Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO ATLEISTAS IŠ PAREIGŲ  
 CIVILINIŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ JEIGU JOS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS  
 DALĮ SAVO TEISIŲ IR PAREIGŲ  
 DEKR DĖL VYSKUPŲ PASTORACINIŲ PAREIGŲ BAŽNYČIOJE  
 DEKRETAS DĖL VYSKUPŲ PASTORACINIŲ PAREIGŲ BAŽNYČIOJE  
 DEPARTAMENTUI VADOVAUJA DIREKTORIUS KURĮ SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 DOVANAS UŽ TARNYBOS PAREIGŲ VYKDYMĄ  
negali VYKDYTI SAVO PAREIGŲ  
 IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ NUTARIA ATLEISTI ... 
 PAREIGŲ atleidžia; pasitraukti 
 PAREIGŲ ATLEIDO ... 
 PAREIGŲ ATLEISTI ... 
 PAREIGŲ BUVO ATLEISTAS ... 
 IŠ ŠIŲ PAREIGŲ atleistas 
 JOKIŲ KITŲ RENKAMŲ AR SKIRIAMŲ PAREIGŲ DIRBTI VERSLO KOMERCIJOS AR KITOKIOSE PRIVAČIOSE ĮSTAIGOSE AR ĮMONĖSE  
nušalinimas; nušalinti NUO PAREIGŲ  
 KLEBONO PAREIGŲ  
 NUŠALINIMO NUO PAREIGŲ  
 NUŠALINO NUO PAREIGŲ  
 NUŠALINTAS NUO PAREIGŲ  
 NUŠALINTI NUO PAREIGŲ IR PATRAUKTI ATSAKOMYBĖN  
 NUŠALINTI NUO PAREIGŲ  
 PARAPIJOS ADMINISTRATORIAUS PAREIGŲ  
 PAREIGŲ IR TEISIŲ  
 PAREIGŲ VYKDYMĄ  
 PAREIGŪNAI NEGALI BŪTI SEIMO NARIAIS IR SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIAIS JIE NEGALI UŽIMTI RENKAMŲ AR SKIRIAMŲ PAREIGŲ  
 PAVADUOTOJUS KURIUOS SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ MINISTRAS PIRMININKAS  
 PAVADUOTOJUS KURIUOS SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 PAŠALINTI IŠ PAREIGŲ  
 SKIRIA IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 TARNYBINIŲ PAREIGŲ  
 TEISIŲ IR PAREIGŲ  
 UŽIMAMŲ PAREIGŲ  
 VADOVO PAREIGŲ  
 VIEŠOSIOS TVARKOS AR NUSTATYTŲ PAREIGŲ  
 VIKARO PAREIGŲ  
atleistas iš ... DEKANO PAREIGŲ ir paskirtas ... 
atleistas iš ... KLEBONO PAREIGŲ BEI NUO PAREIGOS APTARNAUTI ... parapiją 
atleistas iš ... PARAPIJOS KLEBONO PAREIGŲ IR PALIKTAS ... parapijos klebonu 
atleistas iš ... PARAPIJOS KLEBONO PAREIGŲ IR PASKIRTAS ... parapijos klebonu; ... parapijos altaristu 
atleistas iš ... PARAPIJOS VIKARO PAREIGŲ IR PASKIRTAS ... parapijos klebonu; parapijos administratoriumi; parapijos vikaru 
atleistas iš ... PARAPIJŲ ADMINISTRATORIAUS PAREIGŲ IR PASKIRTAS ... parapijų klebonu 
atleistas iš ... PARAPIJŲ KLEBONO PAREIGŲ IR PASKIRTAS ... parapijos altaristu; ... parapijos klebonu 
atleisti IŠ UŽIMAMŲ PAREIGŲ  
 ATLEIDIMAS IŠ PAREIGŲ  
 ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ PROJEKTAS NR ... 
 ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ  
 ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAREIGŲ  
 ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ PRIEŠ TERMINĄ  
 ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ  
 ATLEIDIMĄ IŠ PAREIGŲ  
 ATLEIDO IŠ PAREIGŲ  
 ATLEIDUS IŠ PAREIGŲ  
 ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ SEIMAS RESPUBLIKOS PREZIDENTO TEIKIMU  
 ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 ATLEIDŽIAMI IŠ PAREIGŲ  
 ATLEIDŽIANT IŠ ŠIŲ PAREIGŲ  
 ATLEISTAS IŠ PAREIGŲ  
 ATLEISTAS IŠ ŠIAULIŲ ŠVČ M MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS VIKARO PAREIGŲ IR PASKIRTAS ... 
 ATLEISTI IŠ PAREIGŲ  
 ATLEISTI IŠ UŽIMAMŲ PAREIGŲ  
 ATŠAUKIMO IŠ PAREIGŲ