Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVĘS JO MOKINYS  
 DARBDAVIO AR JO ĮGALIOTO ASMENS SUTIKIMO  
 DARBDAVIO AR JO ĮGALIOTO ASMENS  
 DARBDAVIO JO ĮGALIOTO ASMENS  
 DARBDAVIUI AR JO ĮGALIOTAM ASMENIUI  
 DARBDAVYS AR JO ĮGALIOTAS ASMUO  
 DARBDAVYS ARBA JO ĮGALIOTAS ASMUO PRIVALO PASIRAŠYTINAI SUPAŽINDINTI  
ir JO RIBŲ  
 DIEVĄ IR JO įsakymus 
 DIPLOMATAS IR JO ŽMONA BUVO ŽIAURIAI SUMUŠTI  
išslydo JO RANKŲ  
... MIESTE IR JO APYLINKĖSE  
 DĖL JO KALTĖS  
 DĖL JO KŪNO KURIS YRA BAŽNYČIA  
 DĖL JO LYTIES RASĖS TAUTYBĖS KALBOS KILMĖS SOCIALINĖS PADĖTIES TIKĖJIMO ĮSITIKINIMŲ AR PAŽIŪRŲ  
 DĖL JO YRA BUVĘ DAUG DISKUSIJŲ  
 DĖL KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 DĖL TABAKO IR JO GAMINIŲ GAMYBOS IMPORTO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite JO KRAUJO NETURĖSITE SAVYJE GYVYBĖS  
 ESANTYS ŽMONĖS GALĖTŲ SAUGIAI IŠEITI IŠ JO AR BŪTŲ GALIMA JUOS GELBĖTI  
 GENERALINIS PROKURORAS IR JO PAVADUOTOJAI  
laukė PRIE JO NAMŲ  
 GYVENAMAJAME NAME JO DALYJE AR BUTE  
 GYVENAMASIS NAMAS JO DALIS AR BUTAS  
 GYVENAMASIS NAMAS JO DALIS BUTAS  
 GYVENAMOJO NAMO BUTO NUOMININKAS JO ŠEIMOS NARIAI  
 GYVENAMOJO NAMO JO DALIES BUTO VERTĘ  
 GYVENAMOJO NAMO JO DALIES BUTO  
 GYVENAMĄJĮ NAMĄ JO DALĮ BUTĄ  
 IKI PAT JO MIRTIES  
 INSTITUTO DIREKTORIUS AR JO PAVADUOTOJAS  
 IR KITI DUOMENYS APIE JO ASMENYBĘ  
 JO BURNOS  
 JO LŪPŲ išgirsti 
 IŠREIKŠTI JO PLANĄ  
 IŠRINKUS Į KITAS PAREIGAS ARBA JO SUTIKIMU  
 JAM ARBA JO ĮGALIOTINIUI  
 JEIGU JO DARBAS SUSIJĘS SU licencijuojama veikla 
 JO EMINENCIJA KARDINOLAS VINCENTAS SLADKEVIČIUS 
 JO EMINENCIJA  
 JO EMINENCIJAI KARDINOLUI VINCENTUI SLADKEVIČIUI 
 JO EMINENCIJOS KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS 
 JO PATIES PRAŠYMU  
 JO PATIES ŽODŽIAIS TARIANT  
 JO PAVARDĖ BŪTŲ SKELBIAMA  
 JO SUTUOKTINIUI IR VAIKAMS JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ YRA LIETUVOS PILIEČIAI  
 JO TURTO PERĖMIMO  
 JO ŠVENTENYBĖ DALAI LAMA; POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II 
 JO ŠVENTENYBĖS  
 JO ŽODŽIAIS TARIANT  
 JUOZAPAS IR JO BROLIAI  
 JUOZAPO IR JO BROLIŲ  
 KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI IR JO TEMPERATŪRAI PALAIKYTI  
pateko; įsibrovė Į JO VIDŲ  
 KIŠIMOSI Į JO ASMENINĮ ar šeimyninį gyvenimą 
perkelti darbuotoją JO SUTIKIMU Į KITĄ DARBĄ  
 KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
prašęs; nurodęs NESKELBTI JO PAVARDĖS  
 KRAUJO AR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ  
 KRISTIJONAS DONELAITIS IR JO EPOCHA  
 KĖSINIMOSI Į JO GARBĘ IR ORUMĄ  
 KŪRINIO ORIGINALĄ AR JO KOPIJAS  
 LIETUVOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS MATMENIS  
stovi JO NUGAROS  
sukurtas PAGAL JO PAVEIKSLĄ IR PANAŠUMĄ  
 LIGONINĖS VYRIAUSIĄJĮ GYDYTOJĄ AR JO PAVADUOTOJĄ  
 MAŽINTI PAJAMŲ MOKESTĮ ARBA IŠ VISO NUO JO ATLEISTI  
 MERKELIS A ANTANAS SMETONA JO VISUOMENINĖ KULTŪRINĖ IR POLITINĖ VEIKLA  
 MIRUS DARBUOTOJUI AR JO ŠEIMOS NARIUI  
užsienio investitorių materialinį INDĖLĮ Į ĮSTATINĮ KAPITALĄ JO FORMAVIMO laikotarpiu 
 MUITINĖS DEKLARACIJĄ PATEIKIA JO ATSTOVAS  
 NE DĖL JO KALTĖS  
 NE MAŽIAU KAIP VIENERIUS METUS IKI JO MIRTIES  
 NE VĖLIAU KAIP PER SEPTYNIAS DIENAS NUO JO GAVIMO  
 NEGALĖJO IŠVYKTI IŠ PRAŠYMĄ PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOS DĖL NEPRIKLAUSANČIŲ NUO JO APLINKYBIŲ  
 NENORĖJĘS KAD JO PAVARDĖ BŪTŲ MINIMA  
 NENORĖJĘS KAD JO PAVARDĖ BŪTŲ SKELBIAMA  
 NEVERTA SUKTI DĖL JO GALVOS  
įėjo; užeiti Į JO KABINETĄ  
 NUOMININKAS IR JO ŠEIMOS NARIAI  
 NUOMININKAS JO ŠEIMOS NARIAI  
 NUOMININKO IR JO ŠEIMOS NARIŲ  
 NURODOMAS JO VARDAS IR PAVARDĖ ADRESAS  
 NUSTATYTI JO MIRTIES FAKTĄ  
 NUTOLĘ NUO KRISTAUS IR JO EVANGELIJOS DVASIOS  
 OBJEKTO JO DALIES  
 PASAK JO ŠVENTENYBĖS DALAI LAMOS  
 PASKELBTA JO PAIEŠKA  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO IR JO REGULIAVIMO SRITIES  
Bažnyčia pasitinka dėkodama DIEVUI UŽ JO MEILĘ IR GLOBĄ  
 PERVEDAMA Į JO ASMENINĘ SĄSKAITĄ  
 PIENAS IR JO PRODUKTAI  
 PIENO IR JO PRODUKTŲ  
 PIENĄ IR JO PRODUKTUS  
 PO JO KOJOMIS  
 PO JO MIRTIES atitektų; išliktų 
 PRAMONINIO DIZAINO SAVININKUI ARBA JO TEISIŲ PERĖMĖJUI  
 PRAŠĘS NESKELBTI JO PAVARDĖS  
 PRIE JO KAPO duobės 
 PRIE JO KOJŲ gulėjo 
 AKTAS AR JO DALIS NEGALI BŪTI TAIKOMI NUO TOS DIENOS KAI OFICIALIAI PASKELBIAMAS  
 AKTAS AR JO DALIS  
 PRIEŠ JO AKIS atsivėrė ... 
 PRIEŠ JO VALIĄ  
 PRISIIMTI ATSAKOMYBĘ UŽ JO GYVYBĘ  
 PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJA PAGAL GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBES JO POBŪDĮ APSAUGOS FORMAS IR NAUDOJIMO GALIMYBES SKIRSTOMA Į konservacinę, apsauginę, rekreacinę 
 RYŠIO TARP ASMENS JO GYVYBĖS  
 SAVININKAS AR JO ĮGALIOTAS ASMUO  
 SAVININKO AR JO VAIKŲ MIRTIES LIUDIJIMŲ  
 SAVININKO ARBA JO ĮGALIOTO ASMENS VEIKLA  
 SAVININKO TIKRASIS VARDAS AR JO ADRESAS  
 SEIMO PIRMININKAS ARBA JO PAVADUOTOJAS  
 SEIMO PIRMININKO IR JO PAVADUOTOJŲ  
 STATINIO IR JO INŽINERINĖS ĮRANGOS  
 STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIS DIREKTORIUS IR JO PAVADUOTOJAI  
 SUSIGRĄŽINTI GYVENAMĄJĮ NAMĄ JO DALĮ BUTĄ NATŪRA  
 SUSIGRĄŽINTI NAMĄ JO DALĮ AR BUTĄ NATŪRA  
 TEISINIUS SANTYKIUS TARP VAIKO IR JO MOTINOS BEI TĖVO  
 TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS matmenis 
 TRANSPORTO PRIEMONĖS SAVININKAS JO ĮGALIOTAS ASMUO  
 TRIJŲ JO PAVADUOTOJŲ IR SEIMO KANCLERIO  
 TRUSKA L ANTANAS SMETONA IR JO LAIKAI  
 TURTAS YRA ŽMOGUS JO ŽINIOS  
 TVIRTINA SAVIVALDYBĖS MERAS AR JO PAVADUOTOJAS  
 TĖVO IR JO MEILĖS SLĖPINĮ  
 UŽIMTI JO VIETĄ  
 VADOVAS AR JO ĮGALIOTAS ATSTOVAS  
 VADOVUI ARBA JO ĮGALIOTAM ATSTOVUI  
 VALDYBOS PIRMININKO IR JO PAVADUOTOJŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIUS IR JO PAVADUOTOJAI  
 VERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 VIENAS IŠ JO PAVADUOTOJŲ  
 VILNIAUS MIESTO IR JO APYLINKIŲ  
 ASMENĮ AR JO TURTĄ  
 VIRŠ JO GALVOS  
 VISAS JO GYVENIMAS  
 VISĄ JO GYVENIMĄ  
 VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS JO PAVADUOTOJAS  
 Į JO BUTĄ nuėjo; įsibrovė 
 Į JO VIETĄ paskirtas ... 
 Į JO VIETĄ PASKYRĖ ... 
 ATITINKAMO TEISMO AR JO SKYRIAUS PIRMININKAS  
 ATITINKAMOS APSKRITIES VALDYTOJAS ARBA JO ĮGALIOTAS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS APSKRITIES VALDYTOJAS SAVO SPRENDIMU  
 ĮMONĖS VADOVAS SAVININKAS AR JO ĮGALIOTAS ASMUO  
 ĮSIGALIOJA NUO JO PRIĖMIMO DIENOS  
 ĮSTEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 ŠILUMOS ŪKIO IR JO VALDYMO  
 ATLIKIMO ĮRAŠĄ AR JO KOPIJAS  
 ŽEMĖS ŪKIO IR JO PRODUKCIJĄ  
 ŽODŽIO VARTOJIMAS KALBOJE YRA JO REIKŠMĖ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į GYVENAMĄJĮ NAMĄ JO DALĮ BUTĄ NATŪRA  
atvykti Į JO NAMUS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKAS IR JO NARIAI  
 AUTORIAUS AR JO TEISIŲ PERĖMĖJO  
 AUTORIAUS ARBA JO TEISIŲ PERĖMĖJO  
 AUTORIUS ARBA JO TEISIŲ PERĖMĖJAS  
 BE AUTORIAUS AR JO TEISIŲ PERĖMĖJO  
 BE JO SUTIKIMO  
 BE JO ŽINIOS