Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUITINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖ  
 BUITINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖS  
 BUITINIŲ PASLAUGŲ  
 DARBŲ IR PASLAUGŲ KAINAS BEI TARIFUS  
 DVIŠALĘ SUTARTĮ DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO  
 EKSPLOATAVIMO IŠLAIDŲ IR PASLAUGŲ APMOKĖJIMO  
 FINANSINIŲ PASLAUGŲ  
 GAMINAMOS PRODUKCIJOS KAINŲ IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ  
 GAMYBOS IR PASLAUGŲ  
 IMAMAS NUO VISŲ PREKIŲ GAMYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO  
 INTERNETO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ  
 INTERNETO PASLAUGŲ  
 INVENTORIZAVIMO PROJEKTAVIMO IR PASLAUGŲ BIURAS  
 INVENTORIZAVIMO PROJEKTAVIMO IR PASLAUGŲ BIURE  
 INVENTORIZAVIMO PROJEKTAVIMO IR PASLAUGŲ BIURO  
 INVENTORIZAVIMO PROJEKTAVIMO IR PASLAUGŲ BIURUI  
 INVENTORIZAVIMO PROJEKTAVIMO IR PASLAUGŲ  
 KAUNO RAJONO VALSTYBINĖS BUITINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTAS PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTAS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS A DEVEIKIS 
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTO PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS PAREIGŪNAI  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTO PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTO  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTUI PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTUI  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTĄ PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTĄ  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ  
 KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ BENDROVĖS DIREKTORIUS  
 KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKESČIŲ UŽ KIEKVIENĄ PRADELSTĄ DIENĄ  
 KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖS  
 KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ  
 LAIDOJIMO PASLAUGŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽENKLŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖS PASTATŲ VILNIUJE  
 MEDICINOS PASLAUGŲ  
 MEDIENOS RUOŠOS IR KITŲ DARBŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO  
 MOBILIOJO RYŠIO PASLAUGŲ  
 MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NUSTATYMO  
 MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ  
 MOKESČIŲ BEI PASLAUGŲ LENGVATOS FIZINIAMS ASMENIMS  
 NEMOKAMŲ PASLAUGŲ  
 PAGRINDINIŲ PREKIŲ BEI PASLAUGŲ GRUPIŲ KAINŲ INDEKSAI  
 PAGRINDINIŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ GRUPIŲ KAINŲ INDEKSAI  
 PAPILDOMŲ PASLAUGŲ  
 PASLAUGŲ KAINAS  
 PASLAUGŲ KAINOS  
 PASLAUGŲ KAINŲ  
 PASLAUGŲ KOKYBĘ  
 PASLAUGŲ KOKYBĖ  
 PASLAUGŲ KOKYBĖS  
 PASLAUGŲ ORGANIZATORIUS  
 PASLAUGŲ RŪŠYS  
 PASLAUGŲ SEKTORIUJE  
 PASLAUGŲ SEKTORIUS  
 PASLAUGŲ SFEROJE  
 PASLAUGŲ TARIFAI  
 PASLAUGŲ TARIFUS  
 PASLAUGŲ TEIKIMAS  
 PASLAUGŲ TEIKIMO  
 PASLAUGŲ TEIKIMĄ  
 PASLAUGŲ TEIKĖJAI  
 PASLAUGŲ TEIKĖJAS  
 PASLAUGŲ TEIKĖJŲ  
 PASLAUGŲ UŽ PASLAUGAS  
 PASLAUGŲ ĮKAINIAI  
 PASLAUGŲ ĮMONĖ  
 PASLAUGŲ ĮMONĖS  
 PASVALIO VALSTYBINĖS BUITINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖS  
 PAŠTO SIUNTŲ IR PASLAUGŲ TARIFŲ  
 PREKIŲ AR PASLAUGŲ  
 PREKIŲ BEI PASLAUGŲ  
 PREKIŲ IR PASLAUGŲ GRUPIŲ  
 PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINAS  
 PREKIŲ IR PASLAUGŲ KLASIFIKACIJOS  
 PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽENKLŲ BEI FIRMŲ VARDŲ  
 PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽENKLŲ REGISTRACIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽENKLŲ  
 PREKIŲ IR PASLAUGŲ  
 PREKIŲ PASLAUGŲ IR KITO TURTO  
 PREKIŲ PASLAUGŲ KAINAS  
 PREKIŲ PASLAUGŲ PIRKIMO PARDAVIMO KVITUS  
 PREKIŲ PASLAUGŲ PIRKIMO PARDAVIMO  
 PREKIŲ PASLAUGŲ  
 PREKIŲ PIRKIMO PARDAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO  
 PREKYBOS IR PASLAUGŲ  
 PRETENZIJĄ DĖL TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS  
 PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ  
 PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PAKETO  
 PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PAKETĄ  
 PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ RINKOS PLĖTROS  
 PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAI  
 PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ  
 PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ VARTOTOJAI  
 PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ ĮMONIŲ  
 PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ ĮMONĖS  
 PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ  
 RESPUBLIKINIAME INVENTORIZAVIMO PROJEKTAVIMO IR PASLAUGŲ BIURE  
 RESPUBLIKINIO INVENTORIZAVIMO PROJEKTAVIMO IR PASLAUGŲ BIURO  
 RESPUBLIKINIS INVENTORIZAVIMO PROJEKTAVIMO IR PASLAUGŲ BIURAS  
 RITUALINIŲ PASLAUGŲ  
 SAUGOJIMO IR KITŲ PAPILDOMŲ PASLAUGŲ  
 SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTOJIMO  
 SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO  
 SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMĄ  
 SOCIALINIŲ PASLAUGŲ  
 SPAUSDINO POLIGRAFINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖ  
 STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS PAGALBOS PASLAUGŲ IR PATARNAVIMŲ  
 STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO  
 SUTEIKTŲ PASLAUGŲ  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ  
 TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ BEI AUTOMOBILIŲ DEGALŲ  
 TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINAS  
 TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ  
 TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ  
 TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SUSIJUSIŲ SU IMPORTUOTŲ PREKIŲ GAMYBA IR PARDAVIMU  
 TEIKIAMŲ PASLAUGŲ  
 TEISINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO  
 TEISINIŲ PASLAUGŲ  
 TEISIŲ Į PREKIŲ IR PASLAUGŲ ženklą 
 TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGŲ  
 TRANSPORTO PASLAUGŲ  
 VALSTYBINIS INVENTORIZAVIMO PROJEKTAVIMO IR PASLAUGŲ BIURAS  
 VALSTYBINĖS BUITINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖS  
 VARTOJAMŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSAS  
 VARTOJAMŲJŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSO  
 VARTOJAMŲJŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSĄ  
 VARTOJIMO PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSAS  
 VARTOJIMO PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSĄ  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO  
 ĮMONIŲ BANKROTO ADMINISTRAVIMO IR TEISINIŲ PASLAUGŲ BIURAS  
 ĮMONIŲ BANKROTO ADMINISTRAVIMO IR TEISINIŲ PASLAUGŲ BIURO  
 ATLIEKAMŲ DARBŲ IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS IR GAMYBOS PASLAUGŲ ŽEMĖS ŪKIUI  
 ATSKAITOMA PVM SUMA YRA DIDESNĖ UŽ PARDUOTŲ PREKIŲ IR SUTEIKTŲ PASLAUGŲ PVM SUMĄ  
 BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE