Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
išgelbėti; atimti JAM GYVYBĘ  
išmokėti pinigais ar natūra JAM PRIKLAUSANTĮ PAJŲ  
išplėšė; ištraukė; iškrito JAM IŠ RANKŲ  
 IKI JAM SUEIS TREJI METAI  
negali perduoti licencijos JAM SUTEIKTŲ ĮGALIOJIMŲ  
 IR PADOVANOJO JAM VARDĄ KILNIAUSIĄ iš visų vardų 
nukirto; paglostė; nupjovė JAM GALVĄ  
 JAM ANT KULNŲ lipa; mynė 
 JAM ARBA JO ĮGALIOTINIUI  
 JAM KELIĄ pastojo 
 JEI PRIEŠ TAI JAM NORS VIENĄ KARTĄ PER PASKUTINIUOSIUS dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos 
 JEIGU JAM IKI RINKIMŲ DIENOS YRA SUĖJĘ ne mažiau kaip keturiasdešimt metų 
paplojo JAM PER PETĮ  
papurškė; smogė; spjovė JAM Į VEIDĄ  
paspaudė; ištiesė; padavė JAM RANKĄ  
pašnibždėjo; sukuždėjo JAM Į AUSĮ  
pažvelgė; žiūriu; papurškė JAM Į AKIS  
pilti JAM Į BURNĄ  
puolė; kabinosi JAM ANT KAKLO  
smogė; trenkė JAM PER GALVĄ  
surišo JAM RANKAS  
sėdėjo JAM IŠ DEŠINĖS  
užkrauna; uždėjo ranką JAM ANT PEČIŲ  
užkrito; uždėjo JAM ANT GALVOS  
vykdo kitus įstatymų JAM SUTEIKTUS ĮGALIOJIMUS  
įsikibo JAM Į PARANKĘ  
šovė; smogė JAM Į GALVĄ  
 PARAŠYKITE JAM LAIŠKĄ EL ADRESAS ... 
 PATRAUKTAS BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN SUIMTAS JAM NEGALI BŪTI TAIKOMOS ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS  
 RATIFIKAVIMO RAŠTŲ IR PAREIŠKIMŲ DĖL DENONSAVIMO KURIUOS JAM ATSIUNTĖ  
 AMŽINĄ JAM ATILSĮ  
 TEISMAS JAM SKYRĖ ... metų laisvės atėmimo 
 TURIMOS KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĖS KAI JAM BUS SUTEIKTA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ  
 ARTIMIAUSIU METU JAM PATEIKTI VISĄ SU TUO SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ  
 ATLIKTI JAM PAVESTAS PAREIGAS  
 ŽURNALAS MOTERIS RAŠO JUMS IR APIE JUS PARAŠYKITE JAM LAIŠKĄ  
... JAM UŽ NUGAROS  
atsisėdo; užšokti JAM ANT KELIŲ  
atėjo JAM Į PAGALBĄ