Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 CENTRINĖ PRIVATIZAVIMO KOMISIJA  
 CENTRINĖ RINKIMŲ KOMISIJA  
 EDUKACINĖ KOMISIJA  
 EKONOMIKOS KOMISIJA  
 EKSPERTŲ KOMISIJA  
 EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJA  
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJA  
 ETIKOS KOMISIJA  
 EUROPOS KOMISIJA  
 GAMTOS APSAUGOS KOMISIJA  
 GYDYTOJŲ KOMISIJA PADARĖ IŠVADĄ  
 GYDYTOJŲ KOMISIJA  
 KOMISIJA KURIAI VADOVAUJA ... 
 KOMISIJA KURIĄ SUDARO ... 
 KOMISIJA NUSTATĖ KAD ... 
 KOMISIJA SIŪLO  
 KOMISIJA SVARSTO KANDIDATŪRAS IR PRIIMA SPRENDIMUS DĖL STIPENDIJŲ SKYRIMO KOMISIJOS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ PAGRINDU  
 KOMISIJA TURI TEISĘ  
 KOMISIJA VADOVAUJAMA ... 
 KOMISIJA Į KURIĄ ĮEINA ... 
 KONKURSO KOMISIJA  
 KRAŠTO APSAUGOS IR VIDAUS REIKALŲ KOMISIJA  
 LAIKINOJI KOMISIJA  
 LIKVIDACINĖ KOMISIJA  
 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJA  
 MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJA  
 MEDICININĖS SOCIALINĖS EKSPERTIZĖS KOMISIJA  
 NUSTATO VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA  
... VADOVAUJAMA KOMISIJA  
 AGRARINĖ KOMISIJA  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMISIJA  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJA  
 PRIĖMIMO KOMISIJA  
 REVIZIJOS KOMISIJA  
 RINKIMŲ KOMISIJA  
 RINKIMŲ REZULTATUS SKELBIA VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA  
 SEIMO EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO KOMISIJA  
 SEIMO ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJA  
 SEIMO KOMISIJA  
 SPECIALI KOMISIJA  
 STRAIPSNYJE ŽODŽIUS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ KOMISIJA PAKEISTI ŽODŽIAIS VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA IR ŠĮ STRAIPSNĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 SUDARYTA KOMISIJA  
 SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMISIJA  
 TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA GALI PAREIKALAUTI ... 
 TARPTAUTINĖ KOMISIJA  
 TARPŽINYBINĖ KOMISIJA  
 TEISINĖS SISTEMOS KOMISIJA  
 TIESIOGINIŲ DERYBŲ KOMISIJA  
 TOLIAU VADINAMA KOMISIJA  
 TYRIMO KOMISIJA  
 UŽSIENIO PASKOLŲ KOMISIJA  
 UŽSIENIO REIKALŲ KOMISIJA  
 APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJA  
 APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJA  
 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA  
 VALSTYBINĖ KOMISIJA  
 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA  
 VALSTYBINĖ PAMINKLOSAUGOS KOMISIJA  
 VALSTYBĖS ATKŪRIMO IR KONSTITUCIJOS KOMISIJA  
 VERTINIMO KOMISIJA  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA NUTARIA PATVIRTINTI  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA ĮREGISTRAVO ... 
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA  
 ATESTACINĖ KOMISIJA  
 ATESTAVIMO KOMISIJA  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA BEI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA PRIVALO UŽTIKRINTI ... 
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA GALI PRIPAŽINTI RINKIMŲ REZULTATUS RINKIMŲ APYGARDOJE  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA NAGRINĖDAMA ... 
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA PAGAL MIESTŲ RAJONŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLUS IR PAGAL BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLUS  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA PER SEPTYNIAS DIENAS TURI PATVIRTINTI ... 
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 63 straipsnio 3 punktu 
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO ... straipsniu 
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA VRK  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA  
 VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA VTEK  
 VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA  
 VYRIAUSYBINĖ KOMISIJA  
 VYRIAUSYBĖS KOMISIJA  
 ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMISIJA  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJA  
 BIUDŽETO KOMISIJA