Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
džiovinami; apsaugo NUO TIESIOGINIŲ SAULĖS SPINDULIŲ  
eina ... metrų; sutvirtinti peltakiu ... cm ATSTUMU NUO  
 BŪDAMAS APSVAIGĘS NUO ALKOHOLIO NARKOTINIŲ AR TOKSINIŲ PRIEMONIŲ  
 BŪDAMI APSVAIGĘ NUO ALKOHOLIO NARKOTINIŲ AR TOKSINIŲ PRIEMONIŲ  
esantį ... KILOMETRŲ NUO Grozno; miesto; Kauno 
esančiame ... KILOMETRŲ Į PIETUS NUO sostinės; Manilos; Džalalabado 
 CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMĄ NUO NETEISĖTŲ VEIKSMŲ  
 DARBO PAJAMAS NUO KURIŲ SKAIČIUOJAMOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS  
gydytis NUO ALKOHOLIZMO  
invalidai NUO VAIKYSTĖS  
 DELSPINIGIAI PRADEDAMI SKAIČIUOTI NUO KITOS DIENOS PO TO KAI ... 
 DENONSAVIMAS ĮSIGALIOJA PO METŲ NUO ... 
išgelbėjo NUO MIRTIES  
išgelbėjo NUO SUNAIKINIMO  
išgelbėti NUO PRAŽŪTIES  
išlaikyti ATSTUMĄ NUO blogio 
išmokėta LYGIOMIS DALIMIS PER TRIS MĖNESIUS NUO DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO dienos 
 DRAUDIMAS NUO NEDARBO  
 DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ  
 DRAUDIMO NUO NEDARBO  
 DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ  
 DRAUDIMUI NUO NEDARBO  
 DRAUDIMĄ NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ  
išsisuko NUO SMŪGIŲ  
 DĖL ATLEIDIMO NUO TOLESNIO LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖS ATLIKIMO  
 EFEKTYVUMAS PRIKLAUSO NUO ... 
jų KIEKIS PRIKLAUSO NUO ... 
 EGZISTUOJA NEPRIKLAUSOMAI NUO TO KAIP REIŠKIASI ŽMOGUS  
kiemų valymą NUO SNIEGO  
kilo NUO ŽODŽIO ... 
kovojo dėl atšokusių NUO LENTOS kamuolių 
 GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO PAŽEIDIMO NUSTATYMO  
 GELBĖK MANE NUO ŠIOS VALANDOS  
laša NUO MEDŽIŲ  
leistis NUO KALVOS  
 GYDYTIS NUO ALKOHOLIZMO NARKOMANIJOS  
maždaug ... KILOMETRŲ Į PIETVAKARIUS NUO Tokijo; sostinės 
 GYDYTIS NUO ALKOHOLIZMO  
maždaug ... KILOMETRŲ Į VAKARUS NUO šalies sostinės 
maždaug ... KILOMETRŲ Į ŠIAURĖS RYTUS NUO šalies sostinės 
maždaug ... KM Į PIETUS NUO Ragainės; sostinės 
maždaug ...; apie ... KM Į ŠIAURĘ NUO sostinės; Niujorko; Kabulo 
maždaug už ... kilometrų Į PIETRYČIUS NUO Grozno; sostinės 
mirti NUO MARO ir bado 
mirti NUO SENATVĖS  
mirti NUO ŠIRDIES ir kraujagyslių ligų; nepakankamumo 
mirė NUO TUBERKULIOZĖS  
mirė NUO VĖŽIO  
mirė; apsaugo; skiepyti NUO ŠIOS LIGOS  
mirė; išsekęs; gintis NUO BADO  
mirė; pamėlę; dreba NUO ŠALČIO  
 GYVUOJA JAU NUO ARISTOTELIO LAIKŲ  
 GYVYBĖS DRAUDIMO DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR DRAUDIMO LIGOS ATVEJUI  
 GYVYBĖS IR MIRTIES KELIU NUO ANTAKALNIO KAPINIŲ  
 I AR II GRUPĖS INVALIDUS NUO VAIKYSTĖS  
 IEŠKOTI REIKIA PRADĖTI NUO TOS VIETOS KUR MAŽIAUSIAI TIKIESI  
neatleidžia NUO ATSAKOMYBĖS  
neatsilikti NUO GYVENIMO  
 IMAMAS NUO VISŲ PREKIŲ GAMYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO  
negalėjo ATPLĖŠTI AKIŲ NUO ... 
nenuklysti NUO VIEŠKELIO  
 INSTITUCIJOMS ATLEIDŽIANT JUOS NUO MOKESTINIŲ PINIGINIŲ PRIEVOLIŲ  
 INTENSYVUMAS PRIKLAUSO NUO ... 
nubraukė; nušluostė NUO KAKTOS PRAKAITĄ  
nueiti NUO ARENOS  
nueiti NUO POLITINĖS ARENOS  
nueiti; nulipo NUO SCENOS  
nuimtas; nužengia NUO KRYŽIAUS  
nukabino NUO SIENOS  
nukabino NUO SIENŲ  
nukelti NUO UGNIES  
nukentėjo NUO GAISRŲ  
nukentėjo; bėgo NUO BOLŠEVIKŲ  
nukentėjusiems NUO SAUSROS  
nukentėjusiems NUO ŽEMĖS DREBĖJIMO  
nukreipti; atitraukė DĖMESĮ NUO ... 
nukrito NUO STOGO  
nukrito; nulėkė; nusirito NUO SKARDŽIO  
nukrito; nustūmė NUO LAIPTŲ  
nukrypo NUO KURSO  
nukrypti nenukrypti NUO TEMOS  
nulipo NUO PAKYLOS  
nulipo; nušoko; nukrito NUO ŽIRGO  
nulipti NUO DVIRAČIO  
 NUOMOTŲ PASTATŲ AR PATALPŲ ATSKYRIMO NUO VALSTYBINĖS ĮMONĖS PROJEKTĄ  
 IŠSKYRUS ATVEJUS KAI PREKĖS NUO MUITO ARBA MOKESČIO MOKĖJIMO ATLEISTOS  
nuplėšti NUO AKIŲ  
nusibraukė NUO VEIDO prakaitą 
nusileido NUO KALNO matyti; leidosi 
nusileido NUO KALNŲ  
nusileisti NUO KALNELIO  
nusileisti NUO KALNIUKO  
nusimetė NUO PEČIŲ  
nusiėmė NUO PETIES  
nusišalinti NUO POLITIKOS  
nuslėpti; slėpė NUO VISUOMENĖS  
nuteistam VIENERIEMS METAMS ŠEŠIEMS MĖNESIAMS NUO LIKUSIOS BAUSMĖS ATLEISTI LYGTINAI PASKIRIANT VIENERIŲ METŲ BANDOMĄJĮ LAIKĄ  
nutolo NUO TIKĖJIMO  
nutolo; atitrūko NUO REALYBĖS  
nutraukė; nuplėšė NUO KAKLO  
nuvalyti DULKES NUO baldų; kojų 
nuvažiavo; nulėkė NUO KELIO  
nuvažiavo; nušoko; nukrito NUO TILTO  
nuversti NUO SOSTO  
nuvijo NUO SAVO NAMŲ  
 JUDĖJIMAS NUO DAIKTO PRIE DAIKTO  
 JUDĖJIMAS NUO DAIKTO  
nušalinimas; nušalinti NUO PAREIGŲ  
nušalinti; priklausomybė NUO VALDŽIOS  
nušluoti NUO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS  
pabėgti; priklauso NUO DABARTIES  
 KAINA PRIKLAUSO NUO firmos 
 KAIP DIENA NUO NAKTIES skiriasi 
pakelti; paimti NUO GRINDŲ  
pakilo; nušoko NUO LOVOS  
pakilo; pašoko NUO KĖDĖS  
pakilo; pašoko NUO SUOLO  
pakėlė; griebė; atsiplėšė; pakilo NUO ŽEMĖS  
paleisti NUO GRANDINĖS  
 KARTAS NUO KARTO  
 KARTS NUO KARTO  
 KAS PASILIEKA MANYJE IR AŠ JAME TAS DUODA DAUG VAISIŲ NUO MANĘS  
 KASDIEN NUO RYTO IKI VAKARO  
pasislėpti NUO KAITROS  
pasislėpti NUO LIETAUS ir vėjo; ir sniego 
 KELIAS NUO pirmosios koplyčios 
paslėptas NUO ŽMONIŲ akių 
 KELIĄ NUO Vilniaus; Kauno 
pavargęs NUO ĮTAMPOS  
paėmė; pakilo; griebė NUO STALO  
pašalpos; mokesčio DYDIS PRIKLAUSO NUO ... 
per ... KALENDORINES DIENAS NUO TO MOMENTO  
perorientuoti LITĄ NUO DOLERIO PRIE EURO  
perorientuoti LITĄ NUO JAV DOLERIO PRIE EUROPOS SĄJUNGOS valiutos euro 
persieti; atsieti LITĄ NUO JAV DOLERIO PRIE EURO  
plėšti NUO SAVĘS DRABUŽIUS  
pradėti NUO NULIO  
priklauso NUO APLINKOS  
priklauso NUO DAUGELIO dalykų; veiksnių; aplinkybių; faktorių 
priklauso NUO DAUGYBĖS faktorių; veiksnių; dalykų 
priklauso NUO LAIKO  
priklauso NUO VALSTYBĖS atkūrimo 
priklauso NUO VANDENS kiekio 
priklauso NUO VYRO  
priklauso NUO ŽMOGAUS  
priklauso NUO ŽMONIŲ  
priklauso; apsaugo NUO LIGOS  
priklauso; atskirai NUO TĖVŲ  
priklausomai NUO DARBŲ apimties 
 LAIKAS NUO IKI 
 LAIKAS NUO LAIKO  
 LAIKOTARPIU NUO ŠIOS KONVENCIJOS ĮSIGALIOJIMO IKI PIRMOJO Šalių Konferencijos posėdžio 
 LAISVU NUO PATALPŲ NAUDOJIMO PAGAL TIESIOGINĘ PASKIRTĮ laiku 
... MYLIŲ NUO žemės; miesto 
 LAISVĖS NUO MOKESČIŲ  
 LAIVYBOS SAUGUMO VALDYMO IR APLINKOS APSAUGOS NUO TERŠIMO  
skiepyti; vakcina NUO PASIUTLIGĖS  
skiepytis NUO DIFTERIJOS  
skiepytis NUO GRIPO  
 LICENCIJA GALIOJA NUO SPRENDIMO IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PAŽEIDIMUS TURI PAŠALINTI NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO  
... NUO EŽERO kranto 
slėpti; saugo NUO PAŠALINIŲ AKIŲ  
slėptis NUO BOMBŲ  
slėptis NUO TARDYMO  
... NUO KOMUNIZMO idėjų 
 LIETUVIŲ DRAUGIJOS NUKENTĖJUSIEMS NUO KARO ŠELPTI  
... NUO MEDŽIO prie medžio 
su nušalinimu; atleidžiamas NUO DARBO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA ATLEISTI NUO TOLESNIO IEŠKINIO MOKĖJIMO  
 LYGTINIS ATLEIDIMAS NUO BAUSMĖS PRIEŠ TERMINĄ  
 MAŠINA NUVAŽIAVO NUO KELIO IR APVIRTO  
 MAŽINTI PAJAMŲ MOKESTĮ ARBA IŠ VISO NUO JO ATLEISTI  
toli NUO NAMŲ  
toli NUO TIESOS  
 MIRTINGUMAS NUO piktybinių navikų 
 MIRTINGUMAS NUO ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ  
 MIRĖ NUO INFARKTO  
 MIRĖ NUO KRAUJO IŠSILIEJIMO Į SMEGENIS  
 MIRĖ NUO VĖŽIO  
užduso NUO DŪMŲ  
 MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ ATSISKAITYMO SU VALSTYBE ATLEIDŽIANT JUOS NUO NESUMOKĖTŲ ĮSISENĖJUSIŲ DELSPINIGIŲ  
vaistai NUO NEMIGOS  
vaistai NUO SKAUSMO  
vaistai; arbata NUO KOSULIO  
vaistai; gydytis NUO PERŠALIMO  
vaistas NUO VISŲ LIGŲ  
valdė; apginti ŠALĮ NUO ... 
valstybė NUO JŪROS iki jūros 
vartėsi NUO ŠONO ANT ŠONO  
 NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO KREIPIMOSI DĖL REGISTRAVIMO  
 NE VĖLIAU KAIP PER SEPTYNIAS DIENAS NUO JO GAVIMO  
 NEATLEIDŽIA NUO PAREIGOS  
 NEGALĖJO IŠVYKTI IŠ PRAŠYMĄ PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOS DĖL NEPRIKLAUSANČIŲ NUO JO APLINKYBIŲ  
 NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ AR PATALPŲ ATSKYRIMO NUO VALSTYBINĖS ĮMONĖS  
 NEMUNO UPĖ NUO KAUNO HE  
 NENULEIDO AKIŲ NUO ... 
 NEPRIKLAUSOMAI NUO AMŽIAUS  
 NEPRIKLAUSOMAI NUONUOSAVYBĖS FORMOS IR PAVALDUMO  
 NEPRIKLAUSOMAI NUONUOSAVYBĖS FORMOS  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO JŲ PAVALDUMO  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO RASĖS  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO SVORIO IR DYDŽIO  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TAUTYBĖS  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TO AR JIE ATVYKO Į AUKCIONĄ  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TO AR JIE TURI VAIKŲ  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TO AR JIS TURĖJO GALIMYBĘ  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TO KADA TIE DARBAI ATLIEKAMI  
 NEPRIKLAUSOMYBĘ NUO Rusijos; valdžios; Maskvos; Didžiosios Britanijos 
čiaudėti; apsisaugoti; išdžiūsta NUO DULKIŲ  
 NUKENTĖJUSIEMS NUO KARO ŠELPTI  
 NUKENTĖJUSIEMS NUO SAUSROS  
 NUKENTĖJUSIUS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE PROFESINIŲ LIGŲ  
 NUKREIPTI DĖMESĮ NUO savęs; esmės 
 NUKRYPIMAS NUO tiesos 
 NUKRYPIMAS NUO NORMOS  
 NUKRYPIMUS NUO normos 
 NUKRYPIMŲ NUO normalių darbo sąlygų; normos; projekto 
 NUKRYPIMŲ NUO SUTARTIES SĄLYGŲ  
 NULĖKĖ NUO KELIO IR APVIRTO  
 NULĖKĖ NUO KELIO  
 NUO ADOMO IR IEVOS  
 NUO ALGOS IKI ALGOS  
 NUO AMŽIŲ  
 NUO ANKSTAUS RYTO IKI VĖLAUS VAKARO  
 NUO ANKSTAUS RYTO IKI VĖLYVO VAKARO  
 NUO ANKSTAUS RYTO  
 NUO ANKSTYVO PAVASARIO IKI VĖLYVO RUDENS  
 NUO ANKSTYVO RYTO IKI VĖLYVO VAKARO  
 NUO ANKSTYVO RYTO  
 NUO ANTIKOS LAIKŲ  
 NUO ANTRADIENIO  
 NUO ANTROJO PASAULINIO KARO  
 NUO AUKŠTO KALNO  
 NUO AUŠROS IKI SUTEMŲ  
 NUO BALANDŽIO MĖNESIO  
 NUO BALANDŽIO  
 NUO BALTARUSIJOS SIENOS IKI KLAIPĖDOS  
 NUO BALTIJOS IKI Adrijos jūros; Vladivostoko 
 NUO BALTIJOS IKI JUODOSIOS JŪROS  
 NUO BALTIJOS JŪROS IR KURŠIŲ MARIŲ  
 NUO BIRUTĖS KALNO  
 NUO BIRŽELIO PRADŽIOS  
 NUO BOMBŲ žūva 
 NUO BĖGIŲ nuriedėjo 
 NUO BĖGIŲ NUVAŽIAVO traukinys 
 NUO CENTRO nutolęs; į išorę 
 NUO DANGAUS link dangaus 
 NUO DOLERIO PRIE EURO  
 NUO DURŲ iki durų 
 NUO FORMOS PRIE REIKŠMĖS AR FUNKCIJOS  
 NUO GALVOS iki uodegos 
 NUO GALVOS IKI KOJŲ  
 NUO GALVOS LIGI KOJŲ  
 NUO GAMTOS atitrūkti 
 NUO GATVĖS pusės 
 NUO GEDIMINO KALNO  
 NUO GIMIMO dienos 
 NUO GIMIMO IKI MIRTIES  
 NUO GRANDINĖS nutrūko 
 NUO GRINDŲ IKI LUBŲ  
 NUO GRUODŽIO MĖNESIO  
 NUO INSULINO PRIKLAUSOMU cukriniu diabetu 
 NUO JAUNUMĖS  
 NUO JAUNYSTĖS  
 NUO JAUNŲ DIENŲ  
 NUO JAV DOLERIO PRIE EURO  
 NUO JUODLIGĖS mirė ... 
 NUO JŲ SUDARYMO MOMENTO  
 NUO KAKLO paralyžiuotas 
 NUO KALNO matyti; leidosi 
 NUO KARALIAUS Mindaugo laikų 
 NUO KARIUOMENĖS slapstosi; atleistas 
 NUO KARO laikų 
 NUO KARŠČIO išsilydė; sprogo 
 NUO KETURIOLIKOS IKI ŠEŠIOLIKOS METŲ AMŽIAUS  
 NUO KETVIRTADIENIO  
 NUO KITO SEZONO  
 NUO KITŲ METŲ PRADŽIOS  
 NUO KITŲ METŲ  
 NUO KITŲ MOKSLO METŲ  
 NUO KOJŲ iki galvos 
 NUO KOVO MĖNESIO  
 NUO KRANTO ARBA NUO LEDO  
 NUO KRANTO  
 NUO KRŪMO priskinama ... 
 NUO KŪDIKYSTĖS iki senatvės; augo 
 NUO LIEPOS MĖNESIO  
 NUO LIETUVOS LATVIJOS SIENOS  
 NUO LIETUVOS SOCIALINIO TEISINGUMO SĄJUNGOS  
 NUO LIKUSIOS BAUSMĖS ATLEISTI LYGTINAI PASKIRIANT DVEJŲ METŲ BANDOMĄJĮ LAIKĄ  
 NUO LIKUSIOS BAUSMĖS ATLEISTI LYGTINAI  
 NUO LIKUSIOS BAUSMĖS ATLEISTI  
 NUO LUBŲ iki grindų; iki žemės 
 NUO LYDERIO atsilieka ... 
 NUO MAŽUMĖS  
 NUO MAŽŲ DIENŲ  
 NUO METŲ PRADŽIOS  
 NUO MINKŠTIMO ATSISKIRIA LENGVAI  
 NUO MIŠKO pusės 
 NUO MOKESTINIŲ PINIGINIŲ PRIEVOLIŲ LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETUI  
 NUO MOKESČIŲ SUMOS APSKAIČIUOTOS UŽ importuojamus pakaitos produktus 
 NUO MOKYKLOS įsikūrimo; laikų; dienų 
 NUO MOKYKLOS SUOLO  
 NUO MOTINOS atskirti 
 NUO NAUJŲJŲ METŲ  
 NUO NEATMENAMŲ LAIKŲ  
 NUO NUGALĖTOJO ATSILIKO ... minučių; ... sekundžių; ... taškų 
 NUO NUGALĖTOJOS ATSILIKO ... minučių; ... sekundžių; ... taškų 
 NUO PAPILDOMOSIOS BAUSMĖS TURTO KONFISKAVIMO NEATLEISTI  
 NUO PATIRTO ŠOKO  
 NUO PAVASARIO IKI RUDENS  
 NUO PAVASARIO  
 NUO PENKTADIENIO  
 NUO PIETŲ Į VAKARUS  
 NUO PIRMADIENIO  
 NUO PIRMOS IKI PASKUTINĖS MINUTĖS  
 NUO PIRMOS KLASĖS  
 NUO PIRMŲJŲ DIENŲ  
 NUO PRADŽIOS IKI GALO  
 NUO PRADŽIOS IKI PABAIGOS  
 NUO PRADŽIOS  
 NUO PRAĖJUSIO PENKTADIENIO  
 NUO PRAĖJUSIO RUDENS  
 NUO PRAĖJUSIOS SAVAITĖS  
 NUO PRAĖJUSIOS VASAROS  
 NUO PRAĖJUSIŲ METŲ GRUODŽIO MĖNESIO  
 NUO PRAĖJUSIŲ METŲ GRUODŽIO  
 NUO PRAĖJUSIŲ METŲ RUDENS  
 NUO PRAĖJUSIŲ METŲ RUGSĖJO  
 NUO PRAĖJUSIŲ METŲ  
 NUO RUDENS  
 NUO RUGPJŪČIO  
 NUO RUGSĖJO MĖNESIO  
 NUO RUGSĖJO PIRMOSIOS  
 NUO RUGSĖJO  
 NUO RYTO IKI VAKARO  
 NUO RYTO LIGI VAKARO  
 NUO RYTO  
 NUO SAULĖS apsaugotoje vietoje 
 NUO SAULĖS SPINDULIŲ  
 NUO SAUSIO MĖNESIO  
 NUO SAUSIO  
 NUO SEKMADIENIO  
 NUO SENIAUSIŲ LAIKŲ IKI ŠIŲ DIENŲ  
 NUO SENIAUSIŲ LAIKŲ  
 NUO SENOVĖS  
 NUO SENŲ LAIKŲ  
 NUO SENŲ SENOVĖS  
 NUO SEZONO PRADŽIOS  
 NUO SMŪGIO lūžo; į žemę; užsidegė 
 NUO SMŪGIŲ parkrito 
 NUO SOVIETINIŲ LAIKŲ  
 NUO SPALIO MĖNESIO  
 NUO SPROGIMO nukentėjo; išdužo; bangos 
 NUO STOGŲ varvėjo; nuvalyti 
 NUO TARDYMO besislapstantis ... 
 NUO TIESIOGINIŲ SAULĖS SPINDULIŲ apsaugotoje vietoje 
 NUO TO KARTO  
 NUO TO LAIKO KAI ... 
 NUO TO LAIKO  
 NUO TO METO  
 NUO TO MOMENTO KAI ... 
 NUO TO MOMENTO  
 NUO TOS AKIMIRKOS KAI ... 
 NUO TOS AKIMIRKOS  
 NUO TOS DIENOS KAI ... 
 NUO TOS DIENOS  
 NUO TĖVO mirties 
 NUO TŲ LAIKŲ  
 NUO UPĖS pusės 
 NUO UŽPUOLIKŲ nukentėjo 
 NUO VAGIŲ nukenčia 
 NUO VAISIAUS ATSISKIRIA LENGVAI IR SAUSAI  
 NUO VASARIO MĖNESIO  
 NUO VASAROS  
 NUO VIENERIŲ IKI TREJŲ METŲ AMŽIAUS  
 NUO VIENO ŠONO ANT KITO  
 NUO VIRŠAUS IKI APAČIOS  
 NUO VIRŠAUS  
 NUO VĖJŲ apsaugota vieta 
 NUO XIX A VIDURIO  
 NUO ŠIAURĖS Į RYTUS  
 NUO ŠILUMOS plečiasi 
 NUO ŠIO MOMENTO  
 NUO ŠIO RUDENS  
 NUO ŠIO SEZONO  
 NUO ŠIOS AKIMIRKOS  
 NUO ŠIOS DIENOS  
 NUO ŠIŲ METŲ PRADŽIOS  
 NUO ŠIŲ METŲ  
 NUO ŠIŲ MOKSLO METŲ PRADŽIOS  
 NUO ŽIOČIŲ IKI ... užtvankos 
šlapias NUO AŠARŲ  
šlapias NUO PRAKAITO  
šluostėsi; braukė NUO KAKTOS  
šokinėja NUO ŠAKOS ANT ŠAKOS  
šuoliai NUO TRAMPLINO  
 NUSTATOMAS MATUOJANT NUO SNUKIO pradžios iki uodegos peleko galo 
 NUSTATOMAS NEPRIKLAUSOMAI NUO PEDAGOGINIO DARBO STAŽO  
 NUTEISTIEJI GALI BŪTI ATLEISTI NUO TOLESNIO LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖS ATLIKIMO  
 NUTOLĘ NUO KRISTAUS IR JO EVANGELIJOS DVASIOS  
 NUVAŽIAVO NUO KELIO IR APSIVERTĖ  
 NUVAŽIAVO NUO KELIO IR APVIRTO  
 NUVAŽIAVO NUO KELIO IR ATSITRENKĖ Į MEDĮ  
 NUVAŽIAVO NUO KELIO IR TRENKĖSI Į MEDĮ  
 NUŠALINIMO NUO PAREIGŲ  
 NUŠALINIMO NUO VALDŽIOS  
 NUŠALINO NUO PAREIGŲ  
 NUŠALINTAS NUO PAREIGŲ  
 NUŠALINTI NUO DARBO  
 NUŠALINTI NUO PAREIGŲ IR PATRAUKTI ATSAKOMYBĖN  
 NUŠALINTI NUO PAREIGŲ  
 NUŠLAVĖ NUO KELIO  
 NUŠLUOTI NUO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS  
 OBUOLYS NUO OBELS NETOLI rieda; krenta 
 PAKILO NUO KĖDĖS  
 PAKILO NUO STALO  
 PASIRINKIMAS PRIKLAUSO NUO daugelio dalykų 
 PAŠOKO NUO KĖDĖS  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO DIENOS  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO SPRENDIMO  
 PENKERIUS METUS NUO ĮPLAUKŲ GAVIMO DIENOS  
 PER DEŠIMT DIENŲ NUO NUTARIMO PRIĖMIMO DIENOS JEIGU ŠIS TERMINAS PRALEISTAS  
 PER MĖNESĮ NUO šio sprendimo paskelbimo; jo gavimo datos 
 PER MĖNESĮ NUO ŠIO NUTARIMO ĮSIGALIOJIMO  
 PER PLAUKĄ NUO ŽŪTIES  
 PER TRIS MĖNESIUS NUO PALIKIMO ATSIRADIMO DIENOS  
 PER TRIS MĖNESIUS NUO PAVELDĖJIMO TEISĖS LIUDIJIMO IŠDAVIMO DIENOS  
 PER TRIS PARAS NUO JŲ GAVIMO  
 PERĖJIMAS NUO vieno prie kito 
 PERĖJIMO NUO vienų prie kitų 
 PIRMOJI KARTA NUO ŽAGRĖS  
 PIRMUOSIUS DVEJUS METUS SKAIČIUOJANT NUO ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 PO DVIEJŲ SAVAIČIŲ NUO RINKIMŲ DIENOS  
 POŽEMINIO VANDENS APSAUGOS NUO UŽTERŠIMO IR EKOLOGIŠKAI ŠVARIOS ŽEMDIRBYSTĖS  
 PRADEDAMAS SKAIČIUOTI NUO TOS DIENOS  
 AKINIAI NUO SAULĖS  
 AKINIUS NUO SAULĖS  
 AKMUO NUO ŠIRDIES nusirito 
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS APSKAIČIUOJAMAS NUO PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS MUITO IR AKCIZO  
 AKTAS AR JO DALIS NEGALI BŪTI TAIKOMI NUO TOS DIENOS KAI OFICIALIAI PASKELBIAMAS  
 PRIELINKSNIO NUO KONSTRUKCIJOS  
 PRIKLAUSO NUO DAUGELIO aplinkybių 
 PRIKLAUSO NUO DAUGELIO FAKTORIŲ  
 PRIKLAUSO NUO DAUGELIO VEIKSNIŲ  
 PRIKLAUSO NUO STATINIO IR STATYBOS SKLYPO  
 PRIKLAUSO NUO ŽMOGAUS  
 PRIKLAUSOMYBĘ NUO alkoholio; aplinkos; Dievo; kitų; narkotikų; Rusijos; vyro 
 PRIKLAUSOMYBĖ NUO alkoholio; narkotikų; temperatūros; vyro; Dievo; dirvožemio 
 PRIKLAUSOMYBĖS NUO alkoholio; narkotikų; Rusijos 
 RAKTUS NUO buto; seifo 
 SEZONINIO DARBO SUTARTIS UŽ LAIKĄ NUO NAUJOS DARBO SUTARTIES SUDARYMO  
 SKAIČIUOJAMI DELSPINIGIAI NUO paskirtos baudos 
 SKAIČIUOJANT NUO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO  
 SKAIČIUS PRIKLAUSO NUO ... 
 SKIEPYTIS NUO GRIPO  
 SKIRIASI KAIP DIENA NUO NAKTIES  
 SKIRTINGAI NUO LATVIJOS IR ESTIJOS  
 SKIRTUMAS NUO vidurkio 
 SLĖPTIS NUO TAVO VEIDO  
akiniai NUO SAULĖS  
 SUAUGUSIŲJŲ SKIEPIJIMO NUO DIFTERIJOS  
 SĖKMĖ PRIKLAUSO NUO daugelio veiksnių 
apginti; apsaugoti VAIKĄ NUO ... 
apie ... kilometrų Į PIETVAKARIUS NUO sostinės; Tokijo; Grozno 
apsauga NUO KENKĖJŲ  
 TERMINAS KURIS SKAIČIUOJAMAS NUO RINKIMŲ DIENOS  
apsauga NUO LIGŲ bei kenkėjų 
apsauga NUO TRIUKŠMO  
apsaugo NUO DRĖGMĖS  
apsaugo ORGANIZMĄ NUO infekcijos; mikrobų; perkaitimo 
 TOLI NUO KRANTO  
 TOLI NUO LIETUVOS  
 TOLI NUO MIESTO  
 TOLI NUO NAMŲ  
 TOLI NUO TĖVYNĖS  
 TOLIAU NUO KRANTO  
apsaugos NUO GAISRO  
apsaugoti NUO KOROZIJOS  
 APSAUGA NUO palindimo po transporto priemone 
 APSAUGA NUO KOROZIJOS  
 APSAUGA NUO LIGŲ IR KENKĖJŲ  
 APSAUGA NUO TRIUKŠMO  
apsaugoti NUO VĖJO  
apsaugoti VISUOMENĘ NUO ... 
 APSAUGOS NUO nusikalstamo poveikio; bankroto; neigiamo viešosios informacijos poveikio; teršimo; triukšmo; žalingos informacijos 
 APSAUGOS NUO FIZINIO POVEIKIO  
 APSAUGOS NUO NUSIKALSTAMO POVEIKIO  
apsaugoti; apginti ŽMONES NUO nusikaltėlių; nelaimių; ligų; bažnyčios 
apsaugoti; gelbėti; gynė LIETUVĄ NUO kryžiuočių; Rusijos; Europos sąjungos; pražūties; žydijos jungo; Lenkijos; imperialistinės agresijos 
 TRUKMĖ PRIKLAUSO NUO temperatūros; veislės 
 APSAUGOTI NUO KOROZIJOS  
 TURI BŪTI APSAUGOTI NUO PRIEŠO  
 APSISAUGOJIMO NUO NĖŠTUMO  
apsidrausti NUO NELAIMIŲ  
apsiginti; gina NUO PRIEŠŲ  
apsisaugoti NUO VAGIŲ  
apsisaugoti; skiepytis NUO ERKINIO ENCEFALITO  
 UŽ KELIŲ ŠIMTŲ METRŲ NUO ... 
apsvaigęs NUO ALKOHOLIO  
apsvaigęs; priklausomybė NUO NARKOTIKŲ  
 UŽTRAUKIA BAUDĄ NUO PENKIŲ TŪKSTANČIŲ IKI DEŠIMTIES TŪKSTANČIŲ LITŲ  
 UŽTRAUKIA BAUDĄ NUO PENKIŲ ŠIMTŲ IKI VIENO TŪKSTANČIO LITŲ  
 UŽTRAUKIA BAUDĄ PILIEČIAMS NUO PENKIASDEŠIMTIES IKI DVIEJŲ ŠIMTŲ RUBLIŲ IR PAREIGŪNAMS NUO VIENO ŠIMTO IKI PENKIŲ ŠIMTŲ RUBLIŲ  
 VAIKO NUO VIENERIŲ IKI TREJŲ METŲ PRIEŽIŪROS  
 VAIKUS NUO pusantrų iki trejų metų 
 VAIKUS NUO PUSANTRŲ IKI TREJŲ METŲ  
 VAISTAS NUO visų ligų 
 VAISTŲ NUO skausmo 
 VALSTYBINIO PRIVALOMOJO DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE  
atitraukia; atitolina; išvaduoja; apsaugo ŽMOGŲ NUO Dievo; alkoholio; ligų 
atitrūksta; bėga NUO TIKROVĖS  
atitrūkti NUO DARBŲ  
atitrūkti NUO KASDIENYBĖS  
atkirpti NUO KRŪMO  
atkirstas; atskirtas NUO IŠORINIO PASAULIO  
 VIETINIAI KAIMO IR VIENKIEMIŲ GYVENTOJAI GYVENANTYS NE TOLIAU KAIP UŽ KILOMETRO NUO VANDENS TELKINIO  
 VIETINIAMS KAIMO GYVENTOJAMS GYVENANTIEMS NE TOLIAU KAIP UŽ KILOMETRO NUO VANDENS TELKINIO  
atkirti gėrį NUO BLOGIO  
 VILNIAUS APYGARDOS TEISMO SPRENDIMAS ĮSITEISĖJA NUO PASKELBIMO  
atleidžiamas NUO MOKESČIŲ  
atleidžiamas; nušalintas NUO TARNYBOS  
 VISO KAPITALO ARBA NUO PAJAMŲ AR KAPITALO DALIES  
atleidžiami NUO ŽEMĖS MOKESČIO  
atleidžiant JAS NUO NESUMOKĖTŲ MOKESČIŲ BEI KITŲ ĮMOKŲ IR VEIKLOS  
atleistas iš ... KLEBONO PAREIGŲ BEI NUO PAREIGOS APTARNAUTI ... parapiją 
 VYKTI PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ NUO SIENOS PERĖJIMO PUNKTŲ  
atleistas NUO PAREIGOS aptarnauti 
atleisti NUO BAUSMĖS  
atleisti NUO ŽYMINIO MOKESČIO UŽ MUITINĖS PROCEDŪRŲ įforminimą 
 YPAČ PRIKLAUSO NUO TIKSLO IR MEDŽIAGOS  
atleisti; atleidimas NUO BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS  
 Į PIETRYČIUS NUO Grozno; sostinės 
 Į PIETUS NUO sostinės; Grozno; Kabulo; Džalalabado; Vilniaus 
 Į RYTUS NUO Lietuvos 
 Į VAKARUS NUO sostinės 
 Į ŠIAURĘ NUO Kabulo; sostinės 
 Į ŠIAURĖS RYTUS NUO ... 
 Į ŠIAURĖS VAKARUS NUO Kandaharo 
 ĮMOKŲ NUO KURIŲ SKAIČIUOJAMI DELSPINIGIAI  
 ĮSIGALIOJA NUO JO PRIĖMIMO DIENOS  
 ĮSIGALIOJA NUO PRIĖMIMO  
 ĮSIGALIOJA PO DVYLIKOS MĖNESIŲ NUO TOS DIENOS KAI GENERALINIS DIREKTORIUS UŽREGISTRUOJA DVIEJŲ ORGANIZACIJOS NARIŲ ratifikavimo raštus 
 ĮVYKIŲ SRAUTAS NUO ŠEŠTADIENIO IKI PENKTADIENIO  
 ATLEIDIMO NUO BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS IR BAUSMĖS  
 ATLEIDIMO NUO BAUSMĖS PRIEŠ TERMINĄ  
 ATLEIDIMO NUO MOKESTINIŲ PINIGINIŲ PRIEVOLIŲ  
 ATLEIDIMO NUO MUITO ARBA MOKESČIO PAGRINDAS  
 ATLEIDIMO NUO NESUMOKĖTŲ ĮSISENĖJUSIŲ DELSPINIGIŲ  
 ATLEIDIMO NUO PRISKAIČIUOTŲ DELSPINIGIŲ MOKĖJIMO  
 ATLEIDIMĄ NUO BAUSMĖS PRIEŠ TERMINĄ  
 ATLEIDO NUO LIKUSIOS BAUSMĖS ATLIKIMO  
 ŠI KONVENCIJA PRADEDA GALIOTI PO DVYLIKOS MĖNESIŲ NUO JOS RATIFIKAVIMO RAŠTO  
 ATLEIDŽIAMI NUO MUITO  
 ATLEIDŽIANT NUO IMPORTO MUITŲ IR MOKESČIŲ  
 ATLEISTAS NUO BAUSMĖS PRIEŠ TERMINĄ  
 ATLEISTAS NUO PAREIGOS APTARNAUTI ... 
 ATLEISTI NUO ATSAKOMYBĖS  
 ATLEISTI NUO BAUSMĖS PRIEŠ TERMINĄ AR PAKEISTI  
 ATLEISTI NUO BAUSMĖS PRIEŠ TERMINĄ ARBA PAKEISTI  
 ATLEISTI NUO MOKESČIŲ  
 ŠUOLIAI NUO TRAMPLINO  
 ŠUOLIŲ NUO TRAMPLINO  
 ATLIKTI TOKIUS DARBUS NUO KURIŲ PRIKLAUSO ... 
 ATLYGINIMĄ PER TRIS DIENAS NUO PARDAVIMO  
atsieti litą NUO DOLERIO  
atsieti; atrišti LITĄ NUO DOLERIO  
 ATRIŠTI LITĄ NUO DOLERIO  
atsilikimas NUO VAKARŲ  
atsiriboti; atkirstas NUO PASAULIO  
 ATSIRIBOJIMAS NUO gyvenimo 
atsiskirti NUO KŪNO  
atsispirti NUO DUGNO  
 ATSISKYRIMĄ NUO pasaulio 
 ATSISKYRĖ NUO GRUZIJOS IR PASKELBĖ NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 ATSKAITYMAI NUO REALIZAVIMO PAJAMŲ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ FONDO įstatymą 
 ATSKAITYMŲ NUO REALIZAVIMO PAJAMŲ TARIFUS  
 ATSKAITYMŲ NUO REALIZAVIMO PAJAMŲ Į KELIŲ FONDĄ  
 ATSKAITYMŲ NUO REALIZAVIMO PAJAMŲ ĮPLAUKŲ Į KELIŲ FONDĄ  
 ATSKAITYMŲ Į KELIŲ FONDĄ NUO REALIZAVIMO PAJAMŲ  
 ATSKIRTI GRŪDUS NUO PELŲ  
 ATSKIRTI PELUS NUO GRŪDŲ  
 ATSKYRIMAS NUO bažnyčios; visuomenės 
atsitraukti NUO LANGO  
 ATSTUMAS NUO kranto; krašto; Saulės; žemės 
 ATSTUMU NUO kranto; krašto; saulės; sienos; tręšimo juostos 
atskilo; nusirito; nuvažiavo NUO ŠLAITO  
atskirtas NUO ŠEIMOS  
atskirti GRŪDUS NUO PELŲ  
atskirti GĖRĮ NUO BLOGIO  
atskirti; atsijoti PELUS NUO GRŪDŲ  
atskirti; atsitverti; izoliuoti NUO VISO PASAULIO  
atskirti; priklauso NUO DIEVO  
atskyrimas NUO BAŽNYČIOS  
 AUGALŲ APSAUGAI NUO LIGŲ SUKĖLĖJŲ  
... KILOMETRAI NUO miesto; sienos 
... KILOMETRŲ Į VAKARUS NUO ŠALIES SOSTINĖS Katmandu 
blaškytis NUO VIENO KRAŠTUTINUMO prie kito 
braukia; nusišluostė PRAKAITĄ NUO KAKTOS  
byra NUO LUBŲ  
bėgo; pasislėpė NUO POLICIJOS  
 BAUDŽIAMAS BAUDA NUO PENKIŲ TŪKSTANČIŲ IKI DEŠIMTIES TŪKSTANČIŲ RUBLIŲ ARBA LAISVĖS ATĖMIMU IKI DVEJŲ METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU NUO PENKERIŲ IKI DVYLIKOS METŲ  
 BAUDŽIAMI LAISVĖS ATĖMIMU NUO AŠTUONERIŲ IKI PENKIOLIKOS METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU  
dar pienas NUO LŪPŲ nenudžiūvo 
draudimas NUO NEDARBO  
draudimas NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ