Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
eina IŠ VIENO KAMBARIO Į KITĄ  
iš vieno GALO Į KITĄ  
 DVASINGOS ASMENYBĖS TURI KITĄ VARDĄ  
išvykti Į KITĄ ŠALĮ  
kilnojo IŠ VIENOS PARAPIJOS Į KITĄ  
kraustytis IŠ VIENOS ŠALIES Į KITĄ  
krypsta Į KITĄ PUSĘ  
 IŠ VIENO STRAIPSNIO Į KITĄ  
 IŠ VIENOS DARBO VIETOS Į KITĄ  
 IŠVADAS BEI KITĄ INFORMACIJĄ  
 JEI PREKĖS GABENAMOS TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ IŠ VIENOS TRANSPORTO PRIEMONĖS Į KITĄ  
nuėjo Į KITĄ KAMBARĮ  
patekti Į KITĄ ETAPĄ  
 KITOS VALSTYBĖS PILIEČIO PASĄ ARBA KITĄ TOS VALSTYBĖS PILIETYBĘ PATVIRTINANTĮ DOKUMENTĄ  
 KITĄ ANTRADIENĮ  
 KITĄ ASMENĮ  
 KITĄ DALĮ  
 KITĄ DIENĄ PO įvykio; incidento 
 KITĄ DIENĄ PO JŲ PASKELBIMO VALSTYBĖS ŽINIOSE  
 KITĄ DIENĄ PO JŲ PASKELBIMO  
 KITĄ DIENĄ PO PASKELBIMO VALSTYBĖS ŽINIOSE  
 KITĄ DIENĄ PO TO KAI ... 
 KITĄ DIENĄ  
 KITĄ KARTĄ  
 KITĄ KETVIRTADIENĮ  
 KITĄ LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS posėdį numatyta surengti ... 
 KITĄ MOTERĮ  
 KITĄ MĖNESĮ  
 KITĄ NAKTĮ  
 KITĄ PAMOKĄ  
 KITĄ PAVASARĮ  
 KITĄ PENKTADIENĮ  
 KITĄ PIRMADIENĮ  
 KITĄ PUSĘ  
 KITĄ RYTĄ  
 KITĄ SAVAITGALĮ  
 KITĄ SAVAITĘ  
 KITĄ SEKMADIENĮ  
 KITĄ SEZONĄ ŽAIS ... 
 KITĄ SEZONĄ  
 KITĄ SUNKŲ NUSIKALTIMĄ  
 KITĄ SYKĮ  
 KITĄ TREČIADIENĮ  
 KITĄ VAKARĄ  
 KITĄ VASARĄ  
 KITĄ ŠEŠTADIENĮ  
 KITĄ ŽMOGŲ  
perkelti darbuotoją JO SUTIKIMU Į KITĄ DARBĄ  
perkelti; keliavo IŠ VIENOS VIETOS Į KITĄ  
perkraunamos IŠ VIENOS TRANSPORTO PRIEMONĖS Į KITĄ  
perkraunamos Į KITĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ  
perkėlimas Į KITĄ DARBĄ  
perkėlimas Į KITĄ VIETĄ  
persikelti Į KITĄ PASAULĮ  
perėjimas IŠ VIENO GYVENIMO Į KITĄ  
plaukė Į KITĄ KRANTĄ  
puolė Į KITĄ KRAŠTUTINUMĄ  
siuntinėjo IŠ VIENO KABINETO Į KITĄ  
 LITĄ KITĄ  
 NE VĖLIAU KAIP KITĄ DARBO DIENĄ  
 NE VĖLIAU KAIP KITĄ DIENĄ  
 NUOLAT GYVENTI Į KITĄ VALSTYBĘ  
 PAGAL KITĄ VERSIJĄ  
 PASIRINKO KITĄ KELIĄ  
 PATEKTI Į KITĄ VARŽYBŲ ETAPĄ  
 PAŽYMĖJIMĄ PASĄ AR KITĄ DOKUMENTĄ  
 PERKELIAMOS Į KITĄ MUITINĖS SANDĖLĮ  
 PERĖJIMAS Į KITĄ giminę; mokyklą 
 REKREACINĘ IR KITĄ VEIKLĄ  
 STATYTI PASTATUS STATINIUS IR KITĄ ILGALAIKĮ TURTĄ  
 SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ ARBA KITĄ DOKUMENTĄ  
 TAI Į VIENĄ TAI Į KITĄ PUSĘ  
 TAIKOMA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ ARBA JIS ATLIEKA BAUSMĘ UŽ KITĄ NUSIKALTIMĄ  
 TAIS ATVEJAIS KAI PREKĖS GABENAMOS IŠ VIENOS MUITINĖS ĮSTAIGOS Į KITĄ NE PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TEORIJOS YRA SKIRTINGOS VIENA KITĄ PAPILDANČIOS  
 TĄ PAČIĄ ARBA KITĄ DARBO DIENĄ PO VIEŠO KONKURSO AR KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ  
 VALANDĄ KITĄ  
 VERTIMAS IŠ VIENOS KALBOS Į KITĄ  
 VERTIMO IŠ VIENOS KALBOS Į KITĄ  
 VIENĄ KITĄ KARTĄ  
 VIENĄ KITĄ LITĄ  
 VISAI KITĄ PRASMĘ  
 VISAI KITĄ VAIZDĄ  
 Į VIENĄ AR KITĄ PUSĘ  
 Į VIENĄ Į KITĄ PUSĘ  
 ŠIOS PREKĖS GABENAMOS Į KITĄ MUITINĖS ĮSTAIGĄ  
 ŽVAIGŽDUTE PAŽYMĖTOS KOMANDOS PATEKO Į KITĄ ETAPĄ  
aš jums duodu NAUJĄ ĮSAKYMĄ KAD JŪS VIENAS KITĄ mylėtumėte