Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBDAVIO INICIATYVA KAI NĖRA DARBUOTOJO KALTĖS  
 GYVENTOJAMS UŽ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ KURIOSE NĖRA šiluminės energijos 
 JEIGU NĖRA ĮRODYMŲ KAD ŽALA ATSIRADO DĖL nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo tyčios 
 JEIGU ŠIŲ DOKUMENTŲ NĖRA GALI BŪTI PATEIKIAMI DOKUMENTAI APIE MOKYMĄSI  
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJA PRIEŠ NĖRA PIRMININKAS PRIEŠ NĖRA KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJA ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS NĖRA PIRMININKAS NĖRA KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS NĖRA PIRMININKAS PRIEŠ NĖRA KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS PRIEŠ NĖRA PIRMININKAS KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS PRIEŠ NĖRA PIRMININKAS PRIEŠ NĖRA KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KITO KELIO NĖRA  
 KITOS IŠEITIES NĖRA  
tobulėjimui NĖRA RIBŲ  
 NARYS KURIS NĖRA KURIOS NORS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ PILIETIS  
čia NĖRA VIETOS  
 NUOLAT GYVENA LIETUVOJE IR NĖRA KITOS VALSTYBĖS PILIEČIAI  
 NĖRA ABEJONIŲ KAD ... 
 NĖRA ABEJONĖS KAD ... 
 NĖRA ASMENŲ TURINČIŲ TEISĘ GAUTI NAŠLIŲ PENSIJĄ  
 NĖRA DIDESNĖS MEILĖS KAIP GYVYBĘ UŽ DRAUGUS ATIDUOTI  
 NĖRA GALIMYBIŲ išieškoti; kompensuoti; įsigyti 
 NĖRA GALIMYBĖS aptarti; išieškoti; nustatyti; panaudoti 
 NĖRA JOKIO PAGRINDO  
 NĖRA JOKIO REIKALO  
 NĖRA JOKIO SKIRTUMO  
 NĖRA JOKIOS ABEJONĖS KAD ... 
 NĖRA JOKIOS PRASMĖS  
 NĖRA JOKIŲ GALIMYBIŲ  
 NĖRA KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ  
 NĖRA KLIŪTIS paskirti mokesčio mokėtojo turtui areštą 
 NĖRA LAIKO  
 NĖRA LĖŠŲ remontui 
 NĖRA PAGRINDAS PERSKAIČIUOTI RINKIMŲ BIULETENIUS  
 NĖRA PAGRINDO abejoti; manyti; teigti 
 NĖRA PINIGŲ  
 NĖRA PRASMĖS kalbėti; ieškoti; mėginti; gyventi 
 NĖRA PRIEŠTARAVIMŲ  
 NĖRA REIKALO aiškinti 
 NĖRA SĄLYGŲ treniruotis 
 RINKOJE VAISTO NĖRA  
 SUSILAIKIUSIŲ NĖRA ĮSTATYMAS PRIIMTAS VIENBALSIAI  
 SĄVOKA NĖRA PAGRĮSTA  
 AR NĖRA KITŲ POŽYMIŲ LIUDIJANČIŲ KAD ... 
 VEIKSMUOSE NĖRA NUSIKALTIMO SUDĖTIES  
 ATLIEKAMIEMS DARBAMS NĖRA DARBO SĄNAUDŲ STATYBOJE