Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
išdegė ... HA MIŠKO  
 DIEVŲ MIŠKO  
 DIRVOŽEMIO DANGA IR MIŠKO PAKLOTĖ  
 GIRININKIJOS MIŠKO  
 JAUNIEJI MIŠKO BIČIULIAI  
 JAUNIESIEMS MIŠKO BIČIULIAMS  
 JAUNŲJŲ MIŠKO BIČIULIŲ SAMBŪRIO  
 JAUNŲJŲ MIŠKO BIČIULIŲ  
pamatė; skraidyti VIRŠ MIŠKO  
 KIRTIMO MIŠKO NAUDOJIMO TVARKOS PAŽEIDIMŲ IR KITŲ VEIKSMŲ  
 LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDO ŽEMĖS AR MIŠKO PLOTAS  
 LEIDIMUS KIRSTI MIŠKĄ MIŠKO SAVININKAMS IŠDUODA miškų urėdijos ir nacionaliniai parkai 
 MIŠKO AIKŠTELĖJE  
 MIŠKO APSAUGOS  
 MIŠKO ATKŪRIMO  
 MIŠKO AUGINIMO  
 MIŠKO BROLIAI  
 MIŠKO BROLIŲ  
 MIŠKO FONDO  
 MIŠKO GAISRŲ  
 MIŠKO GENETIKOS IR ATKŪRIMO  
 MIŠKO GĖRYBES  
 MIŠKO KELIUKAIS  
 MIŠKO KELIUKU  
 MIŠKO KIRTIMO  
 MIŠKO KULTŪRŲ  
 MIŠKO KVARTALŲ  
 MIŠKO LAUKYMĖJE  
 MIŠKO LINK  
 MIŠKO MEDŽIAGA  
 MIŠKO MEDŽIAGOS  
 MIŠKO NAUDOJIMO ATKŪRIMO IR APSAUGOS  
 MIŠKO NAUDOJIMO ATKŪRIMO IR PRIEŽIŪROS DARBUS  
 MIŠKO NAUDOJIMO  
 MIŠKO PAKLOTĖ  
 MIŠKO PARKAS APIMA ... 
 MIŠKO PARKAS APIMA ŠIAURĖS RYTUOSE nuo ... 
 MIŠKO PLOTAS  
 MIŠKO PLOTUS  
 MIŠKO PRAMONĖS  
 MIŠKO RUOŠOS IR MEDIENOS APDIRBIMO  
 MIŠKO RUOŠOS PUNKTO  
 MIŠKO RUOŠOS  
 MIŠKO SAVININKAI  
 MIŠKO SAVININKAMS  
 MIŠKO SAVININKAS  
 MIŠKO SAVININKŲ  
 MIŠKO TANKMĖJE  
 MIŠKO VALDYTOJŲ SAVININKŲ IR NAUDOTOJŲ  
 MIŠKO ŽEMĖJE  
 MIŠKO ŽEMĖS  
 MIŠKŲ URĖDIJŲ VALSTYBINIŲ PARKŲ IR KITŲ MIŠKO VALDYTOJŲ  
 NENUKIRSTO MIŠKO  
įveista ... HA MIŠKO KULTŪRŲ  
 NUO MIŠKO pusės 
 NUOSTATAI SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS  
 PARODA MIŠKO DOVANOS  
 PERKAMOS ŽEMĖS MIŠKO IR VANDENS TELKINIŲ NOMINALIOS KAINOS NUSTATYMO METODIKĄ  
 PERKAMOS ŽEMĖS MIŠKO IR VANDENS TELKINIŲ NOMINALIOS KAINOS  
 PRIE MIŠKO gyvena; prigludęs 
 PRIEVARTAUTI TURTĄ IŠ ŽEMĖS AR MIŠKO SAVININKO  
 PRIEŽIŪRĄ APSAUGĄ BEI MIŠKO IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 SANITARINĖS MIŠKO APSAUGOS STOTIES VIRŠININKAS  
 SANITARINĖS MIŠKO APSAUGOS STOTIES  
 SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS  
 SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGŲ  
 STAČIOJO MIŠKO KAINA  
 STAČIOJO MIŠKO  
 VALSTYBEI ARBA ŽEMĖS MIŠKO SAVININKUI NEKOMPENSUOJAMA  
 VALSTYBINIO MIŠKO  
 Į MIŠKO gilumą; keliuką; glūdumą 
 ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGAS  
 ŽEMĖS IR MIŠKO  
 ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES AR MIŠKO ŽEMĖJE