Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 FORMĄ NUSTATO ... 
 FORMĄ NUSTATO VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA  
lito komitetas NUSTATO LITO IŠLEIDIMO Į APYVARTĄ datą 
 GRĄŽINIMO TVARKĄ IR TERMINUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 KONKRETŲ RINKLIAVOS DYDĮ NUSTATO MINISTERIJA VALSTYBINĖ TARNYBA  
 KONKRETŲ ŠIOS RINKLIAVOS DYDĮ NUSTATO MIESTO RAJONO VALDYBA  
 KONKRETŲ ŠIOS VALSTYBINĖS RINKLIAVOS DYDĮ NUSTATO MIESTO RAJONO VALDYBA UŽ LEIDIMĄ PREKIAUTI ... 
... DYDŽIUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 NORMATYVUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS IR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 NUSTATO IR KEIČIA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TEIKIMU  
 NUSTATO JOS FUNKCIJAS ORGANIZUOJANT IR VYKDANT kitus rinkimus ir referendumą 
 NUSTATO KAINAS IR TARIFUS  
 NUSTATO KITOKIAS TAISYKLES  
 NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA  
 NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI  
 NUSTATO SUSISIEKIMO MINISTERIJA  
 NUSTATO SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA JEIGU KITAIP NENUSTATYTA  
 NUSTATO TEISMAS SKIRDAMAS BAUSMĘ  
 NUSTATO TVARKĄ  
 NUSTATO VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA  
 NUSTATO VYRIAUSYBĖ  
 NUSTATO ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 NUSTATO ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI  
 ORGANIZAVIMO TVARKĄ NUSTATO MIESTŲ RAJONŲ TARYBOS  
 PATENTŲ IŠDAVIMO TVARKĄ NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 REIKALAVIMUS NUSTATO VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBA  
 TEISES IR PAREIGAS NUSTATO ... 
 APSAUGOS IR NAUDOJIMO REŽIMĄ NUSTATO ... 
 TRUKMĘ IR MASTĄ NUSTATO SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 TRUKMĘ NUSTATO ... 
 TVARKĄ IR SĄLYGAS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 TVARKĄ NUSTATO ... 
 TVARKĄ NUSTATO FINANSŲ MINISTERIJA IR ENERGETIKOS MINISTERIJA  
 TVARKĄ NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 TVARKĄ NUSTATO MIESTŲ RAJONŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJOS  
 TVARKĄ NUSTATO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA  
 YPATUMUS NUSTATO ĮSTATYMAI IR KITI NORMINIAI AKTAI REGULIUOJANTYS ... 
 ĮSTATYMAS NUSTATO ... 
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI NUSTATO ... 
 ŠIS ĮSTATYMAS NUSTATO Lietuvos Respublikos piliečių ... 
 BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ NUSTATO ...