Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DAR TURI PATEIKTI BANKO PAŽYMĄ APIE SAVO FINANSINĘ BŪKLĘ  
 DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ SU PRAŠYMU PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI  
 GALI BŪTI PATEIKTI VISI DUOMENYS  
 IŠSIAIŠKINTI IŠKILUSIUS KLAUSIMUS IR PATEIKTI DEKLARACIJĄ  
 JIE TURI PATEIKTI IR VADOVĖLIO PROSPEKTĄ  
 LENTELĖJE PATEIKTI ... 
 LICENCIJAI GAUTI BUVO PATEIKTI klaidinantys duomenys; neteisingi duomenys 
 MUITINIAM TIKRINIMUI PATEIKTI DOKUMENTAI  
 NURODYTOS ĮMONĖS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJAI TURI PATEIKTI ... 
 PARENGTI IR PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI  
 PATEIKTI AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 PATEIKTI DOKUMENTAI  
 PATEIKTI DOKUMENTUS  
 PATEIKTI DUOMENYS TVIRTINAMI  
 PATEIKTI DUOMENYS  
 PATEIKTI FAKTAI  
 PATEIKTI GARANTIJĄ  
 PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ... 
 PATEIKTI INFORMACIJĄ  
 PATEIKTI JĮ KULTŪROS MINISTERIJAI IR GAUTI JOS LEIDIMĄ  
 PATEIKTI JĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI  
 PATEIKTI KALTINIMAI  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI PASIŪLYMUS  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI TVIRTINTI  
 PATEIKTI PAGAL EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS KOMBINUOTĄJĄ PREKIŲ NOMENKLATŪRĄ  
 PATEIKTI PASIŪLYMAI  
 PATEIKTI PAVYZDŽIAI  
 PATEIKTI TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJĄ  
 PATEIKTI VALSTYBINEI PAMINKLOSAUGOS KOMISIJAI INFORMACIJĄ  
 PATEIKTI VISĄ JŲ TURIMĄ INFORMACIJĄ  
 PRIVALO PATEIKTI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTUS DOKUMENTUS  
 PRIVALO PATEIKTI MUITINEI  
 PRIVALO PATEIKTI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJAI  
 REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGAI TURI PATEIKTI ... 
 TOKIE KLAUSIMAI BUVO PATEIKTI  
 TURI BŪTI PATEIKTI MUITINIAM TIKRINIMUI  
 TURI TEISĘ PATEIKTI ... 
 VAKAR MIESTO VALDYBAI BUVO PATEIKTI SVARSTYTI ... svarstymų projektai 
 ARTIMIAUSIU METU JAM PATEIKTI VISĄ SU TUO SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ  
 ASMUO PRIVALO PATEIKTI DOKUMENTĄ PATVIRTINANTĮ papildomą pasirengimą 
 ĮPAREIGOTI PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJĄ PATEIKTI PASIŪLYMUS