Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 CIVILINIŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ JEIGU JOS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS  
gerkite JOS VISI NES TAI YRA MANO KRAUJAS  
gulėjo PRIE JOS KOJŲ  
išplėšė JOS RANKŲ  
 DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU  
 GABENIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ JOJE ARBA IŠ JOS  
 GARANTO RAŠTIŠKAS ĮSIPAREIGOJIMAS MUITINEI KAD JOS ATŽVILGIU PRISIIMTI SKOLININKO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA BUS ĮVYKDYTI  
 GINTI LIETUVOS VALSTYBĘ IR JOS NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 INFORMUOJA VISUOMENĘ APIE MINISTERIJOS VEIKLĄ JOS KOMPETENCIJAI PRISKIRTAIS KLAUSIMAIS  
 IŠVEŽAMŲ IŠ JOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 IŠVYKIMĄ IŠ JOS TERITORIJOS  
 JOS SANTYKIS SU KALBA IŠ ESMĖS TOKS PAT KAIP ŽAIDIMO  
 JOS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS ASMENIMS JEIGU JŲ TEISĖS IR INTERESAI YRA PAGRĮSTI šios Susitariančiosios Šalies įstatymais 
 JOS ŽODŽIAIS TARIANT  
 JUMS LIUDIJANT PRISIEKIU BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI PRISIEKIU GERBTI IR VYKDYTI JOS ĮSTATYMUS  
 KAM ATLEISITE NUODĖMES TIEMS JOS BUS ATLEISTOS  
 KARO PADĖTĮ VISOJE VALSTYBĖJE AR JOS DALYJE  
 KARO PADĖTĮ VISOJE VALSTYBĖJE ARBA JOS DALYJE  
 KELIAS Į MOKYKLĄ IR IŠ JOS  
 KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĘ AR JOS ATSISAKYMĄ  
pervežti PER JOS TERITORIJĄ  
 KOLEGIJOS SUDĖTĮ SUDARO IR JOS PIRMININKĄ SKIRIA ... 
 KOMISIJĄ SUDARO IR JOS PIRMININKĄ SKIRIA ... 
praėjus ... metams PO JOS MIRTIES  
 LIETUVAI IR JOS ŽMONĖMS  
 LIETUVOJE IR UŽ JOS RIBŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS IR JOS PREZIDIUMO  
 MINISTERIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DEPARTAMENTŲ TARNYBŲ IR INSPEKCIJŲ PRIE MINISTERIJOS KITŲ JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ JOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ VADOVUS  
 MOKESTINĖS PASKOLOS SUTARTĮ DĖL JOS SĄLYGŲ  
 MOKESČIO SUMĄ IR JOS DYDŽIO BAUDĄ  
 MOKYKLOJE IR UŽ JOS RIBŲ  
 NAFTA IR JOS PRODUKTAIS  
 NAFTOS IR JOS PRODUKTŲ SANDĖLIŲ  
 NAFTOS IR JOS PRODUKTŲ  
 NAFTĄ IR JOS PRODUKTUS  
 NE TIK LIETUVOJE BET IR UŽ JOS RIBŲ  
įsibrovė Į JOS NAMUS  
įsiveržė Į JOS BUTĄ  
įvažiuoti Į JOS TERITORIJĄ  
 NUSTATO JOS FUNKCIJAS ORGANIZUOJANT IR VYKDANT kitus rinkimus ir referendumą 
 OBJEKTO ĮMONĖS AR JOS AKCIJŲ PAKETO  
 OKUPACIJŲ PADARINIŲ LIETUVOS RESPUBLIKAI IR JOS GYVENTOJAMS ĮVERTINIMO  
 PADARINIŲ LIETUVOS RESPUBLIKAI IR JOS GYVENTOJAMS ĮVERTINIMO IR TEISINGUMO  
 PADĖTI STIPRINTI JOS GALIĄ IR AUTORITETĄ  
 PATEIKTI JĮ KULTŪROS MINISTERIJAI IR GAUTI JOS LEIDIMĄ  
 PAŠTO SIUNTOMIS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS  
 PRIEŠ JOS VALIĄ  
 PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĘ IR JOS TERITORIJOS VIENTISUMĄ  
 AKTYVIOJI TRANSPORTO PRIEMONĖ IR JOS PRIKLAUSOMYBĖ VYKSTANT PER SIENĄ  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKĄ BEI JOS NARIUS SKIRIA IR ATLEIDŽIA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS  
Lietuvoje ir JOS RIBŲ  
Lietuvoje ir JOS RIBŲ  
 RESPUBLIKOJE IR UŽ JOS RIBŲ  
 RŪGŠTIS IR JOS DRUSKOS  
 RŪGŠTIS JOS DRUSKOS  
 SAULĖS ENERGIJOS IR JOS NAUDOJIMO  
 SIŲSTI PAŠTO SIUNTOMIS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS DRAUDŽIAMA  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA AR JOS ĮGALIOTA TARNYBA  
 STRUKTŪRA JOS VALDYMO ORGANŲ FUNKCIJOS ĮGALIOJIMAI  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJA ARBA JOS ĮGALIOTA INSTITUCIJA  
 SUSITARIANČIOJI VALSTYBĖ AR JOS VIETOS VALDŽIA  
 SVEIKATOS IR JOS APSAUGOS  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS IR JOS SKYRIAUS  
 TAISYKLES SU KURIOMIS JOS BUVO SUSIJUSIOS  
 TEKSTILĖS IR JOS DIRBINIŲ  
 TIEK UŽ JOS RIBŲ  
 TRANSPORTO PRIEMONĖ IR JOS PRIKLAUSOMYBĖ  
 TUO ATVEJU KAI JOS NEPAKANKA  
 TUO METU JOS NEGALI BŪTI KEIČIAMOS  
 TURI JOS TERITORIJOJE GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 VALSTYBĖS IR JOS PILIEČIŲ  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR JOS REGULIAVIMO SFERAI PRISKIRTŲ departamentų 
 VISAS JOS GYVENIMAS  
 VISI JOS PILIEČIAI TURI TEISĘ Į TEISMINĘ GYNYBĄ  
 VYKTI PER LIETUVOS RESPUBLIKĄ ARBA BŪTI JOS TERITORIJOJE  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMĄ ARBA JOS ATSISAKYMĄ NAGRINĖTI SKUNDUS DĖL SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS  
 ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠVEŽIMO IŠ JOS TVARKA  
 ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠVEŽTI IŠ JOS  
 ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽTI IŠ JOS AR VEŽTI PER JĄ TRANZITU  
 ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽTI IŠ JOS IR VEŽTI PER JĄ TRANZITU  
 ŠALIA JOS ATSIRANDA KITŲ DETALIŲ  
 ŠALYJE IR UŽ JOS RIBŲ  
 ŠI KONVENCIJA PRADEDA GALIOTI PO DVYLIKOS MĖNESIŲ NUO JOS RATIFIKAVIMO RAŠTO  
 ŠIUO ATVEJU JOS GALI BŪTI PATEIKTOS  
 ŽALIAVINĖS MEDIENOS JOS GAMINIŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IR IŠ JOS PAGAMINTAS PREKES  
 ATVIRA VISUOMENĖ IR JOS PRIEŠAI  
 AUGALINĖS KILMĖS PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU  
 BAŽNYČIA IR JOS tarnai 
 BAŽNYČIAI IR JOS nariams 
 BAŽNYČIĄ IR JOS tarnus; vadovus 
 BE JOS ŽINIOS