Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 EKONOMIKOS MINISTERIJA  
 ENERGETIKOS MINISTERIJA  
 EUROPOS REIKALŲ MINISTERIJA  
 FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĘ VYKDO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS INSTITUCIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA  
 FINANSŲ MINISTERIJA KARTU SU LIETUVOS BANKU  
 FINANSŲ MINISTERIJA SAVIVALDYBĖS VYKDOMOJI INSTITUCIJA  
 FINANSŲ MINISTERIJA VADOVAUDAMASI ... 
 FINANSŲ MINISTERIJA  
 GYNYBOS MINISTERIJA  
 IŠDUODA PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJA  
 KONKRETŲ RINKLIAVOS DYDĮ NUSTATO MINISTERIJA VALSTYBINĖ TARNYBA  
 KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA  
 KULTŪROS IR ŠVIETIMO MINISTERIJA  
 KULTŪROS MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA SKELBIA KONKURSĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO SUBJEKTAMS KURIŲ SĄRAŠĄ TVIRTINA FINANSŲ MINISTERIJA  
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA  
 LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA  
 MINISTERIJA APSKRITIES VALDYTOJAS AR KITA VALSTYBĖS INSTITUCIJA  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJA IR APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJA  
 NORMATYVUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS IR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 NUSTATO SUSISIEKIMO MINISTERIJA  
 NUSTATO SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA JEIGU KITAIP NENUSTATYTA  
 PASIKONSULTAVUS SU UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJA  
 REGISTRUOJA LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA  
 REIKALAVIMŲ LAIKYMĄSI KONTROLIUOJA APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS ŽUVŲ IŠTEKLIŲ DEPARTAMENTAS  
 RUSIJOS GYNYBOS MINISTERIJA  
 RUSIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA  
 RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTERIJA  
 SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO MINISTERIJA  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA  
 SOCIALINĖS APSAUGOS MINISTERIJA  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA AR JOS ĮGALIOTA TARNYBA  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA  
 SUDERINTĄ SU MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJA  
 SUDERINTĄ SU STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA  
 SUDERINUS SU PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJA IR LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJA ARBA JOS ĮGALIOTA INSTITUCIJA  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJA  
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA IR VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 SĄRAŠĄ TVIRTINA APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA SUDERINUSI SU RAJONŲ MIESTŲ vietos savivaldos institucijomis 
 TAISYKLĖS KURIAS TVIRTINA SUSISIEKIMO MINISTERIJA  
 TEISINGUMO MINISTERIJA  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA IR KITOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS VILNIAUS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJA  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA IR KITOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA TEIKIA PASIŪLYMUS  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 APLINKOS MINISTERIJA  
 TRUKMĘ IR MASTĄ NUSTATO SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 TVARKĄ NUSTATO FINANSŲ MINISTERIJA IR ENERGETIKOS MINISTERIJA  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJA  
 VANDENS TELKINIUOSE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA GALI NUSTATYTI kitokį žvejybos režimą 
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA JAU VEDA DERYBAS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA KRAŠTO APSAUGOS IR CIVILINĖS SAUGOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA SKELBIA VALSTYBĖS ŽINIOSE  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA BEI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA PRIVALO UŽTIKRINTI ... 
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA ATSIŽVELGDAMA Į ... 
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA  
 ŠVIETIMO MINISTERIJA  
 ŪKIO MINISTERIJA  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJA  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA  
 AUKŠTOJO IR SPECIALIOJO VIDURINIO MOKSLO MINISTERIJA