Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl atsakomybės LIETUVOS gyventojų genocidą 
 BURAČAS B LIETUVOS KAIMO PAPROČIAI  
dėl įgaliojimų SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS investicinio banko paskolos sutartimi 
 BUTKUS Z LIETUVOS IR LATVIJOS SANTYKIAI  
 BUVO IŠTREMTI IŠ LIETUVOS  
 BUVO IŠVEŽTOS IŠ LIETUVOS MUITŲ TERITORIJOS IR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ TARP JŲ DĖL BROKO  
 BUVUSIOS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS  
 BUVUSIOS TSRS EKONOMINIŲ RYŠIŲ SU UŽSIENIU BANKO LIETUVOS SKYRIUJE  
 BUVUSIŲ RUSIJOS FEDERACIJOS KARIUOMENĖS OBJEKTŲ ESANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 BUVUSĮ LIETUVOS ambasadorių 
 BYLOSE DĖL NUSIKALTIMŲ NUMATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO ... straipsniuose 
 BŪTINA NURODYTI IŠVEŽANT PREKES IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS ĮFORMINTO BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 CIVILINIŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ JEIGU JOS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS  
 CNN IR LIETUVOS RYTO INF  
garsinti LIETUVOS VARDĄ PASAULYJE  
 DABARTINĖJE LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 DABARTINĖS LIETUVOS  
 DALYVAUJANT PAREIŠKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS ATSTOVAMS SEIMO NARIAMS  
 DALYVAUTI LIETUVOS DUJŲ PRIVATIZAVIME  
 DANIJOS IR LIETUVOS  
 DARBUS KOORDINUOJA IR JIEMS VADOVAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 DAUGELIUI LIETUVOS ŽMONIŲ  
 DAUGELYJE LIETUVOS MIESTŲ IR MIESTELIŲ  
 DAUGELYJE LIETUVOS VIETŲ  
gyventojų indėlių OPERACIJŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS bankuose 
 DAUGKARTINIS LIETUVOS ČEMPIONAS  
 DAUGUMA LIETUVOS GYVENTOJŲ  
 DAVĖ INTERVIU LIETUVOS RYTUI  
 DEKLARACIJOS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS  
 DEKLARUOJANT PREKES LIETUVOS MUITINĖJE  
 DEPONUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO PRIE 1 punkte nurodytos konvencijos dokumentą 
 DIDYSIS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIS  
 DIDĮJĮ LIETUVOS KUNIGAIKŠTĮ  
 DIDŽIAJAI LIETUVOS kunigaikštijai; kunigaikštystei 
 DIDŽIAUSIA LIETUVOS prekybos partnerė; problema 
 DIDŽIAUSIOS LIETUVOS upės; alaus daryklos 
 DIDŽIAUSIUOSE LIETUVOS MIESTUOSE  
 DIDŽIOJI LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJA  
 DIDŽIOJO LIETUVOS etmono Jonušo Radvilos 
 DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 
 DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO ORDINAIS  
 DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO ORDINO MEDALIU  
 DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO ORDINO  
 DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO ORDINU  
 DIDŽIOJOJE LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJOJE  
 DIDŽIOJOJE LIETUVOS KUNIGAIKŠTYSTĖJE  
 DIDŽIOSIOS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJOS  
 DIDŽIOSIOS LIETUVOS KUNIGAIKŠTYSTĖS  
 DIDŽIOSIOS LIETUVOS  
 DIDŽIUOJU LIETUVOS KUNIGAIKŠČIU  
 DIDŽIUOSIUOSE LIETUVOS MIESTUOSE  
 DIDŽIĄJĄ LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJĄ  
 DIDŽIĄJĄ LIETUVOS KUNIGAIKŠTYSTĘ  
 DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ  
 DIENRAŠTIS LIETUVOS RYTAS  
 DIENRAŠTYJE LIETUVOS RYTAS  
 DIENRAŠČIO LIETUVOS AIDAS  
 DIENRAŠČIO LIETUVOS RYTAS  
 DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PASLAPTĮ SUDARANČIOMIS ŽINIOMIS  
 DISKUSIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO POLITIKĄ  
 DISKUSIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS POLITIKĄ  
 DOKUMENTAI APIE TARNYBĄ LIETUVOS KARIUOMENĖJE AR DARBĄ  
 DOKUMENTAI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASAS  
 DOKUMENTAS APIE NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 DRAUGE SU LIETUVOS vyriausybe 
 DUOMENŲ APIE ASMENS NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ ĮRAŠYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASE  
 DĖL AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS DUJOS ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO  
 DĖL APDOVANOJIMO LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ MEDALIU  
 DĖL ATSTOVAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIAME TEISME  
 DĖL BENDROS LIETUVOS IR JAV ĮMONĖS STEIGIMO  
 DĖL BUVUSIŲ RUSIJOS FEDERACIJOS KARIUOMENĖS OBJEKTŲ ESANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKIRSTYMO MINISTERIJOMS IR SAVIVALDYBĖMS  
 DĖL INFORMACIJOS APIE LIETUVOS STANDARTUS  
 DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU  
 DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ IR POTVARKIŲ  
 DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ  
 DĖL KAI KURIŲ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO PAKEISTI IR PAPILDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTĄ  
 DĖL KAINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS SISTEMOJE  
 DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ SU PRAŠYMU PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI  
 DĖL LIETUVOS LAISVĖS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS  
 DĖL LIETUVOS LAISVĖS  
 DĖL LIETUVOS NACIONALINIŲ KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ  
 DĖL LIETUVOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE  
 DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS ATSTATYMO  
 DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAMINTŲ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ ŽENKLINIMO BANDEROLĖMIS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINIO LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO TYRIMO CENTRO ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL YPATINGOS REIKŠMĖS ARCHYVŲ IŠSAUGOJIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI IR MIŠKŲ ŪKIUI  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ VEIKLOS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ŠIO AR KITŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTERIJŲ SEKRETORIŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ UŽ APLINKOS TERŠIMĄ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO LAIPSNIŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS KONTROLĖS SISTEMOS KŪRIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PASIENIO RUOŽO REŽIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO PRIE BENDROJO SUSITARIMO DĖL MUITŲ TARIFŲ IR PREKYBOS GATT  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS VIDAUS REIKALŲ VALSTYBĖS SAUGUMO KRAŠTO APSAUGOS SISTEMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO DELEGACIJOS BALTIJOS ASAMBLĖJOJE  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO DELEGACIJOS EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖJE ASAMBLĖJOJE  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS STRUKTŪROS ETATŲ SĄRAŠO IR ATLYGINIMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADAVIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIO KAPITALO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO IR KRAŠTO APSAUGOS SISTEMŲ BEI AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS KOMPLEKSINĖS SISTEMOS METMENŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ REGIONUOSE  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VYRIAUSYBĖS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS ETATŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS STRUKTŪROS IR ETATŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR KRYPČIŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS NR ... 
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL ATSISKAITYMŲ SU BIUDŽETU  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL BRANGŲ TURTĄ ĮSIGIJUSIŲ ARBA ĮSIGYJANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ DEKLARAVIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL BUVUSIŲ LIETUVOS TSR VALSTYBINIŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ TURTO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO PLĖTOJIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 DĖL LIETUVOS SPORTO DRAUGIJOS ŽALGIRIS  
 DĖL LIETUVOS TSR  
 DĖL LIETUVOS VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO  
 DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVOS IŠKĖLIMO  
 DĖL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS  
 DĖL LIETUVOS  
 DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO PRIORITETINIŲ ŠAKŲ ĮMONĖMS  
 DĖL PADĖTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS SISTEMOJE IR VARTOTOJŲ  
 DĖL PRAŠYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI  
 DĖL PRITARIMO LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJŲ KANDIDATŪROMS  
 DĖL RINKLIAVOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE IR ORO UOSTUOSE  
 DĖL TABAKO IR JO GAMINIŲ GAMYBOS IMPORTO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI  
 DĖL TEISĖS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ ĮGYVENDINIMO  
 DĖL TEISĖS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 DĖL VALIUTOS FONDŲ BEI ĮMOKŲ Į LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ  
 DĖL VALSTYBINĖS KOMISIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENAI DELIMITUOTI  
 DĖL VALSTYBINĖS KOMISIJOS RYTŲ LIETUVOS PROBLEMOMS IŠNAGRINĖTI  
 DĖL VALSTYBĖS ĮMONIŲ LIETUVOS TELEKOMAS LIETUVOS PAŠTAS  
 DĖL ŠIO IR KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMŲ  
 EINAMOJO SĄRAŠO LIETUVOS DUJŲ AKCIJŲ CENTRINĖJE RINKOJE PARDUOTA UŽ ... 
 EINAMOJO SĄRAŠO LIETUVOS DUJŲ AKCIJŲ NEPAKITUSIA ... lito kaina 
 EINAMŲJŲ METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 EITI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVO ... apskrityje pareigas 
 EKOLOGINIS TVARUMAS ISTORINIAME KONTEKSTE LIETUVOS PAVYZDŽIU  
 ELDORADAS BUTRIMAS LIETUVOS RYTO KORESPONDENTAS TALINE  
 ELTOS BNS IR LIETUVOS RYTO INF PENKTAS PUSLAPIS  
 ELTOS BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF KRAŠTO ŽINIOS  
 ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF NUOMONĖS  
 ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF PASAULIS  
 ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF PENKTAS PUSLAPIS  
 ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF ŽINIŲ SRAUTAS  
 ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 ENCIKLOPEDINIS ŽODYNAS V LIETUVOS LAISVOSIOS RINKOS INSTITUTAS  
 ESANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 ESTIJOS LATVIJOS IR LIETUVOS POLITINĘ SĄJUNGĄ  
 ESTIJOS LATVIJOS IR LIETUVOS PREZIDENTAI  
 ESTIJOS LATVIJOS IR LIETUVOS  
 ESTIJOS RESPUBLIKOS LATVIJOS RESPUBLIKOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 ESTIJOS RESPUBLIKOS LATVIJOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS  
 ESTIJOS RESPUBLIKOS LATVIJOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 ETNOGRAFINĖS LIETUVOS  
 EUROPOS BENDRIJŲ BEI JŲ ŠALIŲ NARIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 EUROPOS IR LIETUVOS  
 EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS DELEGACIJOS NARIUS ALGIRDĄ GRICIŲ; VYTAUTĄ LANDSBERGĮ 
 FAKTINIUS RYŠIUS SU LIETUVOS VALSTYBE  
 FINANCIAL TIMES IR LIETUVOS RYTO INF  
 FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĘ VYKDO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS INSTITUCIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA  
 FINANSUOJAMAS IŠ LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO  
 FINANSUOJAMOS IŠ LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ARBA SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 FINANSŲ MAKLERIŲ VEIKIANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ  
 FINANSŲ MINISTERIJA KARTU SU LIETUVOS BANKU  
 FOTOGRAFIJOS PARODA SKIRTA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMUI  
 FUTBOLAS LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS LFF  
 FUTBOLAS LIETUVOS FUTBOLO LYGOS LFL  
 GABENIMAS PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ  
 GABENIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ JOJE ARBA IŠ JOS  
 GABENIMO PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ  
 GABENTI TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ AUTOMOBILIŲ TRANSPORTU  
 GABENTI TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 GALI BŪTI GABENAMI TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI ... 
 GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS TURINTIS AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ  
 GALI BŪTI VARTOJAMAS TIK LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI LEIDUS  
kovojo PRIEŠ LIETUVOS nepriklausomybę 
 GALI KREIPTIS Į KOMERCINIUS BANKUS IR FINANSINIO MAKLERIO ĮMONES KURIEMS PAGAL FINANSŲ MINISTERIJOS IR LIETUVOS BANKO PATVIRTINTĄ VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR APYVARTOS LAIKINĄJĄ TVARKĄ SUTEIKTA TEISĖ DALYVAUTI  
 GALI SIŪLYTI LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS  
 GALIOJA IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ PATVIRTINS  
 GAMINTI IMPORTUOTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ EKSPORTUOTI  
 GARBĘ IR ORUMĄ GINA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI  
 GAVUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO GYDYTOJO HIGIENISTO pavaduotojui; nutarimu 
 GAVĖJAI YRA LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS VYSKUPIJŲ KURIJOS  
 GENERALINIS PROKURORAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS VALSTYBĖS KONTROLIERIUS  
laikinai einančiam LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAREIGAS Č JURŠĖNUI  
laiką nustato Vyriausioji rinkimų komisija SUDERINUSI SU LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS vadovais 
 GERIAUSI LIETUVOS lenktynininkai; specialistai 
 GERIAUSIAS LIETUVOS dviratininkas; futbolininkas 
 GERIAUSIAS LIETUVOS KREPŠININKAS ARVYDAS SABONIS  
 GERIAUSIAS VISŲ LAIKŲ LIETUVOS KREPŠININKAS  
 GINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 GINTAUTAS ALKSNINIS LIETUVOS RYTO KORESPONDENTAS VAŠINGTONE  
 GINTI LIETUVOS VALSTYBĘ IR JOS NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 GINČAI TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 GRYNAVEISLIŲ LIETUVOS BALTŲJŲ KIAULIŲ  
 GRYNAVEISLIŲ LIETUVOS BALTŲJŲ  
 GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI  
 GRĄŽINIMO TVARKĄ IR TERMINUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 HARMONIZUOTOS PREKIŲ APRAŠYMO IR KODAVIMO SISTEMOS ĮVEDIMO BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪROS  
 HARMONIZUOTOS PREKIŲ APRAŠYMO IR KODAVIMO SISTEMOS ĮVEDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 I LIETUVOS STATUTAS  
 I LIETUVOS STATUTO  
 I SKYRIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI  
 IEŠKO KONTAKTŲ SU LIETUVOS VERSLININKAIS IR ĮMONĖMIS  
 III LIETUVOS FOTOMENININKŲ SUVAŽIAVIMUI  
 IKI BUS PASKIRTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS  
 IMIGRUOTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 IMPORTUOTI ALKOHOLINIUS GĖRIMUS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR TEISĖS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAMINTAIS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS gavimo viešo konkurso būdu 
 IMPORTUOTI ALKOHOLINIUS GĖRIMUS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 IMPORTUOTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ TABAKO GAMINIUS  
 IMPORTUOTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 INDEKSAVIMO STATISTIKOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ SAVININKAI KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA JIEMS PRILYGINTI SAVARANKIŠKAI DIRBANTYS ASMENYS  
 INFORMUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETĄ  
 INSTITUCIJA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA PATEIKIA ... 
 INTERFAX BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 INTERVIU LIETUVOS RADIJUI  
 INTERVIU LIETUVOS RYTUI  
nesumokėtų mokesčių; pervedama Į LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ  
nesumokėtų Į LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS  
 IR KITUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTUS MOKESČIUS  
 ITAR TASS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ NUTARIA ATLEISTI ... 
 LIETUVOS PUSĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PUSĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS Į UŽSIENĮ  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO Į PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ UŽ VALSTYBĖS LĖŠOMIS DRAUDŽIAMUS ASMENIS  
 IŠ TEISINGUMO MINISTRO IR LIETUVOS TEISININKŲ DRAUGIJOS PASIŪLYTŲ KANDIDATŲ  
 IŠ UŽSIENIO GAMYBOS NAUDOJIMO BEI PREKYBOS JAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 IŠ VISŲ LIETUVOS KAMPELIŲ  
 IŠ ĮVAIRIŲ LIETUVOS KAMPELIŲ suvažiavo 
 IŠDUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
 IŠLEIDO LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS LEIDYKLA  
 IŠLEISTI Į APYVARTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS trumpalaikės paskolos obligacijų emisiją 
 IŠMOKĖTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LEIDYKLOS DIREKTORIUI VYTAUTUI VYŠNIAUSKUI 
 IŠREGISTRAVIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIVŲ  
 IŠRINKTAS PAGAL TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KONSERVATORIŲ SĄRAŠĄ  
 IŠRINKTO LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATO  
 IŠRINKTO PAGAL LIETUVOS DEMOKRATINĖS DARBO PARTIJOS KANDIDATŲ SĄRAŠĄ RAŠTIŠKĄ PRAŠYMĄ PRIPAŽINTI NUTRŪKUSIAIS PRIEŠ TERMINĄ SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMUS  
 IŠSIUNTIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 IŠSKYRUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTUS ... 
 IŠVEŽAMOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 IŠVEŽAMŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 IŠVEŽAMŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 IŠVEŽTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 IŠVEŽTI IŠ LIETUVOS  
 IŠVEŽTOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 IŠVYKIMO IŠ LIETUVOS  
 IŠVYKTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 IŠVYKTI IŠ LIETUVOS  
 JAUNOSIOS LIETUVOS  
 JAV IR LIETUVOS  
 JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 JEIGU LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUOSE NENUMATYTA KITAIP  
 JEIGU PREKĖS GABENAMOS PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ SIENĄ  
 JIE YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 JO SUTUOKTINIUI IR VAIKAMS JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ YRA LIETUVOS PILIEČIAI  
 JUMS LIUDIJANT PRISIEKIU BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI PRISIEKIU GERBTI IR VYKDYTI JOS ĮSTATYMUS  
 JURIDINIS ASMUO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ... 
paduos LIETUVOS RYTĄ Į TEISMĄ DĖL GARBĖS IR ORUMO ĮŽEIDIMO  
 KAIP LIETUVOS AIDUI PAPASAKOJO ... 
 KAIP NUMATYTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTOJE ... 
 KAIP SUNKU BUVO PALIKTI LIETUVOS KRAŠTĄ  
 KAIP SUŽINOJO LIETUVOS RYTAS  
 KALBANT APIE LIETUVOS ... 
 KALBĖDAMAS SU LIETUVOS RYTU  
 KANDIDATAI Į LIETUVOS MOKSLO TARYBOS NARIUS  
 KANDIDATO Į LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJUS BIOGRAFINĖ PAŽYMA  
 KAPŲ ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ  
 KARTU SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
pasaulio LABORATORIJOS LIETUVOS SKYRIAUS prezidentas 
 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARE IŠRINKTA PAGAL TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KONSERVATORIŲ IR LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGOS KOALICIJOS KANDIDATŲ SĄRAŠĄ  
 KIEKVIENAM LIETUVOS PILIEČIUI  
patenka Į LIETUVOS TERITORIJĄ  
 KIEKVIENAS LIETUVOS GYVENTOJAS  
 KIEKVIENAS TURINTIS TEISĘ RINKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS  
 KIEKVIENO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO TEISĖ IR PAREIGA  
patenkinu ŠIŲ ASMENŲ PRAŠYMUS ATSISAKYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
patvirtinti taikomąjį minimalų gyvenimo lygį ... LITUS PER MĖNESĮ VIENAM LIETUVOS RESPUBLIKOS gyventojui 
 KITA LIETUVOS PORA  
 KITI ĮSTATYMAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS  
 KITOSE LIETUVOS VIETOSE  
 KITOSE ŠALYSE ĮREGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ BUVIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 KITUOSE LIETUVOS MIESTUOSE  
 KITĄ LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS posėdį numatyta surengti ... 
 KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA JIEMS PRILYGINTŲ savarankiškai dirbančių asmenų 
 KODAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪROS  
 KODAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪRĄ  
 KONCERTAS SKIRTAS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI  
prekės GABENAMOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
prekės GABENAMOS PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ SIENĄ  
prekės PER LIETUVOS RESPUBLIKĄ TRANZITU turi būti pervežtos 
 KOVOSE UŽ LIETUVOS LAISVĘ  
 KOVOTOJAMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 KOVOTOJUS UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 KOVOTOJŲ UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 KREIPIMASIS Į LIETUVOS ŽMONES  
 KREIPTIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ  
 KREIPĖSI Į LIETUVOS ambasadą; banką; gyventojus 
 KREPŠINIS LIETUVOS KREPŠINIO A LYGA  
 KREPŠINIS LIETUVOS KREPŠINIO LYGOS LKL ČEMPIONATAS KAUNO TOPO CENTRAS ATLETAS  
 KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOS MENE  
prisiekiu BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI IR KONSTITUCIJAI  
prisiekiu BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI  
pritarti ... KANDIDATŪRAI Į LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJOS pareigas 
pritarė ... KANDIDATŪRAI Į LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJUS  
 KURIOMIS GALIMA MOKĖTI LIETUVOS MUITINĖJE  
 KVOTAS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TEIKIMU TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 KĄ ŽINAI APIE LIETUVOS KARIUOMENĘ  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 LAIKANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTOS tvarkos 
 LAIKINAI EINANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAREIGAS Č JURŠĖNAS 
 LAIKINAI EINANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO PAREIGAS TEISINGUMO MINISTRAS JONAS PRAPIESTIS 
 LAIKINAI EITI LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAREIGAS  
 LAIKINO PREKIŲ IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LAIKINO PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 LAIKINOJI LIETUVOS VYRIAUSYBĖ  
 LAIKINOJO PREKIŲ IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LAIKINOJO PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 LAIKINŲJŲ TAISYKLIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKYBOS ĮMONĖSE PIRKTŲ PREKIŲ KEITIMO  
 LAIKRAŠČIUOSE PER LIETUVOS TELEGRAMŲ AGENTŪRĄ ELTA  
 LAIKYTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS BEI ĮSTATYMŲ  
 LAISVOS LIETUVOS  
 LAISVOSIOS PREKYBOS SUTARTIES TARP ESTIJOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LAISVOSIOS PREKYBOS SUTARTIES TARP LIETUVOS IR ŠVEICARIJOS  
 LAISVĄ IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVOS VALSTYBĘ  
 LAIŠKO AUTORIUS BUVĘS LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVAS  
 LATVIJOS IR LIETUVOS  
 LATVIJOS LIETUVOS IR ESTIJOS  
 LAURINAVIČIUS Č LIETUVOS SOVIETŲ RUSIJOS TAIKOS SUTARTIS  
 LEGIONIERIUS IŠ LIETUVOS  
 LEIDIMĄ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RŪMUOSE  
 LEIDIMŲ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 LEIDŽIAMŲ NAUDOTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL DARBUOTOJŲ PIRMENYBĖS ĮSIGYTI PRIVATIZUOJAMŲ ĮMONIŲ AKCIJŲ  
 LENKIJOS IR LIETUVOS VALSTYBĖS  
 LENKIJOS IR LIETUVOS ŪKIO RŪMAI  
 LENKIJOS IR LIETUVOS ŪKIO RŪMŲ  
 LENKIJOS IR LIETUVOS  
 LENKIJOS KARALYSTĖS IR LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS  
 LENKIJOS LIETUVOS VALSTYBĖJE  
 LENKIJOS LIETUVOS VALSTYBĖS  
 LENKIJOS LIETUVOS ŽEMAIČIŲ IR VISOS RUSIOS  
 LENKIJOS LIETUVOS  
skrydis VIRŠ LIETUVOS  
 LICENCIJŲ IMPORTUOTI ALŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 LIETUVIŠKAI KULTŪRAI UGDYTI LIETUVOS FILIALO  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ  
 LIETUVOS AEROKLUBAS  
 LIETUVOS AEROKLUBO  
 LIETUVOS AIDAS  
 LIETUVOS AIDAS  
 LIETUVOS AIDE  
 LIETUVOS AIDO GALERIJA  
 LIETUVOS AIDO GALERIJOJE  
 LIETUVOS AIDO KULTŪROS priedas 
 LIETUVOS AIDO SKAITYTOJAMS  
 LIETUVOS AIDO ŽINIOMIS  
 LIETUVOS AIDO  
 LIETUVOS AIDS CENTRO DIREKTORIUS SAULIUS ČAPLINSKAS 
 LIETUVOS AIDUI IŠ ATĖNŲ  
 LIETUVOS AIDUI  
 LIETUVOS AIDĄ  
 LIETUVOS AKCINIAME INOVACINIAME BANKE  
 LIETUVOS AKCINIAME INOVACINIAME IR LITIMPEKS BANKUOSE  
 LIETUVOS AKCINIO INOVACINIO BANKO KAUNO FILIALE  
 LIETUVOS AKCINIO INOVACINIO BANKO KAUNO FILIALUI  
 LIETUVOS AKCINIO INOVACINIO BANKO LAIB  
 LIETUVOS AKCINIO INOVACINIO BANKO  
 LIETUVOS AKCINIO INOVACINIO IR LITIMPEKS BANKŲ  
 LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKA  
 LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ SĄJUNGA  
 LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ SĄJUNGOS BEI LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS IR LIETUVOS INVALIDŲ DRAUGIJOS  
 LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRE  
 LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRO  
 LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ  
 LIETUVOS AKLŲJŲ  
 LIETUVOS AKROBATINIO SKRAIDYMO  
 LIETUVOS AMBASADA  
 LIETUVOS AMBASADAI  
 LIETUVOS AMBASADOJE  
 LIETUVOS AMBASADORIUMI  
 LIETUVOS AMBASADORIUS  
 LIETUVOS AMBASADORIŲ  
 LIETUVOS AMBASADOS  
 LIETUVOS ANTROJO PASAULINIO KARO ANTIHITLERINĖS KOALICIJOS PUSĖJE  
 LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS  
 LIETUVOS ARCHITEKTŪROS  
 LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS GEDIMINAS ILGŪNAS 
 LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO patvirtintas Slaptosios raštvedybos taisykles 
 LIETUVOS ARCHYVŲ FONDO  
 LIETUVOS ARCHYVŲ GENERALINĖS DIREKCIJOS  
 LIETUVOS ARCHYVŲ  
 LIETUVOS ATEITIES  
 LIETUVOS ATEITIMI  
 LIETUVOS ATEITIS  
 LIETUVOS ATEITĮ  
 LIETUVOS ATEIČIAI  
 LIETUVOS ATGIMIMO  
 LIETUVOS ATSTOVAI  
 LIETUVOS ATSTOVAS  
 LIETUVOS ATSTOVUI  
 LIETUVOS ATSTOVYBĖS  
 LIETUVOS ATSTOVĖ  
 LIETUVOS ATSTOVŲ  
 LIETUVOS ATŽVILGIU  
 LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO  
 LIETUVOS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS  
 LIETUVOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE  
 LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ  
 LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ KOLEGIJAI  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKO PADĖJĖJAS  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKUI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIAM PROKURORUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIUI  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO  
 LIETUVOS AUTOMOBILIŲ DUJŲ ĮRANGOS MONTUOTOJŲ  
 LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS  
 LIETUVOS AUTORIŲ TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS AGENTŪRA  
 LIETUVOS AUTORIŲ TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS  
 LIETUVOS AVIACIJOS  
 LIETUVOS AVIALINIJOS  
 LIETUVOS AVIALINIJŲ LĖKTUVU  
 LIETUVOS AVIALINIJŲ  
 LIETUVOS BADMINTONO  
 LIETUVOS BAJORAI IR JŲ SEIMELIAI  
 LIETUVOS BAJORAI  
 LIETUVOS BAJORŲ  
 LIETUVOS BALTOSIOS  
 LIETUVOS BALTŲJŲ KIAULIŲ  
 LIETUVOS BALTŲJŲ VEISLĖS  
 LIETUVOS BANKAS  
 LIETUVOS BANKE  
 LIETUVOS BANKO ATSISKAITYMŲ IR APSKAITOS  
 LIETUVOS BANKO SKELBIAMĄ LITO IR UŽSIENIO VALIUTOS SANTYKĮ  
 LIETUVOS BANKO VALDYBA  
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS REINOLDIJUS ŠARKINAS; K RATKEVIČIUS 
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJĄ  
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO  
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKU  
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKĄ K RATKEVIČIŲ 
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS  
 LIETUVOS BANKO  
 LIETUVOS BANKU  
 LIETUVOS BANKUI  
 LIETUVOS BANKĄ  
 LIETUVOS BANKŲ ASOCIACIJOS PREZIDENTAS EDUARDAS VILKELIS 
 LIETUVOS BANKŲ  
 LIETUVOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO  
 LIETUVOS BAŽNYTINĘ PROVINCIJĄ  
 LIETUVOS BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS  
 LIETUVOS BAŽNYČIOS  
 LIETUVOS BAŽNYČIŲ  
 LIETUVOS BEI UŽSIENIO  
 LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS  
 LIETUVOS BIBLIJOS DRAUGIJA  
 LIETUVOS BIBLIJOS DRAUGIJOS  
 LIETUVOS BIUDŽETUI  
 LIETUVOS BOKSO FEDERACIJOS LBF  
 LIETUVOS BOKSO  
 LIETUVOS BĖGIMO MĖGĖJŲ ASOCIACIJOS PREZIDENTAS  
 LIETUVOS CARITAS FEDERACIJOS  
 LIETUVOS CARITAS GENERALINIS DIREKTORIUS KUN R GRIGAS 
 LIETUVOS CARITAS  
 LIETUVOS CENTRINIO VALSTYBĖS ARCHYVO  
 LIETUVOS CENTRINIO VERTYBINIŲ POPIERIŲ DEPOZITORIUMO  
 LIETUVOS CENTRO SĄJUNGA  
 LIETUVOS CENTRO SĄJUNGOS  
 LIETUVOS DAILININKŲ SATYRA  
 LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS DAILIOJO ČIUOŽIMO čempionas 
 LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS DIREKTORIUS ROMUALDAS BUDRYS 
 LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS  
 LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS KVIEČIA Į EKSKURSIJĄ PASIVAIKŠČIOJIMAS IŠ RADVILŲ Į CHODKEVIČIŲ RŪMUS PASIVAIKŠČIOJIMAS TARP SENOJO ARSENALO IR KATEDROS  
 LIETUVOS DAILĖS  
 LIETUVOS DALIS  
 LIETUVOS DALYJE  
 LIETUVOS DARBININKŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS DARBO BIRŽA  
 LIETUVOS DARBO BIRŽOS  
 LIETUVOS DELEGACIJA  
 LIETUVOS DELEGACIJAI  
 LIETUVOS DELEGACIJOS  
 LIETUVOS DEMOKRATINĖ DARBO PARTIJA  
 LIETUVOS DEMOKRATINĖS DARBO PARTIJOS FRAKCIJA  
 LIETUVOS DEMOKRATŲ PARTIJA  
 LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJA  
 LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJOS PREZIDENTĖ  
 LIETUVOS DIDIEJI KUNIGAIKŠČIAI  
 LIETUVOS DIDIKŲ  
 LIETUVOS DIDYSIS KUNIGAIKŠTIS GEDIMINAS 
 LIETUVOS DIDŽIAJAM KUNIGAIKŠČIUI  
 LIETUVOS DIDŽIOJI KUNIGAIKŠTYSTĖ  
 LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO; GEDIMINO; VYTAUTO; KĘSTUČIO 
 LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE  
 LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS  
 LIETUVOS DIDŽIUOJU KUNIGAIKŠČIU  
 LIETUVOS DIDŽIĄJĄ KUNIGAIKŠTYSTĘ  
 LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠČIŲ  
 LIETUVOS DIPLOMATAI  
 LIETUVOS DIPLOMATIJA  
 LIETUVOS DIPLOMATIJOS  
 LIETUVOS DRAUDIMAS  
 LIETUVOS DRAUDIMO  
 LIETUVOS DUJAS  
 LIETUVOS DUJOMS  
 LIETUVOS DUJOS  
 LIETUVOS DUJŲ AKCIJŲ PAKETĄ  
 LIETUVOS DUJŲ GENERALINIS DIREKTORIUS K ŠUMACHERIS 
 LIETUVOS DUJŲ PRIVATIZAVIME  
 LIETUVOS DUJŲ PRIVATIZAVIMO  
 LIETUVOS DUJŲ PRIVATIZAVIMĄ  
 LIETUVOS DUJŲ  
 LIETUVOS DVARŲ KULTŪRA  
 LIETUVOS DVIRATININKAS RAIMONDAS RUMŠAS ATSTOVAUJANTIS ITALIJOS KOMANDAI FASSA BORTOLO  
 LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJA  
 LIETUVOS EKIPA  
 LIETUVOS EKIPOS  
 LIETUVOS EKONOMIKA  
 LIETUVOS EKONOMIKAI  
 LIETUVOS EKONOMIKOJE  
 LIETUVOS EKONOMIKOS  
 LIETUVOS EKONOMIKĄ  
 LIETUVOS EKSPORTO IR IMPORTO  
 LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS  
 LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO VYRESNYSIS MOKSLINIS BENDRADARBIS  
 LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO  
 LIETUVOS ENERGETIKOS  
 LIETUVOS ENERGIJA IR LIETUVOS DUJOS  
 LIETUVOS ENERGIJA  
 LIETUVOS ENERGIJAI  
 LIETUVOS ENERGIJOS VALDYBOS PIRMININKAS AKADEMIKAS JURGIS VILEMAS 
 LIETUVOS ENERGIJOS  
 LIETUVOS ENERGIJĄ  
 LIETUVOS ESTIJOS IR LATVIJOS  
 LIETUVOS FILATELIJOS PARODA  
 LIETUVOS FILOSOFIJOS IR SOCIOLOGIJOS INSTITUTAS  
 LIETUVOS FILOSOFIJOS IR SOCIOLOGIJOS INSTITUTO  
 LIETUVOS FIZINIO LAVINIMOSI  
 LIETUVOS FUTBOLININKAI  
 LIETUVOS FUTBOLO A LYGOS ČEMPIONATO  
 LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJA  
 LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS LFF  
 LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS  
 LIETUVOS FUTBOLO LYGA A GRUPĖ  
 LIETUVOS FUTBOLO RINKTINĖ  
 LIETUVOS FUTBOLO ČEMPIONATAS  
 LIETUVOS FUTBOLO ČEMPIONATO  
 LIETUVOS FUTBOLO  
 LIETUVOS FUTBOLUI  
 LIETUVOS GAMINTOJAI  
 LIETUVOS GAMINTOJŲ  
 LIETUVOS GAMTA  
 LIETUVOS GARBĖS KONSULAS  
 LIETUVOS GARBĖS  
 LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 LIETUVOS GELEŽINKELIAMS  
 LIETUVOS GELEŽINKELIUOSE  
 LIETUVOS GELEŽINKELIŲ  
 LIETUVOS GENERALINIS KONSULAS  
 LIETUVOS GENERALINĖ PROKURATŪRA  
 LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA IŠDAVĖ LEIDIMUS UŽSIIMTI ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIU TYRIMU ŠIOMS ĮMONĖMS ... 
 LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 LIETUVOS GIMNASTIKOS IR SPORTO FEDERACIJA  
 LIETUVOS GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ  
 LIETUVOS GYDYTOJŲ SĄJUNGA  
 LIETUVOS GYDYTOJŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS GYNYBOS ATAŠĖ  
 LIETUVOS GYVENIME  
 LIETUVOS GYVENIMO LOGIKOS PARTIJA  
 LIETUVOS GYVENIMO  
 LIETUVOS GYVENTOJAI  
 LIETUVOS GYVENTOJAMS  
 LIETUVOS GYVENTOJAS  
 LIETUVOS GYVENTOJUS  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDAS  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO REORGANIZAVIMO  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRUI  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDĄ  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ INDĖLIŲ  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ  
 LIETUVOS GYVULININKYSTĖS INSTITUTAS  
 LIETUVOS GYVULININKYSTĖS INSTITUTO  
 LIETUVOS GYVŪNŲ GLOBOS DRAUGIJOS  
 LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS  
 LIETUVOS HIMNAS  
 LIETUVOS HIMNĄ  
 LIETUVOS II EUCHARISTINIAM KONGRESUI  
 LIETUVOS II EUCHARISTINIO KONGRESO  
 LIETUVOS INTEGRACIJOS Į EUROPOS SĄJUNGĄ  
 LIETUVOS INTERESAMS  
 LIETUVOS INTERESUS  
 LIETUVOS INVALIDŲ DRAUGIJOS  
 LIETUVOS INVALIDŲ REIKALŲ TARYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 LIETUVOS IR BALTARUSIJOS SIENĄ  
 LIETUVOS IR BALTARUSIJOS  
 LIETUVOS IR DANIJOS  
 LIETUVOS IR DIDŽIOSIOS BRITANIJOS  
 LIETUVOS IR ES  
 LIETUVOS IR ESTIJOS  
 LIETUVOS IR ITALIJOS  
 LIETUVOS IR IZRAELIO  
 LIETUVOS IR IŠEIVIJOS  
 LIETUVOS IR JAV  
 LIETUVOS IR KINIJOS  
 LIETUVOS IR KITŲ BALTIJOS VALSTYBIŲ  
 LIETUVOS IR KITŲ BALTIJOS ŠALIŲ  
 LIETUVOS IR KITŲ ŠALIŲ  
 LIETUVOS IR LATVIJOS  
 LIETUVOS IR LENKIJOS PASIENYJE  
 LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIAI  
 LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIUS  
 LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIŲ  
 LIETUVOS IR LENKIJOS SEIMO NARIŲ  
 LIETUVOS IR LENKIJOS SIENĄ  
 LIETUVOS IR LENKIJOS VALSTYBĖS  
 LIETUVOS IR LENKIJOS  
 LIETUVOS IR NORVEGIJOS  
 LIETUVOS IR PRANCŪZIJOS  
 LIETUVOS IR RUSIJOS  
 LIETUVOS IR SSRS  
 LIETUVOS IR SUOMIJOS  
 LIETUVOS IR UKRAINOS  
 LIETUVOS IR UŽSIENIO ŠALIŲ  
 LIETUVOS IR UŽSIENIO  
 LIETUVOS IR VENGRIJOS  
 LIETUVOS IR VOKIETIJOS UAB  
 LIETUVOS IR VOKIETIJOS  
 LIETUVOS IR ČEKIJOS  
 LIETUVOS IR ŠVEDIJOS  
 LIETUVOS ISTORIJA OKUPANTŲ REPLĖSE HENRIKAS ŽEMELIS TĘSINYS PRADŽIA NR ... 
 LIETUVOS ISTORIJA  
 LIETUVOS ISTORIJAI IR KULTŪRAI  
 LIETUVOS ISTORIJAI  
 LIETUVOS ISTORIJOJE  
 LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO  
 LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS  
 LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJAUS FONDŲ  
 LIETUVOS ISTORIJOS  
 LIETUVOS ISTORIJĄ  
 LIETUVOS ISTORINIO DVASINIO BEI SOCIALINIO palikimo dalį 
 LIETUVOS IŠLAISVINIMO  
 LIETUVOS JAUNIMAS  
 LIETUVOS JAUNIMO RINKTINĖ  
 LIETUVOS JAUNIMO TEATRAS  
 LIETUVOS JAUNIMO  
 LIETUVOS JAUNIMUI  
 LIETUVOS JAUNIMĄ  
 LIETUVOS JAUNIŲ RINKTINĖ  
 LIETUVOS JAUNIŲ  
 LIETUVOS JAUNUČIŲ  
 LIETUVOS JERUZALĖ  
 LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTEI  
 LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĘ  
 LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ  
 LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖS LISCO  
 LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖS  
 LIETUVOS KAIMAS  
 LIETUVOS KAIME  
 LIETUVOS KAIMO  
 LIETUVOS KAIMĄ  
 LIETUVOS KAMERINIO ORKESTRO  
 LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS  
 LIETUVOS KANKINIŲ  
 LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO  
 LIETUVOS KARALIUMI  
 LIETUVOS KARIAI  
 LIETUVOS KARININKŲ RAMOVĖS SENIŪNŲ TARYBOS PIRMININKAS  
 LIETUVOS KARININKŲ RAMOVĖS  
 LIETUVOS KARININKŲ  
 LIETUVOS KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ  
 LIETUVOS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ  
 LIETUVOS KARIUOMENEI  
 LIETUVOS KARIUOMENĘ  
 LIETUVOS KARIUOMENĖ  
 LIETUVOS KARIUOMENĖJE  
 LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ  
 LIETUVOS KARIUOMENĖS SAVANORIS  
 LIETUVOS KARIUOMENĖS VADAS GENEROLAS JONAS ANDRIŠKEVIČIUS 
 LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠTABO  
 LIETUVOS KARIUOMENĖS  
 LIETUVOS KARIŲ  
 LIETUVOS KARO AKADEMIJA  
 LIETUVOS KARO AKADEMIJOJE  
 LIETUVOS KARO AKADEMIJOS  
 LIETUVOS KARO AVIACIJOS  
 LIETUVOS KATALIKIŲ MOTERŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIA  
 LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIAI  
 LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS  
 LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKĄ  
 LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS  
 LIETUVOS KATALIKŲ  
 LIETUVOS KATECHETIKOS CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 LIETUVOS KELIUOSE  
 LIETUVOS KINO STUDIJOJE  
 LIETUVOS KINO STUDIJOS  
 LIETUVOS KINOLOGŲ DRAUGIJOS  
 LIETUVOS KOLPINGO DRAUGIJOS  
 LIETUVOS KOMANDA  
 LIETUVOS KOMANDAI  
 LIETUVOS KOMANDOS  
 LIETUVOS KOMERCINIAI BANKAI  
 LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS  
 LIETUVOS KONSERVATORIAI  
 LIETUVOS KONSTITUCIJA  
 LIETUVOS KONSTITUCIJOS  
 LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS LINAS LINKEVIČIUS 
 LIETUVOS KRAŠTOTYROS DRAUGIJOS  
 LIETUVOS KREPŠININKAI  
 LIETUVOS KREPŠININKAS  
 LIETUVOS KREPŠININKĖS  
 LIETUVOS KREPŠININKŲ  
 LIETUVOS KREPŠINIO A LYGOS LKAL ČEMPIONATO  
 LIETUVOS KREPŠINIO A LYGOS LKAL  
 LIETUVOS KREPŠINIO FEDERACIJA  
 LIETUVOS KREPŠINIO FEDERACIJOS LKF PREZIDENTAS ALGIMANTAS PAVILONIS 
 LIETUVOS KREPŠINIO FEDERACIJOS LKF  
 LIETUVOS KREPŠINIO FEDERACIJOS PREZIDENTAS ALGIMANTAS PAVILONIS 
 LIETUVOS KREPŠINIO FEDERACIJOS  
 LIETUVOS KREPŠINIO LYGA  
 LIETUVOS KREPŠINIO LYGOS LKL ČEMPIONATO  
 LIETUVOS KREPŠINIO LYGOS LKL  
 LIETUVOS KREPŠINIO LYGOS  
 LIETUVOS KREPŠINIO MĖGĖJAMS  
 LIETUVOS KREPŠINIO RINKTINĖS  
 LIETUVOS KREPŠINIO  
 LIETUVOS KREPŠINIUI  
 LIETUVOS KRIKŠTO  
 LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJA IR KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SĄJUNGA  
 LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJA  
 LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS  
 LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ  
 LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI  
 LIETUVOS KULTŪRAI  
 LIETUVOS KULTŪROJE  
 LIETUVOS KULTŪROS FONDO ŠIAULIŲ KRAŠTO taryba; skyrius 
 LIETUVOS KULTŪROS FONDO  
 LIETUVOS KULTŪROS  
 LIETUVOS KULTŪRĄ  
 LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ  
 LIETUVOS KURAS  
 LIETUVOS KURO  
 LIETUVOS KURĄ  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS AKADEMIJOJE  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS AKADEMIJOS LKKA  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS AKADEMIJOS  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS INSTITUTAS  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS INSTITUTO  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTE  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO  
 LIETUVOS LABUI  
 LIETUVOS LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS  
 LIETUVOS LAISVOSIOS RINKOS INSTITUTO EKSPERTAS  
 LIETUVOS LAISVOSIOS RINKOS INSTITUTO PREZIDENTĖ  
 LIETUVOS LAISVOSIOS RINKOS INSTITUTO  
 LIETUVOS LAISVĖS ARMIJOS  
 LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJAMS  
 LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO  
 LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJŲ  
 LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ  
 LIETUVOS LAISVĖS LYGA  
 LIETUVOS LAISVĖS LYGOS LYDERIS A TERLECKAS 
 LIETUVOS LAISVĖS LYGOS  
 LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGA  
 LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGAI  
 LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGOS PIRMININKAS VYTAUTAS ŠUSTAUSKAS 
 LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGOS PIRMININKĄ VYTAUTĄ ŠUSTAUSKĄ 
 LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGOS  
 LIETUVOS LAISVĖS  
 LIETUVOS LAIVAS BUVO NUKREIPTAS Į SALOS Malabo uostą 
 LIETUVOS LATVIJOS ESTIJOS  
 LIETUVOS LATVIJOS IR ESTIJOS  
 LIETUVOS LEDO RITULININKAI  
 LIETUVOS LEDO RITULIO FEDERACIJOS PREZIDENTAS  
 LIETUVOS LEDO RITULIO  
 LIETUVOS LENGVOSIOS ATLETIKOS FEDERACIJOS LLAF  
 LIETUVOS LENGVOSIOS ATLETIKOS  
 LIETUVOS LENGVOSIOS PRAMONĖS ĮMONIŲ ASOCIACIJOS  
 LIETUVOS LENKIJOS  
 LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA  
 LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS  
 LIETUVOS LENKŲ  
 LIETUVOS LIBERALŲ SĄJUNGA  
 LIETUVOS LIBERALŲ SĄJUNGOS LLS  
 LIETUVOS LINK  
 LIETUVOS MA PREZIDENTAS AKAD BENEDIKTAS JUODKA 
 LIETUVOS MA  
 LIETUVOS MEDICINOS NORMOS  
 LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJAI  
 LIETUVOS MENININKŲ  
 LIETUVOS METRAŠČIŲ  
 LIETUVOS METRIKA  
 LIETUVOS METRIKOS  
 LIETUVOS MIESTUOSE IR MIESTELIUOSE  
 LIETUVOS MIESTUOSE  
 LIETUVOS MIESTUS  
 LIETUVOS MIESTŲ  
 LIETUVOS MISIJOS EUROPOS SĄJUNGOJE IR NATO  
 LIETUVOS MIŠKUOSE  
 LIETUVOS MIŠKŲ  
 LIETUVOS MOKSLAS  
 LIETUVOS MOKSLEIVIŲ  
 LIETUVOS MOKSLININKAI  
 LIETUVOS MOKSLININKŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS DR VYGINTAS GONTIS 
 LIETUVOS MOKSLININKŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS MOKSLININKŲ  
 LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS  
 LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ  
 LIETUVOS MOKSLO TARYBA  
 LIETUVOS MOKSLO TARYBAI  
 LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS PROF HABIL DR LEONAS KADŽIULIS; PROF KĘSTUTIS MAKARIŪNAS 
 LIETUVOS MOKSLO TARYBOS  
 LIETUVOS MOKSLO  
 LIETUVOS MOKSLUI IR KULTŪRAI  
 LIETUVOS MOKSLUI  
 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA  
 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJAI  
 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOJE  
 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS BIBLIOTEKOJE  
 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS NARYS KORESPONDENTAS  
 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS PREZIDENTAS AKAD BENEDIKTAS JUODKA 
 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS  
 LIETUVOS MOKYKLA  
 LIETUVOS MOKYKLAI  
 LIETUVOS MOKYKLOJE  
 LIETUVOS MOKYKLOMS  
 LIETUVOS MOKYKLOS  
 LIETUVOS MOKYKLOSE  
 LIETUVOS MOKYKLŲ  
 LIETUVOS MOTERYS  
 LIETUVOS MOTERŲ KREPŠINIO LYGOS LMKL ČEMPIONATE  
 LIETUVOS MOTERŲ KREPŠINIO LYGOS LMKL ČEMPIONATO  
 LIETUVOS MOTERŲ KREPŠINIO LYGOS LMKL  
 LIETUVOS MOTERŲ KREPŠINIO RINKTINĖS VYRIAUSIASIS TRENERIS VYDAS GEDVILAS 
 LIETUVOS MOTERŲ LYGOS  
 LIETUVOS MOTERŲ PARTIJA  
 LIETUVOS MOTERŲ RANKINIO LYGOS ČEMPIONATAS KAUNO ŽALGIRIS KKA  
 LIETUVOS MOTERŲ TINKLINIO LYGOS ČEMPIONATAS KAUNO HEKSA  
 LIETUVOS MOTERŲ  
 LIETUVOS MUITINĖS  
 LIETUVOS MUITŲ TERITORIJOS  
 LIETUVOS MUZIKOS AKADEMIJA  
 LIETUVOS MUZIKOS AKADEMIJOJE  
 LIETUVOS MUZIKOS AKADEMIJOS  
 LIETUVOS MUZIKOS  
 LIETUVOS MUZIKŲ RĖMIMO FONDO  
 LIETUVOS NACIONALINIAM RADIJUI IR TELEVIZIJAI  
 LIETUVOS NACIONALINIAME MUZIEJUJE  
 LIETUVOS NACIONALINIAME OPEROS IR BALETO TEATRE  
 LIETUVOS NACIONALINIO saugumo; gelbėjimo komiteto; dramos teatro 
 LIETUVOS NACIONALINIO BIURO  
 LIETUVOS NACIONALINIO MUZIEJAUS  
 LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS LAIDŲ  
 LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS LRT  
 LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS  
 LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA  
 LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS  
 LIETUVOS NACIONALINĖ VEŽĖJŲ AUTOMOBILIAIS ASOCIACIJA LINAVA  
 LIETUVOS NACIONALINĖJE M MAŽVYDO BIBLIOTEKOJE  
 LIETUVOS NACIONALINĖJE MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOJE  
 LIETUVOS NACIONALINĖS rinktinės; partijos 
 LIETUVOS NACIONALINĖS FILHARMONIJOS  
 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS BIBLIOGRAFIJOS IR KNYGOTYROS centro 
 LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS VEIKLOS FINANSAVIMO  
 LIETUVOS NACIONALINĖS VEŽĖJŲ AUTOMOBILIAIS ASOCIACIJOS LINAVA  
 LIETUVOS NAFTA  
 LIETUVOS NAMŲ IR ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKŲ  
 LIETUVOS NARYSTĖS ES  
 LIETUVOS NAUDAI  
 LIETUVOS NEPAPRASTASIS IR ĮGALIOTASIS AMBASADORIUS  
 LIETUVOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS  
 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI  
 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ  
 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS  
 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO  
 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO  
 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO  
 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS  
 LIETUVOS OKUPACIJA  
 LIETUVOS OKUPACIJOS  
 LIETUVOS OKUPACIJĄ  
 LIETUVOS OLIMPINĖS RINKTINĖS  
 LIETUVOS ONKOLOGIJOS CENTRAS  
 LIETUVOS ONKOLOGIJOS CENTRE  
 LIETUVOS ONKOLOGIJOS CENTRO  
 LIETUVOS OPEROS IR BALETO TEATRE  
 LIETUVOS OPEROS IR BALETO TEATRO  
 LIETUVOS PADANGĖJE  
 LIETUVOS PADĖTIS  
 LIETUVOS PADĖTĮ  
 LIETUVOS PAJŪRYJE  
 LIETUVOS PAKRAŠTYJE  
 LIETUVOS PAREIGŪNAI  
 LIETUVOS PARTIZANŲ  
 LIETUVOS PASIENIEČIAI  
 LIETUVOS PASIENIO  
 LIETUVOS PASIENYJE  
 LIETUVOS PASIUNTINYS  
 LIETUVOS PATRIOTAI  
 LIETUVOS PAŠTAS  
 LIETUVOS PAŠTO  
 LIETUVOS PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS INSTITUTO  
 LIETUVOS PILIETIS  
 LIETUVOS PILIETYBĘ  
 LIETUVOS PILIETYBĖS  
 LIETUVOS PILIETĮ  
 LIETUVOS PILIEČIAI  
 LIETUVOS PILIEČIAIS  
 LIETUVOS PILIEČIAMS  
 LIETUVOS PILIEČIO PASĄ  
 LIETUVOS PILIEČIO  
 LIETUVOS PILIEČIUI  
 LIETUVOS PILIEČIUS  
 LIETUVOS PILIEČIŲ IR JŲ VALSTYBĖS LABUI  
 LIETUVOS PILIEČIŲ TEISĘ GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ  
 LIETUVOS PILIEČIŲ  
 LIETUVOS PIRMENYBĖSE  
 LIETUVOS PIRMOSIOS LYGOS FUTBOLO ČEMPIONATAS  
 LIETUVOS POLICIJOS AKADEMIJOS  
 LIETUVOS POLITIKAI  
 LIETUVOS POLITIKAMS  
 LIETUVOS POLITIKOS  
 LIETUVOS POLITIKUS  
 LIETUVOS POLITIKŲ  
 LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGA  
 LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ  
 LIETUVOS POLITINĖS VADOVYBĖS  
 LIETUVOS PRAEITIES  
 LIETUVOS PRAEITĮ  
 LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA  
 LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJOS PREZIDENTAS BRONISLOVAS LUBYS 
 LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJOS VICEPREZIDENTAS MYKOLAS ALELIŪNAS 
 LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJOS  
 LIETUVOS PRAMONĖ  
 LIETUVOS PRAMONĖS  
 LIETUVOS PRANCŪZIJOS ASOCIACIJOS KAUNO SKYRIAUS  
 LIETUVOS PRANCŪZIJOS ASOCIACIJOS PREZIDENTĖ BIRUTĖ STRAKŠIENĖ 
 LIETUVOS PREZIDENTAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS; VALDAS ADAMKUS 
 LIETUVOS PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS 
 LIETUVOS PREZIDENTU  
 LIETUVOS PREZIDENTUI  
 LIETUVOS PREZIDENTĄ  
 LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO  
 LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ  
 LIETUVOS PUSĖ  
 LIETUVOS RADIJAS  
 LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS  
 LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRO  
 LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS VALDYBA  
 LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS  
 LIETUVOS RADIJO  
 LIETUVOS RADIJUI IR TELEVIZIJAI  
 LIETUVOS RADIJUJE IR TELEVIZIJOJE  
 LIETUVOS RAJONUOSE  
 LIETUVOS RAJONŲ  
 LIETUVOS RANKININKAI  
 LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS  
 LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS KAUNO SKYRIAUS PIRMININKAS PETRAS PALILIONIS 
 LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS LEIDYKLA  
 LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS VALENTINAS SVENTICKAS 
 LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS REGBIO  
 LIETUVOS REGIONŲ IR KALININGRADO SRITIES  
 LIETUVOS REGIONŲ  
 LIETUVOS REKORDĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKA ESTIJOS RESPUBLIKA LATVIJOS RESPUBLIKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOJE AR UŽSIENIO VALSTYBĖJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOJE GALIOJANČIŲ įstatymų; prekių ženklinimo taisyklių 
 LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAMINTIEMS ALKOHOLINIAMS GĖRIMAMS PAŽENKLINTI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOJE REGISTRUOTO ASMENS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTŲ PARTIJŲ JUDĖJIMŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOJE ŪKIO SUBJEKTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AR UŽSIENIO VALSTYBIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AT PIRMININKAS V LANDSBERGIS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AT  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ATOSTOGŲ ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA NUTARIA ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA NUTARIA PASKIRTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA NUTARIA PRATĘSTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS IR JOS PREZIDIUMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS JURIDINIO SKYRIAUS VYR KONSULTANTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO Pagrindinio Įstatymo ... straipsnio pakeitimo 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL SUTIKIMO vykdyti viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS VYTAUTAS LANDSBERGIS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS V LANDSBERGIS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS SEKRETORIUS L SABUTIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKUI VYTAUTUI LANDSBERGIUI 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS POSĖDŽIO PIRMININKAS E GENTVILAS; A TAURANTAS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA ATLEISTI NUO TOLESNIO IEŠKINIO MOKĖJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA KOMANDIRUOTI AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA KOMANDIRUOTI AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA KOMANDIRUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA PASKIRTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA PRIIMTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA PRITARTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA SUTEIKTI malonę 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA SUTEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS pilietybę 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL A RAČO; A AMBRAZEVIČIAUS; A RUDŽIO; B KUZMICKO; K ANTANAVIČIAUS; E KLUMBIO; K MOTIEKOS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS prezidiumo 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL DARBO GRUPĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL DEPUTATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS nacionalinės asamblėjos 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL VOKIETIJOS BUNDESTAGO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS ATLEISTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKYRIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS RANGO SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS REGLAMENTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS RŪMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BANKO ĮSTAIGOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BEI UŽSIENIO VALSTYBIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS DELEGACIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ESTIJOS RESPUBLIKOS LATVIJOS RESPUBLIKOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS AKTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS RAŠTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS E VILKELIS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO PAVADUOTOJU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINĖS PROKURATŪROS TARDYMO IR KVOTOS priežiūros skyriaus vyriausiasis prokuroras 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINĖS PROKURATŪROS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJAI PRIVALO DEKLARUOTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS IR TSR SĄJUNGOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VEIKLĄ SUSIJUSIĄ SU GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA IR ŠIS STATUTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ ŠĮ AR KITUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS TRANSPORTAVIMO TARNYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS PAVELDO INSPEKCIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINASIS pagrindinis įstatymas 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIVŲ REGISTRE ARBA LAIVŲ KNYGOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS G VAGNORIUS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADUOTOJAS A DOBRAVOLSKAS; Z VAIŠVILA 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO IR ŠIŲ NUOSTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO LAIPSNIŲ IR PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ SISTEMOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS TARNYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS RIBA SUTAMPANTI SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS VIDUJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS STATINIŲ SĄRAŠAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS RANGĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO PASIUNTINIO IR ĮGALIOTOJO MINISTRO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE IR ORO UOSTUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO UOSTUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PAJŪRIO JUOSTOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PASIENIO KONTROLĖS PUNKTE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PATENTŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI TEISĘ BŪTI RENKAMAS SEIMO NARIU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS NEGALI BŪTI IŠDUOTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ PAGAL PILIETYBĖS ĮSTATYMĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS KLAUSIMAIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮGIJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS POLICIJOS VIDAUS REIKALŲ SAUGUMO BEI KARO MOKYKLOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS PRANEŠIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽENKLŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKYBOS ĮMONĖSE NE MAISTO PREKIŲ KEITIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKYBOS ĮMONĖSE PIRKTŲ PREKIŲ KEITIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS; VALDAS ADAMKUS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL APDOVANOJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS NARIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL ĮGALIOJIMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS REFERENDUMO KOMISIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS RIBŲ TVARKOS PAŽEIDIMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGUMO TARNYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS NUTARIA PAPILDYTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS PROTOKOLAS RUDENS VII SESIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IR VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTAIGOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LEIDYKLOS DIREKTORIUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NEEILINIO PLENARINIO POSĖDŽIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NEEILINIO POSĖDŽIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL interpeliacijos 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL VILNIAUS MIESTO TARYBOS PALEIDIMO IR KAI KURIŲ PRIEMONIŲ TVARKAI SAVIVALDYBĖSE PAGERINTI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS ČESLOVAS JURŠĖNAS; VYTAUTAS LANDSBERGIS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO POSĖDŽIAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RŪMUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SPAUDOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS PRANEŠA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUTARIA PASKIRTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUTARIA PRITARTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUTARIA PRITARTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO ... kelionei 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUTARIA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA VADOVAUDAMASI SEIMO STATUTO ... straipsniu nutaria ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR AUKŠČIAUSIOJO TEISMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO TEIKIMU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINĖS SISTEMOS DALIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE ESANČIOSE ĮMONĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE BEI UŽSIENYJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PRIĖMIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIO VIENETO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO PAVADUOTOJAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYME ARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS ŠEIMAI valstybinių pašalpų įstatyme 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DELEGACIJOS TARPVALSTYBINĖMS DERYBOMS SU TSR SĄJUNGA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PASLAPTĮ SUDARANČIŲ ŽINIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS PERĖJIMO PUNKTUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VANDENYSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENYSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS GYDYTOJAS HIGIENISTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO GYDYTOJO HIGIENISTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI PASIRAŠYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS IR KANADOS EKSPORTO vystymo korporacijos susitarimą dėl kredito projektas 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI SPRĘSTI KAI KURIUOS KLAUSIMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ GALI NUSTATYTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA ATIDĖTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA IŠ DALIES PAKEIČIANT Lietuvos Respublikos Vyriausybės ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA LEISTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA PAPILDYTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA PATVIRTINTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA PERDUOTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA PRITARTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA SKIRTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REZERVO FONDO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA SUTEIKTI VALSTYBĖS GARANTIJĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ SAVO NUTARIMU pateikia ratifikuoti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS APARATO SKYRIŲ KITŲ STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS APARATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR EUROPOS PATENTŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ VADOVŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS BANKO VALDYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖS PASTATŲ VILNIUJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA kaina 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA MOKESČIŲ MOKĖJIMO MUITINĖJE TVARKA ŠI NUOSTATA NETAIKOMA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTŲ MAKSIMALIŲ DYDŽIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATARĖJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATARĖJAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATARĖJĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTA indeksuota minimali mėnesinė alga 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTŲ vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REGULIAVIMO SFERAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAIS PRISKIRTOSE TERITORIJOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTOS INSTITUCIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ REJESTRE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ REJESTRO TVARKYTOJO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS KITAIS NORMINIAIS AKTAIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS BEI KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO pagrindinio įstatymo ... straipsnio pakeitimo 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO NR ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DALIES VALSTYBĖS TURTO PRISKYRIMO IR PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LR ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO NUOSTATOS AR KITAS SPRENDIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO NUOSTATŲ AR KITO SPRENDIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUOSE IR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS aktus 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA PRIVALOMAS REGISTRUOTI TURTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUMATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUOSTATOS GALI BŪTI PRIIMAMOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA BUS TAIKOMOS BAUDOS IR DELSPINIGIAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA SKELBIA KONKURSĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKINIO TEISMO TEISĖJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO SUBJEKTAMS KURIŲ SĄRAŠĄ TVIRTINA FINANSŲ MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS APRIBOJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO SUBJEKTŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO EKONOMINIŲ SANTYKIŲ VALSTYBINIO REGULIAVIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS SEKRETORIUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ SAUGOS DARBE ĮSTATYME  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LIETUVOS RINKA YRA SĄLYGOTA SVARBESNĖS IDĖJŲ RINKOS NEBUVIMO  
 LIETUVOS RINKA  
 LIETUVOS RINKAI  
 LIETUVOS RINKOJE  
 LIETUVOS RINKTINEI  
 LIETUVOS RINKTINĘ  
 LIETUVOS RINKTINĖ  
 LIETUVOS RINKTINĖJE  
 LIETUVOS RINKTINĖS VYRIAUSIASIS TRENERIS BENJAMINAS ZELKEVIČIUS 
 LIETUVOS RINKTINĖS  
 LIETUVOS RINKĄ  
 LIETUVOS RUSIJOS IR BALTARUSIJOS O VĖLIAU IR UKRAINOS BEI VIDURINĖS AZIJOS ŠALIŲ  
 LIETUVOS RUSŲ SĄJUNGA  
 LIETUVOS RYTAS PAKLAUSĖ ... 
 LIETUVOS RYTAS  
 LIETUVOS RYTE  
 LIETUVOS RYTO DUOMENIMIS  
 LIETUVOS RYTO INF KRAŠTO ŽINIOS  
 LIETUVOS RYTO INF  
 LIETUVOS RYTO KALBINTI teisininkai; bankininkai; politikai 
 LIETUVOS RYTO KORESPONDENTAS LONDONE  
 LIETUVOS RYTO KORESPONDENTAS MASKVOJE  
 LIETUVOS RYTO KORESPONDENTAS RYGOJE  
 LIETUVOS RYTO KORESPONDENTĖ MAŽEIKIUOSE  
 LIETUVOS RYTO KREPŠININKAI  
 LIETUVOS RYTO REDAKCIJOJE  
 LIETUVOS RYTO REDAKCIJOS  
 LIETUVOS RYTO SPEC KORESPONDENTAS BERLYNAS  
 LIETUVOS RYTO TRENERIS ALFREDAS VAINAUSKAS; JONAS KAZLAUSKAS 
 LIETUVOS RYTO VIDURIO PUOLĖJAS ROBERTAS JAVTOKAS 
 LIETUVOS RYTO ŽINIOMIS  
 LIETUVOS RYTO ŽURNALISTEI  
 LIETUVOS RYTO ŽURNALISTUI  
 LIETUVOS RYTO ŽURNALISTĖ  
 LIETUVOS RYTO  
 LIETUVOS RYTUI PASAKOJO ... 
 LIETUVOS RYTUI PAVYKO SUŽINOTI KAD ... 
 LIETUVOS RYTUI SAKĖ KAD ... 
 LIETUVOS RYTUI SAKĖ  
 LIETUVOS RYTUI TEIGĖ ... 
 LIETUVOS RYTUI TEIGĖ JOG ... 
 LIETUVOS RYTUI TEIGĖ KAD ... 
 LIETUVOS RYTUI TVIRTINO ... 
 LIETUVOS RYTUI  
 LIETUVOS RYTĄ  
 LIETUVOS SAUGUMO  
 LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJA  
 LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS  
 LIETUVOS SEIMAS  
 LIETUVOS SEIME  
 LIETUVOS SEIMO  
 LIETUVOS SIENĄ  
 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA  
 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS LSDP  
 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS  
 LIETUVOS SOCIALINIO TEISINGUMO SĄJUNGA  
 LIETUVOS SOCIALISTŲ PARTIJA  
 LIETUVOS SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS INSTITUTAS  
 LIETUVOS SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS INSTITUTE  
 LIETUVOS SOSTINĖJE  
 LIETUVOS SOSTINĖS  
 LIETUVOS SPAUDA  
 LIETUVOS SPAUDOJE  
 LIETUVOS SPORTAS  
 LIETUVOS SPORTE  
 LIETUVOS SPORTININKAI  
 LIETUVOS SPORTININKAMS  
 LIETUVOS SPORTININKŲ  
 LIETUVOS SPORTINIŲ ŠOKIŲ FEDERACIJOS LSŠF  
 LIETUVOS SPORTINIŲ ŠOKIŲ  
 LIETUVOS SPORTO FEDERACIJŲ SĄJUNGOS PREZIDENTAS  
 LIETUVOS SPORTO  
 LIETUVOS SPORTUI  
 LIETUVOS SPORTĄ  
 LIETUVOS SSR  
 LIETUVOS STALO TENISO  
 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS  
 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 LIETUVOS STANDARTŲ  
 LIETUVOS STATUTO  
 LIETUVOS STUDENTŲ SPORTO ASOCIACIJA  
 LIETUVOS STUDENTŲ  
 LIETUVOS STUDIJŲ IR MOKSLO INSTITUCIJŲ SENATŲ TARYBŲ PIRMININKŲ  
 LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJOS VILTIS  
 LIETUVOS SĄJŪDŽIO  
 LIETUVOS SĄLYGOMIS  
 LIETUVOS TAUPOMAJAME BANKE  
 LIETUVOS TAUPOMASIS BANKAS  
 LIETUVOS TAUPOMOJO BANKO LTB  
 LIETUVOS TAUPOMOJO BANKO  
 LIETUVOS TAUPOMĄJĮ BANKĄ  
 LIETUVOS TAUTINIAM OLIMPINIAM KOMITETUI  
 LIETUVOS TAUTINIO ATGIMIMO  
 LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO LTOK PREZIDENTAS ARTŪRAS POVILIŪNAS 
 LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO LTOK  
 LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO PREZIDENTAS ARTŪRAS POVILIŪNAS 
 LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO  
 LIETUVOS TAUTINIS OLIMPINIS KOMITETAS LTOK  
 LIETUVOS TAUTINIS OLIMPINIS KOMITETAS  
 LIETUVOS TAUTINIŲ MAŽUMŲ ALJANSAS  
 LIETUVOS TEATRO  
 LIETUVOS TEATRŲ  
 LIETUVOS TECHNIKOS BIBLIOTEKA  
 LIETUVOS TECHNIKOS BIBLIOTEKOJE  
 LIETUVOS TEISININKŲ DRAUGIJA  
 LIETUVOS TEISĖS  
 LIETUVOS TELEKOMAS  
 LIETUVOS TELEKOMO AKCIJAS  
 LIETUVOS TELEKOMO AKCIJOS  
 LIETUVOS TELEKOMO AKCIJŲ APYVARTA CENTRINĖJE RINKOJE  
 LIETUVOS TELEKOMO AKCIJŲ  
 LIETUVOS TELEKOMO ATSTOVĖ SPAUDAI DIANA ROČIENĖ 
 LIETUVOS TELEKOMO GENERALINIS DIREKTORIUS  
 LIETUVOS TELEKOMO TRENERIS ALGIRDAS BUDĖNAS 
 LIETUVOS TELEKOMO  
 LIETUVOS TELEKOMUI  
 LIETUVOS TELEKOMĄ  
 LIETUVOS TELEVIZIJA  
 LIETUVOS TELEVIZIJOJE  
 LIETUVOS TELEVIZIJOS IR RADIJO  
 LIETUVOS TELEVIZIJOS  
 LIETUVOS TERITORIJA  
 LIETUVOS TERITORIJOJE  
 LIETUVOS TERITORIJOS  
 LIETUVOS TERITORIJĄ  
 LIETUVOS TOTORIŲ  
 LIETUVOS TRISPALVĖ  
 LIETUVOS TSR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MOKSLO DARBAI  
 LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOJO TEISMO  
 LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO  
 LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMUI  
 LIETUVOS TSR  
 LIETUVOS TURIZMO  
 LIETUVOS TURTĄ  
 LIETUVOS TV  
 LIETUVOS UNIVERSITETO  
 LIETUVOS UNIVERSITETUOSE  
 LIETUVOS UNIVERSITETŲ  
 LIETUVOS URM  
 LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKOS  
 LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKĄ  
 LIETUVOS UŽSIENIO PREKYBOS  
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA  
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJAI  
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJĄ  
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS ALGIRDAS SAUDARGAS; POVILAS GYLYS; S LOZORAITIS 
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO  
 LIETUVOS VADOVAS  
 LIETUVOS VAIKAMS  
 LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRAS  
 LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO DAILĖS STUDIJOS PARODA  
 LIETUVOS VAIKŲ  
 LIETUVOS VALDOVAI  
 LIETUVOS VALDOVAS  
 LIETUVOS VALDOVO  
 LIETUVOS VALDOVŲ  
 LIETUVOS VALDŽIA  
 LIETUVOS VALDŽIAI  
 LIETUVOS VALDŽIOS  
 LIETUVOS VALDŽIĄ  
 LIETUVOS VALSTIEČIŲ PARTIJA  
 LIETUVOS VALSTYBEI  
 LIETUVOS VALSTYBINGUMAS  
 LIETUVOS VALSTYBINGUMO  
 LIETUVOS VALSTYBINGUMUI  
 LIETUVOS VALSTYBINGUMĄ  
 LIETUVOS VALSTYBINIAME KOMERCINIAME BANKE  
 LIETUVOS VALSTYBINIO socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių; turto pirminio privatizavimo įstatymo 
 LIETUVOS VALSTYBINIO ARCHYVŲ FONDO DOKUMENTŲ  
 LIETUVOS VALSTYBINIO ARCHYVŲ FONDO  
 LIETUVOS VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO KAUNO SKYRIAUS  
 LIETUVOS VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO KAUNO SKYRIUJE  
 LIETUVOS VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO  
 LIETUVOS VALSTYBINIS akademinis dramos teatras; augalų veislių tyrimo centras 
 LIETUVOS VALSTYBINĘ VĖLIAVĄ  
 LIETUVOS VALSTYBINĖ energetikos sistema 
 LIETUVOS VALSTYBINĖ KOKYBĖS INSPEKCIJA  
 LIETUVOS VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS VALSTYBINĖS PRIVATIZAVIMO AGENTŪROS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 LIETUVOS VALSTYBINĖS ŽVEJYBOS LAIVYNO ĮMONĖS JŪRA  
 LIETUVOS VALSTYBĘ SU SOSTINE VILNIUJE  
 LIETUVOS VALSTYBĘ  
 LIETUVOS VALSTYBĖ  
 LIETUVOS VALSTYBĖJE  
 LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETE  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMUS  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETUI IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETUI  
 LIETUVOS VALSTYBĖS HERBAS  
 LIETUVOS VALSTYBĖS IR KULTŪROS ISTORIJOS MUZIEJAUS  
 LIETUVOS VALSTYBĖS SIENĄ  
 LIETUVOS VALSTYBĖS SUSIDARYMO  
 LIETUVOS VALSTYBĖS VARDU IR SU VALSTYBĖS GARANTIJA  
 LIETUVOS VALSTYBĖS VARDU  
 LIETUVOS VALSTYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ FONDUI  
 LIETUVOS VALSTYBĖS  
 LIETUVOS VARDO  
 LIETUVOS VARDĄ  
 LIETUVOS VARTOTOJŲ KOOPERATYVŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS VERSLININKŲ  
 LIETUVOS VERSLO  
 LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJA  
 LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJOS  
 LIETUVOS VEŽĖJAMS  
 LIETUVOS VEŽĖJŲ  
 LIETUVOS VIETINĖS RINKTINĖS  
 LIETUVOS VIEŠBUTYJE  
 LIETUVOS VISUOMENEI  
 LIETUVOS VISUOMENĘ  
 LIETUVOS VISUOMENĖ  
 LIETUVOS VISUOMENĖJE  
 LIETUVOS VISUOMENĖS IR POLITIKOS VEIKĖJAS  
 LIETUVOS VISUOMENĖS  
 LIETUVOS VYRAI BEI MOTERYS  
 LIETUVOS VYRAI  
 LIETUVOS VYRIAUSYBEI  
 LIETUVOS VYRIAUSYBĘ  
 LIETUVOS VYRIAUSYBĖ  
 LIETUVOS VYRIAUSYBĖS  
 LIETUVOS VYRŲ KREPŠINIO RINKTINĖ  
 LIETUVOS VYRŲ KREPŠINIO RINKTINĖS  
 LIETUVOS VYRŲ RANKINIO LYGOS ČEMPIONATAS KAUNO GRANITAS KAUSTA  
 LIETUVOS VYRŲ RANKINIO LYGOS ČEMPIONATAS KAUNO LŪŠIS AKADEMIKAS  
 LIETUVOS VYRŲ RANKINIO RINKTINĖ  
 LIETUVOS VYRŲ RANKINIO  
 LIETUVOS VYRŲ  
 LIETUVOS VYSKUPAI  
 LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJA  
 LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJAI  
 LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS GENERALINIS SEKRETORIUS  
 LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS PIRMININKAS SIGITAS TAMKEVIČIUS 
 LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS SEKRETORIATAS  
 LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS  
 LIETUVOS VYSKUPŲ  
 LIETUVOS VĖLIAVA  
 LIETUVOS VĖLIAVĄ  
 LIETUVOS ĮMONIŲ  
 LIETUVOS ĮMONĖMS  
 LIETUVOS ĮMONĖS  
 LIETUVOS ĮMONĖSE  
 LIETUVOS ĮSTATYMAMS  
 LIETUVOS ĮSTATYMŲ  
 LIETUVOS ĮVAIZDĮ  
 LIETUVOS ĮVAIZDŽIO  
 LIETUVOS ĮVAIZDŽIUI  
 LIETUVOS ČEMPIONAI  
 LIETUVOS ČEMPIONAS  
 LIETUVOS ČEMPIONATE  
 LIETUVOS ČEMPIONATO  
 LIETUVOS ČEMPIONU  
 LIETUVOS ČEMPIONĖ  
 LIETUVOS ČEMPIONŲ  
 LIETUVOS ČIUOŽIMO FEDERACIJOS VICEPREZIDENTĖ LILIJA VANAGIENĖ 
 LIETUVOS ČIUOŽIMO FEDERACIJOS  
 LIETUVOS ČIUOŽĖJAI MARGARITA DROBIAZKO IR POVILAS VANAGAS  
 LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA  
 LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS NARĮ  
 LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS ŠIUOLAIKINĖS PENKIAKOVĖS  
 LIETUVOS ŠOKIŲ ANT LEDO PORA MARGARITA DROBIAZKO IR POVILAS VANAGAS  
 LIETUVOS ŠOKĖJAI  
 LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA  
 LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS  
 LIETUVOS ŠVIETIMO KONCEPCIJA  
 LIETUVOS ŠVIETIMO KONCEPCIJOJE  
 LIETUVOS ŠVIETIMO REFORMOS  
 LIETUVOS ŠVIETIMO  
 LIETUVOS ŪKININKAI  
 LIETUVOS ŪKININKO  
 LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS ŪKININKŲ  
 LIETUVOS ŪKIO PARTIJA  
 LIETUVOS ŪKIO PARTIJOS  
 LIETUVOS ŪKIO PLĖTOJIMO  
 LIETUVOS ŪKIO SUBJEKTAMS  
 LIETUVOS ŪKIO  
 LIETUVOS ŪKIS  
 LIETUVOS ŪKIUI  
 LIETUVOS ŪKYJE  
 LIETUVOS ŪKĮ  
 LIETUVOS ŽALIŲJŲ JUDĖJIMO PIRMININKAS RIMANTAS BRAZIULIS 
 LIETUVOS ŽALIŲJŲ JUDĖJIMO  
 LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTAS  
 LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTO VOKĖS FILIALE  
 LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTO VOKĖS FILIALO  
 LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTO  
 LIETUVOS ŽEMĘ  
 LIETUVOS ŽEMĖJE  
 LIETUVOS ŽEMĖS SAVININKŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJA  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOJE  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKAS LŽŪB  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO INKASATORIUS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO INKASATORIŲ  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO LŽŪB  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO OPERACINĖJE VALDYBOJE  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKUI  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO TARNYBOS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO DOCENTAS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIUI  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKYJE  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKĮ  
 LIETUVOS ŽEMĖS  
 LIETUVOS ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ  
 LIETUVOS ŽINIOS  
 LIETUVOS ŽINIŲ  
 LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ CENTRO ŠVIETIMO PROGRAMŲ KOORDINATORIUS  
 LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS  
 LIETUVOS ŽMOGUS  
 LIETUVOS ŽMONES  
 LIETUVOS ŽMONIŲ  
 LIETUVOS ŽMONĖMS  
 LIETUVOS ŽMONĖS  
 LIETUVOS ŽURNALISTŲ AUTOKLUBO  
 LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGA  
 LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS ŽURNALISTŲ  
 LIETUVOS ŽYDAI  
 LIETUVOS ŽYDUS  
 LIETUVOS ŽYDŲ BENDRUOMENĖ  
 LIETUVOS ŽYDŲ BENDRUOMENĖS PIRMININKAS  
 LIETUVOS ŽYDŲ BENDRUOMENĖS  
 LIETUVOS ŽYDŲ  
 LITO KOMITETAS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS  
 LKP CK IR LIETUVOS MINISTRŲ TARYBOS  
 LR ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO  
 LRYTAS LT VISA MEDŽIAGA PATEIKTA ŠIAME LAIKRAŠTYJE YRA ŠIO LAIKRAŠČIO NUOSAVYBĖ KOPIJUOTI PLATINTI BE UAB LIETUVOS RYTAS SUTIKIMO DRAUDŽIAMA  
suteikiu IŠIMTIES TVARKA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ ŠIEMS ASMENIMS  
 MATAVIMO VIENETO KODAS IŠ MATAVIMO VIENETŲ NAUDOJAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪROJE REKOMENDACINIO registro 
suvažiavo IŠ ĮVAIRIŲ LIETUVOS VIETŲ  
 MATERIALINĖS IR MORALINĖS ŽALOS ATLYGINIMAS TAIP PAT ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTO DYDŽIO KOMPENSACIJOS  
sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai LIETUVOS ŽMONIŲ GEROVEI TEPADEDA MAN DIEVAS  
 MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ ORDINO LIETUVOS ŠV KAZIMIERO PROVINCIJOS  
 MAŽOSIOS LIETUVOS DAILININKŲ IŠEIVIŲ KŪRYBINIS PALIKIMAS  
 MAŽOSIOS LIETUVOS DAILININKŲ IŠEIVIŲ PALIKIMAS  
 MAŽOSIOS LIETUVOS DIDIEJI  
 MAŽOSIOS LIETUVOS FONDAS  
 MAŽOSIOS LIETUVOS FONDO  
 MAŽOSIOS LIETUVOS KULTŪROS  
 MAŽOSIOS LIETUVOS PRISIJUNGIMO PRIE DIDŽIOSIOS LIETUVOS AKTO  
 MAŽOSIOS LIETUVOS REIKALŲ TARYBA  
 MAŽOSIOS LIETUVOS REIKALŲ TARYBOS  
 MAŽOSIOS LIETUVOS  
... DYDŽIUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 MEDALĮ UŽ NUOPELNUS LIETUVOS SPORTUI  
 MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
tarptautinės sutartys, kurių DALYVĖ YRA LIETUVOS RESPUBLIKA  
 MIGRACIJOS DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 MINISTRAS PIRMININKAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS 
 MINISTRAS PIRMININKAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS KAZYS RATKEVIČIUS  
 MINISTRAS PIRMININKAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS BRONISLOVAS LUBYS 
 MINISTRO LEIDŽIAMI ĮSAKYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI REGISTRUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO NUSTATYTA TVARKA PRIREIKUS LEIDŽIA KARTU SU KITAIS MINISTRAIS BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
 MIRTIES BAUSMĖS VYKDYMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
turi TEISĘ IMPORTUOTI ALKOHOLINIUS GĖRIMUS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 MODERNIŲJŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SĄJUNGOS IR LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS  
 MOKESTIS UŽ NE LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ BUVIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTAIGŲ KURIOSE MOKSLININKO DARBAS ĮSKAITOMAS Į DAKTARO AR HABILITUOTO DAKTARO STAŽĄ IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO PRIĖMIMO  
 MOKSLO LIETUVOS REDAKCIJOJE  
 MOKSLO LIETUVOS VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS GEDIMINAS ZEMLICKAS 
 MOKSLO LIETUVOS  
 MOKĖJIMO Į LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ  
 MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS PER KURIĄ PREKĖS IŠVEŽAMOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS PAVADINIMAS  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS PER KURIĄ PREKĖS ĮVEŽAMOS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
veiksmai gresia LIETUVOS VALSTYBĖS SAUGUMUI AR VIEŠAJAI TVARKAI  
 NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETAS PRITARĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PASLAPČIŲ IR JŲ APSAUGOS ĮSTATYMO PROJEKTUI  
 NAUDOJAMŲ DEKLARUOJANT PREKES LIETUVOS muitinei 
 NAUJI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASAI  
 NAUJOSIOS LIETUVOS  
 NEAPMUITINAMŲ PARDUOTUVIŲ STEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 NEBIUDŽETINĮ FONDĄ SKIRTĄ LIETUVOS ŪKIUI  
įrašo Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PRAMONINIO DIZAINO REGISTRĄ  
įrašytas; rinkimai; kandidatas Į LIETUVOS RESPUBLIKOS advokatų sąrašą; seimą; prezidentus 
 NEGALI BŪTI DIDESNIS NEGU LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYME NUSTATYTAS ... 
 NEGALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA ... 
įrašytos Į LIETUVOS RAUDONĄJĄ KNYGĄ  
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI ŠIAM AR KITIEMS ĮSTATYMAMS  
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI ŠIS KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAS YRA GALUTINIS IR neskundžiamas 
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI  
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 NEPRIKLAUSOMA LIETUVOS VALSTYBĖ  
 NEPRIKLAUSOMO LAIKRAŠČIO LIETUVOS ŪKININKO PATARĖJAS  
 NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJOJE  
 NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS LAIKAIS  
 NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS METAIS  
 NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO JUOZO URBŠIO 
 NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VALSTYBĖS ATSTATYMO  
 NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VALSTYBĖS  
 NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS  
 NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVOS VALSTYBĘ  
 NESKUNDŽIAMAS NUTARIMAS SKELBIAMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU  
 NETURI TEISĖS BE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS LEIDIMO  
 NETURINTIEMS NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
įvežti alų; importuoti; maisto prekių įvežimo Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
įvežti Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 NORINČIŲ IŠVYKTI IŠ LIETUVOS PER KYBARTŲ postą 
 NORINČIŲ IŠVYKTI IŠ LIETUVOS Į KARALIAUČIŲ  
 NORMATYVUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS IR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 NUMATYTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSE  
 NUMATYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUOSE IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMUOSE  
 NUO LIETUVOS LATVIJOS SIENOS  
 NUO LIETUVOS SOCIALINIO TEISINGUMO SĄJUNGOS  
 NUO MOKESTINIŲ PINIGINIŲ PRIEVOLIŲ LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETUI  
šią problemą IŠSAMIAI NAGRINĖJO IR LIETUVOS KARO SPECIALISTAI  
 NUOLAT GYVENANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ESTIJOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 NUOLAT GYVENTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 NUORODA Į LIETUVOS RYTĄ BŪTINA  
 NUOSAVYBĖS TEISE GALI PRIKLAUSYTI TIK LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS IR VALSTYBEI  
 NUOSAVYBĖS TEISE LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA IR SĄLYGOMIS GALI PRIKLAUSYTI ... 
 NUOSTATUS TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS BEI ASMENIMS NUOLAT IR LEGALIAI GYVENANTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 NURODOMAS SUTRUMPINTAS GARANTIJOS PAVADINIMAS DP DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS BG BANKO LAIDAVIMO DOKUMENTAS BB BENDROJI GARANTIJA PG PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO GARANTINIS RAŠTAS GN KAI GARANTIJA NETAIKOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS MUITINĖS DEPARTAMENTO AR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS SPRENDIMU  
 NUSIKALSTAMOJE VEIKLOJE PRIEŠ LIETUVOS VALSTYBĘ  
 NUSTATO IR KEIČIA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TEIKIMU  
 NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA  
 NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI  
 NUSTATYTA TVARKA SKIRIA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 NUSTATYTO PAVYZDŽIO ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 NUSTOJA GALIOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI ADOLFUI ŠLEŽEVIČIUI SUGRĮŽUS Į VILNIŲ  
 NUTARIA SUTEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 NĖ VIENAS LIETUVOS bankas; katalikas; miestas 
 OFICIALIOJO SĄRAŠO LIETUVOS TELEKOMO AKCIJŲ CENTRINĖJE RINKOJE PARDUOTA ... 
 OFICIALIOJO SĄRAŠO LIETUVOS TELEKOMO AKCIJŲ  
 OFICIALUS LIETUVOS BANKO NUSTATYTAS KURSAS  
 OKUPACIJŲ PADARINIŲ LIETUVOS RESPUBLIKAI IR JOS GYVENTOJAMS ĮVERTINIMO  
 OKUPUOTOS LIETUVOS  
 ORAI ŠIANDIEN LIETUVOS ORUS LEMIA ... 
 ORAI ŠIANDIEN LIETUVOS ORUS LEMS ... 
 ORGANIZUOJA LIETUVOS BANKAS  
 ORO BENDROVĖ LIETUVOS AVIALINIJOS LAL  
 ORO BENDROVĖS LIETUVOS AVIALINIJOS LAL PRIVATIZAVIMO  
 PADARINIŲ LIETUVOS RESPUBLIKAI IR JOS GYVENTOJAMS ĮVERTINIMO IR TEISINGUMO  
 PADARYTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PRIĖMIMO PERTRAUKA  
 PADĖJĘS RANKĄ ANT LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS  
 PAGAL LIETUVOS Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas; respublikos užduotis; apskaitos principus; apskaitos standartus 
 PAGAL LIETUVOS BANKO įstatymą 
 PAGAL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PATVIRTINTĄ pavyzdį 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą; gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymą 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO teikimą 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO ... straipsnį 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ GARANTIJŲ įstatymą 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ VALSTYBIŲ GRUPIŲ laisvosios prekybos sutartis 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ IR ĮSTATYMUS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINĄJĮ ĮSTATYMĄ DĖL PRIVATAUS KAPITALO KAUPIMO VALSTYBINĖSE ĮMONĖSE  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪRĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ... nutarimą 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTUS ... 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTUS nuostatus 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTĄ regioninio parko planavimo schemą; vertinimo metodiką 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTĄ SĄRAŠĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS yra Lietuvos Respublikos piliečiai 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS UŽ KURIŲ VYKDYMĄ ATSAKO MUITINĖ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ BRANGIAM TURTUI ĮSIGYTI  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS SOCIALINIO TEISINGUMO SĄJUNGOS PIRMININKO skundą 
 PAGAL LIETUVOS ĮSTATYMUS  
 PAGAL STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS skelbiamą ... 
 PAGERINO LIETUVOS REKORDĄ  
 AB KAUNO GRŪDAI IR LIETUVOS SPORTAS  
 PAKEISTI IR PAPILDYTI KAI KURIUOS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS REGLAMENTO straipsnius 
 PAKEISTI LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ... nutarimą; ... įsaką 
 AB LIETUVOS DRAUDIMAS  
 AB LIETUVOS DUJOS  
 AB LIETUVOS ENERGIJA  
 AB LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 AB LIETUVOS KURAS  
 AB LIETUVOS MAŽMENINĖ PREKYBA  
 AB LIETUVOS TAUPOMASIS BANKAS KAUNO MIESTO CENTRO SKYRIUS  
 AB LIETUVOS TELEKOMAS  
 PAMINKLOTVARKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 PAREIŠKIMAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKUI  
 PAREIŠKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA ... 
 PARENGTI IR PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI  
 PASAK LIETUVOS TELEKOMO  
 PASAKOJO LIETUVOS RYTUI  
 PASAULIO GYDYTOJŲ FEDERACIJOS UŽ ŽMOGAUS GYVYBĘ LIETUVOS ASOCIACIJOS PIRMININKĖ  
 PASAULIO IR LIETUVOS  
 PASIRAŠO LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINES SUTARTIS  
 PASIŪLYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI  
 PASKELBUS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 PASKIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATARĖJĄ  
 PASKYRIMO LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKU  
 PASKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI  
 PASTARUOSIUS TREJUS METUS LIETUVOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ SUTEIKIAMA ... 
 PASVEIKINO LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS 
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PATEIKIA LIETUVOS BANKO BANKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTUI  
 PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI  
 PATEIKTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO TRANSPORTO KODEKSO PROJEKTAS NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PATEIKTI JĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI PASIŪLYMUS  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI TVIRTINTI  
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą 
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ... 
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ NUTARTA PRADĖTI PROJEKTŲ SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PATENTŲ IŠDAVIMO TVARKĄ NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASAS  
 PATVIRTINTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS  
 PATVIRTINTAS NOTARO ARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS AR KONSULINĖS ĮSTAIGOS PAREIGŪNO  
 PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO  
 PATVIRTINTŲ ATITINKAMAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS  
 PAVEDU LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO PATARĖJUI  
 PAVEDU LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUI  
 PAVESTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI  
 PAVOJINGŲ IR KARINIŲ KROVINIŲ VEŽIMO PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 PAŠTO SIUNTOMIS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS  
 PAŽEIDĘ ŠĮ ĮSTATYMĄ ATSAKO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 PAŽEIDŽIA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ ŠĮ AR KITUS ĮSTATYMUS  
 PAŽEIDŽIANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS  
 PAŽYMĖJIMAS APIE APSISPRENDIMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
 PAŽYMĖJIMŲ IR LEIDIMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME  
 PENKTĄJĄ VIETĄ TARP DIDŽIAUSIŲ LIETUVOS ALAUS DARYKLŲ užimanti bendrovė 
 PER LIETUVOS radiją; užsienio reikalų ministeriją 
 PER LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ  
 PER LIETUVOS RADIJĄ  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS teritoriją į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį 
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ TRANZITU  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJĄ AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJĄ  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĘ SIENĄ  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ  
 PER LIETUVOS SIENĄ  
 PER LIETUVOS TELEGRAMŲ AGENTŪRĄ ELTA  
 PER LIETUVOS TERITORIJĄ  
 AFP BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AFP REUTERS BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AFP REUTERS BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AGENTŪROS VISOS LIETUVOS VAIKAI  
 PERDUOTA VALDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMU  
 PERDUOTI SAVIVALDYBĖMS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DALIES VALSTYBĖS TURTO PRISKYRIMO IR PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 PERKAMA IŠ LIETUVOS VALSTYBINĖS ENERGETIKOS SISTEMOS  
 PERVEDAMA Į LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ  
 PERVEDIMO Į LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ  
 PERVEŽIMU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 PIETINĖJE LIETUVOS DALYJE  
 PIETRYČIŲ LIETUVOS  
 PIETŲ LIETUVOS PARTIZANŲ  
 PIETŲ LIETUVOS  
ERIKA BARONAITĖ LIETUVOS RYTO KORESPONDENTĖ TAURAGĖJE  
 PILIEČIAMS VYKSTANTIEMS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 PIRMASIS LIETUVOS čempionatas; atstovas; karalius 
 PIRMASIS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS dešimtmetis; olimpinis čempionas 
 PIRMOJI LIETUVOS aukštoji mokykla; mokykla; Lietuvos universiteto diplomantė 
 PIRMĄ KARTĄ LIETUVOS ISTORIJOJE  
 PLAUKIOTI SU LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVA  
GEDIMINAS PILAITIS LIETUVOS RYTO KORESPONDENTAS KLAIPĖDOJE  
 PO LIETUVOS ryto publikacijos; ryto rašinių 
 PO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO  
GINTARAS ŠIUPARYS LIETUVOS RYTO KORESPONDENTAS ŠIAULIUOSE  
 PO SVARSTYMO PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 AKCINEI BENDROVEI LIETUVOS DUJOS  
 AKCINEI BENDROVEI LIETUVOS ENERGIJA  
 POLITINĖS ORGANIZACIJOS LIETUVOS RUSŲ SĄJUNGA  
 AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS ENERGIJA  
 POPULIARIAUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ  
 AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS DUJOS  
 AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS ENERGIJA  
 AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS NAFTA  
 AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS TELEGRAMŲ AGENTŪRA ELTA  
 AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS TELEGRAMŲ AGENTŪROS ELTA  
 AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO  
 AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO  
JOLITA VENCKUTĖ LIETUVOS RYTO KORESPONDENTĖ BERLYNE  
 AKCINĖSE BENDROVĖSE LIETUVOS AKCINIAME INOVACINIAME BANKE IR LITIMPEKS BANKE  
 PRANEŠĖJAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 PRAĖJUSIĄ NAKTĮ LIETUVOS LAIKU  
 PRAŠYMAI SUTEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 PRAŠYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ATSISAKYMO  
 PRAŠYMŲ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ATSISAKYMO  
 PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽENKLŲ REGISTRACIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 PREKIŲ IŠVEŽIMAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 PREKIŲ IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 PREKIŲ PARDAVIMO EKSPORTUI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 PRIE LIETUVOS ambasados; Didžiosios kunigaikštystės; krantų 
 PRIE LIETUVOS SIENOS  
 AKTO DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS ATSTATYMO  
 AKTO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIU  
 PRIE VANDENS TELKINIŲ AR GYVENVIEČIŲ ESANTIEMS MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS KURIŲ SĄRAŠUS TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 PRIESAIKOS TEKSTAS AŠ VARDAS PAVARDĖ PRISIEKIU BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI  
 PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĘ IR JOS TERITORIJOS VIENTISUMĄ  
 PRIEŠ LIETUVOS RYTO REDAKCIJĄ  
 PRIEŠ LIETUVOS RYTĄ  
 PRIEŠ LIETUVOS VALSTYBĘ  
 PRIEŠKARINĖS LIETUVOS  
 PRIEŠKARIO LIETUVOS  
 PRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ... straipsniui 
 PRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS  
 AKTĄ DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS ATSTATYMO  
 PRIIMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ APSKRITIES VALDYTOJAS  
 PRIIMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 PRIIMA LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS  
 PRIIMANT LIETUVOS RESPUBLIKOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMĄ  
 PRIIMTAME LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYME  
 PRIIMTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADAVIMO  
 PRIIMTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL ALYTAUS MIESTO IR ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBIŲ TERITORIJŲ ADMINISTRACINIŲ RIBŲ PAKEITIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMO  
 PRIIMTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 PRIPAŽINO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 PRISIDEDA PRIE LIETUVOS INTEGRACIJOS  
 PRISIDĖJUSIUS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIO PRIPAŽINIMO  
 PRISIEKIA LIETUVOS RESPUBLIKAI  
 PRISIEKIA LIETUVOS VALSTYBEI  
 PRISIEKIU VISOMIS IŠGALĖMIS STIPRINTI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ SĄŽININGAI TARNAUTI TĖVYNEI DEMOKRATIJAI  
 PRISTATYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI  
 PRISTATYTI ĮSTATYMO PROJEKTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTO PATEIKIMUI NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ NENAUDOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO  
 PRIVALO PATEIKTI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTUS DOKUMENTUS  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS IR LIETUVOS VALSTYBINĖS PRIVATIZAVIMO AGENTŪROS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKĄ BEI JOS NARIUS SKIRIA IR ATLEIDŽIA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS  
 PRIVATIZUOJAMIEMS OBJEKTAMS ESANTIEMS REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE TAIKOMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTOS PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ ESANČIŲ VALSTYBĖS SAUGOMOSE TERITORIJOSE NAUDOJIMO PRIVALOMOSIOS SĄLYGOS  
 PRIVATIZUOJAMOS LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖS LISCO akcijų 
 PRIVATIZUOJAMOS LIETUVOS VALSTYBINĖS ENERGETIKOS SISTEMOS ĮMONĖS AKCIJŲ  
 PRIVATIZUOJANT LIETUVOS DUJAS  
 PRIVATIZUOTI PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PRIĖMĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS MIESTO RAJONO MERAS  
LIUCIJA BURBIENĖ; LORETA JUODZEVIČIENĖ; EGLĖ ŠILINSKAITĖ; ERIKA BARONAITĖ; GENOVAITĖ RAFANAVIČIENĖ LIETUVOS RYTO KORESPONDENTĖ  
 PROCEDŪRŲ SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMU  
LORETA JUODZEVIČIENĖ LIETUVOS RYTO KORESPONDENTĖ MARIJAMPOLĖJE  
 PROJEKTO ŠVIETIMAS LIETUVOS ATEIČIAI  
 PROTOKOLINIS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO  
 PROTOKOLINIS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS  
 PROTOKOLINIS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS  
 PRŪSŲ LIETUVOS  
 RATIFIKAVO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS  
 RATIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINES SUTARTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE NUOLAT GYVENANTYS ASMENYS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMĄ TURI ŠIAS TEISES ... 
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE  
 REGIONINIŲ PROBLEMŲ IR TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 REGIONINIŲ PROBLEMŲ IR TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 REGISTRAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ REJESTRE  
 REGISTRUOJA LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA  
 REGLAMENTUOJA LIETUVOS RESPUBLIKOS įstatymai 
MARIUS DEKSNYS; MARIUS GRINBERGAS; NERIJUS KESMINAS; GEDIMINAS PILAITIS; GINTARAS ŠIUPARYS LIETUVOS RYTO KORESPONDENTAS  
 REMDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 REMIA LIETUVOS našlaičius; kariuomenę; narystę; parolimpinis komitetas; siekį 
 REMTI LIETUVOS siekius 
 RENGIAMOS LIETUVOS IR EUROPOS SĄJUNGOS ASOCIACIJOS SUTARTIES  
 RENGIAMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS SĄJUNGOS ASOCIACIJOS SUTARTIES  
 REUTERS AFP ELTOS BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS AP AFP BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS AP AFP DPA ELTOS BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS AP AFP ELTOS BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS AP BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS AP BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS AP DPA AFP ELTOS BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS AP DPA BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS AP DPA ELTOS BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS AP DPA ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS AP DPA IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS AP ELTOS BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS AP ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS AP INTERFAX BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS AP INTERFAX ELTOS BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS AP IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS AP ITAR TASS ELTOS BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS AP ITAR TASS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS DPA AP ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS DPA AP IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS DPA ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS ELTOS BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS INTERFAX BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS INTERFAX BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 REUTERS IR LIETUVOS RYTO INF  
 RINKIMAI Į LIETUVOS SEIMĄ IR SAVIVALDYBES  
PAULIUS JURKEVIČIUS LIETUVOS RYTO KORESPONDENTAS ROMOJE IR VATIKANE  
 RINKIMŲ TEISĘ TURINTYS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 RINKIMŲ TEISĘ TURINČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ  
 RINKLIAVOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE IR ORO UOSTUOSE  
 RINKLIAVŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS AVIACIJOS DIREKCIJOS atliekamą orlaivių aptarnavimą 
 RUSIJOS FEDERACIJOS GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ IŠVEDIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS  
 RUSIJOS IR LIETUVOS  
 RUSIJOS KARIUOMENĖS IŠVEDIMO IŠ LIETUVOS  
REGINA MUNDRYTĖ; EGLĖ ŠILINSKAITĖ LIETUVOS RYTO SPEC KORESPONDENTĖ  
 RYTINIS PLENARINIS POSĖDIS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 RYTINIS POSĖDIS POSĖDŽIO PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS 
 RYTINĖJE LIETUVOS DALYJE  
REMIGIJUS KAZILIONIS; MARIUS GRINBERGAS; NERIJUS KESMINAS LIETUVOS RYTO SPEC KORESPONDENTAS  
 RYTŲ LIETUVOS MOKYKLOMS  
 RYTŲ LIETUVOS PARTIZANŲ VADAS PULKININKAS LEITENANTAS INŽINIERIUS JUOZAS VITKUS KAZIMIERAITIS 
 RYTŲ LIETUVOS RAJONUOSE  
 RYTŲ LIETUVOS RAJONŲ SOCIALINIO PLĖTOJIMO  
 RYTŲ LIETUVOS RAJONŲ  
 RYTŲ LIETUVOS  
 SAKĖ KAUNO DIENAI LIETUVOS MOTERŲ KREPŠINIO RINKTINĖS VYRIAUSIASIS TRENERIS VYDAS GEDVILAS 
 SAKĖ LIETUVOS AIDUI  
 SAKĖ LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS REINOLDIJUS ŠARKINAS 
 SAKĖ LIETUVOS RYTO TRENERIS ALFREDAS VAINAUSKAS 
 SAKĖ LIETUVOS RYTUI  
 SAKĖ LIETUVOS TELEKOMO TRENERIS ALGIRDAS BUDĖNAS 
 SAKĖ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO VERTYBINIŲ POPIERIŲ PREKYBOS SKYRIAUS VIRŠININKAS MARTYNAS KULVINSKAS 
 SANATORINIŲ KURORTINIŲ ĮSTAIGŲ IR POILSIO NAMŲ VALDYTŲ BUVUSIŲ LIETUVOS TSR VALSTYBINIŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ NUOSAVYBĖS NUSTATYMO  
ROMAS PODERYS LIETUVOS SPORTINIŲ ŠOKIŲ MEISTRAI  
Sauliaus Sondeckio VADOVAUJAMAS LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS  
 SAVININKO FUNKCIJAS ATLIEKA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 SAVIVALDYBIŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMĄ  
 SAVIVALDYBĖ YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIS VIENETAS  
 SDAALR KOMITETAS LIETUVOS TECHNINIO SPORTO DRAUGIJA  
 SEIMAS PRITARĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ARCHYVŲ ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMUI NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 SENOSIOS LIETUVOS  
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ LIETUVOS RYTO KORESPONDENTĖ PANEVĖŽYJE  
 SIŲSTI PAŠTO SIUNTOMIS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS DRAUDŽIAMA  
 SIŪLYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 SIŪLYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI  
 SKELBIU ŠĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTĄ ĮSTATYMĄ  
 SKIRIA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 SKIRIAMOS LĖŠOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO  
 SKIRTA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DEŠIMTMEČIUI  
 SKIRTŲ LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ  
 SKUNDŲ SUSIJUSIŲ SU ATLIEKAMOMIS MUITINĖS PROCEDŪROMIS NAGRINĖJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE TVARKA  
 SKUNDŲ SUSIJUSIŲ SU ATLIEKAMOMIS MUITINĖS PROCEDŪROMIS NAGRINĖJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE  
 SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS DARBO RINKOS MOKYMO TARNYBA  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS DARBO RINKOS MOKYMO  
 SOVIETINĖS LIETUVOS  
 SPAB LIETUVOS GELEŽINKELIAI ADMINISTRACIJOS  
 SPAB LIETUVOS GELEŽINKELIAI GENERALINIS DIREKTORIUS S LABUTIS 
 SPAB LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 SPECIALIAI LIETUVOS AIDUI IŠ BERLYNO  
 SPECIALIAI LIETUVOS AIDUI IŠ UKRAINOS  
 SPECIALIAI LIETUVOS RYTUI MINSKAS  
 SPECIALIAI LIETUVOS RYTUI  
 SPECIALIOS PASKIRTIES AKCINEI BENDROVEI LIETUVOS ENERGIJA  
 SPECIALIOS PASKIRTIES AKCINIŲ BENDROVIŲ LIETUVOS AVIALINIJOS IR LIETUVA  
 SPECIALIOS PASKIRTIES AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS ENERGIJA  
 SPECIALIOS PASKIRTIES AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 SPECIALIOS PASKIRTIES AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS ENERGIJA  
 SPECIALIOS PASKIRTIES AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS GELEŽINKELIAI GELEŽINKELIO RUOŽO  
 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 SPORTAS PER LIETUVOS TV  
 SPORTINIS TECHNINIS KLUBAS LIETUVOS TECHNINIO SPORTO DRAUGIJA  
 SPRENDIMUS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
 STATISTIKOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS K ZABORSKAS 
 STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIS DIREKTORIUS IR JO PAVADUOTOJAI  
 STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 STATISTIKOS DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 STEBI KAIP LAIKOMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ  
 STEIGTI FILIALĄ SKYRIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 STOJO SAVANORIU Į LIETUVOS KARIUOMENĘ  
 SU LIETUVOS aklųjų ir silpnaregių sąjunga; atstovu; banku 
 SU LIETUVOS NACIONALINIU SIMFONINIU ORKESTRU  
 SU LIETUVOS RESPUBLIKOS įstatymu; ministru pirmininku; piliečiais 
 SU LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTU  
 SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GARANTIJA  
 SU LIETUVOS RINKTINE  
 SU LIETUVOS RYTU  
 SU LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVA  
 SU LIETUVOS VĖLIAVA  
 SUDAROMAS PAGAL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PATVIRTINTĄ pavyzdį 
 SUDARYMO IR JŲ PRIEŽIŪROS NUOSTATAI PATVIRTINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 SUDERINTĄ SU LIETUVOS BANKU  
 SUDERINUS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTU  
 SUDERINUS SU PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJA IR LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA  
 SUDERINĘS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE  
 SUINTERESUOTO ASMENS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVAMS  
 SUKŪRIMO VIETA LIETUVOS SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS institutas 
 SUOMIJOS ESTIJOS LATVIJOS IR LIETUVOS  
 SUPIRKTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE VARĮ IR KITUS SPALVOTUOSIUS METALUS JŲ LYDINIUS LAUŽĄ BEI ATLIEKAS  
 SUPIRKTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 SUSIPAŽINTI SU LIETUVOS Respublikos valstybės paslaptį sudarančiomis žiniomis; istorija 
 SUTARTIES BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS  
 SUTARTIES DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ARMĖNIJOS RESPUBLIKOS  
 SUTARTYJE TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ELPA  
 SUTEIKIANT TEISĘ ĮVEŽTI ALŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ VOKIETIJOS FIRMOS  
 SUTEIKIANT TEISĘ ĮVEŽTI ALŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ ČEKIJOS  
 SUTEIKIU LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ ŠIEMS ASMENIMS ... 
 SUTEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI TEISĘ  
 SUTEIKTI TEISĘ ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ALŲ  
 SUŠAUKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO neeilinį posėdį 
 SVARBIAUSIAS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS BEI GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO tarptautines sutartis 
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 AP AFP DPA REUTERS BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP AFP REUTERS BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 SVETIMOS KARIUOMENĖS IŠVEDIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS  
 AP DPA ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP DPA IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP DPA ITAR TASS REUTERS BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP DPA REUTERS BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP DPA REUTERS BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP DPA REUTERS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP ITAR TASS REUTERS BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP REUTERS AFP BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP REUTERS BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 SĄSKAITAS LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ bankuose 
 AP REUTERS BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP REUTERS DPA BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP REUTERS DPA ELTOS BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP REUTERS DPA ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP REUTERS DPA IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP REUTERS ELTOS BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP REUTERS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP REUTERS INTERFAX BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP REUTERS IR LIETUVOS RYTO INF  
 AP REUTERS ITAR TASS BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 TAIKANT KOEFICIENTUS KURIŲ PAGRINDAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTA MINIMALI MĖNESINĖ ALGA  
 TAIKANT LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTĄ skaičiuojamąjį keitimo kursą 
 TAIS ATVEJAIS KAI LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE YRA NUSTATYTOS KITOKIOS TAISYKLĖS  
 TAIS ATVEJAIS KAI PREKĖS GABENAMOS IŠ VIENOS MUITINĖS ĮSTAIGOS Į KITĄ NE PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
antspaudą SU LIETUVOS VALSTYBĖS HERBU  
 TAPO PIRMUOJU LIETUVOS miestu; krepšininku; futbolininku 
 TARIFŲ INDEKSAVIMO STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 TARNAUTI LIETUVOS KARIUOMENĖJE  
 TARNAUTOJAI IR PAREIGŪNAI TURI MOKĖTI VALSTYBINĘ KALBĄ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTAS kategorijas 
 TARNAVO LIETUVOS KARIUOMENĖJE  
 TARNYBA LIETUVOS KARIUOMENĖJE  
 APDOVANOTAS DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 2 -ojo laipsnio ordinu 
 TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS prokuratūroje 
 TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE  
 TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 TARP LIETUVOS aukštųjų mokyklų; gyventojų; Latvijos; Lenkijos; Rusijos 
 TARP LIETUVOS BANKO IR KOMERCINIŲ BANKŲ  
 TARP LIETUVOS IR LATVIJOS  
 TARP LIETUVOS IR LENKIJOS  
 TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR DANIJOS KARALYSTĖS  
 TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS  
 TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS  
 TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR NORVEGIJOS KARALYSTĖS  
 TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS  
 TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR UKRAINOS VYRIAUSYBĖS DĖL LAISVOSIOS PREKYBOS  
 TARPPARLAMENTINĖS SĄJUNGOS LIETUVOS GRUPĖS  
 TARPUKARIO LIETUVOS  
 TARYBŲ LIETUVOS  
 TAUTYBIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 TEIGĖ LIETUVOS RYTUI  
 TEIKIU LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI  
 TEISES IR TEISĖTUS INTERESUS LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 TEISINGUMO MINISTRAS IR LIETUVOS TEISININKŲ DRAUGIJA  
 TEISINGUMO MINISTRO LIETUVOS TEISININKŲ DRAUGIJOS IR MIESTO RAJONO MERO  
 TEISINGUMO MINISTRO LIETUVOS TEISININKŲ DRAUGIJOS  
 TEISINGUMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE VYKDO TIK TEISMAI  
 TEISĘ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 TEISĖ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ PAGAL JŲ PRAŠYMĄ  
 TEISĖ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 TEISĖS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 TIK LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAMINTAIS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS ĮSKAITANT ALŲ AR TIK ALUMI  
 TIK TURINT LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS LEIDIMĄ  
 APLINKYBĖS DĖL KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ NETEIKIAMA  
 TO METO LIETUVOS  
 TOKIOMS PREKĖMS SUTINKAMAI SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS  
 TOLI NUO LIETUVOS  
 TOLIAU POSĖDŽIUI PIRMININKAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS 
 TOLIAU POSĖDŽIUI PIRMININKAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS J BERNATONIS; E BIČKAUSKAS; A SAKALAS 
 TRANZITO PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 TRANZITU PER LIETUVOS TERITORIJĄ  
 TREČIASIS LIETUVOS PREZIDENTAS  
 TRIJŲ BALTIJOS ŠALIŲ LIETUVOS LATVIJOS IR ESTIJOS  
 TSR SĄJUNGOS IR LIETUVOS TSR  
 TSRS EKONOMINIŲ RYŠIŲ SU UŽSIENIU BANKO LIETUVOS SKYRIUJE  
 TUOMETINĖS LIETUVOS  
 APSISPRENDIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮGIJIMO  
 TURIMOS KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĖS KAI JAM BUS SUTEIKTA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ  
 TVARKĄ IR SĄLYGAS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 TVARKĄ NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA  
 TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS  
 TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 TVIRTINO LIETUVOS RYTO TRENERIS ALFREDAS VAINAUSKAS; JONAS KAZLAUSKAS 
 APSKAIČIUOTŲ IR NESUMOKĖTŲ Į LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TERMINŲ ATIDĖJIMO  
 APSKAIČIUOTŲ IR NESUMOKĖTŲ Į LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ PRIVALOMŲJŲ ĮMOKŲ IR DELSPINIGIŲ IŠIEŠKOJIMO  
 TĖVYNĖS SĄJUNGA LIETUVOS KONSERVATORIAI  
 TĖVYNĖS SĄJUNGAI LIETUVOS KONSERVATORIAMS  
 TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KONSERVATORIAI  
 TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KONSERVATORIŲ FRAKCIJA  
 TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KONSERVATORIŲ IR KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS  
 TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KONSERVATORIŲ IR KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ  
 TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KONSERVATORIŲ KANDIDATAS  
 TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KONSERVATORIŲ KAUNO MIESTO koordinacinės tarybos pirmininkas 
 TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KONSERVATORIŲ PIRMININKAS VYTAUTAS LANDSBERGIS 
 TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KONSERVATORIŲ SĄRAŠE  
 TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KONSERVATORIŲ VALDYBOS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS 
 TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KONSERVATORIŲ  
 LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 LIETUVOS LAISVĘ  
 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS RIBŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS RIBŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUMATYTUS PAŽEIDIMUS  
 LIETUVOS RIBŲ gyvenančius ... 
 UŽSIENIEČIŲ ATVYKIMO BUVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 UŽSIENIO IR LIETUVOS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮMONIŲ BANKŲ IR LIETUVOS KOMERCINIŲ BANKŲ ATSTOVYBIŲ  
 UŽSIIMA VEIKLA NUKREIPTA PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS alkoholio kontrolės įstatymo ... straipsniu 
 VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS BANKAMS RESTRUKTŪRIZUOTI įstatymu 
 VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS KARIUOMENĖS PADALINIŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE  
 VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU NR I  
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS aplinkos apsaugos įstatymo ... str 
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ... straipsnio ... punktu 
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO 1 straipsnio pirmąja dalimi 
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU DĖL MIESTŲ HERBŲ TVIRTINIMO IR ATSIŽVELGDAMAS Į LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS IŠVADĄ TVIRTINU ... 
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU DĖL MIESTŲ HERBŲ TVIRTINIMO IR ATSIŽVELGDAMAS Į LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS IŠVADĄ  
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO nuostatais 
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS vyriausybės ... nutarimu 
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMU  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO ... straipsniu 
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMU  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ ĮSTATYMU  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS  
 VADOVAUJASI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA  
 VAIKAS GALI ĮGYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 APYGARDŲ TEISMŲ LIETUVOS APELIACINIO TEISMO IR LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ  
 VAKAR LIETUVOS RYTAS SAVO INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJAMS pateikė klausimą 
 VAKAR LIETUVOS RYTUI SAKĖ  
 VAKAR LIETUVOS RYTUI TEIGĖ  
 VAKARINIS PLENARINIS POSĖDIS LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS 
 VAKARINIS POSĖDIS POSĖDŽIO PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS  
 VAKARINIS POSĖDIS POSĖDŽIO PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS A SAKALAS 
 VAKARINĖJE LIETUVOS DALYJE  
 VAKARŲ LIETUVOS IR PRŪSIJOS ISTORIJOS CENTRAS  
 VAKARŲ LIETUVOS IR PRŪSIJOS ISTORIJOS  
 VAKARŲ LIETUVOS PRAMONĖS IR FINANSŲ KORPORACIJA  
 VAKARŲ LIETUVOS PRAMONĖS IR FINANSŲ KORPORACIJOS VALDYBOS PIRMININKAS ANTANAS BOSAS 
 VAKARŲ LIETUVOS PRAMONĖS IR FINANSŲ KORPORACIJOS  
 VAKARŲ LIETUVOS PRAMONĖS IR FINANSŲ  
 VAKARŲ LIETUVOS  
 VALDANČIOSIOS TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KONSERVATORIŲ  
 VALDYMĄ ORGANIZUOJA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 VALDYTOJU IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS PUSĖS  
asmenims sudariusiems SANTUOKĄ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS piliečiais 
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOS AKCIJOS PERDUODAMOS LIETUVOS VALSTYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ FONDUI  
 VALSTYBINE KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINEI KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINEI KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINEI ĮMONEI LIETUVOS DUJOS IR GARGŽDŲ VALSTYBINEI NAFTOS GEOLOGIJOS įmonės 
 VALSTYBINEI ĮMONEI LIETUVOS DUJOS  
 VALSTYBINEI ĮMONEI LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 VALSTYBINEI ĮMONEI LIETUVOS VALSTYBINĖ ENERGETIKOS SISTEMA  
 VALSTYBINIO FONDO VANDENS TELKINIŲ NUOMININKAI PRIVALO IŠDUOTI NUOLATINIAMS LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJAMS  
 VALSTYBINIO PROJEKTAVIMO INSTITUTO LIETUVOS STATYBOS PROJEKTAS  
 VALSTYBINĘ KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĘ PRIEŽIŪRĄ ATLIEKA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS augalų apsaugos inspektorius 
 VALSTYBINĖ KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
 VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖ ĮMONĖ LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 VALSTYBINĖ ĮMONĖ LIETUVOS KURAS  
 VALSTYBINĖ ĮMONĖ LIETUVOS PAŠTAS  
 VALSTYBINĖ ĮMONĖ LIETUVOS VALSTYBINĖ ENERGETIKOS SISTEMA  
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS R STANIKŪNAS 
 VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO  
 VALSTYBINĖS MOKSLO PROGRAMOS LIETUVOS ŽEMĖS GELMIŲ raida 
 VALSTYBINĖS TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS DUJOS  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS GELEŽINKELIAI SUKARINTOS APSAUGOS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS IR ARMĖNIJOS STATYBA  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS TELEKOMAS  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS VALSTYBINĖ ENERGETIKOS SISTEMA  
 ARKIVYSKUPAS AUDRYS JUOZAS BAČKIS LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS PIRMININKAS KUN GINTARAS GRUŠAS  
 VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS PAŠTAS  
 VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS PAŠTAS  
 VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS  
 VARDAN TOS LIETUVOS  
 VEIKIA KAIP LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVĖ  
 VEIKIANČIŲ BANKŲ STATUTŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR VEIKLOS PERTVARKYMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMĄ  
 VERSTIS DIDMENINE PREKYBA LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAMINTAIS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS  
 VERSTIS DIDMENINE PREKYBA LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS PRANEŠIMAS  
 VERTĖJŲ GRUPĖS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO  
 VEŽIMO TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ Į RUSIJOS FEDERACIJOS KALININGRADO SRITĮ  
 ASMENIMS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS valstiečio ūkio įstatymą 
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS  
 VIDURIO LIETUVOS  
 VIDUTINIO ANKSTYVUMO VEISLĖ SUKURTA LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTO VOKĖS FILIALE  
 VIENA DIDŽIAUSIŲ LIETUVOS alaus daryklų 
 VIENA DIDŽIAUSIŲ LIETUVOS PIENO PERDIRBIMO ĮMONIŲ  
 VIENAS GERIAUSIŲ VISŲ LAIKŲ LIETUVOS krepšininkų; lenktynininkų; futbolininkų 
 VIENAS ŽYMIAUSIŲ LIETUVOS dvasininkų; politikų 
 VIENOJE IŠ LIETUVOS BANKŲ ĮSTAIGŲ  
 VIENOS DIDŽIAUSIŲ LIETUVOS ALAUS DARYKLŲ  
 VIEŠO KONKURSO SUTEIKIANČIO LAIMĖTOJAMS TEISĘ VERSTIS DIDMENINE PREKYBA LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAMINTAIS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS  
 VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL NE PELNO ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ PERTVARKYMO  
 VII SKYRIUS LIETUVOS BANKO MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ BEI KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ PRIIMTI TEISĖS AKTAI  
 ASMENS PRAŠYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ATSISAKYMO  
 VILNIAUS IR LIETUVOS  
 VILNIAUS LIETUVOS RYTAS  
 VILNIAUS LIETUVOS RYTO KREPŠININKAI  
 VILNIAUS LIETUVOS RYTO VIDURIO PUOLĖJAS ROBERTAS JAVTOKAS 
 VILNIAUS LIETUVOS RYTO  
 VILNIAUS LIETUVOS RYTUI  
 VILNIAUS LIETUVOS TELEKOMAS  
 VILNIAUS LIETUVOS TELEKOMO KREPŠININKĖS  
 VILNIAUS LIETUVOS TELEKOMO  
 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO IŠRINKTO PAGAL LIETUVOS DEMOKRATINĖS DARBO PARTIJOS KELTŲ KANDIDATŲ SĄRAŠĄ  
 VILNIUS BNS LIETUVOS PREZIDENTAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS 
 VILNIUS BNS LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS ALGIRDAS SAUDARGAS 
 VILNIUS LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS  
 VILNIUS LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA  
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA ... 
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA PAVESTI SEIMO KANCELIARIJOS FINANSŲ SKYRIUI APMOKĖTI ... 
 ASMENYS PAŽEIDĘ ŠIAS TAISYKLES ATSAKO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA PRITARTI SEIMO NARIO ... kelionei į ... 
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA PRITARTI SEIMO NARIŲ ... kelionei į ... 
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA PRITARTI SEIMO NARĖS Sofijos Daubaraitės kelionei į ... 
 ASMENŲ ŽUVUSIŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĘ  
 VISAS LIETUVOS aukštąsias mokyklas; įmones; mokyklas; moteris 
 VISI LIETUVOS GYVENTOJAI  
 VISI LIETUVOS RESPUBLIKOS piliečiai 
 VISI LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 VISIEMS LIETUVOS GYVENTOJAMS  
 VISIEMS LIETUVOS PILIEČIAMS  
 VISIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS žmonėms; juridiniams ir fiziniams asmenims 
 VISIEMS LIETUVOS ŽMONĖMS  
 VISOJE LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE  
 VISOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 VISOJE LIETUVOS TERITORIJOJE  
 VISOMS LIETUVOS Respublikos ministerijoms 
 VISOS LIETUVOS MASTU  
 VISOS LIETUVOS VAIKAI  
 VISOS LIETUVOS  
 VISOSE LIETUVOS BAŽNYČIOSE  
 VISUOSE LIETUVOS pašto ir bankų skyriuose; miestuose; rajonuose; kampeliuose; miesteliuose; regionuose 
 VISUOSE LIETUVOS REGIONUOSE  
 VISUOSE LIETUVOS RESPUBLIKOS miškuose 
 VISUS LIETUVOS gyventojus 
 VISUS LIETUVOS ŽMONES  
 VISĄ LIETUVOS Didžiąją Kunigaikštystę 
 VISŲ LIETUVOS miškų 
 VISŲ LIETUVOS PILIEČIŲ  
 VISŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ESANČIŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJUS  
 VISŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS piliečių 
 VISŲ LIETUVOS ŽMONIŲ  
 VOKIETIJOS IR LIETUVOS  
 VYKDYDAMA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKRITIES VALDYMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO  
 VYKDYDAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS Vyriausybės ... 
 VYKIMO PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ  
 VYKO LIETUVOS kultūros dienos; mokslų akademijoje; futbolo federacijos vykdomojo komiteto posėdis 
 VYKTI PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ NUO SIENOS PERĖJIMO PUNKTŲ  
 VYKTI PER LIETUVOS RESPUBLIKĄ ARBA BŪTI JOS TERITORIJOJE  
 VYRIAUSIASIS LIETUVOS derybininkas; euroderybininkas; tribunolas 
 VYRIAUSIASIS LIETUVOS INTEGRACIJOS Į NATO koordinatorius 
 VYRIAUSIASIS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 63 straipsnio 3 punktu 
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO ... straipsniu 
 VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO  
 VYRIAUSYBĖ IR LIETUVOS BANKAS  
 VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS BANKO  
 VYTAUTAS ŠUSTAUSKAS LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGOS PIRMININKAS  
 VYTAUTO ŠUSTAUSKO VADOVAUJAMA LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGA  
 LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 LIETUVOS PAŠTAS  
 LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS  
 LIETUVOS TELEKOMAS  
 XIX A PABAIGOS XX A PRADŽIOS LIETUVOS KAIMO MERGINŲ  
 XVI A LIETUVOS ... 
 XVI XIX A LIETUVOS DAILĖ  
 XX A I PUSĖS LIETUVOS ... 
 XX AMŽIAUS ISTORIJA APIE BIRŽELIO SUKILIMĄ IR LIETUVOS LAIKINĄJĄ VYRIAUSYBĘ  
 YPATINGAIS ATVEJAIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI GALI BŪTI ... 
 ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI  
 YRA PRIVALOMAS VISOMS LIETUVOS MUITINĖS įstaigoms 
 YRA PRIVALOMI VISIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 ATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ... 
 ATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ  
 Į LIETUVOS aklųjų ir silpnaregių sąjungą; vietinę rinktinę 
 Į LIETUVOS REKORDŲ KNYGĄ įrašė 
 Į LIETUVOS RESPUBLIKOS ADVOKATŲ SĄRAŠĄ ĮRAŠYTI ... 
 Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ įrašyti 
 Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS  
 ĮGALIOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ PRADĖTI DERYBAS SU ... 
 ĮGIJO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 ĮGYVENDINA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMUS  
 ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS  
 ĮGYVENDINTI TEISĘ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 ĮMONIŲ TURINČIŲ LEIDIMUS ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ALKOHOLINIUS GĖRIMUS ĮSKAITANT ALŲ AR TIK ALŲ  
 ĮMONĖS KODAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ REJESTRO  
 ĮRAŠOMA Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PRAMONINIO DIZAINO REGISTRĄ  
 ĮRAŠOMI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS ADVOKATŲ SĄRAŠĄ BE ADVOKATO PADĖJĖJO  
 ĮRAŠOMI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PRAMONINIO DIZAINO REGISTRĄ IR SKELBIAMI  
 ĮRAŠYTI Į LIETUVOS RAUDONĄJĄ KNYGĄ  
 ĮRAŠYTOS Į LIETUVOS RAUDONĄJĄ KNYGĄ  
 ĮRAŠYTOS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ  
 ĮRAŠYTŲ Į LIETUVOS RAUDONĄJĄ KNYGĄ  
 ĮSAKAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RAJONŲ MIESTŲ LIAUDIES teismų 
 ĮSAKYMĄ PASKELBTI APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS REGIONŲ DEPARTAMENTAMS IR RAJONŲ AGENTŪROMS MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJAI LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJAI  
 ĮSIGALIOJA TIK ASMENIUI PRISIEKUS LIETUVOS RESPUBLIKAI  
 ĮSTATYMAI BEI KITI TEISĖS AKTAI KURIE NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI  
 ĮSTATYMU IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO TEIKIMU  
 ĮSTATYMU KITAIS ĮSTATYMAIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO TEISĖS AKTAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS  
 ĮSTATYMUI DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ TEISĖJŲ PROKURATŪROS DARBUOTOJŲ  
 ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTŲ ... 
 ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ  
 ĮVAIRIOSE LIETUVOS VIETOSE  
 ĮVAIRIOSE LIETUVOS VIETOVĖSE  
 ĮVAIRIUOSE LIETUVOS MIESTUOSE  
 ATKURIANT LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 ATKURIANT LIETUVOS VALSTYBĘ  
 ĮVAŽIAVIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 ĮVAŽIAVIMĄ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 ATKURTI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 ĮVEŽAMŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 ĮVEŽANT Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ VIETOS  
 ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠVEŽIMO IŠ JOS TVARKA  
 ATKURTI LIETUVOS VALSTYBINGUMĄ  
 ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ BE MUITO  
 ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠVEŽTI IŠ JOS  
 ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽTI IŠ JOS AR VEŽTI PER JĄ TRANZITU  
 ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽTI IŠ JOS IR VEŽTI PER JĄ TRANZITU  
 ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 ĮVEŽTOS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 ĮVYKUSIAME LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS POSĖDYJE DALYVAVO ... 
 ATKŪRUS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIU IŠRINKTU PAGAL LIETUVOS CENTRO SĄJUNGOS KANDIDATŲ SĄRAŠĄ  
 ATKŪRUS NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVOS VALSTYBĘ  
 ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ PROJEKTAS NR ... 
 ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ  
 ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAREIGŲ  
 ŠEIMOS KURIOS UŽ ŠILUMINĘ ENERGIJĄ ATSISKAITO PAGAL TIESIOGINES SUTARTIS SU VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS ENERGETIKOS SISTEMA  
 ATLEIDIMO PRIEŠ TERMINĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO ARBITRAŽO  
 ŠIAME ĮSTATYME IR LIETUVOS RESPUBLIKOS civiliniame kodekse 
 ŠIAULIAI AB LIETUVOS MAŽMENINĖ PREKYBA  
atsako PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 ŠIAURĖS LIETUVOS PIETŲ LIETUVOS IR VILNIAUS  
 ŠIAURĖS LIETUVOS  
 ŠIAURĖS RYTŲ LIETUVOS  
 ŠILUMOS ENERGIJA TIEKIAMA IŠ LIETUVOS VALSTYBINĖS ENERGETIKOS SISTEMOS  
 ŠIO IR KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ  
 ŠIUO ĮSTATYMU KITAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS  
 ŠIUOS METUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS PASKELBĖ ... 
 ATLIKTI LIETUVOS BANKO FINANSINĖS VEIKLOS PATIKRINIMĄ  
 ŠVEDIJOS IR LIETUVOS  
 ŠVENTOJO SOSTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 ŠVIETIMAS LIETUVOS ATEIČIAI  
atsakė Į LIETUVOS AIDO klausimą 
 ŽALGIRIO IR LIETUVOS RYTO  
 ŽEMAIČIŲ IR LIETUVOS  
 ŽEMĘ KURI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA BUVO PRISKIRTA ... 
 ŽEMĖS REFORMOS PADARINIŲ LIETUVOS EKONOMIKAI  
 ŽINOMAS LIETUVOS pedagogas; sportininkas 
 ŽMOGUS PRIVALO LAIKYTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS IR ĮSTATYMŲ  
 ATSAKO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ATSAKO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 190 straipsnį 
 ŽURNALAS LIETUVOS MOTERIMS INTERNETE  
 ATSAKO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ  
 ŽUVUSIŲ UŽ LIETUVOS LAISVĘ  
 ŽUVUSIŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĘ  
 ŽUVUSIŲJŲ UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 ŽUVUSIŲJŲ UŽ LIETUVOS LAISVĘ  
 ŽVEJYBOS IR ŽUVŲ IŠTEKLIŲ APSAUGOS LIETUVOS VANDENYSE  
 ŽYMAUS LIETUVOS mokslininko; veikėjo 
 ŽYMIAUSI LIETUVOS festivaliai; mokslininkai 
 ŽYMUS LIETUVOS mokslininkas; Respublikos veikėjas 
 ATSAKOMYBĖS UŽ NUSIKALTIMUS LIETUVOS GYVENTOJAMS  
 ATSAKYMO Į PAKLAUSIMĄ DĖL VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS SPAUDA  
 ATSAKĖ Į LIETUVOS RYTO klausimus 
 ATSARGOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE ARBA UŽSIENIO VALSTYBĖSE  
 ATSISAKYMO VYKDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMĄ LIETUVOS AUKŠČIAUSIAJAM TEISMUI PANAIKINUS NETEISĖTUS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NUTARIMUS  
 ATSISAKYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS AR JĄ GRĄŽINTI  
 ATSISAKYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
 ATSIŽVELGDAMA Į TAI KAD ĮMONĖS SUMOKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS įsisenėjusių skolų biudžetui įstatyme numatytus juridinių asmenų pelno, fizinių asmenų pajamų bei pridėtinės vertės mokesčius 
 ATSIŽVELGDAMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO TEIKIMĄ SUTEIKIU ... 
 ATSIŽVELGIANT Į LIETUVOS Respublikos interesus 
 ATSIŽVELGIANT Į LIETUVOS RESPUBLIKOS generalinės prokuratūros prašymą; potencialą 
 ATSIŽVELGIANT Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS rekomendacijas 
 ATSKAITYMAI NUO REALIZAVIMO PAJAMŲ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ FONDO įstatymą 
 ATSKIRU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMU  
 ATSKIRU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMU  
 ATSTOVAUJA LIETUVOS RESPUBLIKAI TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE  
 ATSTOVAUTI LIETUVOS RESPUBLIKAI  
 ATSTOVAUTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI  
 ATVIROS LIETUVOS FONDAS BEI LR SEIMAS  
 ATVIROS LIETUVOS FONDAS  
 ATVIROS LIETUVOS FONDO KAUNO CENTRAS  
 ATVIROS LIETUVOS FONDO NAMAI  
 ATVIROS LIETUVOS FONDO NAMUOSE  
 ATVIROS LIETUVOS FONDO PROJEKTO ŠVIETIMAS LIETUVOS ATEIČIAI  
 ATVIROS LIETUVOS FONDO STUDIJŲ UŽSIENYJE  
 ATVIROS LIETUVOS FONDO  
 ATVIROS LIETUVOS FONDUI  
 ATVIROS LIETUVOS KNYGA  
 ATVIROS LIETUVOS  
 ATVYKIMO IR IŠVYKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS  
 ATVYKSTANTIEMS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 ATVYKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 ATVYKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 ATVYKUSIŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ... 
 ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS ... pareigų 
 AUGALINĖS KILMĖS PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU  
atvykstančių LAIKINAI DIRBTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
atvykti IŠ ĮVAIRIŲ LIETUVOS MIESTŲ  
atvykti Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 AUTORINĮ ATLYGINIMĄ IŠ LIETUVOS ĮMONĖS ĮSTAIGOS AR ORGANIZACIJOS  
balsuoti; kas LIETUVOS RESPUBLIKOS Aukščiausiosios Tarybos nutarimą 
 AVIAKOMPANIJOS LIETUVOS AVIALINIJOS  
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 BALTIJOS JŪROS LIETUVOS  
 BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 BAZINĖS VALIUTOS JAV DOLERIO IR OFICIALŲ LITO KURSĄ BEI LIETUVOS BANKO NUSTATYTĄ LITO IR UŽSIENIO VALIUTOS SANTYKĮ  
 BBC IR LIETUVOS RYTO INF  
derinant LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUS SU EUROPOS SĄJUNGOS DIREKTYVOMIS  
 BEI KITI GAMTOS IŠTEKLIAI YRA LIETUVOS NACIONALINIS TURTAS  
 BENDRA LIETUVOS IR DIDŽIOSIOS BRITANIJOS RINKOS IR VIEŠOSIOS NUOMONĖS TYRIMŲ KOMPANIJA BALTIJOS TYRIMAI  
 BENDRA LIETUVOS IR JAV ĮMONĖ  
 BENDRA LIETUVOS IR NORVEGIJOS ĮMONĖ  
 BENDRA LIETUVOS IR VOKIETIJOS ĮMONĖ  
 BENDRA LIETUVOS ITALIJOS ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS IZRAELIO ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS JAV ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS JAV ĮMONĖ  
 BENDRA LIETUVOS LENKIJOS ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS RUSIJOS ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS SUOMIJOS ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS UKRAINOS ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS VOKIETIJOS ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS VOKIETIJOS ĮMONĖ  
 BENDRA LIETUVOS ŠVEDIJOS ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS ŽIRMŪNŲ ... įmonė 
 BENDRADARBIAUTI SU LIETUVOS Vyskupų konferencija 
 BENDRAI LIETUVOS IR JAV ĮMONEI  
 BENDRAI LIETUVOS IR RUSIJOS ĮMONEI  
 BENDRAI LIETUVOS IR VOKIETIJOS ĮMONEI UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI  
 BENDRAI LIETUVOS IR VOKIETIJOS ĮMONEI  
 BENDRAS LIETUVOS LATVIJOS IR ESTIJOS medicinos problemas 
 LIETUVOS IR DIDŽIOSIOS BRITANIJOS RINKOS IR VIEŠOSIOS NUOMONĖS TYRIMŲ KOMPANIJA BALTIJOS TYRIMAI  
 BENDROJI LIETUVOS IR VOKIETIJOS ĮMONĖ  
 BENDROJI LIETUVOS RUSIJOS IR LICHTENŠTEINO įmonė 
 BENDROS LIETUVOS IR VOKIETIJOS ĮMONĖS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS BALTIC SIGN  
 BENDROS LIETUVOS IR VOKIETIJOS ĮMONĖS  
 BENDROS LIETUVOS IR ŠVEICARIJOS įmonės 
 BENDROVEI LIETUVOS ENERGIJA  
 BENDROVEI LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 BENDROVĖ LIETUVOS DUJOS  
 BENDROVĖ LIETUVOS ENERGIJA  
 BENDROVĖ LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 BENDROVĖ LIETUVOS TELEKOMAS  
 BENDROVĖS LIETUVOS DUJOS  
 BENDROVĖS LIETUVOS ENERGIJA  
 BENDROVĖS LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 BENDROVĖS LIETUVOS NAFTA  
 BENDROVĖS LIETUVOS TELEKOMAS  
 BENDRĄ LIETUVOS IR VOKIETIJOS ĮMONĘ  
 BET KURĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTĄ  
 BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF HOROSKOPAI  
 BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF PENKTAS PUSLAPIS  
 BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF ŽVILGSNIS Į EUROPOS IR AMERIKOS BIRŽAS  
 BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 BNS IR LIETUVOS RYTO INF KRAŠTO ŽINIOS  
 BNS IR LIETUVOS RYTO INF LIETUVA  
 BNS IR LIETUVOS RYTO INF NUOMONĖS  
 BNS IR LIETUVOS RYTO INF PASAULIS  
 BNS IR LIETUVOS RYTO INF PENKTAS PUSLAPIS  
 BNS IR LIETUVOS RYTO INF REDAKCIJAI RAŠYKITE ADRESU DAILY LRYTAS LT  
 BNS IR LIETUVOS RYTO INF ŽINIŲ SRAUTAS  
 BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 BNS LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS ALGIRDAS SAUDARGAS