Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DĖL KULTŪROS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO  
 DĖL KULTŪROS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ  
 DĖL NE PELNO ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ ĮSTATŲ  
 DĖL POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ UŽIMAMŲ PATALPŲ PRIVATIZAVIMO TVARKOS  
 DĖL VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 DĖL ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ IR SAVIVALDYBIŲ  
 FIRMŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 INVALIDŲ VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 IŠIEŠKOTI IŠ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ ARBA FIZINIŲ ASMENŲ  
 JAUNIMO ORGANIZACIJŲ  
 KATALIKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ  
 KATALIKIŠKŲJŲ ORGANIZACIJŲ  
 KITŲ IŠ BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ  
 KITŲ ORGANIZACIJŲ  
 KITŲ VALSTYBIŲ AR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 KITŲ VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ IR POLITINIŲ PARTIJŲ  
 KITŲ ŠALIES IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 KODAS IŠ ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT  
 KREIPTIS Į VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVUS DĖL APLINKYBIŲ IR SĄLYGŲ  
 KŪRYBINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 LABDAROS ORGANIZACIJŲ IR FONDŲ  
 LABDAROS ORGANIZACIJŲ IR LABDAROS FONDŲ STEIGIMO  
 LABDAROS ORGANIZACIJŲ IR LABDAROS FONDŲ  
 LABDAROS ORGANIZACIJŲ LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTŲ PARTIJŲ JUDĖJIMŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 MENO KŪRĖJŲ ORGANIZACIJŲ  
 MIESTŲ AR RAJONŲ VALDYBŲ VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 MINISTERIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DEPARTAMENTŲ TARNYBŲ IR INSPEKCIJŲ PRIE MINISTERIJOS KITŲ JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ JOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ VADOVUS  
 MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IŠ VISO IŠ JŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ PAPRASTOSIOS NEPAPRASTOSIOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ IŠLAIDOS IŠLAIDOS PAVADINIMAS IŠ VISO IŠ JŲ DARBO UŽMOKESČIUI  
 MOKAMOS IŠ LABDAROS FONDŲ BEI LABDAROS ORGANIZACIJŲ  
 MOTERŲ ORGANIZACIJŲ  
 NE PELNO ORGANIZACIJŲ  
 NEPELNO ORGANIZACIJŲ  
 NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI  
 NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 NEĮTRAUKTAS Į ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT REJESTRĄ  
 ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI  
 ORGANIZACIJŲ IR FIZINIŲ BEI JURIDINIŲ ASMENŲ  
 ORGANIZACIJŲ KONKURENCINGUMO PLĖTOJIMO  
 ORGANIZACIJŲ VADOVAI  
 ORGANIZACIJŲ VADYBA SISTEMINIAI TYRIMAI  
 ORGANIZACIJŲ VEIKLOS  
 ORGANIZACIJŲ VEIKLĄ  
 ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT REJESTRĄ  
 PARTIJŲ IR POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 PARTIJŲ POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 PILIEČIŲ AR ORGANIZACIJŲ TEISES  
 PILIEČIŲ IR ORGANIZACIJŲ TEISES  
 POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ IR VISUOMENINIŲ JUDĖJIMŲ  
 POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 POLITINIŲ PARTIJŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 POLITINIŲ PARTIJŲ POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ NENAUDOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO  
 RELIGINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 SAVIVALDYBIŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMĄ  
 SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 SKAITMENINIS KODAS IŠ ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT  
 ANTIVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 SPORTO ORGANIZACIJŲ  
 TARNYBŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ ASIGNAVIMŲ  
 TARPTAUTINIŲ EKONOMINIŲ SANTYKIŲ MINISTERIJOS TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 TEATRŲ KONCERTINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MUZIKINIŲ KOLEKTYVŲ  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJĄ  
 VALSTYBINIŲ BEI VALSTYBINIŲ AKCINIŲ IR KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ IR VISUOMENINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ VISUOMENINIŲ KOOPERATINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ KOLŪKIŲ KITOKIŲ KOOPERATINIŲ ORGANIZACIJŲ JŲ SUSIVIENIJIMŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ KOLŪKIŲ IR KITOKIŲ KOOPERATINIŲ bei visuomeninių organizacijų 
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SEIMO NARIŲ IR KITŲ PAREIGŪNŲ POLITINIŲ PARTIJŲ POLITINIŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ AR PILIEČIŲ  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ BEI KITŲ BIUDŽETINIŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS  
 VALSTYBĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 ASMENIMS ĮTRAUKTIEMS Į ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT REJESTRĄ  
 VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL NE PELNO ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ PERTVARKYMO  
 VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ARBA VISUOMENINIŲ SAVAVEIKSMIŲ ORGANŲ ATSTOVAI  
 VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI  
 VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ  
 VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ  
 VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTATYMĄ  
 VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 ĮMONIŲ BEI ORGANIZACIJŲ  
 ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ  
 ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT REJESTRĄ  
 ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVAI BEI FIZINIAI ASMENYS  
 ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVAMS  
 ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ  
 ATITINKAMŲ MINISTERIJŲ ŽINYBŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ PAPRASTOSIOS NEPAPRASTOSIOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ IŠLAIDOS  
 ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 ĮVAIRIŲ ORGANIZACIJŲ  
 ŠIŲ FONDŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJAMS  
 ŽINIŲ PATEIKIMO DIENĄ IŠ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 ATSTOVYBIŲ IR ORGANIZACIJŲ PAREIGŪNAMS BEI JŲ ŠEIMŲ NARIAMS  
 BAŽNYČIŲ IR KITŲ RELIGINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 BIUDŽETINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDO  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJAMS DARBO UŽMOKESTIS DIDINAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ KURIŲ DARBAS APMOKAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ KURIŲ DARBO APMOKĖJIMAS REGULIUOJAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ IŠSKYRUS TAS KURIŲ DARBUOTOJŲ DARBAS APMOKAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ