Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
... METAIS PRIEŠ KRISTŲ  
 DRAUGE SU KRISTUMI  
 GARBĖ JĖZUI KRISTUI  
mirti DĖL KRISTAUS  
 IKI KRISTAUS GIMIMO  
 JĖZAUS KRISTAUS ĮSIKŪNIJIMO  
 JĖZUS KRISTUS SUPERŽVAIGŽDĖ  
 JĖZUS KRISTUS VIENINTELIS PASAULIO IŠGANYTOJAS  
 JĖZUS KRISTUS YRA VIEŠPATS  
parašyta ... AMŽIUJE PRIEŠ KRISTŲ  
 KO DAR TRŪKSTA KRISTAUS VARGAMS  
 KRISTAUS ATSIMAINYMO  
 KRISTAUS AUKOS  
 KRISTAUS BAŽNYČIA  
 KRISTAUS BAŽNYČIOS  
 KRISTAUS BUVIMAS  
 KRISTAUS DVASIA  
 KRISTAUS GIMIMAS  
 KRISTAUS GIMIMO  
 KRISTAUS IR BAŽNYČIOS  
 KRISTAUS KANČIOS  
 KRISTAUS KARALIAUS KATEDROS KLEBONAS DEKANAS MONSINJORAS  
 KRISTAUS KARALIAUS  
 KRISTAUS KŪNAS  
 KRISTAUS KŪNE  
 KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO  
 KRISTAUS KŪNO  
 KRISTAUS KŪNĄ IR KRAUJĄ  
 KRISTAUS KŪNĄ  
 KRISTAUS MOKINIAI  
 KRISTAUS MOKINIŲ  
 KRISTAUS MOKSLO  
 KRISTAUS PRISIKĖLIMAS  
 KRISTAUS PRISIKĖLIMO  
 KRISTAUS VARDU  
 KRISTAUS VEIDĄ  
 KRISTAUS ŽODŽIAI  
 KRISTAUS ŽODŽIUS  
 KRISTUI IR BAŽNYČIAI  
 KRISTUJE JĖZUJE  
 KRISTUS MUS ATPIRKO  
 KRISTUS MUS IŠVADAVO  
 KRISTUS PRISIKĖLĖ  
 LIUDYKIME KRISTŲ  
 MIELI BROLIAI IR SESERYS KRISTUJE  
tikėjimas Į JĖZŲ KRISTŲ  
 MISTINIO KRISTAUS KŪNO  
 NUTOLĘ NUO KRISTAUS IR JO EVANGELIJOS DVASIOS  
 PAGAL KRISTAUS įstatymą; mokslą; paveikslą; pavyzdį; žodžius 
 PASTARŲJŲ DIENŲ ŠVENTŲJŲ JĖZAUS KRISTAUS BAŽNYČIA  
 PASTARŲJŲ DIENŲ ŠVENTŲJŲ JĖZAUS KRISTAUS BAŽNYČIOS  
 PER JĖZŲ KRISTŲ  
 PER MŪSŲ VIEŠPATĮ JĖZŲ KRISTŲ  
 PRIE KRISTAUS karsto 
 PRISIKĖLUSIO KRISTAUS  
 PRISIKĖLĘS KRISTUS  
 SEKTI KRISTUMI  
 ANTROJO KRISTAUS ATĖJIMO  
 VIENYBĘ SU KRISTUMI  
 VIENYBĖJE SU KRISTUMI  
 VIEŠPATIE JĖZAU KRISTAU  
 VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS  
 VISA ATNAUJINTI KRISTUJE  
 AŠ GYVENU TAČIAU NEBE AŠ O GYVENA MANYJE KRISTUS  
 BRANGŪS BROLIAI IR SESERYS KRISTUJE