Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
glosto MAN GALVĄ  
iškilo MAN PRIEŠ AKIS  
iškrito MAN IŠ RANKŲ  
ištiesė; padavė; paspaudė MAN RANKĄ  
paplekšnojo; patapšnojo MAN PER PETĮ  
pašnibždėjo MAN Į AUSĮ  
puolė MAN ANT KAKLO  
smogė; trenkė; žiūri MAN Į VEIDĄ  
 MAN ATRODO KAD YRA KELIOS PRIEŽASTYS  
 MAN GĖDA  
 MAN KAIP MOTERIAI LABAI PATIKO internetinės diskusijos 
 MAN TEKO LAIMĖ ... 
 MAN Į RANKAS pateko ... 
 MAN ŠIRDĮ skauda; suspaudė 
sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai LIETUVOS ŽMONIŲ GEROVEI TEPADEDA MAN DIEVAS  
sėdi; užšoko MAN ANT KELIŲ  
įbruko MAN Į RANKAS  
šovė; atėjo MAN Į GALVĄ  
žiūri; žvelgė MAN Į AKIS  
 TAS MAN IR BROLIS IR SESUO IR MOTINA  
 TEPADEDA MAN DIEVAS  
 VARGAS MAN  
 VISKAS MAN YRA MANO TĖVO  
 ATLEISK MAN VIEŠPATIE  
atsisėdo; atsistojo; liko MAN UŽ NUGAROS  
 BALSUOJA MANO ŠEIMOS NARIAI KITI MAN ARTIMI ŽMONĖS  
dink MAN IŠ AKIŲ