Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
eksporto; išvažiavo Į KITAS ŠALIS  
 DARBO UŽMOKESTĮ IR KITAS SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIAS IŠMOKAS  
 IR KITAS PRIEMONES  
 IR KITAS SUTARTIES KONTRAKTO SĄLYGAS  
 IŠRINKUS Į KITAS PAREIGAS ARBA JO SUTIKIMU  
 IŠRINKUS Į KITAS PAREIGAS ARBA JŲ SUTIKIMU  
 KITAS ASMUO  
 KITAS ATVEJIS  
 KITAS BŪDAS  
 KITAS DALYKAS KAD ... 
 KITAS DALYKAS KAI ... 
 KITAS DALYKAS  
 KITAS ETAPAS  
 KITAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 KITAS KELIAS  
 KITAS KLAUSIMAS  
 KITAS KRANTAS  
 KITAS KRAŠTUTINUMAS  
 KITAS LIETUVIS  
 KITAS PATALPAS  
 KITAS PAVYZDYS  
 KITAS PREKES  
 KITAS REIKALAS  
 KITAS SVARBUS DALYKAS  
 KITAS VAIKAS  
 KITAS VARIANTAS  
 KITAS ŠALIS  
 KITAS ŽINGSNIS  
 KITAS ŽMOGUS  
pereina IŠ VIENŲ RANKŲ Į KITAS  
perkelti Į KITAS PATALPAS  
perkėlimas Į KITAS PAREIGAS  
 LAISVA VALIA SUTINKA PERSIKELTI Į JIEMS SUTEIKIAMAS KITAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 LAISVA VALIA SUTINKA PERSIKELTI Į JIEMS SUTEIKTAS KITAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 LAIVUS IR KITAS PAGRINDINES PRIEMONES  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO NUOSTATOS AR KITAS SPRENDIMAS  
transporto priemonėms, vežančioms keleivius ir krovinius Į KITAS VALSTYBES ARBA PER JŲ TERITORIJAS  
 MOKESČIUS AR KITAS mokėtinas sumas 
 NEGALIOJA JOKS ĮSTATYMAS AR KITAS AKTAS PRIEŠINGAS KONSTITUCIJAI  
 PANAUDOJANT VALSTYBĖS VIENKARTINES IŠMOKAS IR KITAS TIKSLINES KOMPENSACIJAS  
 PER KITAS DVI PARAS  
 PERKĖLIMO Į KITAS PAREIGAS  
Informuoti greitosios medicinos pagalbos stotis, ligonines, poliklinikas IR KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS  
 REIKIA ATSIŽVELGTI Į KITAS ŠIOS SUTARTIES NUOSTATAS  
 SAVIVALDYBĖS MERAS VALDYBA AR KITAS VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYTOJAS  
 UŽ VALSTYBĖS VIENKARTINES IŠMOKAS IR KITAS TIKSLINES KOMPENSACIJAS  
 ARBA KITAS ASMENS TAPATYBĘ LIUDIJANTIS DOKUMENTAS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINES IŠMOKAS BEI KITAS TIKSLINES KOMPENSACIJAS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINES IŠMOKAS IR KITAS TIKSLINES KOMPENSACIJAS  
 VISAI KITAS DALYKAS  
 ĮSTATYMAI GALI NUSTATYTI IR KITAS ŠIŲ ASMENŲ TEISES  
 ATSIŽVELGIANT Į KITAS ŠIOS SUTARTIES NUOSTATAS  
 BANKUS IR KITAS KREDITO BEI FINANSŲ ĮSTAIGAS 
 BAZINĘ PENSIJĄ IR KITAS SOCIALINES IŠMOKAS  
dirbti; mokytis Į KITAS VALSTYBES