Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 GAUTI INFORMACIJĄ APIE ... 
 GAUTI INFORMACIJĄ  
 GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ  
 GAUTĄ INFORMACIJĄ  
 IEŠKOTI GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ BEI IDĖJAS  
 INFORMACIJĄ APIE aplinką; įmonės veiklą; Lietuvą; mirusius pacientus; prekę; savo veiklą; aukso, konvertuojamosios užsienio valiutos atsargas 
 INFORMACIJĄ APIE PADĖTĮ transporto srityje; Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose 
 INFORMACIJĄ IŠ įvairių šaltinių 
 IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ  
 IŠSAMIĄ INFORMACIJĄ APIE save 
 IŠVADAS BEI KITĄ INFORMACIJĄ  
pateikti; gauti INFORMACIJĄ APIE TAI  
 LIETUVOS PILIEČIŲ TEISĘ GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ  
 NAUJAUSIĄ INFORMACIJĄ  
 OPERATYVINĘ INFORMACIJĄ  
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ ... 
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ PROJEKTO RENGIMO DARBO GRUPĖS ATSTOVAS G ŠVEDAS 
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ SVARSTOMU KLAUSIMU PATEIKĖ ... 
 PARENGTA PAGAL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACIJĄ  
 PATEIKIAME INFORMACIJĄ APIE AUKSO konvertuojamosios užsienio valiutos atsargas 
 PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ... 
 PATEIKTI INFORMACIJĄ  
 PATEIKTI VALSTYBINEI PAMINKLOSAUGOS KOMISIJAI INFORMACIJĄ  
 PATEIKTI VISĄ JŲ TURIMĄ INFORMACIJĄ  
 PATEIKTĄ INFORMACIJĄ  
 PATEIKĖ INFORMACIJĄ APIE EKONOMINĘ IR SOCIALINĘ šalies padėtį 
 PATEIKĖ INFORMACIJĄ  
 PATEIKĖ PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ DĖL PROCEDŪRŲ  
 POSĖDŽIO PIRMININKAS PATEIKĖ INFORMACIJĄ DĖL PROCEDŪRŲ  
 POSĖDŽIO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS PATEIKĖ PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ DĖL PROCEDŪRŲ  
 REIKALINGĄ INFORMACIJĄ  
 REIKIAMĄ INFORMACIJĄ  
 SKLEISTI INFORMACIJĄ APIE SAVO VEIKLĄ  
 SLAPTĄ INFORMACIJĄ  
 SURINKTĄ INFORMACIJĄ  
 TEIKIA INFORMACIJĄ APIE ... 
 TEIKIA INFORMACIJĄ  
 TEIKTI INFORMACIJĄ APIE ... 
 TEIKTI INFORMACIJĄ  
 TURIMĄ INFORMACIJĄ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJĄ  
 ARTIMIAUSIU METU JAM PATEIKTI VISĄ SU TUO SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ  
 VISĄ INFORMACIJĄ APIE įvykį 
 VISĄ INFORMACIJĄ  
 VYRIAUSYBĖS PUSVALANDŽIO METU PATEIKĖ INFORMACIJĄ