
 BLOGAS KVAPAS BURNOS  
 BLOGAS ŽENKLAS JEI RANKŲ iškristų piniginė, rankinė