Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 EUROPOS KONVENCIJOS DĖL BENDRADARBIAVIMO PER SIENAS TARP TERITORINIŲ bendrijų 
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ KONVENCIJOS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJOS  
 JI INFORMUOJA GENERALINĘ KONFERENCIJĄ APIE ŠIOS KONVENCIJOS TAIKYMĄ  
 JŪRŲ TEISĖS KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 KONVENCIJOS DĖL INVESTICINIŲ GINČŲ TARP ATSKIRŲ VALSTYBIŲ IR KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ  
 KONVENCIJOS DĖL KOVOS SU NETEISĖTAIS VEIKSMAIS PRIEŠ CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMĄ  
 KONVENCIJOS DĖL KOVOS SU NETEISĖTU orlaivių pagrobimu 
 KONVENCIJOS DĖL TARPTAUTINIO KROVINIŲ TRANSPORTAVIMO  
 KONVENCIJOS NUOSTATAS  
 KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 KONVENCIJOS ŠALYS  
 LAIKOTARPIU NUO ŠIOS KONVENCIJOS ĮSIGALIOJIMO IKI PIRMOJO Šalių Konferencijos posėdžio 
į konferencijos DARBOTVARKĘ ĮTRAUKTI KLAUSIMĄ DĖL KONVENCIJOS VISIŠKO ar dalinio pakeitimo 
 NERATIFIKAVO PAKEIČIANČIOS KONVENCIJOS  
 OFICIALŪS ŠIOS KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO RAŠTAI SIUNČIAMI TARPTAUTINIO DARBO BIURO GENERALINIAM DIREKTORIUI UŽREGISTRUOTI  
 PAKEIČIANČIOS KONVENCIJOS ĮSIGALIOJIMO DIENOS  
 PARYŽIAUS KONVENCIJOS DĖL PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGOS RATIFIKAVIMO  
 TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS  
 VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS  
atkreipia JŲ DĖMESĮ Į ŠIOS KONVENCIJOS ĮSIGALIOJIMO DATĄ  
 VISOS VALSTYBĖS EUROPOS TARYBOS NARĖS KONVENCIJOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJOS  
 BENDROSIOS KLIMATO KAITOS KONVENCIJOS  
 BERNO KONVENCIJOS DĖL LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ APSAUGOS RATIFIKAVIMO  
 BERNO KONVENCIJOS DĖL LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ APSAUGOS  
 BERNO KONVENCIJOS