Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBO SUTARTIS DARBDAVIO VALIA NEGALI BŪTI NUTRAUKTA SU MOTINA  
 DARBUOTOJAS NEGALI TINKAMAI ATLIKTI ... 
 IŠDUODAMAS NERIBOTAM LAIKUI IR NEGALI BŪTI PERDUODAMAS  
 IŠVADĄ JOG DĖL SVEIKATOS BŪKLĖS NEGALI prižiūrėti vaiko 
 JOKIU BŪDU NEGALI BŪTI  
rinkėjai kurie balsavimo paštu LAIKOTARPIU IR RINKIMŲ DIENĄ NEGALI SUGRĮŽTI Į LIETUVĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS NEGALI BŪTI IŠDUOTAS  
 MIRTIES BAUSMĖ NEGALI BŪTI SKIRIAMA  
 NEGALI BŪTI DIDESNIS NEGU LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYME NUSTATYTAS ... 
 NEGALI BŪTI GRĄŽINTAS NATŪRA  
 NEGALI BŪTI IR KALBOS  
 NEGALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA ... 
 NEGALI BŪTI MAŽESNI UŽ ŠIUO NUTARIMU PATVIRTINTĄ MINIMALIĄ MĖNESINĘ ALGĄ MINIMALŲ VALANDINĮ ATLYGĮ  
 NEGALI BŪTI NĖ KALBOS  
 NEGALI BŪTI RIBOJAMA KITAIP KAIP TIK ĮSTATYMU  
 NEGALI BŪTI TAIKOMA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ  
 NEGALI BŪTI TAIKOMA IR PRIEŽASTYS DĖL KURIŲ JI NEGALI BŪTI TAIKOMA  
 NEGALI BŪTI TRAUKIAMAS BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN  
 NEGALI BŪTI ŠIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 NEGALI GAUTI JOKIO KITO ATLYGINIMO IŠSKYRUS ... 
 NEGALI NET SUVOKTI SAVO VEIKIMO IR SAVO GYVENIMO PRASMĖS  
 NEGALI PRIPAŽINTI NEGALIOJANČIAIS RINKIMŲ APYLINKIŲ MIESTŲ RAJONŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLŲ  
 NEGALI SAVO VARDU ĮGALIOTI KITŲ ĮMONIŲ  
 NEGALI SUPRASTI SAVO VEIKSMŲ ESMĖS IR JŲ VALDYTI  
 NEGALI TRUKDYTI ĮSTATYMUOSE AR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE NUMATYTAIS bei pažintiniais tikslais lankyti saugomų kraštovaizdžio kompleksų bei objektų 
 NUSIKALSTAMU BŪDU ŠIE DAIKTAI PERDUODAMI PAGAL PRAŠYMĄ IR TUO ATVEJU KAI ASMUO NEGALI BŪTI IŠDUOTAS  
 PAREIGŪNAI NEGALI BŪTI SEIMO NARIAIS IR SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIAIS JIE NEGALI UŽIMTI RENKAMŲ AR SKIRIAMŲ PAREIGŲ  
 PATRAUKTAS BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN SUIMTAS JAM NEGALI BŪTI TAIKOMOS ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS  
 PAŠALPA NEGALI BŪTI MAŽESNĖ ... 
 AKTAS AR JO DALIS NEGALI BŪTI TAIKOMI NUO TOS DIENOS KAI OFICIALIAI PASKELBIAMAS  
 SANDORIO VERTĖS METODAS NEGALI BŪTI TAIKOMAS  
 SAVININKAI NEGALI SAVO VARDU ĮGALIOTI KITŲ ĮMONIŲ  
 SUMA NEGALI BŪTI MAŽESNĖ KAIP VIENAS TŪKSTANTIS  
 SUMA NEGALI VIRŠYTI ... 
 TEISĖJAS NEGALI BŪTI PATRAUKTAS BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN SUIMTAS  
 TUO METU JOS NEGALI BŪTI KEIČIAMOS  
 ŠI NUOSTATA NEGALI BŪTI AIŠKINAMA KAIP ... 
 ŽMOGUS NEGALI apsieiti be ...; atsipalaiduoti; būti laimingas; gyventi be ...