Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BŪTINOSIOS KARO TARNYBOS KARIUI  
 BŪTINOSIOS KARO TARNYBOS  
 BŪTINĄJĄ KARO TARNYBĄ  
 DALIS BAŽNYČIOS VAIKŲ ANTROJO PASAULINIO KARO METAIS stokojo meilės persekiojamiems žydams 
 DĖL KARO aukų apsaugos; Čečėnijoje; nusikaltimų ir genocido; nusikaltimų 
 GINKLUOTĘ IR KARO TECHNIKĄ  
 II PASAULINIO KARO METAIS  
 II PASAULINIO KARO METU  
 II PASAULINIO KARO  
 IKI ANTROJO PASAULINIO KARO PABAIGOS  
 IKI ANTROJO PASAULINIO KARO  
 IKI PAT ANTROJO PASAULINIO KARO  
 IKI PAT PIRMOJO PASAULINIO KARO  
 IKI PIRMOJO PASAULINIO KARO  
 KARO grįžo 
nukentėjusiems DĖL KARO šelpti 
 JAV KARO LAIVYNO  
 JAV KARO LĖKTUVAI  
 JAV KARO  
 JT KARO NUSIKALTIMŲ TRIBUNOLAS  
 JT KARO NUSIKALTIMŲ TRIBUNOLE HAGOJE  
 JT KARO NUSIKALTIMŲ TRIBUNOLUI HAGOJE  
 JT KARO NUSIKALTIMŲ TRIBUNOLUI  
 ĮSTAIGŲ IR KARO MOKYKLŲ  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ KARO NUSIKALTIMŲ BUVUSIOJE JUGOSLAVIJOJE  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ KARO NUSIKALTIMŲ TRIBUNOLAS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ KARO NUSIKALTIMŲ TRIBUNOLO HAGOJE  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ KARO NUSIKALTIMŲ TRIBUNOLO  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ KARO NUSIKALTIMŲ TRIBUNOLUI HAGOJE  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ KARO NUSIKALTIMŲ TRIBUNOLUI  
 KARO AKADEMIJA  
 KARO AKADEMIJOJE  
 KARO AKADEMIJOS  
 KARO AKADEMIJĄ  
 KARO ATAŠĖ  
 KARO ATVEJU  
 KARO AUDROS  
 KARO AVIACIJOS  
 KARO BELAISVIUS  
 KARO BELAISVIŲ AUKOJIMO  
 KARO BELAISVIŲ  
 KARO GROBIS  
 KARO INVALIDŲ  
 KARO INŽINERIJOS  
 KARO IR POKARIO METAIS  
 KARO IR POKARIO  
 KARO IR TAIKOS  
 KARO ISTORIJOS  
 KARO KAPELIONAS MONSINJORAS ALFONSAS SVARINSKAS 
 KARO KAPELIONŲ  
 KARO LAIKŲ  
 KARO LAIVAI  
 KARO LAIVYNO  
 KARO LAIVŲ  
 KARO LAKŪNAI  
 KARO LAKŪNAS  
 KARO LAKŪNO  
 KARO LAUKE  
 KARO LAUKO  
 KARO LIGONINĖS  
 KARO LĖKTUVAI  
 KARO LĖKTUVŲ  
 KARO MENO  
 KARO METAIS  
 KARO METO  
 KARO METU  
 KARO METŲ  
 KARO MOKSLO  
 KARO MOKSLŲ  
 KARO MOKYKLA  
 KARO MOKYKLOJE  
 KARO MOKYKLOS  
 KARO MOKYKLOS  
 KARO MOKYKLĄ  
 KARO MUZIEJAUS SODELYJE  
 KARO MUZIEJAUS  
 KARO NUSIKALTIMAIS KALTINAMAS BUVĘS JUGOSLAVIJOS PREZIDENTAS SLOBODANAS MILOŠEVIČIUS 
 KARO NUSIKALTIMAIS ĮTARIAMO ... 
 KARO NUSIKALTIMAIS  
 KARO NUSIKALTIMŲ  
 KARO NUSIKALTĖLIUS  
 KARO NUSIKALTĖLIŲ  
 KARO PABAIGOJE  
 KARO PABAIGOS  
 KARO PABĖGĖLIAI  
 KARO PABĖGĖLIŲ  
 KARO PADĖTIES  
 KARO PADĖTIS  
 KARO PADĖTĮ VISOJE VALSTYBĖJE AR JOS DALYJE  
 KARO PADĖTĮ VISOJE VALSTYBĖJE ARBA JOS DALYJE  
 KARO PADĖTĮ  
 KARO POLICIJOS  
 KARO PRADŽIOJE  
 KARO PRAMONĖS  
 KARO PRIEVOLININKŲ  
 KARO PRIEVOLĖS  
 KARO REIKALAMS  
 KARO STOVIS  
 KARO SU RUSIJA  
 KARO SU TERORIZMU  
 KARO SĄLYGOMIS  
 KARO TARNYBA  
 KARO TARNYBAI  
 KARO TARNYBOS  
 KARO TARNYBĄ  
 KARO TECHNIKOS  
 KARO VADAI  
 KARO VADAS  
 KARO VADO  
 KARO VADĄ  
 KARO VADŲ  
 KARO VEIKSMAI  
 KARO VEIKSMAMS  
 KARO VEIKSMUOSE  
 KARO VEIKSMUS  
 KARO VEIKSMŲ  
 KARO VETERANAI  
 KARO VETERANŲ  
 KARO ČEČĖNIJOJE  
 KAUNO VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUJE  
persikels; atėjo Į VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELĮ  
 LIETUVIŲ DRAUGIJOS NUKENTĖJUSIEMS DĖL KARO ŠELPTI  
 LIETUVIŲ DRAUGIJOS NUKENTĖJUSIEMS NUO KARO ŠELPTI  
 LIETUVOJE AKREDITUOTI UŽSIENIO ŠALIŲ KARO ATAŠĖ  
 LIETUVOS ANTROJO PASAULINIO KARO ANTIHITLERINĖS KOALICIJOS PUSĖJE  
 LIETUVOS KARO AKADEMIJA  
 LIETUVOS KARO AKADEMIJOJE  
 LIETUVOS KARO AKADEMIJOS  
 LIETUVOS KARO AVIACIJOS  
... PASAULINIO KARO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS POLICIJOS VIDAUS REIKALŲ SAUGUMO BEI KARO MOKYKLOSE  
 NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES AR KARO ATVEJU  
 NUKENTĖJUSIEMS DĖL KARO ŠELPTI  
 NUKENTĖJUSIEMS NUO KARO ŠELPTI  
 NUO ANTROJO PASAULINIO KARO  
 NUO KARO laikų 
šią problemą IŠSAMIAI NAGRINĖJO IR LIETUVOS KARO SPECIALISTAI  
 NUTRAUKTI KARO VEIKSMUS  
 PARTIZANINIO KARO  
 AFGANISTANO KARO VETERANŲ  
 PERSIJOS ĮLANKOS KARO  
 PILIETINIO KARO METU  
 PILIETINIO KARO  
 PIRMOJO PASAULINIO KARO IŠVAKARĖSE  
 PIRMOJO PASAULINIO KARO METAIS  
 PIRMOJO PASAULINIO KARO METU  
 PIRMOJO PASAULINIO KARO  
 PIRMOMIS KARO DIENOMIS  
 PIRMOSIOMIS KARO DIENOMIS  
 PIRMĄJĄ KARO DIENĄ  
 PO ANTROJO PASAULINIO KARO  
 PO I PASAULINIO KARO  
 PO II OJO PASAULINIO KARO  
 PO II PASAULINIO KARO  
 PO KARO  
 PO PIRMOJO PASAULINIO KARO  
 PO ŠALTOJO KARO  
 PROFESIONALIOSIOS KARO TARNYBOS KARIAI  
 PROFESIONALIOSIOS KARO TARNYBOS KARIAMS  
 PROFESIONALIOSIOS KARO TARNYBOS KARIUI  
 PROFESIONALIOSIOS KARO TARNYBOS KARIŲ  
 PROFESIONALIOSIOS KARO TARNYBOS SUTARTIS NUTRAUKIAMA  
 PROFESIONALIOSIOS KARO TARNYBOS  
 RUSIJOS KARO  
 ANTROJO PASAULINIO KARO DALYVIAI  
 ANTROJO PASAULINIO KARO DALYVIŲ KOVOJUSIŲ ANTIHITLERINĖS KOALICIJOS PUSĖJE STATUSO  
 ANTROJO PASAULINIO KARO DALYVIŲ KOVOJUSIŲ ANTIHITLERINĖS KOALICIJOS PUSĖJE  
 ANTROJO PASAULINIO KARO DALYVIŲ  
 ANTROJO PASAULINIO KARO IR POKARIO  
 ANTROJO PASAULINIO KARO IŠVAKARĖSE  
 ANTROJO PASAULINIO KARO LAIKŲ  
 ANTROJO PASAULINIO KARO METAIS  
 ANTROJO PASAULINIO KARO METU  
 ANTROJO PASAULINIO KARO PABAIGOJE  
 ANTROJO PASAULINIO KARO PABAIGOS  
 ANTROJO PASAULINIO KARO PRADŽIOJE  
 ANTROJO PASAULINIO KARO VETERANAI  
 ANTROJO PASAULINIO KARO  
 SUOMIJOS PRANCŪZIJOS IR VOKIETIJOS KARO INŽINERIJOS  
 TAIKOS IR KARO METU  
 TROJOS KARO  
 TUOJ PO ANTROJO PASAULINIO KARO  
 TUOJ PO KARO  
 TĖVYNĖS KARO INVALIDAMS IR ŽUVUSIŲ KARIŲ ŠEIMOMS  
 KARO NUSIKALTIMUS  
 UŽSIENIO KARO LAIVŲ  
 VOKIEČIŲ KARO  
 VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS DIREKTORIUS  
 VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SKYRIAUS VEDĖJAS  
 VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELYJE  
 VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS  
 VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUI  
 VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUJE  
 VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS  
 VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJŲ  
 ĮTARIAMUS KARO NUSIKALTĖLIUS  
 ĮTARIAMŲ KARO NUSIKALTĖLIŲ  
 ŠALTOJO KARO LAIKŲ  
 ŠALTOJO KARO METAIS  
 ŠALTOJO KARO PABAIGA  
 ŠALTOJO KARO PABAIGOS  
 ŠALTOJO KARO  
 ATSARGOS KARO PRIEVOLININKAI  
 ATSARGOS KARO PRIEVOLININKŲ  
 BALKANŲ KARO