Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DIREKCIJOS SUDĖTYJE GALI BŪTI ĮSTEIGTI GAMTOSAUGOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS BEI KITI SKYRIAI  
 EKSPORTO MUITAI IR MOKESČIAI MUITAI IR KITI MOKESČIAI  
 FIZINIAI JURIDINIAI AR KITI ĮGALIOTIEJI ASMENYS  
 GYVENAMOSIOS PATALPOS IR KITI OBJEKTAI  
 IMPORTO MUITAI IR KITI MOKESČIAI  
 IMPORTO MUITAI IR MOKESČIAI MUITAI IR KITI MOKESČIAI  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ SAVININKAI KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA JIEMS PRILYGINTI SAVARANKIŠKAI DIRBANTYS ASMENYS  
 IR KITI ALKOHOLINIAI GĖRIMAI  
 IR KITI ASMENYS DĖL FIZINIŲ AR PSICHINIŲ TRŪKUMŲ NEGALINTYS patys pasinaudoti savo teise į gynybą 
 IR KITI AUTORIAI  
 IR KITI DOKUMENTAI  
 IR KITI DUOMENYS APIE JO ASMENYBĘ  
 IR KITI RIZIKOS VEIKSNIAI JŲ POVEIKIS SVEIKATAI  
 IR KITI SPECIALISTAI  
 IR KITI TYRIMAI  
 KITI ASMENYS AR ORGANIZACIJOS  
 KITI ASMENYS  
 KITI AUDINIAI IŠ ĮVAIRIŲ SPALVŲ VERPALŲ  
 KITI AUTORIAI  
 KITI DALYKAI  
 KITI DARBUOTOJAI  
 KITI DIENOS ĮVYKIAI  
 KITI DUOMENYS TIKSLINAMI  
 KITI DUOMENYS  
 KITI GARBINGI SVEČIAI  
 KITI GARBŪS SVEČIAI  
 KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 KITI KLAUSIMAI  
 KITI LANGELIAI NEPILDOMI  
 KITI OFICIALŪS ASMENYS  
 KITI PAREIGŪNAI  
 KITI PRODUKTAI IR PREPARATAI  
 KITI RENGINIAI  
 KITI SPECIALISTAI  
 KITI SVEČIAI  
 KITI TEISĖS AKTAI  
 KITI VAIKAI  
 KITI ĮSTATYMAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS  
 KITI ĮVYKIAI  
 KITI ČEMPIONATO ĮVYKIAI  
 KITI ŠALTINIAI  
 KITI ŠEIMOS NARIAI  
 KITI ŽAIDĖJAI  
 KITI ŽMONĖS  
 LIAUKOS IR KITI ORGANAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 MINISTRO LEIDŽIAMI ĮSAKYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI REGISTRUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO NUSTATYTA TVARKA PRIREIKUS LEIDŽIA KARTU SU KITAIS MINISTRAIS BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
 MUITAI IR KITI MOKESČIAI SUMOKĖTI ... 
 NACIONALINIAI ĮSTATYMAI AR KITI NORMINIAI AKTAI  
 NUOSTATAI BEI KITI NORMINIAI DOKUMENTAI  
 NUSTATO ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 NUSTATYTI IMPORTO MUITAI IR KITI MOKESČIAI  
 ALGOS DARBO UŽMOKESTIS IR KITI PANAŠŪS ATLYGINIMAI  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE  
 REKREACIJOS IR KITI SKYRIAI  
 RINKIMŲ KOMISIJŲ NARIAI AR KITI ASMENYS  
 RINKIMŲ KOMISIJŲ NARIAI KITI PAREIGŪNAI  
 SVIESTAS IR KITI PIENO RIEBALAI IR ALIEJAI  
 TURI TOKIAS PAT TEISES IR PAREIGAS KAIP IR KITI TEISĖJAI  
 TĖVAI IR KITI TEISĖTI VAIKO atstovai 
 VALSTYBINIAI NOTARAI IR KITI PAREIGŪNAI ATLIEKANTYS NOTARINIUS VEIKSMUS  
 ASMENS PAVARDĖ ADRESAS IR KITI DUOMENYS  
 YPATUMUS NUSTATO ĮSTATYMAI IR KITI NORMINIAI AKTAI REGULIUOJANTYS ... 
 ĮMONIŲ VADOVAI BEI KITI PAREIGŪNAI PRIVALO IŠNAGRINĖTI ... 
 ĮSAKYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 ĮSTATYMAI BEI KITI TEISĖS AKTAI KURIE NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 ĮSTATYMAI KITI TEISINIAI AKTAI AR JŲ DALYS  
 ŠOKOLADAS IR KITI MAISTO PRODUKTAI TURINTYS KAKAVOS  
 BALSUOJA MANO ŠEIMOS NARIAI KITI MAN ARTIMI ŽMONĖS  
 BEI KITI ASMENYS  
 BEI KITI DAIKTAI  
 BEI KITI GAMTOS IŠTEKLIAI YRA LIETUVOS NACIONALINIS TURTAS  
 BEI KITI RENGINIAI  
 BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SAUGOS IR KITI REIKALAVIMAI