Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DALYVAUJANT PAREIŠKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS ATSTOVAMS SEIMO NARIAMS  
 DAUGELIO MŪSŲ VISUOMENĖS NARIŲ  
 DAUGIAU KAIP PUSĖS VISŲ SEIMO NARIŲ BALSŲ DAUGUMA  
 DAUGUMA SEIMO NARIŲ  
 DAUGUMA TARYBOS NARIŲ  
 DELEGACIJOS NARIŲ  
 DRAUGIJOS NARIŲ  
 DĖL SEIMO NARIŲ SKAIČIAUS SUMAŽINIMO  
 ES NARIŲ  
 EUROPOS BENDRIJŲ BEI JŲ ŠALIŲ NARIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 FRAKCIJOS NARIŲ  
 GAUJOS NARIŲ  
 GRUPĖ SEIMO NARIŲ  
 GRUPĖS NARIŲ  
 GRUPĖS SEIMO NARIŲ  
... MIESTO TARYBOS NARIŲ  
 KAI KURIŲ SEIMO NARIŲ  
 KALBĖJO IR Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS ATSAKĖ ... 
pateikė KOMITETO DARBO ATASKAITĄ IR ATSAKĖ Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS SEIMO NARYS ANTANAS BASKAS 
 KLUBO NARIŲ  
 KOMANDOS NARIŲ  
 KOMISIJOS NARIŲ BALSŲ DAUGUMA  
 KOMISIJOS NARIŲ  
 KOMITETO NARIŲ  
 LASS NARIŲ  
 LDDP FRAKCIJOS NARIŲ  
 LIETUVOS IR LENKIJOS SEIMO NARIŲ  
 MINISTRŲ KABINETO NARIŲ  
 NARIŲ SKAIČIAUS  
 NARIŲ SKAIČIUS  
 NARIŲ SKAIČIŲ  
 NATO NARIŲ  
 NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMAS  
 NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO Į ES  
 NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO  
 NAUJŲ NARIŲ  
 NUOMININKO IR JO ŠEIMOS NARIŲ  
 ORGANIZACIJOS NARIŲ  
 PARLAMENTO NARIŲ  
 PARTIJOS NARIŲ  
 PER RESPUBLIKOS PREZIDENTO AR SEIMO NARIŲ rinkimus 
 PILNAMEČIŲ ŠEIMOS NARIŲ  
 POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ BEI JŲ ŠEIMOS NARIŲ  
 POSĖDYJE DALYVAUJANČIŲ KOMISIJOS NARIŲ BALSŲ DAUGUMA  
 POSĖDYJE DALYVAUJANČIŲ NARIŲ BALSŲ DAUGUMA  
 PREZIDIUMO NARIŲ  
 PROFSĄJUNGOS NARIŲ  
 REGIONINIO PARKO JUNGTINĖS TARYBOS NARIŲ  
 RINKIMŲ APYLINKĖS KOMISIJOS NARIŲ SKAIČIŲ  
 SEIMO NARIŲ DARBO SĄLYGŲ  
 SEIMO NARIŲ GRUPĖ  
 SEIMO NARIŲ GRUPĖS  
 SEIMO NARIŲ MANDATŲ DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE  
 SEIMO NARIŲ PARAŠŲ  
 SEIMO NARIŲ  
 SENATO NARIŲ  
 SODININKŲ BENDRIJŲ NARIŲ  
 STEBĖTOJŲ TARYBOS VALDYBOS NARIŲ AR ADMINISTRACIJOS VADOVŲ  
 SĄJUNGOS NARIŲ  
 TARP EUROPOS BENDRIJŲ BEI JŲ ŠALIŲ NARIŲ  
 TARYBOS NARIŲ MANDATŲ  
 TARYBOS NARIŲ  
 TARYBOS SENATO NARIŲ SĄRAŠĄ  
 TERORISTINĖS ORGANIZACIJOS AL QAEDA NARIŲ  
 VALDYBOS NARIŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SEIMO NARIŲ IR KITŲ PAREIGŪNŲ POLITINIŲ PARTIJŲ POLITINIŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ AR PILIEČIŲ  
 VALSTYBIŲ NARIŲ  
 VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ  
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA PRITARTI SEIMO NARIŲ ... kelionei į ... 
 ASOCIACIJOS NARIŲ  
 VISUOMENĖS NARIŲ  
 VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME  
 VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO  
 VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ ĮGALIOTINIŲ SUSIRINKIMAS  
 VISŲ SEIMO NARIŲ BALSŲ DAUGUMA SLAPTU BALSAVIMU  
 VISŲ SEIMO NARIŲ  
 VISŲ ŠEIMOS NARIŲ  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NARIŲ  
 VYRIAUSYBĖS NARIŲ  
 VYRIAUSYBĖS PUSVALANDIS Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS ATSAKĖ finansų ministras 
 Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS ATSAKĖ ... 
 ĮGULOS NARIŲ  
 ĮSIGALIOJA PO DVYLIKOS MĖNESIŲ NUO TOS DIENOS KAI GENERALINIS DIREKTORIUS UŽREGISTRUOJA DVIEJŲ ORGANIZACIJOS NARIŲ ratifikavimo raštus 
 ŠEIMOS NARIŲ SKAIČIAUS  
 ŠEIMOS NARIŲ  
 ATSAKYDAMAS Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS  
 ATSAKYMAI Į SEIMO NARIŲ PAKLAUSIMUS  
 ATSAKĖ Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS  
 BENDRIJOS NARIŲ ĮGALIOTINIŲ  
 BENDRIJOS NARIŲ  
 BENDROVĖS NARIŲ  
 BENDRUOMENĖS NARIŲ