Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVUSIO SSRS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO KGB LTSR PADALINIO  
 CENTRO KOMITETO  
 DARBO ŽMONIŲ DEPUTATŲ TARYBOS VYKDOMOJO KOMITETO  
 EKONOMIKOS KOMITETO PIRMININKAS V ZIMNICKAS; VIKTORAS USPASKICHAS 
 EKONOMIKOS KOMITETO VARDU  
 EKONOMIKOS KOMITETO  
 EUROPOS TARYBOS MINISTRŲ KOMITETO  
 EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS TEISĖS REIKALŲ IR ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO POSĖDYJE  
 GAMTOS APSAUGOS KOMITETO PIRMININKAS A BAJORAS 
 GAMTOS APSAUGOS KOMITETO  
... MIESTO TARYBOS KULTŪROS IR ŠVIETIMO KOMITETO PIRMININKAS ALGIMANTAS PUIDOKAS 
 INDĖLININKŲ TEISIŲ GYNIMO KOMITETO PIRMININKAS R POVILAITIS 
... MIESTO ŪKIO KOMITETO PIRMININKAS ANTANAS BUDNIKAS 
 JUNGTINIO KOMITETO  
 KAUNO GRĄŽINTINŲ NAMŲ GYVENTOJŲ TEISIŲ GYNIMO KOMITETO PIRMININKAS  
pateikė KOMITETO DARBO ATASKAITĄ IR ATSAKĖ Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS SEIMO NARYS ANTANAS BASKAS 
 KOMITETO NARIAI APTARĖ IR PRITARĖ ... 
 KOMITETO NARIAI  
 KOMITETO NARIAMS  
 KOMITETO NARIO  
 KOMITETO NARIUS  
 KOMITETO NARIŲ  
 KOMITETO NARYS  
 KOMITETO PIRMININKAS  
 KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJAS  
 KOMITETO PIRMININKO  
 KOMITETO PIRMININKU  
 KOMITETO PIRMININKUI  
 KOMITETO PIRMININKĄ  
 KOMITETO PIRMININKĖ  
 KOMITETO POSĖDYJE  
 KOMITETO VADOVAS  
 KOMITETO VARDU  
pritarta SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO variantui 
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO PIRMININKAS  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO  
 LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO LTOK PREZIDENTAS ARTŪRAS POVILIŪNAS 
 LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO LTOK  
 LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO PREZIDENTAS ARTŪRAS POVILIŪNAS 
 LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO  
 LITO KOMITETO  
 MIESTO ŪKIO KOMITETO PIRMININKAS ALGIS ČAPLIKAS 
 NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO PIRMININKAS ALVYDAS SADECKAS 
 NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO  
 NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETO PIRMININKAS V PETKEVIČIUS 
 NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETO  
 OLIMPINIO KOMITETO PREZIDENTAS  
 OLIMPINIO KOMITETO  
 ORGANIZACINIO KOMITETO PIRMININKAS  
 ORGANIZACINIO KOMITETO  
 PARTIJOS CENTRO KOMITETO  
 PATEIKĖ PAGRINDINIO ŠĮ PROJEKTĄ NAGRINĖJANČIO KOMITETO IŠVADĄ  
 AGRARINIO KOMITETO PIRMININKAS M PRONCKUS 
 AGRARINIO KOMITETO  
 AMERIKOS ŽYDŲ KOMITETO  
 SAVIVALDOS IR MIESTO PLĖTROS KOMITETO PIRMININKAS K RIMŠELIS 
 SEIMAS TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO TEIKIMU  
 SEIMO AGRARINIO KOMITETO PIRMININKAS M PRONCKUS 
 SEIMO AGRARINIO KOMITETO  
 SEIMO BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO NARYS  
 SEIMO BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO PIRMININKAS ALGIRDAS BUTKEVIČIUS; KĘSTUTIS GLAVECKAS 
 SEIMO BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJAS GINTAUTAS ŠIVICKAS 
 SEIMO BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO PIRMININKĖ ELVYRA KUNEVIČIENĖ 
 SEIMO BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO  
 SEIMO EKONOMIKOS KOMITETO NARĖ  
 SEIMO EKONOMIKOS KOMITETO PIRMININKAS VIKTORAS USPASKICHAS 
 SEIMO EKONOMIKOS KOMITETO PIRMININKO VIKTORO USPASKICHO 
 SEIMO EKONOMIKOS KOMITETO VADOVAS VIKTORAS USPASKICHAS 
 SEIMO EKONOMIKOS KOMITETO  
 SEIMO KAIMO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS VACLOVAS LAPĖ 
 SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO PIRMININKAS ALGIRDAS KATKUS; ALVYDAS SADECKAS 
 SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO  
 SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETO PIRMININKAS V PETKEVIČIUS 
 SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETO  
 SEIMO SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO PIRMININKAS ALGIRDAS SYSAS 
 SEIMO SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS KĘSTUTIS KUZMICKAS; ANTANAS MATULAS 
 SEIMO SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETO PIRMININKO  
 SEIMO TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO NARYS  
 SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO NARIAIS  
 SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS KAZYS BOBELIS 
 SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS SOCIALDEMOKRATAS GEDIMINAS KIRKILAS 
 SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKO KAZIO BOBELIO 
 SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO  
 SEIMO VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETO PIRMININKAS  
 SEIMO VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETO  
 SEIMO ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETO PIRMININKAS ROLANDAS PAVILIONIS; B GENZELIS 
 SEIMO ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETO PIRMININKO ROLANDO PAVILIONIO 
 SEIMO ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETO  
 SEIMO ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO PIRMININKAS GEDIMINAS DALINKEVIČIUS 
 SEPTYNERIEMS METAMS SKIRIA IR ATLEIDŽIA SEIMAS TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO TEIKIMU  
 SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO  
 SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO PIRMININKĖ GRAŽINA PALIOKIENĖ; N RAGAUSKIENĖ 
 SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO PIRMININKAS G PAVIRŽIS 
 TARPTAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO IOC PREZIDENTAS CHUANAS ANTONIJAS SAMARANČAS 
 TARPTAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO IOC PREZIDENTO  
 TARPTAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO IOC  
 TARPTAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO PREZIDENTAS CHUANAS ANTONIJAS SAMARANČAS 
 TARPTAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO  
 TARPTAUTINIO RAUDONOJO KRYŽIAUS KOMITETO  
 TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO  
 TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO PIRMININKAS STASYS STAČIOKAS 
 TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO  
 TELEVIZIJOS IR RADIJO KOMITETO  
 TSRS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PADALINIO LIETUVOJE  
 TSRS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO  
 UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS GEDIMINAS KIRKILAS 
 UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS SOCIALDEMOKRATAS GEDIMINAS KIRKILAS 
 UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO  
 VALSTYBĖS DŪMOS TARPTAUTINIŲ REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS  
 VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETO PIRMININKAS P VITKEVIČIUS 
 VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETO PIRMININKĄ  
 VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO  
 VYKDOMOJO KOMITETO NARIAI  
 VYKDOMOJO KOMITETO NARIU  
 VYKDOMOJO KOMITETO NARYS ARTŪRAS POVILIŪNAS 
 VYKDOMOJO KOMITETO PIRMININKAS  
 VYKDOMOJO KOMITETO PIRMININKU  
 VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS  
 VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDYJE  
 VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO  
 VYKDOMOJO KOMITETO  
 VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTĄ NAGRINĖJANČIO KOMITETO IŠVADĄ  
 ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETO PIRMININKAS R PAVILIONIS 
 ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETO PIRMININKO  
 ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETO VARDU  
 ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETO  
 ŽAIDYNIŲ ORGANIZACINIO KOMITETO  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETO  
 BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO PIRMININKAS F KOLOSAUSKAS; K JASKELEVIČIUS; ALGIRDAS BUTKEVIČIUS 
 BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO PIRMININKĄ  
 BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO