Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.




A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
esančiam KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 DELSPINIGIAI PRADEDAMI SKAIČIUOTI NUO KITOS DIENOS PO TO KAI ... 
 DĖL KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIŲ  
 GYVENAMOJI VIETA YRA KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 IKI KITOS VASAROS  
 IR KITOS INSTITUCIJOS PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ  
 IR KITOS LIGOS  
 IR KITOS MEDŽIAGOS GALINČIOS PAKENKTI ŽMOGUI  
 IR KITOS VEIKLOS  
 IR KITOS ĮMONĖS  
 KITOS PLANETOS  
 KITOS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS  
 KITOS DIENOS RYTĄ  
 KITOS DIENOS VAKARE  
 KITOS DIENOS  
 KITOS FIRMOS  
 KITOS GRUPĖS  
 KITOS GYVENAMOSIOS PATALPOS  
 KITOS INSTITUCIJOS  
 KITOS IŠEITIES NEBUVO  
 KITOS IŠEITIES NĖRA  
 KITOS IŠEITIES  
 KITOS IŠLAIDOS  
 KITOS KOMANDOS  
 KITOS KULTŪROS  
 KITOS LYTIES  
 KITOS MATERIALINĖS VERTYBĖS  
 KITOS MOTERS  
 KITOS NUOMONĖS  
 KITOS ORGANIZACIJOS  
 KITOS PARTIJOS IR POLITINĖS ORGANIZACIJOS  
 KITOS PARTIJOS  
 KITOS PASKIRTIES  
 KITOS PLASTIKINĖS PLOKŠTĖS LAKŠTAI PLĖVELĖS KT  
 KITOS PLOKŠTĖS LAKŠTAI PLĖVELĖS KT  
 KITOS PREKĖS  
 KITOS PRIEMONĖS  
 KITOS PRIEŽASTYS  
 KITOS PUSĖS  
 KITOS RŪŠIES  
 KITOS SAVAITĖS DARBOTVARKĘ  
 KITOS SAVAITĖS DARBOTVARKĖJE  
 KITOS SAVAITĖS PRADŽIOJE  
 KITOS SAVAITĖS  
 KITOS SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS išmokos; pajamos 
 KITOS SUDĖTINĖS MEDŽIAGOS  
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES AERONAUTIKOS VADOVYBEI  
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES KOMPETENTINGAI ĮSTAIGAI  
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES PASKIRTAJAI AVIAKOMPANIJAI  
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES PASKIRTOJI AVIAKOMPANIJA NAUDOJA ... 
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES PASKIRTOSIOS AVIAKOMPANIJOS  
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS VALSTYBĖS  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES AERONAUTIKOS VADOVYBEI  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIAMS  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIŲ INVESTICIJAS  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIŲ  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KOMPETENTINGAI ĮSTAIGAI  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KOMPETENTINGOS ĮSTAIGOS  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES MUITINĖS ADMINISTRACIJA  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES MUITINĖS ADMINISTRACIJAI  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PASKIRTOSIOS AVIAKOMPANIJOS  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETĮ  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIO  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES REZIDENTUI  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE GALIOJANČIUS ... 
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES VALSTYBĖS TERITORIJOJE  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES  
 KITOS SUTARTĮ SUDARANČIOS ŠALIES REZIDENTUI  
 KITOS SUTARTĮ SUDARANČIOS ŠALIES  
 KITOS TAUTOS  
 KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĘ AR JOS ATSISAKYMĄ  
 KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĘ  
 KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĖS  
 KITOS VALSTYBĖS PILIEČIO PASĄ ARBA KITĄ TOS VALSTYBĖS PILIETYBĘ PATVIRTINANTĮ DOKUMENTĄ  
 KITOS VALSTYBĖS TEISĖSAUGOS INSTITUCIJOMS  
 KITOS VALSTYBĖS TERITORIJOJE  
 KITOS VALSTYBĖS  
 KITOS VIETOS  
 KITOS ĮMONĖS PREKĖS ŽENKLO  
 KITOS ĮMONĖS  
 KITOS ŠALIES MUITINĖS ADMINISTRACIJOS PRAŠYMĄ  
 KITOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 KITOS ŠALIES  
 KITOS ŠALYS  
 KREIPTIS Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES teismus 
 LEIDYBINĖS KULTŪRINĖS IR KITOKIOS VEIKLOS SAVANORIŠKI FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ ĮNAŠAI KITOS ĮPLAUKOS  
teisė įkurti KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES TERITORIJOJE SAVO ATSTOVYBES  
 MINISTERIJOS AR KITOS VALDYMO INSTITUCIJOS  
 MOKSLO IR TECHNIKOS AR KITOS ŽINIOS  
 NEĮGIJO KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĖS  
 NUOLAT GYVENA LIETUVOJE IR NĖRA KITOS VALSTYBĖS PILIEČIAI  
 NURODOMAS SUTRUMPINTAS GARANTIJOS PAVADINIMAS DP DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS BG BANKO LAIDAVIMO DOKUMENTAS BB BENDROJI GARANTIJA PG PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO GARANTINIS RAŠTAS GN KAI GARANTIJA NETAIKOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS MUITINĖS DEPARTAMENTO AR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS SPRENDIMU  
 ADMINISTRACIJA IR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS  
 PO DIENOS KITOS  
 PO SAVAITĖS KITOS  
 POLITINĖS PARTIJOS KITOS POLITINĖS IR VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS PROFESINĖS SĄJUNGOS  
 POLITINĖS PARTIJOS POLITINĖS IR VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS KITOS INSTITUCIJOS AR ASMENYS  
 PRAMONĖS ĮMONĖS IR KITOS ORGANIZACIJOS NAUDOJANČIOS KATILINES  
 PREKĖS IR KITOS VERTYBĖS  
 REKREACINĖS LEIDYBINĖS KULTŪRINĖS ŪKINĖS KOMERCINĖS IR KITOS VEIKLOS  
 SU ASMENIU KURIS YRA KITOS VALSTYBĖS PILIETIS ARBA ASMUO BE PILIETYBĖS  
 SU KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIAIS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES IR KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIAUS  
 SUTEIKTOS KITOS GYVENAMOSIOS PATALPOS  
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 TAI VIENOS TAI KITOS KOMANDOS NAUDAI  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA IR KITOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS VILNIAUS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJA  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA IR KITOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 TERMINAI IR KITOS PRIEMONĖS TURI BŪTI NUSTATYTOS  
 TIEK IŠ VIENOS TIEK IR IŠ KITOS PUSĖS  
 TIEK IŠ VIENOS TIEK IŠ KITOS PUSĖS  
 TRAKTORIŲ SAVAEIGIŲ VAŽIUOKLIŲ TRAKTORIŲ PRIEKABŲ KELIŲ TIESIMO MAŠINŲ IR KITOS ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS  
 TRANSPORTO IR KITOS TECHNIKOS  
 TURIMOS KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĖS KAI JAM BUS SUTEIKTA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ  
 VALSTYBĖS VIENKARTINĖS IŠMOKOS BEI KITOS TIKSLINĖS KOMPENSACIJOS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINĖS IŠMOKOS IR KITOS TIKSLINĖS KOMPENSACIJOS  
 VIENA KITOS ATŽVILGIU  
 VIENAS IŠ SUTUOKTINIŲ YRA VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS IR VIENAS IŠ JŲ GYVENA VIENOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENAS YRA VIENOS O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS  
 VIENOS AR KITOS GRUPĖS  
 VIENOS AR KITOS POLITINĖS JĖGOS  
 VIENOS AR KITOS RŪŠIES  
 VIENOS AR KITOS ŠALIES  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIAUS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIAI KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 YRA SĄMONINGAI BENDRADARBIAVĘS SU KITOS VALSTYBĖS specialiosiomis tarnybomis 
 ĮRAŠYTI Į KITOS SAVAITĖS DARBOTVARKĘ  
 ĮRAŠYTI Į KITOS SAVAITĖS DARBŲ PROGRAMĄ  
 ĮVEŽTI Į KITOS ŠALIES TERITORIJĄ  
 ATLIKIMO LAIKAS IR KITOS SĄLYGOS  
 ŠVIETIMO KULTŪROS IR KITOS ĮSTAIGOS BEI ORGANIZACIJOS  
 ŪKINĖS IR KITOS VEIKLOS OBJEKTŲ STATYBĄ  
 ATSIŽVELGS Į BET KURĮ KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES PRAŠYMĄ  
 ATVYKĘ Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJĄ TURI TEISĘ GAUTI ... 
atvykus Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJĄ  
atvykusiam PAGAL IŠKVIETIMĄ Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES atitinkamą įstaigą savo noru 
 BET KOKIOS VERTĖS VIENOS AR KITOS RŪŠIES