Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUTŲ PRIVATIZAVIMO KLAUSIMAIS  
 DARBŲ SAUGOS KLAUSIMAIS  
 DOMINANČIAIS KLAUSIMAIS  
 EKONOMIKOS KLAUSIMAIS  
 EKONOMIKOS REFORMOS IR ŪKIO PLĖTOJIMO KLAUSIMAIS  
 EKONOMINIAIS KLAUSIMAIS  
 ESMINIAIS KLAUSIMAIS  
 FINANSŲ IR IŽDO KLAUSIMAIS  
 INFORMUOJA VISUOMENĘ APIE MINISTERIJOS VEIKLĄ JOS KOMPETENCIJAI PRISKIRTAIS KLAUSIMAIS  
 KAI KURIAIS KLAUSIMAIS  
 KITAIS KLAUSIMAIS  
 KLAUSIMAIS APIE gyvenimo prasmę; logikas 
 KOMPETENCIJOS KLAUSIMAIS  
 KOMUNALINIO IR BUTŲ ŪKIO KLAUSIMAIS  
priima sprendimą; diskusija ŠIAIS KLAUSIMAIS  
priiminėjo GYVENTOJUS ASMENINIAIS KLAUSIMAIS  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO KLAUSIMAIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS KLAUSIMAIS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ KLAUSIMAIS  
 MOKYMO INSTRUKTAVIMO IR ATESTAVIMO SAUGOS DARBE KLAUSIMAIS  
 MOTERŲ KLAUSIMAIS  
 NACIONALINIO SAUGUMO KLAUSIMAIS  
 NORMATYVINIŲ AKTŲ SAUGOS DARBE KLAUSIMAIS RENGIMO IR TVIRTINIMO TVARKOS  
 PATARĖJAS NACIONALINIO SAUGUMO KLAUSIMAIS  
 PERDIRBANČIOS PRAMONĖS KLAUSIMAIS  
 POLITIKOS KLAUSIMAIS  
 POLITINIAIS KLAUSIMAIS  
 PREMJERO PATARĖJA PRIVATIZAVIMO KLAUSIMAIS ONA JUKNEVIČIENĖ 
 PREMJERO PATARĖJAS PRIVATIZAVIMO KLAUSIMAIS  
 PREZIDENTO PATARĖJAS TEISĖS KLAUSIMAIS  
 PREZIDENTO PATARĖJAS UŽSIENIO POLITIKOS KLAUSIMAIS NERIS GERMANAS; J V PALECKIS 
 AKTUALIAIS KLAUSIMAIS  
 PRIVATIZAVIMO KLAUSIMAIS  
 RŪPIMAIS KLAUSIMAIS  
 SAUGOS DARBE KLAUSIMAIS  
 SAUGUMO KLAUSIMAIS  
 SOCIALINIAIS KLAUSIMAIS  
 SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS TARP TIKINČIŲJŲ IR NETIKINČIŲJŲ  
 SUTARČIŲ SAUGUMO KLAUSIMAIS RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO  
 SVARBIAIS KLAUSIMAIS  
 SVARBIAUSIAIS KLAUSIMAIS  
 SVARSTOMAIS KLAUSIMAIS  
 SVARSTYTAIS KLAUSIMAIS REKTORATAS PRIĖMĖ ATITINKAMUS NUTARIMUS  
 TAIS KLAUSIMAIS kalbėjo 
 TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ KLAUSIMAIS  
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KLAUSIMAIS PROJEKTUS ORGANIZUOJA ... 
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KLAUSIMAIS  
 APLINKOS APSAUGOS KLAUSIMAIS  
 TEISĖS AKTUS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KLAUSIMAIS  
 TEISĖS KLAUSIMAIS  
 TRANSPORTO IR RYŠIŲ KLAUSIMAIS  
 TURIZMO KLAUSIMAIS RENGIA PASIŪLYMUS DĖL ŠIŲ ĮSTATYMŲ IR NUTARIMŲ  
 UŽSIENIO POLITIKOS KLAUSIMAIS  
 VALSTYBĖS IR TEISĖS KLAUSIMAIS  
 VISAIS KLAUSIMAIS  
 VISAIS RŪPIMAIS KLAUSIMAIS  
 VISAIS SVARSTYTAIS KLAUSIMAIS REKTORATAS PRIĖMĖ ATITINKAMUS NUTARIMUS  
 VISAIS SVARSTYTAIS KLAUSIMAIS REKTORATAS PRIĖMĖ ATITINKAMUS SPRENDIMUS  
 VYRIAUSYBĖS PATARĖJAS RELIGIJŲ KLAUSIMAIS PETRAS PLUMPA  
 ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS  
 ŠVIETIMO KLAUSIMAIS  
 ŽEMĖS ŪKIO KLAUSIMAIS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ KLAUSIMAIS  
 ATSKIRAIS KLAUSIMAIS