Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO IŠVEŽTOS IŠ LIETUVOS MUITŲ TERITORIJOS IR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ TARP DĖL BROKO  
 BŪTI VALDYMO ORGANŲ NARIAIS JEIGU ĮSTATYMAI NENUMATO KITAIP  
 BŪTINŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR DALIS KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
eksportuoti GYVULIUS PRODUKTUS Į LIETUVĄ  
 DARBDAVIAMS AR ĮGALIOTIEMS ASMENIMS  
 DARBDAVIŲ IR ĮGALIOTŲ ASMENŲ  
 DIDELĖ DALIS  
 DIDESNĖ DALIS  
 DIDŽIOJI DALIS  
 DIDŽIĄJĄ DALĮ SUDARO ... 
 DIDŽIĄJĄ DALĮ  
 DRAUDŽIU ĮVEŽTI Į LIETUVĄ VISŲ RŪŠIŲ GYVULIUS IR PAUKŠČIUS PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS IŠ AFRIKOS AZIJOS PIETŲ IR ŠIAURĖS AMERIKOS ŽEMYNŲ  
 DRAUDŽIU ĮVEŽTI Į LIETUVĄ VISŲ RŪŠIŲ GYVULIUS IR PAUKŠČIUS PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS IŠ AZIJOS AFRIKOS PIETŲ IR ŠIAURĖS AMERIKOS ŽEMYNŲ TURKIJOS KINIJOS IZRAELIO JORDANIJOS  
 DUOMENYS APIE NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 DĖL ĮMONIŲ KURIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS DALIS BUTUS  
 DĖL ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ PARENGIMO IR EKONOMINIO PAGRINDIMO  
 ELEMENTUS TAIP PAT SANTYKIUS TARP IR  komponentų 
 ESAMA SKIRTUMŲ BET KALBOS YRA LYGIAVERTĖS  
 EUROPOS BENDRI BEI ŠALIŲ NARIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ AR GRUPIŲ  
 GALIMO POVEIKIO BŪKLEI IR APLINKAI VERTINIMO  
 GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS IR TAIKYMĄ  
 GALVIJUS PRODUKTUS BULIŲ SPERMĄ  
 GAUNAMUS IŠ JAV BEI GAMINIUS  
 GAUTI IŠ SPERMĄ IR PREKIAUTI  
 GINKLŲ DALIŲ ŠAUDMENŲ SPROGMENŲ  
 GRĄŽINTINUOSE NAMUOSE DALYSE BUTUOSE  
 GYVENAMIEJI NAMAI ARBA DALYS  
 GYVENAMIEJI NAMAI DALYS BUTAI GRĄŽINAMI NATŪRA  
 GYVENAMIEJI NAMAI DALYS BUTAI  
 GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE DALYSE BUTUOSE  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA DALIS NATŪRA  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA DALIS  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS DALIS BUTUS NATŪRA  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS DALIS BUTUS  
 GYVENAMŲ NAMŲ ARBA DALIŲ  
 GYVENAMŲ NAMŲ DALIŲ BUTŲ  
 GYVENAMŲ PATALPŲ NUOMOS BEI EKSPLOATAVIMO IŠLAIDŲ  
 GYVENANTIEMS ŠEIMOS NARIAMS  
 IMTI PAVYZDŽIUS  
nekeltų grėsmės  SVEIKATAI IR LEISTŲ JIEMS DIRBTI ILSĖTIS IR MIEGOTI normaliomis sąlygomis 
 INVALIDAMS TĖVAMS GLOBĖJAMS RŪPINTOJAMS  
 INVALIDŲ TĖVŲ GLOBĖ RŪPINTO  
 IR KITI RIZIKOS VEIKSNIAI POVEIKIS SVEIKATAI  
  PAGAMINTI PRODUKTAI  
 IŠDAVIMO GALIOJIMO SUSTABDYMO GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR LICENCI GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKĄ  
 IŠRINKUS Į KITAS PAREIGAS ARBA SUTIKIMU  
 JIEMS IR ŠEIMOS NARIAMS  
 JOS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS ASMENIMS JEIGU TEISĖS IR INTERESAI YRA PAGRĮSTI šios Susitariančiosios Šalies įstatymais 
 JUNGTIS Į PROFESINES SĄJUNGAS IR DALYVAUTI VEIKLOJE  
 JUODŲ METALŲ LAUŽAS IR ATLIEKOS  
 JUODŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO  
 JUODŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ  
 JUODŲ METALŲ LAUŽĄ IR ATLIEKAS  
 JUOSE AR ŠALIA ESANČIŲ ŽMONIŲ HIGIENAI  
 JURIDINIŲ ASMENŲ PAGAL BUVIMO VIETĄ O FIZINIŲ ASMENŲ PAGAL NUOLATINĘ ar laikiną gyvenamąją vietą 
  PRIEŽIŪRAI BEI EISMO SAUGUMUI UŽTIKRINTI  
  YRA DANGAUS KARALYSTĖ  
  ŽODŽIAIS TARIANT  
 JŪRŲ UOSTUS PAGAL FUNKCINĘ PASKIRTĮ  
 KAI KURIUOS MODELIUS ĮSIGIJO ... 
palaiminti TURINTYS VARGDIENIO DVASIĄ YRA DANGAUS KARALYSTĖ  
 KELIAI IR GATVĖS SU VISAIS ELEMENTAIS  
 KELTI KVALIFIKACIJĄ  
 KITĄ DIENĄ PO PASKELBIMO VALSTYBĖS ŽINIOSE  
 KITĄ DIENĄ PO PASKELBIMO  
... MLN LITŲ IŠ   
 KOMISIJOS ŠALČININKŲ RAJONO IR IGNALINOS RAJONO SNIEČKAUS GYVENVIETĖS TAIP PAT KAI KURIŲ KITŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ ORGANŲ BEI PAREIGŪNŲ ANTIKONSTITUCINEI VEIKLAI IŠTIRTI  
 KOMPENSACIJOMS UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA DALIS  
 KOMPENSACIJOMS UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS DALIS BUTUS  
 KOMPENSAVIMO UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS DALIS BUTUS VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS  
 KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS DALIS BUTUS  
 KUNIGAIKŠČIAI RADVILOS IR VEIKLA  
 KUR DU AR TRYS SUSIRINKĘ MANO VARDU TEN IR AŠ ESU TARP   
 KĖSINIMOSI Į GYVYBĘ IR SVEIKATĄ  
 LIETUVOS BAJORAI IR SEIMELIAI  
stovi  NUGARŲ  
 LIETUVOS PILIEČIŲ IR VALSTYBĖS LABUI  
 LĖŠŲ ŠALTINIAI IR PANAUDOJIMAS  
 MIESTŲ MIESTELIŲ IR DALIŲ  
tikrinti PAGAL KOMPETENCIJĄ  
transporto priemonėms, vežančioms keleivius ir krovinius Į KITAS VALSTYBES ARBA PER TERITORIJAS  
 MINISTERI DEPARTAMENTŲ IŠ VISO IŠ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACI PAPRASTOSIOS NEPAPRASTOSIOS ASIGNAVIMŲ VALDYTO IŠLAIDOS IŠLAIDOS PAVADINIMAS IŠ VISO IŠ DARBO UŽMOKESČIUI  
 MOKINIŲ IR TĖVŲ  
 MOKINIŲ TĖVŲ IR MOKYTO  
 NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETAS PRITARĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PASLAPČIŲ IR APSAUGOS ĮSTATYMO PROJEKTUI  
 NACIONALINIŲ PARKŲ TERITORIJOSE IR APSAUGOS ZONOSE  
 NAMUS DALIS AR BUTUS  
 NAUDOJAMI PASTATAI STATINIAI AR DALYS  
 NE DĖL KALTĖS  
 NE VĖLIAU KAIP PER DVEJUS METUS PO ATSIRADIMO  
 NEAPDOROTŲ LAUKINIŲ GYVŪNŲ AR DALIŲ  
 NEGALI SUPRASTI SAVO VEIKSMŲ ESMĖS IR VALDYTI  
 NEMAŽA DALIS  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO NUOSAVYBĖS FORMOS IR PAVALDUMO  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO NUOSAVYBĖS FORMOS  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO PAVALDUMO  
 NUGRIEBTO PIENO MILTELIAI SU CUKRAUS AR KITŲ SALDŽIŲ MEDŽIAGŲ PRIEDAIS ARBA BE   
 NUO SUDARYMO MOMENTO  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS DALIS BUTUS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS DALIS BUTUS  
 NURODYTAS SĄSKAITAS PRADINIUS ĮNAŠUS  
 NUSTATANT LIKUTINĘ VERTĘ  
 PADALINIŲ VADOVAI IR PAVADUOTOJAI  
 PAGAL APSKAIČIAVIMO BŪDĄ  
 PAGAL SKAIČIŲ IR JUDĖJIMO KRYPTĮ  
 PARDUODANT AKCIJAS UŽ NOMINALIĄ VERTĘ  
 PASIBAIGUS KOVOS TARNYBOS LAIKUI  
 PASTATUS DALIS BUTUS  
 PASTATUS KITUS STATINIUS ARBA DALIS  
 PASTATŲ STATINIŲ AR DALIŲ  
 PATALPOS ĮRANGA TURI ATITIKTI HIGIENOS SAUGOS DARBE priešgaisrinės apsaugos ir kitus maitinimo įmonei keliamus reikalavimus 
 PATEIKTI VISĄ TURIMĄ INFORMACIJĄ  
 PAŽINTINEI REKREACIJAI PLĖTOTI REGIONINIO PARKO VERTYBĖMS APSAUGAI POPULIARINTI PARKUI REKLAMUOTI  
 PAŽINTINEI REKREACIJAI PLĖTOTI REGIONINIO PARKO VERTYBĖMS APSAUGAI POPULIARINTI  
 PAŽYMAS APIE PAJAMAS  
 PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ SISTEMOS IR SUTEIKIMO  
 PENSININKAMS IR ŠEIMOS NARIAMS  
 PER TRIS PARAS NUO GAVIMO  
 AKCININKAMS PROPORCINGAI TURIMŲ AKCI SKAIČIUI  
 POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ BEI ŠEIMOS NARIŲ  
 AKCINIŲ BENDROVIŲ UŽDARŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ TAIP PAT FILIALŲ  
 PRIEŠ VALIĄ  
 PRIVATIZAVIMO OBJEKTUS ĮMONES AR AKCI PAKETUS  
 PROBLEMAS IR SPRENDIMO BŪDUS  
 PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMŲ  
 PROFESINĖS SĄJUNGOS IR SUSIVIENIJIMAI  
 PROFESINĖS SĄJUNGOS SUSIVIENIJIMAI  
 ALKOHOLINIUS GĖRIMUS BEI ŽALIAVAS  
 ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ IR ŽALIAVŲ  
 REABILITUOTIEMS POLITINIAMS KALINIAMS TREMTINIAMS IR VAIKAMS  
 REGIONINIŲ PARKŲ IR ZONŲ RIBAS  
 REZULTATAI IR APTARIMAS  
 SANDORIŲ SUDARYMĄ IR AR VYKDYMĄ  
 SEKTI PAVYZDŽIU  
 SISTEMA RENGIMAS IR TVIRTINIMAS  
 SKILTYJE PAPRASTOSIOS IŠLAIDOS IŠ DARBO UŽMOKESTIS  
 ANT PEČIŲ  
 ANTINKSČIŲ HORMONAI IR ANALOGAI  
 SPALVOTIEJI METALAI LYDINIAI ATLIEKOS IR LAUŽAS  
 SPALVOTIEJI METALAI LYDINIAI LAUŽAS BEI ATLIEKOS  
 SPALVOTUOSIUS METALUS IR LYDINIUS  
 SPALVOTUOSIUS METALUS LYDINIUS ATLIEKAS IR LAUŽĄ  
 SPALVOTUOSIUS METALUS LYDINIUS LAUŽĄ BEI ATLIEKAS  
 SPALVOTŲ METALŲ LAUŽO BEI ATLIEKŲ  
 SPALVOTŲ METALŲ LYDINIŲ ATLIEKAS IR LAUŽĄ  
 SPALVOTŲ METALŲ LYDINIŲ LAUŽO BEI ATLIEKŲ SUPIRKIMO  
 SPALVOTŲ METALŲ LYDINIŲ LAUŽO BEI ATLIEKŲ  
 SPRĘSTI PROBLEMAS  
 STRAIPSNĮ PRIEŠTANKINĖS MINOS IR NAUDOJIMAS  
 SUDARYMO IR PRIEŽIŪROS NUOSTATAI PATVIRTINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 SUDARYMO IR PRIEŽIŪROS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 SUPIRKTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE VARĮ IR KITUS SPALVOTUOSIUS METALUS LYDINIUS LAUŽĄ BEI ATLIEKAS  
 SUSITARIMO DĖL KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO IR ŠIO SUSITARIMO  
 SUSITARIMĄ DĖL KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO IR ŠIO SUSITARIMO  
 SUTARTIMS RENGTI IR DERYBOMS DĖL VESTI  
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORI MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 APAŠTALAMS IR ĮPĖDINIAMS  
 TARP ATITINKAMŲ TERITORI IR UŽ RIBŲ  
 TARP EUROPOS BENDRI BEI ŠALIŲ NARIŲ  
 TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS IR PADALINIAI  
 APIE KAIMYNŲ IR NE TIK KĖSLUS SUDARKYTI LIETUVIŠKĄ GYVENIMO BŪDĄ  
 TARYBŲ ORGANŲ IR PAREIGŪNŲ ANTIKONSTITUCINEI VEIKLAI IŠTIRTI  
 TAURIŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ BEI GAMINIŲ  
 TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS MATAVIMO METODAI IR BANDYMŲ SĄLYGOS  
 APLINKOS APSAUGOS INSTITUCI BEI PAREIGŪNŲ  
 TEISĖ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ PAGAL PRAŠYMĄ  
 TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR RIBŲ  
 TERITORI IR APSAUGOS ZONŲ  
 TERITORINIŲ SKYRIŲ VEDĖJAI IR PAVADUOTOJAI  
 TIKTAI IŠ MOTERŲ IŠ ŠIRDIES  
 TIPŲ IR RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 TRANZITU PER TERITORIJAS  
 TRETIESIEMS ASMENIMS AR TURTUI  
 TYRIMŲ REZULTATAI IR APTARIMAS  
 UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS DALIS BUTUS  
 APSKRIČIŲ VYRIAUSIEJI VALSTYBINIAI GYDYTOJAI HIGIENISTAI IR PAVADUOTOJAI  
 UŽSIIMTI DIDMENINE IR MAŽMENINE PREKYBA  
 APYGARDŲ IR APYLINKIŲ PROKURATŪRŲ VADOVAI PAVADUOTOJAI IR PROKURORAI  
 VAISTINIUS AUGALUS AR DALIS  
 VAISTINIŲ AUGALŲ AR DALIŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACI KOLŪKIŲ KITOKIŲ KOOPERATINIŲ ORGANIZACI SUSIVIENIJIMŲ  
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ IR STATINIŲ  
 VANDENS TELKINIUOSE ARBA DALYSE  
 VARIO IR KITŲ SPALVOTŲ METALŲ LYDINIŲ LAUŽO BEI ATLIEKŲ SUPIRKIMO  
 VARIO IR KITŲ SPALVOTŲ METALŲ LYDINIŲ LAUŽO BEI ATLIEKŲ  
 VARĮ IR KITUS SPALVOTUOSIUS METALUS LYDINIUS LAUŽĄ BEI ATLIEKAS  
 VERTYBINIAI POPIERIAI IŠPERKAMI APMOKANT TURĖTOJAMS VISĄ NOMINALIĄ VERTĘ ŠIŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ PARDAVIMO AUKCIONE PRIIMAMOS KONKURENTINĖS IR NEKONKURENTINĖS PARAIŠKOS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR CIRKULIACIJOS APSKAITOS TAISYKLES  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR CIRKULIACIJOS APSKAITOS  
 VIENAS IŠ SUTUOKTINIŲ YRA VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS IR VIENAS IŠ GYVENA VIENOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 ASMENIS ESANČIUS TERITORIJOJE  
 ASMENIS PAGAL NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 VIETOJ GALI PAPILDOMAI SKIRTI KOMISIJOS NARIAIS  
atkreipia  DĖMESĮ Į ŠIOS KONVENCIJOS ĮSIGALIOJIMO DATĄ  
 VIRŠ GALVŲ  
 VIRŠININKAI IR PAVADUOTOJAI  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAI IR FILIALAI  
 VISŲ RŪŠIŲ ĮMONIŲ SAVININKAI ARBA VADOVAI  
 VYKDOMOSIOMS INSTITUCIJOMS DĖL RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO  
 VYRIAUSIEJI VALSTYBINIAI GYDYTOJAI HIGIENISTAI IR PAVADUOTOJAI  
atlikti energetikos bei ryšių ir transporto VALDYMO INSTITUCI PARLAMENTINĘ KONTROLĘ TEIKTI PASIŪLYMUS IR REKOMENDACIJAS DĖL VEIKLOS GERINIMO  
 ATITINKAMŲ INSTITUCI PAGAL VIDAUS TEISĖS REIKALAVIMUS  
 ĮSKAITANT ANKSTESNIUOSE ETAPUOSE PASIRAŠYTAS AKCIJAS IR PARDUODANT AKCIJAS UŽ NOMINALIĄ KAINĄ NETAIKANT PINIGŲ KVOTŲ  
 ĮSTATYMAI KITI TEISINIAI AKTAI AR DALYS  
 ŠAUNAMŲ GINKLŲ SAVIGYNAI BEI ŠAUDMENŲ ĮSIGIJIMO LAIKYMO NEŠIOJIMOSI  
 ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES DALYVIŲ IR KITŲ VALSTYBIŲ DALYVAUJANČIŲ PROGRAMOJE PARTNERYSTĖ TAIKOS LABUI SUSITARIMO DĖL KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO  
 ŠIŲ INVESTICI DYDIS DALIS  
 ŠIŲ MIŠKŲ MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMĄ NAUDOJIMĄ  
 ATLIKTI KOMPETENCIJAI PRISKIRTUS veiksmus 
 ŪKINIŲ SUBJEKTŲ VADOVAI IR ŠEIMŲ NARIAI  
 ATSTOVYBIŲ IR ORGANIZACI PAREIGŪNAMS BEI ŠEIMŲ NARIAMS  
atėjo Į VIETĄ  
 BE SUTIKIMO