Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS  
 DRAUDIMO ORGANIZACIJOS VADOVO IR VYR FINANSININKO VARDAS PAVARDĖ  
 DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS  
 EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS OECD  
 EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS  
 EKSPLOATUOJANČIOS ORGANIZACIJOS  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS ESBO MISIJOS  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS ESBO  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS MISIJOS  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS  
naftą eksportuojančių VALSTYBIŲ ORGANIZACIJOS OPEC  
 INFORMUOJA VISAS TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS NARES  
 JAUNALIETUVIŲ SPORTO ORGANIZACIJOS  
 JAUNIMO ORGANIZACIJOS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS DIREKTORIUS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS GENERALINIAM SEKRETORIUI  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS GENERALINIS SEKRETORIUS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS GENERALINĮ SEKRETORIŲ  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS GENERALINĖS ASAMBLĖJOS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS ĮSTATUOSE  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS ORGANIZACIJOS  
 KANDIDATŲ SĄRAŠUS KELIANČIOS ORGANIZACIJOS AR KOALICIJOS  
 KANDIDATŲ SĄRAŠUS KELIANČIOS ORGANIZACIJOS  
 KITI ASMENYS AR ORGANIZACIJOS  
 KITOS ORGANIZACIJOS  
 KITOS PARTIJOS IR POLITINĖS ORGANIZACIJOS  
 KŪRYBINĖS ORGANIZACIJOS  
 LABDAROS ORGANIZACIJOS IR LABDAROS FONDAI  
 LABDAROS ORGANIZACIJOS IR LABDAROS FONDO  
 LABDAROS ORGANIZACIJOS  
 MAISTO IR ŽEMĖS ŪKIO ORGANIZACIJOS FAO  
 MOTERŲ ORGANIZACIJOS  
 NAFTĄ EKSPORTUOJANČIŲ ŠALIŲ ORGANIZACIJOS OPEC  
 NE PELNO ORGANIZACIJOS  
 NEPELNO ORGANIZACIJOS  
 NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS AR GRUPĖS ASMENŲ  
 NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS  
šalys VEIKS PAGAL TARPTAUTINĖS CIVILINĖS AVIACIJOS ORGANIZACIJOS nustatytus ir Konvencijos Prieduose numatytus aviacijos saugumo reikalavimus 
 NUOLATINĖS MISIJOS PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS BIURO  
 NURODOMAS SUTRUMPINTAS GARANTIJOS PAVADINIMAS DP DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS BG BANKO LAIDAVIMO DOKUMENTAS BB BENDROJI GARANTIJA PG PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO GARANTINIS RAŠTAS GN KAI GARANTIJA NETAIKOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS MUITINĖS DEPARTAMENTO AR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS SPRENDIMU  
 ORGANIZACIJOS AL QAEDA  
 ORGANIZACIJOS NARIAI  
 ORGANIZACIJOS NARIAMS  
 ORGANIZACIJOS NARIŲ  
 ORGANIZACIJOS NARĖ  
 ORGANIZACIJOS NARĖS  
 ORGANIZACIJOS TIKSLUS  
 ORGANIZACIJOS TIKSLŲ  
 ORGANIZACIJOS VADOVAS  
 ORGANIZACIJOS VEIKLOS  
 PAGAL PASAULINĖS SVEIKATOS APSAUGOS ORGANIZACIJOS klasifikaciją; rekomendacijas 
 PAGAL TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS STATUTO ... straipsnį 
 PALESTINOS IŠSIVADAVIMO ORGANIZACIJOS  
 PARTIJOS AR POLITINĖS ORGANIZACIJOS  
 PARTIJOS POLITINĖS ORGANIZACIJOS  
 PARTINĖS ORGANIZACIJOS SEKRETORIUS  
 PARTINĖS ORGANIZACIJOS  
 PASAULINĖS PREKYBOS ORGANIZACIJOS  
 PASAULINĖS SVEIKATOS APSAUGOS ORGANIZACIJOS  
 PASAULINĖS SVEIKATOS ORGANIZACIJOS DUOMENIMIS  
 PASAULINĖS SVEIKATOS ORGANIZACIJOS PSO  
 PASAULINĖS SVEIKATOS ORGANIZACIJOS  
 PASAULIO PREKYBOS ORGANIZACIJOS  
 PASAULIO SVEIKATOS ORGANIZACIJOS  
 PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS  
 POLITINĖS ORGANIZACIJOS LIETUVOS RUSŲ SĄJUNGA  
 POLITINĖS ORGANIZACIJOS  
 POLITINĖS PARTIJOS IR POLITINĖS ORGANIZACIJOS  
 POLITINĖS PARTIJOS KITOS POLITINĖS IR VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS PROFESINĖS SĄJUNGOS  
 POLITINĖS PARTIJOS POLITINĖS IR VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS KITOS INSTITUCIJOS AR ASMENYS  
 POLITINĖS PARTIJOS POLITINĖS ORGANIZACIJOS  
 POLITINĖS VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS IR VISUOMENINIAI JUDĖJIMAI  
 PRAMONĖS ĮMONĖS IR KITOS ORGANIZACIJOS NAUDOJANČIOS KATILINES  
 SOCIALINĖS ORGANIZACIJOS  
 SPORTO ORGANIZACIJOS  
 STATYBINĖS ORGANIZACIJOS  
 SUSIRINKUSIEMS KONCERTAVO LASS KĖDAINIŲ RAJONO ORGANIZACIJOS FOLKLORINIS ANSAMBLIS TEMELA  
 TARPTAUTINĖS CIVILINĖS AVIACIJOS ORGANIZACIJOS ICAO  
 TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS GENERALINĖ KONFERENCIJA  
 TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS NARĖ KURI RATIFIKUOJA  
 TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS NARĖ  
 TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS  
 TARPTAUTINĖS JŪRŲ ORGANIZACIJOS  
 TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS IR JŲ PADALINIAI  
 TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS  
 TERORISTINĖS ORGANIZACIJOS AL QAEDA NARIŲ  
 TERORISTINĖS ORGANIZACIJOS AL QAEDA  
 TURI KREIPTIS Į TEISMĄ DĖL VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS VEIKLOS NUTRAUKIMO  
 VISOS ORGANIZACIJOS  
 VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS ĮSTATAI  
 VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS ĮSTATUS  
 VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS  
 VISUOMENINĖS POLITINĖS ORGANIZACIJOS IR VISUOMENINIAI POLITINIAI JUDĖJIMAI  
 VISŲ RŪŠIŲ ĮMONĖS ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS  
 ĮMONĖS IR ORGANIZACIJOS  
 ĮMONĖS ĮSTAIGOS AR ORGANIZACIJOS  
 ĮMONĖS ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS  
 ĮMONĖS ĮSTAIGOS ORGANIZACIJOS  
 ĮSIGALIOJA PO DVYLIKOS MĖNESIŲ NUO TOS DIENOS KAI GENERALINIS DIREKTORIUS UŽREGISTRUOJA DVIEJŲ ORGANIZACIJOS NARIŲ ratifikavimo raštus 
 ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS  
 ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ORGANIZACIJOS NATO  
 ŠIOS TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS  
 ŠIOS VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS  
 ŠVIETIMO KULTŪROS IR KITOS ĮSTAIGOS BEI ORGANIZACIJOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ ORGANIZACIJOS  
 ŽYDŲ ORGANIZACIJOS  
 AUTORINĮ ATLYGINIMĄ IŠ LIETUVOS ĮMONĖS ĮSTAIGOS AR ORGANIZACIJOS  
 BANKO ĮSTAIGOS AR DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 BANKO ĮSTAIGOS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 BANKO ĮSTAIGOS DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 BIUDŽETINĖS ORGANIZACIJOS  
 BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS