Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUS SKAIČIUOJAMI TIK KAIP VIENAS BALSAS  
 DALYVAUJA NE MAŽIAU KAIP DU TREČDALIAI  
 DALYVAUJANT NE MAŽIAU KAIP DVIEM TREČDALIAMS  
 DALYVAUJANT NE MAŽIAU KAIP PUSEI visų rinkėjų 
 DALYVAVO NE DAUGIAU KAIP DU KANDIDATAI  
 DAUG DAUGIAU ŽMONIŲ MANE PAŽĮSTA KAIP ... 
 DAUGIAU KAIP DEŠIMTMETĮ  
 DAUGIAU KAIP DU KARTUS  
 DAUGIAU KAIP DU MĖNESIUS PO ATLEIDIMO  
 DAUGIAU KAIP DU MĖNESIUS  
 DAUGIAU KAIP DU TREČDALIAI  
 DAUGIAU KAIP DVEJI METAI  
 DAUGIAU KAIP DVEJUS METUS  
 DAUGIAU KAIP DVI VALANDAS  
 DAUGIAU KAIP IŠ VIENO SANDĖLIO  
 DAUGIAU KAIP METUS  
 DAUGIAU KAIP MĖNESĮ  
 DAUGIAU KAIP PRIEŠ DEŠIMTMETĮ  
 DAUGIAU KAIP PRIEŠ METUS  
 DAUGIAU KAIP PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ  
 DAUGIAU KAIP PUSEI  
 DAUGIAU KAIP PUSMETĮ  
 DAUGIAU KAIP PUSVALANDĮ  
 DAUGIAU KAIP PUSĘ METŲ  
 DAUGIAU KAIP PUSĘ  
 DAUGIAU KAIP PUSĖ MILIJONO  
 DAUGIAU KAIP PUSĖ ĮTRAUKTŲ Į SĄRAŠUS PILIEČIŲ  
 DAUGIAU KAIP PUSĖ  
 DAUGIAU KAIP PUSĖS VISŲ SEIMO NARIŲ BALSŲ DAUGUMA  
 DAUGIAU KAIP PUSĖS  
 DAUGIAU KAIP PUSŠIMTIS  
 DAUGIAU KAIP SAVAITĘ  
 DAUGIAU KAIP TREČDALIS  
 DAUGIAU KAIP TREČDALIU  
 DAUGIAU KAIP TRIS DEŠIMTMEČIUS  
 DAUGIAU KAIP TRISDEŠIMT METŲ  
 DAUGIAU KAIP VALANDĄ  
 DAUGIAU KAIP VIENERIEMS METAMS  
 DIENOS KLAUSIMAS KAIP VERTINATE ... 
 DIEVAS KAIP absoliuti transcendencija; dvasia 
 DIEVO KAIP absoliučios transcendencijos; transcendentinės būties 
 DINGO KAIP Į VANDENĮ  
išpažinti; garbinti DIEVĄ KAIP asmenį 
 EGZISTUOJA NEPRIKLAUSOMAI NUO TO KAIP REIŠKIASI ŽMOGUS  
kalbėjosi KAIP LYGUS SU LYGIU  
 ETAPŲ IR VISŲ GAUTŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMAS KAIP PAGRINDAS  
kirto KAIP KIRVIU  
 GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO PAŽEIDIMO NUSTATYMO  
kratosi KAIP VELNIAS KRYŽIAUS  
 GAVO DAUGIAU KAIP PUSĘ VISŲ RINKIMUOSE DALYVAVUSIŲ RINKĖJŲ BALSŲ  
kristi KAIP MUSĖS  
leki; puolė KAIP AKIS IŠDEGĘS  
likau VIENA KAIP PIRŠTAS  
matysite KAIP SAVO AUSIS  
 GYVENIMAS KAIP gyvenimas; toks 
mylėk SAVO ARTIMĄ KAIP SAVE PATĮ  
 ILGIAU KAIP METUS NAUDOTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ  
nulėkėme KAIP AKIS IŠDEGĘ  
 JEIGU JOSE DALYVAUJA NE MAŽIAU KAIP DU DALYVIAI  
 JOS SANTYKIS SU KALBA IŠ ESMĖS TOKS PAT KAIP ŽAIDIMO  
 KAIP ANT DELNO matosi 
 KAIP ATRODO IŠ PIRMO ŽVILGSNIO  
 KAIP DIENA NUO NAKTIES skiriasi 
 KAIP DIEVĄ MYLIU  
 KAIP DU VANDENS LAŠAI panašūs 
 KAIP GALI PASIRODYTI IŠ PIRMO ŽVILGSNIO  
 KAIP IŠ AKIES luptas; trauktas 
 KAIP IŠGANYMO laukia 
 KAIP JAU NE KARTĄ RAŠĖME  
 KAIP KAUNO DIENAI PASAKOJO ... 
 KAIP KAUNO DIENAI PAVYKO SUŽINOTI  
 KAIP KAUNO DIENAI SAKĖ ... 
 KAIP KAUNO DIENAI TEIGĖ ... 
 KAIP KAUNO DIENĄ INFORMAVO ... 
 KAIP KIRVIU NUKIRTO  
 KAIP KOMPENSACIJĄ UŽ ... 
 KAIP LA JAU RAŠĖ  
 KAIP LA SAKĖ ... 
 KAIP LIETUVOS AIDUI PAPASAKOJO ... 
 KAIP LYGŪS SU LYGIAIS žaidžia 
 KAIP MAŽAS VAIKAS  
 KAIP MAŽI VAIKAI  
 KAIP NUMATYTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTOJE ... 
 KAIP PARODYTA PIEŠINYJE  
 KAIP PAVYZDĮ nurodė; pateikiame 
 KAIP PAVYZDĮ GALIMA PAMINĖTI ... 
 KAIP PERKŪNAS IŠ GIEDRO DANGAUS  
 KAIP RAŠO LAIKRAŠTIS  
 KAIP RAŠO MŪSŲ KŪRĖJAI  
 KAIP RODO PATIRTIS  
 KAIP RODO PRAKTIKA  
 KAIP SUNKU BUVO PALIKTI LIETUVOS KRAŠTĄ  
 KAIP SUŽINOJO LIETUVOS RYTAS  
 KAIP SVIESTU PATEPTA  
 KAIP TAISYKLĖ  
 KAIP TOJ DAINOJ  
 KAIP TĖVIŠKĖS ŽINIOMS SAKĖ ... 
 KAIP VAKAR KAUNO DIENAI PASAKOJO ... 
 KAIP VALSTYBĖS TURTINIS ĮNAŠAS  
 KAIP VALSTYBĖS TURTINĮ ĮNAŠĄ  
 KAIP VELNIAS KRYŽIAUS bijo 
 KAIP VIESULAS įsiveržė 
 KAIP ŽIRNIAI Į SIENĄ  
 KAIP ŽMONĖS SAKO  
 KALBA SUPRANTAMA KAIP SUBSTANCIJA  
 KARE KAIP KARE  
pasipylė KAIP IŠ GAUSYBĖS RAGO  
 KD INF DIENOS KLAUSIMAS KAIP VERTINATE ... 
 KITA SUSITARIANČIOJI ŠALIS TURI ATSAKYTI Į ŠĮ PRAŠYMĄ NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ ŠIS TERMINAS DĖL SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ GALI BŪTI PRATĘSTAS  
pinigus išmetėm KAIP Į BALĄ  
pralėkė KAIP VĖJAS  
 KONTROLIUOJA KAIP ŠIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINAMOS  
 KONTROLIUOTI KAIP VYKDOMAS ŠIS NUTARIMAS  
 KONTROLIUOTI KAIP VYKDOMAS ŠIS ĮSAKYMAS  
pridygo KAIP GRYBŲ PO LIETAUS  
pylė; pliaupia KAIP IŠ KIBIRO  
 LEIDŽIA ĮSAKYMUS IR ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS TIKRINA KAIP JIE VYKDOMI  
 LEIDŽIAMAS MAKSIMALUS SVORIS NE DIDESNIS KAIP ... 
skraidau KAIP ANT SPARNŲ  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PAŽEIDIMUS TURI PAŠALINTI NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO  
 LIETUVOJE KAIP IR KITOSE ŠALYSE  
 LIETUVOJE KAIP IR VISOJE EUROPOJE  
subliūško KAIP MUILO BURBULAS  
subyrėjo; griuvo KAIP KORTŲ NAMELIS  
 MAN KAIP MOTERIAI LABAI PATIKO internetinės diskusijos 
sutaria KAIP ŠUO SU KATE  
 MAŽIAU KAIP PUSĖ  
sėdėjau KAIP ANT ADATŲ  
traktuoti ŽMONES KAIP tikslus 
 MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATASKAITAS SVARSTO KAIP PARENKAMI IR UGDOMI TINKAMI DARBUOTOJAI  
tylėti KAIP PELĖS PO ŠLUOTA  
 MOKESČIŲ SUMĄ BET NE DAUGIAU KAIP SUMA SKAIČIAIS IR ŽODŽIAIS  
 MOKESČIŲ SUMĄ BET NE DIDESNĘ KAIP SUMA SKAIČIAIS IR ŽODŽIAIS  
 MOKESČIŲ UŽ GAMTOS IŠTEKLIUS KAIP NACIONALINĮ TURTĄ DALĮ  
 MOKSLINIS METODAS KURĮ GALIMA SUPRASTI KAIP MOKSLINIO TYRIMO strategiją 
užsispyręs KAIP OŽYS  
 MYLĖK SAVO ARTIMĄ KAIP PATS SAVE  
 MYLĖK SAVO ARTIMĄ KAIP SAVE PATĮ  
 MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ KAIP ŽYDĖJIMAS VYŠNIOS  
 MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ  
 NE ANKSČIAU KAIP PO MĖNESIO  
 NE ANKSČIAU KAIP PRIEŠ MĖNESĮ IKI PARAIŠKOS GAUTI LICENCIJĄ  
 NE DAUGIAU KAIP UŽ DVEJUS PRAĖJUSIUS METUS  
 NE ILGESNIAM KAIP TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIUI  
 NE ILGESNIAM KAIP VIENERIŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 NE ILGIAU KAIP VIENERIEMS METAMS  
 NE MAŽIAU KAIP DU KOMISIJOS NARIUS  
 NE MAŽIAU KAIP DU TREČDALIAI  
 NE MAŽIAU KAIP DU TREČDALIUS  
 NE MAŽIAU KAIP KETURIASDEŠIMT METŲ  
 NE MAŽIAU KAIP MĖNESIUI  
 NE MAŽIAU KAIP PUSĘ  
 NE MAŽIAU KAIP PUSĖ  
 NE MAŽIAU KAIP TREJIEMS METAMS  
 NE MAŽIAU KAIP TREJUS METUS  
 NE MAŽIAU KAIP TRIS KETVIRTADALIUS  
 NE MAŽIAU KAIP VIENERIUS METUS IKI JO MIRTIES  
 NE MAŽIAU KAIP VIENERIUS METUS ŠIE DOKUMENTAI ATIDUODAMI Į ARCHYVĄ  
 NE MAŽIAU KAIP VIENĄ TREČDALĮ  
 NE REČIAU KAIP DU KARTUS PER METUS  
 NE REČIAU KAIP KARTĄ PER KETVIRTĮ  
 NE REČIAU KAIP KARTĄ PER METUS  
 NE REČIAU KAIP KARTĄ PER MĖNESĮ  
 NE REČIAU KAIP KARTĄ PER SAVAITĘ  
 NE REČIAU KAIP VIENĄ KARTĄ PER MĖNESĮ  
 NE TRUMPIAU KAIP MĖNESIUI  
 NE VĖLIAU KAIP KITĄ DARBO DIENĄ  
 NE VĖLIAU KAIP KITĄ DIENĄ  
 NE VĖLIAU KAIP PASKUTINĘ DARBO DIENĄ  
 NE VĖLIAU KAIP PER DVEJUS METUS PO JŲ ATSIRADIMO  
 NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO KREIPIMOSI DĖL REGISTRAVIMO  
 NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ  
 NE VĖLIAU KAIP PER SEPTYNIAS DIENAS NUO JO GAVIMO  
 NE VĖLIAU KAIP PER TRIS DARBO DIENAS  
 NE VĖLIAU KAIP PER TRIS DIENAS  
 NE VĖLIAU KAIP PER TRIS MĖNESIUS  
 NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ  
 NE VĖLIAU KAIP PO METŲ  
 NE VĖLIAU KAIP PRIEŠ DVI SAVAITES  
 NE VĖLIAU KAIP PRIEŠ MĖNESĮ  
 NE VĖLIAU KAIP PRIEŠ TRIS MĖNESIUS  
 NEBELIKO NIEKO KITO KAIP ... 
įteisino lietuvių KALBĄ KAIP valstybinę 
ėjosi KAIP IŠ PYPKĖS  
 NĖRA DIDESNĖS MEILĖS KAIP GYVYBĘ UŽ DRAUGUS ATIDUOTI  
 PANAŠŪS KAIP DU VANDENS LAŠAI  
 PASAULIS KAIP VALIA IR VAIZDINYS  
 PASAULYJE KAIP SAVO NAMUOSE  
 PASIPYLĖ KAIP IŠ GAUSYBĖS RAGO  
 PATEIKTAS NE VĖLIAU KAIP PER DVEJUS METUS  
 PATENKA Į LAIKOTARPĮ KAI IKI SEIMO KADENCIJOS PABAIGOS YRA LIKĘ MAŽIAU KAIP PUSĖ METŲ  
 PAŽYMA TURI BŪTI IŠDUOTA NE ANKSČIAU KAIP PRIEŠ MĖNESĮ IKI ... 
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO DIENOS  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO SPRENDIMO  
 PERDUOTI KAIP VALSTYBĖS TURTINĮ ĮNAŠĄ  
 PLAČIAI SUPRANTAMA KAIP KALBA APIE KALBĄ  
 PO VIENERIŲ METŲ BET NE ILGIAU KAIP PER DVEJUS METUS  
 POSĖDŽIAI ŠAUKIAMI NE REČIAU KAIP DU KARTUS PER SEMESTRĄ  
 PRIIMAMI NE ANKSČIAU KAIP PO VIENERIŲ METŲ  
 PRIVALĖS TURĖTI NE MAŽIAU KAIP TREJUS METUS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽO  
 PRIŽIŪRI KAIP VYKDOMAS ŠIS ĮSTATYMAS  
 REFERENDUME DALYVAVO MAŽIAU KAIP PUSĖ Į SĄRAŠUS ĮTRAUKTŲ PILIEČIŲ  
 RENKAMAS NE DAUGIAU KAIP DVIEM KADENCIJOMS  
 RINKIMUOSE DALYVAVO MAŽIAU KAIP PUSĖ VISŲ RINKĖJŲ  
 SENA KAIP PASAULIS  
 SKIRIASI KAIP DIENA NUO NAKTIES  
 STEBI KAIP LAIKOMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ  
 SUMA NEGALI BŪTI MAŽESNĖ KAIP VIENAS TŪKSTANTIS  
 SUPRANTAMAS NE TIK KAIP FIZINIO ASMENS PARAŠAS  
 SUPRANTAMOS KAIP SANTYKIŲ TARP KALBOS ELEMENTŲ AR STRUKTŪRŲ IŠRAIŠKA  
 SUPRATIMO KAIP ŽIŪRĖJIMO METAFORA  
 SUPRATIMO KAIP ŽIŪRĖJIMO  
 SUSIDĖTI IŠ NE DAUGIAU KAIP TRIJŲ PAGRINDINIŲ KOMPONENTŲ  
 SUSIRINKIMAS YRA TEISĖTAS JEIGU JAME DALYVAUJA DAUGIAU KAIP PUSĖ bendrovės narių 
 SUTUOKTINIŲ POROS KAIP IR SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI DARBUOTOJAI  
 TA PAČIA TVARKA KAIP IR PRAŠYMAS  
 TAD ELKITĖS KAIP ŠVIESOS VAIKAI  
 TEGUL VISI BUS VIENA KAIP TU TĖVE MANYJE IR AŠ TAVYJE  
 TEIKTI PASLAUGAS O VĖLIAU NE REČIAU KAIP KAS PENKERI METAI  
 TEKSTĄ GALIMA VERTINTI KAIP VISUMĄ SUMĄ  
 TEMPERATŪRA YRA NE AUKŠTESNĖ KAIP ... 
 TOKIOMIS SĄLYGOMIS IR TOKIA TVARKA KAIP NUMATYTA  
 TURI TOKIAS PAT TEISES IR PAREIGAS KAIP IR KITI TEISĖJAI  
 APYGARDŲ TEISMAI KAIP PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAI  
 VEIKIA KAIP LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVĖ  
 VIETINIAI KAIMO IR VIENKIEMIŲ GYVENTOJAI GYVENANTYS NE TOLIAU KAIP UŽ KILOMETRO NUO VANDENS TELKINIO  
 VIETINIAMS KAIMO GYVENTOJAMS GYVENANTIEMS NE TOLIAU KAIP UŽ KILOMETRO NUO VANDENS TELKINIO  
 VISKAS KAIP ANT DELNO  
 VĖL GALI BŪTI SUTEIKTA NE ANKSČIAU KAIP PO METŲ  
 ATITINKAMOS SRITIES SPECIALISTAI TURINTYS NE MAŽIAU KAIP ... 
 ĮMONĖ BAIGIA VEIKLĄ KAIP SAVARANKIŠKAS ŪKIO SUBJEKTAS  
 ĮSIGIJIMO RINKOS KAINA NE MAŽESNĖ KAIP ... 
 ŠI NUOSTATA NEGALI BŪTI AIŠKINAMA KAIP ... 
 ATLEISK MUMS MŪSŲ KALTES KAIP IR MES ATLEIDŽIAME SAVO KALTININKAMS  
 ŽMOGAUS KAIP individo; kūrėjo; Niekio; subjekto 
 ŽMOGUI KAIP žmogui; asmenybei 
 ŽMOGUS KAIP asmenybė; individas; žmogus 
 ŽMOGŲ KAIP individą; asmenį; asmenybę 
 ŽMONĖS KAIP mes 
atsimušė KAIP Į SIENĄ  
 AUGA KAIP ANT MIELIŲ  
 AUGO KAIP ANT MIELIŲ  
auga; kilo KAIP ANT MIELIŲ  
 BAIGIA VEIKLĄ KAIP SAVARANKIŠKAS ŪKIO SUBJEKTAS  
bendrauti KAIP LYGŪS SU LYGIAIS  
dainuoju; pripažinti LIETUVĄ KAIP džiaugsmą; nepriklausomą valstybę 
 BAŽNYČIOS KAIP institucijos; bendruomenės 
 BAŽNYČIĄ KAIP Kristaus kūną 
dingo KAIP Į VANDENĮ  
 BENDROVĖS KAIP JURIDINIO ASMENS  
dygsta KAIP GRYBAI PO LIETAUS