Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
fundamentinių mokslų; verslo vadybos; ... FAK II KURSO ... gr studentas 
 CRTN CNS PASAK POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II  
 CRTN CNS POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II  
 CRTN PASAK POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II  
 CRTN POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS KARALIENĖ ELIZABETH II  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS KARALIENĖS ELIZABETH II  
 FAK II KURSO ... gr studentas 
 FUNDAMENTINIŲ MOKSLŲ FAK II KURSO  
 I AR II GRUPIŲ  
 I AR II GRUPĖS INVALIDAIS  
 I AR II GRUPĖS INVALIDUS NUO VAIKYSTĖS  
 I AR II GRUPĖS INVALIDĄ ARBA VAIKĄ INVALIDĄ  
 I IR II GR INVALIDAMS  
 I IR II GRUPIŲ INVALIDAMS  
 I IR II GRUPIŲ  
 I IR II GRUPĖS INVALIDAI  
 I IR II GRUPĖS INVALIDAMS  
 I IR II GRUPĖS INVALIDŲ  
 II A FOJĖ  
 II BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ SPORTO ŽAIDYNES  
 II BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ  
 II BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ SPORTO ŽAIDYNĖMS  
 II BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS  
 II BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ SPORTO ŽAIDYNĖSE  
 II D REŽ K SMORIGINAS  
 II DALIS  
 II ETAPAS  
 II GR INVALIDAS  
 II GR INVALIDĖ  
 II GRUPĖ  
 II GRUPĖS INVALIDAI  
 II GRUPĖS INVALIDAMS  
 II GRUPĖS INVALIDAS  
 II GRUPĖS INVALIDĖ  
 II GRUPĖS  
 II IR III GRUPIŲ INVALIDAMS  
 II IR III GRUPĖS APYRANKIŲ  
 II KLASĖS  
 II KLINIKINĖS LIGONINĖS  
 II KURSO STUDENTAS  
 II KĖLINYJE  
 II LAIPSNIO  
 II LYGA  
 II PASAULINIO KARO METAIS  
 II PASAULINIO KARO METU  
 II PASAULINIO KARO  
 II RŪŠIES  
 II SKIRSNIS  
 II SKYRIAUS  
 II SKYRIUJE  
 II SKYRIUS  
 II TIPO  
 II TURAS  
 II VARIANTAS  
 II VATIKANO SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ LUMEN GENTIUM  
 II VATIKANO SUSIRINKIMAS PASTORALINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE GAUDIUM ET SPES  
 II VATIKANO SUSIRINKIMAS  
 II VATIKANO SUSIRINKIMO NUTARIMAI  
 II VATIKANO SUSIRINKIMO  
 II VIETA  
 II VIETĄ  
 JONAS PAULIUS II APAŠTALIŠKASIS LAIŠKAS  
 JONAS PAULIUS II APAŠTALIŠKASIS PARAGINIMAS FAMILIARIS CONSORTIO  
 JONAS PAULIUS II CHRISTIFIDELES LAICI  
 JONAS PAULIUS II ENCIKLIKA EVANGELIUM VITAE  
 JONAS PAULIUS II ENCIKLIKA FIDES ET RATIO  
 JONAS PAULIUS II ENCIKLIKA REDEMPTORIS MISSIO  
 JONAS PAULIUS II ENCIKLIKA VERITATIS SPLENDOR  
 JONAS PAULIUS II ENCIKLIKA  
 JONAS PAULIUS II KALBA PASAKYTA ... 
 JONAS PAULIUS II KALBA PER VISUOTINĘ AUDIENCIJĄ  
 JONAS PAULIUS II KALBA  
 JONAS PAULIUS II KATECHEZĖ  
 JONAS PAULIUS II KREIPIMASIS PER VIEŠPATIES ANGELO MALDĄ  
 JONAS PAULIUS II LAIŠKAS KUNIGAMS DIDŽIOJO KETVIRTADIENIO PROGA  
 JONAS PAULIUS II LAIŠKAS ŠEIMOMS GRATISSIMAM SANE  
 JONAS PAULIUS II LAIŠKAS  
 JONAS PAULIUS II POSINODINIS APAŠTALIŠKASIS PARAGINIMAS PASTORES DABO VOBIS  
 JONAS PAULIUS II POSINODINIS APAŠTALIŠKASIS PARAGINIMAS  
 JONAS PAULIUS II RAGINO  
 JONAS PAULIUS II UT UNUM SINT  
 POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II RAGINO  
 POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II REIKALAVO  
 POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II  
 LIETUVOS II EUCHARISTINIAM KONGRESUI  
 LIETUVOS II EUCHARISTINIO KONGRESO  
 MASKVOS IR VISOS RUSIOS PATRIARCHAS ALEKSIJUS II  
 MECHANIKOS FAK II KURSO  
 MHC II KLASĖS MOLEKULIŲ  
 MHC II KLASĖS MOLEKULĖS  
 MHC II KLASĖS  
 PAGAL VATIKANO II SUSIRINKIMO dvasią; nutarimus; nuostatus 
 PASAK JONO PAULIAUS II  
 PASAK POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II  
 PAULIAUS VI IR JONO PAULIAUS II  
 PO II OJO PASAULINIO KARO  
 PO II PASAULINIO KARO  
 PO II VATIKANO SUSIRINKIMO  
 PO VATIKANO II SUSIRINKIMO  
 POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II APAŠTALIŠKASIS LAIŠKAS  
 POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II LAIŠKAS  
 POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II LAIŠKĄ  
 POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITAS  
 POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II ŽODŽIAIS  
 POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II ŽODŽIUS  
 POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II APAŠTALIŠKASIS LAIŠKAS  
 POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II ENCIKLIKA EVANGELIUM VITAE  
 POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II KALBA ... 
 POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II PARAGINO ... 
 POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II PASKELBĖ ... 
 POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II PAVADINO ... 
 POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II RAGINO ... 
 POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II SAKĖ JOG ... 
 RAŠO POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II  
 SU MHC II KLASĖS MOLEKULĖMIS  
 APLINKOS INŽINERIJOS FAK II KURSO  
 VATIKANO II susirinkimu 
 VATIKANO II SUSIR DEKR PRESBYTERORUM ORDINIS  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DEKRETAS DĖL EKUMENIZMO UNITATIS REDINTEGRATIO  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DEKRETAS DĖL KUNIGŲ TARNYBOS IR GYVENIMO PRESBYTERORUM ORDINIS  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DEKRETAS DĖL KUNIGŲ UGDYMO OPTATAM TOTIUS  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DEKRETAS UNITATIS REDINTEGRATIO  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DEKRETAS  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGM KONST APIE BAŽNYČIĄ  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE APREIŠKIMĄ DEI VERBUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ LUMEN GENTIUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA DEI VERBUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA LUMEN GENTIUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS GAUDIUM ET SPES  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS KONST APIE ŠVENTĄJĄ LITURGIJĄ  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS KONSTITUCIJA APIE ŠVENTĄJĄ LITURGIJĄ SACROSANCTUM CONCILIUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS LUMEN GENTIUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS PASTORACINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE GAUDIUM ET SPES  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS PASTORACINĖ KONSTITUCIJA GAUDIUM ET SPES  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS SACROSANCTUM CONCILIUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS  
 VATIKANO II SUSIRINKIME  
 VATIKANO II SUSIRINKIMO dokumentuose; konstituciją; nutarimuose 
 VATIKANO II SUSIRINKIMO NUTARIMUS  
 VATIKANO II SUSIRINKIMĄ  
 VERSLO VADYBOS FAK II KURSO  
 XIX A II PUSĖJE  
 ŠIO ĮSTATYMO II III IR IV dalyse 
 ŠVENTASIS TĖVAS JONAS PAULIUS II  
 ŠVENTOJO TĖVO JONO PAULIAUS II