Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl transporto ir kitų paslaugų teikimo pervežant Kazachstano KROVINIUS PER KLAIPĖDOS VALSTYBINĮ JŪRŲ UOSTĄ  
eina nuo kaktos PER VIRŠUGALVĮ  
eina PER KAIMĄ  
eina PER KIEMĄ  
eina PER MIESTĄ  
eina PER PIEVAS  
eina PER SODĄ  
eina; brido; bėga PER SNIEGĄ  
eina; vingiavo PER PIEVĄ  
eiti PER MIŠKUS  
eiti PER PASAULĮ  
 BŪTŲ PER DIDELĖ PRABANGA  
finansuoti PER SAVIVALDYBES  
gauti PER KRIKŠTĄ  
... LITRUS PER PARĄ BUTUOSE KURIUOSE NEĮRENGTOS VONIOS  
išgirdau LYG PER SAPNĄ  
išmokėta LYGIOMIS DALIMIS PER TRIS MĖNESIUS NUO DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO dienos 
išreikalauti PER TEISMUS  
 DU KARTUS PER DIENĄ  
 DU KARTUS PER METUS  
 DU KARTUS PER MĖNESĮ  
 DU KARTUS PER PARĄ  
 DU KARTUS PER SAVAITĘ PIRMADIENIAIS IR KETVIRTADIENIAIS  
 DU KARTUS PER SAVAITĘ  
 DU TRIS KARTUS PER DIENĄ  
 DU TRIS KARTUS PER SAVAITĘ  
 DUKART PER METUS  
 DUKART PER MĖNESĮ  
 DUKART PER SAVAITĘ  
išspaudžiama PER MARLĘ  
 DVIDEŠIMT KETURIAS VALANDAS PER PARĄ  
... MGL PER MĖNESĮ bazinė stipendija 
 DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU  
išvysto ... KILOMETRŲ PER VALANDĄ GREITĮ  
iššoko; įlipo PER BALKONĄ  
joti PER GIRIĄ  
kaip PER SAPNĄ prisimenu 
kalbėti PER MIEGUS  
keliauja PER DYKUMĄ  
keliauti PER SIENAS  
 EUROPOS KONVENCIJOS DĖL BENDRADARBIAVIMO PER SIENAS TARP TERITORINIŲ bendrijų 
 EUROPOS KONVENCIJĄ DĖL BENDRADARBIAVIMO PER SIENAS TARP TERITORINIŲ bendrijų 
kojos sulenktos PER KELIUS  
 GABENIMAS PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ  
 GABENIMO PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ  
 GABENTI TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ AUTOMOBILIŲ TRANSPORTU  
 GABENTI TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 GALI BŪTI GABENAMI TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO PAŽEIDIMO NUSTATYMO  
 GAUTI PER SOCIALINĖS APSAUGOS TARNYBAS  
 GELEŽINKELIO TILTAS PER BRAŽUOLĖS UPELĮ  
 GELEŽINKELIO TILTO PER BRAŽUOLĖS UPELĮ  
kvailas PER VISĄ PILVĄ  
 GERAI IŠSILAIKO PER ŽIEMĄ  
leisti PER SAVO TERITORIJĄ  
lipti; kopti PER KITŲ GALVAS  
lipti; verčiasi PER GALVAS  
maždaug ... KILOMETRŲ PER VALANDĄ GREIČIU važiavęs; lėkė 
medaus laižymas PER STIKLĄ  
 GYVENS PER AMŽIUS  
mokestis už normatyvinį suvartoto karšto vandens kiekį ... LITRAI PER PARĄ VIENAM ASMENIUI BUTUOSE KURIUOSE NEĮRENGTOS VONIOS  
mokytojo vaidmuo PER DISKUSIJAS  
 INDIVIDUALIA SAVARANKIŠKA VEIKLA PER TEN ESANČIĄ NUOLATINĘ VEIKLAVIETĘ  
nusidriekė; nuskambėjo; nuvilnijo PER VISĄ EUROPĄ  
nuskendo PER AUDRĄ  
 JEI KAS EIS PER MANE BUS IŠGELBĖTAS  
 JEI PRIEŠ TAI JAM NORS VIENĄ KARTĄ PER PASKUTINIUOSIUS dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos 
 JEIGU PER KALENDORINIUS METUS  
 JEIGU PREKĖS GABENAMOS PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ SIENĄ  
 JEIGU ĮMONĖ PER ŠEŠIS MĖNESIUS BE SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ IŠ VISO nepradeda naudoti limito 
 JIS PER VIENERIUS METUS ANTRĄ KARTĄ PADARĖ pažeidimą, susijusį su šia licencijuojama veikla 
 JONAS PAULIUS II KALBA PER VISUOTINĘ AUDIENCIJĄ  
 JONAS PAULIUS II KREIPIMASIS PER VIEŠPATIES ANGELO MALDĄ  
 KAD PASAULIS PER JĮ BŪTŲ IŠGELBĖTAS  
 KALBOS PER TELEVIZIJĄ  
 KALBĖDAMAS PER RADIJĄ  
 KALBĖDAMAS PER TELEVIZIJĄ  
pajamų suma TENKANTI VIENAM ŽMOGUI PER MĖNESĮ  
 KARTĄ AR DU PER SAVAITĘ  
 KARTĄ PER DIENĄ  
 KARTĄ PER KETVIRTĮ  
 KARTĄ PER METUS  
 KARTĄ PER MĖNESĮ  
 KARTĄ PER SAVAITĘ  
paplekšnojo; patapšnojo MAN PER PETĮ  
paplojo JAM PER PETĮ  
parduodama; perkama PER INTERNETĄ  
partrenkė NELEISTINOJE VIETOJE PER GATVĘ ėjusį ... 
pasakyti PER IŠPAŽINTĮ  
 KELETĄ KARTŲ PER DIENĄ  
 KELIS KARTUS PER DIENĄ  
 KELIS KARTUS PER METUS  
 KELIS KARTUS PER MĖNESĮ  
 KELIS KARTUS PER SAVAITĘ  
 KELIĄ PER brūzgynus; minią; lauką 
pateko PER ODĄ  
 KETURIS KARTUS PER METUS  
patraukė; pasileido TIESIAI PER LAUKUS  
patvirtinti taikomąjį minimalų gyvenimo lygį ... LITŲ PER MĖNESĮ vienam Lietuvos Respublikos gyventojui 
patvirtinti taikomąjį minimalų gyvenimo lygį ... LITUS PER MĖNESĮ VIENAM LIETUVOS RESPUBLIKOS gyventojui 
 KITA SUSITARIANČIOJI ŠALIS TURI ATSAKYTI Į ŠĮ PRAŠYMĄ NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ ŠIS TERMINAS DĖL SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ GALI BŪTI PRATĘSTAS  
perbraukė RANKA PER plaukus; veidą 
perka PER TARPININKUS  
persikelti; plaukia PER UPĘ  
persikėlė PER MARIAS  
persisvėrė; permetė PER BORTĄ  
pertrinti PER SIETELĮ  
pervesti PER BANKĄ  
pervežti PER JOS TERITORIJĄ  
peršoko; lipo PER TVORĄ  
peršokti PER GRIOVĮ  
plaukia PER DANGŲ  
plaukia; skristi PER ATLANTO VANDENYNĄ  
pliaukštelėjo SAU PER KAKTĄ  
ploja; paplekšnoti; persimetė PER PETĮ  
prekės GABENAMOS PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ SIENĄ  
prekės PER LIETUVOS RESPUBLIKĄ TRANZITU turi būti pervežtos 
 KROVINIŲ VEŽIMO PER LIETUVĄ IR RUSIJĄ  
ranka sulenkta PER ALKŪNĘ  
reikalauti PER TEISMĄ  
 LAIKAS PER KURĮ TURI BŪTI SUMOKĖTAS PVM  
ritasi PER KALNUS ir klonius; ir slėnius 
 LAIKRAŠČIUOSE PER LIETUVOS TELEGRAMŲ AGENTŪRĄ ELTA  
rėžė; braukia PER KAKLĄ  
siekė ... METRŲ PER SEKUNDĘ  
siūlėsi PER JĖGĄ brukami 
skrydžio PER ATLANTĄ  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PAŽEIDIMUS TURI PAŠALINTI NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO  
 LIEJASI PER KRAŠTUS  
 LIEJOSI PER KRAŠTUS  
smogė; sudavė PER VEIDĄ  
smogė; trenkė JAM PER GALVĄ  
 LIETUVOJE PER METUS gimsta ... 
sudaro ... LT PER MĖNESĮ  
sudarė ...; mokėti ...; siekė ... LITUS PER MĖNESĮ  
suduoti RANKA PER alkūnę; veidą 
sumokėti PER DU KARTUS  
 M K ČIURLIONIO TILTO PER NEMUNĄ  
sušėrė diržu PER KOJAS  
 MAŽDAUG PER PUSVALANDĮ  
teka; darda PER AKMENIS  
tempė PER VISĄ KAIMĄ  
tiltas PER NEMUNĄ  
tiltas PER NERĮ  
transporto priemonėms, vežančioms keleivius ir krovinius Į KITAS VALSTYBES ARBA PER JŲ TERITORIJAS  
 MINISTERIJAI PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS BEI ORGANIZACIJOMS PER ŠIŲ INSTITUCIJŲ VADOVUS  
traukia PER DANTĮ  
trenkė; kaukšteli PER SPRANDĄ  
tręšimo; tręšiant PER LAPUS  
už ne laiku pervestus mokesčius PER BANKUS  
valdyti PER ATSTUMĄ  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS PER KURIĄ PREKĖS IŠVEŽAMOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS PAVADINIMAS  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS PER KURIĄ PREKĖS ĮVEŽAMOS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
važiuoja; ėjo PER MIESTELĮ  
važiuoti ... KM PER VALANDĄ greičiu 
verstis; smogė; trenkė PER GALVĄ  
vežti; vykti PER JĄ TRANZITU  
viršijimas ne daugiau kaip ... KILOMETRŲ PER VALANDĄ  
vykstant; bendradarbiavimo PER SIENĄ  
vėjas gūsiuose siekęs apie ... METRUS PER SEKUNDĘ  
 NE REČIAU KAIP DU KARTUS PER METUS  
 NE REČIAU KAIP KARTĄ PER KETVIRTĮ  
 NE REČIAU KAIP KARTĄ PER METUS  
 NE REČIAU KAIP KARTĄ PER MĖNESĮ  
 NE REČIAU KAIP KARTĄ PER SAVAITĘ  
 NE REČIAU KAIP VIENĄ KARTĄ PER MĖNESĮ  
įkvėpti; gavo PER NOSĮ  
 NE VĖLIAU KAIP PER DVEJUS METUS PO JŲ ATSIRADIMO  
 NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO KREIPIMOSI DĖL REGISTRAVIMO  
 NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ  
 NE VĖLIAU KAIP PER SEPTYNIAS DIENAS NUO JO GAVIMO  
 NE VĖLIAU KAIP PER TRIS DARBO DIENAS  
 NE VĖLIAU KAIP PER TRIS DIENAS  
 NE VĖLIAU KAIP PER TRIS MĖNESIUS  
 NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ  
įėjimas į virtuvę PER KAMBARĮ  
 NORINČIŲ IŠVYKTI IŠ LIETUVOS PER KYBARTŲ postą 
ėjo mergos; bristi PER BALAS  
ėjo PER GATVĘ  
ėjo PER MIŠKĄ  
ėjo; bėgo PER KELIĄ  
ėjo; keliauti PER KAIMUS  
šalies paskirtoji aviakompanija ar aviakompanijos TURĖS TEISĘ TIESIOGIAI ARBA PER AGENTUS parduoti ... 
šokinėja PER BANGAS  
žengė PER SLENKSTĮ  
 PER NAGO JUODYMĄ netikėjo; nenusileido 
 PER PLAUKĄ  
 PER ŽINGSNĮ nesitraukia; neatstojo 
... VALANDŲ PER PARĄ  
 PATEIKTAS NE VĖLIAU KAIP PER DVEJUS METUS  
 PATS ARBA PER SAVO ATSTOVĄ  
 PAVOJINGŲ IR KARINIŲ KROVINIŲ VEŽIMO PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 PAŠALINTI PER DVI DARBO DIENAS  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO DIENOS  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO SPRENDIMO  
 PELNAS PER PIRMĄJĮ ŠIŲ METŲ PUSMETĮ  
 PENKIAS DIENAS PER SAVAITĘ  
 PENKIS KARTUS PER DIENĄ  
 PENKIS KARTUS PER SAVAITĘ  
 PER ADVENTĄ  
 PER AKIS pakako; užteko 
 PER AMŽIUS AMEN  
 PER AMŽIUS  
 PER AMŽIŲ AMŽIUS AMEN  
 PER AMŽIŲ AMŽIUS  
 PER ANTRĄJĮ PASAULINĮ KARĄ  
 PER APKLAUSĄ paaiškėjo; vyriškis prisipažino 
 PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
 PER ATKRINTAMĄSIAS VARŽYBAS  
 PER ATLAIDUS  
 PER ATOSTOGAS  
 PER ATSTUMĄ perjungiama ... 
 PER AVARIJĄ sužalotas ...; buvo apgadinti ... 
 PER AŠTUONERIUS METUS  
 PER AŠTUONIS MĖNESIUS  
 PER AŠTUONIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER BALSAVIMĄ susilaikė 
 PER BALTIJOS JŪRĄ  
 PER BARZDĄ VARVĖJO BURNOJ NETURĖJAU  
 PER BŪTINGĖS TERMINALĄ  
 PER DARBO BIRŽĄ  
 PER DARBŲ PAMOKAS  
 PER DAUGELĮ amžių 
 PER DAUGELĮ METŲ  
 PER DERYBAS su ...; pavyko susitarti 
 PER DEVYNIS MĖNESIUS  
 PER DEVYNIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER DEŠIMT DIENŲ NUO NUTARIMO PRIĖMIMO DIENOS JEIGU ŠIS TERMINAS PRALEISTAS  
 PER DEŠIMT DIENŲ  
 PER DEŠIMT METŲ  
 PER DEŠIMT MINUČIŲ  
 PER DEŠIMT MĖNESIŲ  
 PER DEŠIMT ŠIŲ METŲ MĖNESIŲ  
 PER DEŠIMTMETĮ  
 PER DEŠIMTĮ METŲ  
 PER DIDŽIĄSIAS ŠVENTES  
 PER DIENAS  
 PER DIENĄ  
 PER DIENŲ DIENAS  
 PER DU MĖNESIUS  
 PER DU ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER DVEJUS METUS  
 PER DVI DIENAS  
 PER DVI PARAS  
 PER DVI SAVAITES  
 PER DVI VALANDAS  
 PER EGZAMINUS  
 PER EGZAMINĄ įvertintas 
 PER EUCHARISTIJOS ŠVENTIMĄ  
 PER GAISRĄ apdegė ...; išdegė ...; nenukentėjo ...; nukentėjo ...; sudegė ...; žuvo ... 
 PER GANA TRUMPĄ LAIKĄ  
 PER GARSIAKALBIUS skelbiama; pranešė 
 PER GARSIAKALBĮ paskelbė; skelbė; pranešė 
 PER GAVĖNIĄ  
 PER GYVENIMĄ eina; išleido 
 PER ILGESNĮ LAIKĄ  
 PER ILGUS AMŽIUS  
 PER ILGUS METUS  
 PER ILGĄJĄ PERTRAUKĄ  
 PER INCIDENTĄ buvo sužeistas ...; niekas nenukentėjo; žuvo ... žmonės 
 PER IŠGERTUVES kilusį konfliktą 
 PER IŠKILMES kalbėjo ... 
 PER IŠPUOLĮ žuvo ...; buvo sužeisti ...; niekas nenukentėjo 
 PER JONINES  
 PER JURGINES  
 PER JĖZŲ KRISTŲ  
 PER KALENDORINIUS METUS  
 PER KALĖDAS  
 PER KAMINĄ išlėkė 
 PER KARTŲ KARTAS  
 PER KARUS  
 PER KARĄ  
 PER KARŠČIUS atgaiva 
 PER KAUNO radiją; radiofoną; dieną 
 PER KAUNĄ ir Vilnių 
 PER KELERIUS METUS  
 PER KELERIUS PASTARUOSIUS METUS  
 PER KELETĄ DEŠIMTMEČIŲ  
 PER KELETĄ DIENŲ  
 PER KELETĄ METŲ  
 PER KELETĄ MINUČIŲ  
 PER KELETĄ MĖNESIŲ  
 PER KELETĄ PASTARŲJŲ METŲ  
 PER KELETĄ VALANDŲ  
 PER KELIAS DIENAS  
 PER KELIAS MINUTES  
 PER KELIAS SAVAITES  
 PER KELIAS SEKUNDES  
 PER KELIAS VALANDAS  
 PER KELIOLIKA MINUČIŲ  
 PER KELIS DEŠIMTMEČIUS  
 PER KELIS KARTUS  
 PER KELIS MĖNESIUS  
 PER KELIS ŠIMTMEČIUS  
 PER KETURIAS DIENAS  
 PER KETURIS MĖNESIUS  
 PER KETURIS VIEŠO AKCIJŲ PASIRAŠYMO ETAPUS  
 PER KETURIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER KETVERIUS METUS  
 PER KETVIRTĮ  
 PER KIEK LAIKO atsipirks ...; bus sutvarkyta ... 
 PER KITAS DVI PARAS  
 PER KLAIDĄ pateko 
 PER KLAIPĖDOS UOSTĄ  
 PER KONCERTĄ Vilniuje; Kaune; Vokietijoje 
 PER KRATAS rasta ... 
 PER KRATĄ rasta ... 
 PER KRAŠTUS liejosi; veržėsi 
 PER KURŠIŲ MARIAS  
 PER KURŠIŲ NERIJĄ  
 PER KVĖPAVIMO TAKUS patekęs ... 
 PER KŪČIAS  
 PER LABAI TRUMPĄ LAIKĄ  
 PER LAIDOTUVES  
 PER LAIKO VIENETĄ  
 PER LAIKRAŠTĮ pranešė 
 PER LANGUS matė 
 PER LANGĄ iškrito; iššoko; išmetė 
 PER LAUKĄ bėga; lėkė 
 PER LENKIJOS TERITORIJĄ  
 PER LENKIJĄ traukė 
 PER LIETUVIŲ KALBOS PAMOKAS  
 PER LIETUVOS radiją; užsienio reikalų ministeriją 
 PER LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ  
 PER LIETUVOS RADIJĄ  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS teritoriją į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį 
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ TRANZITU  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJĄ AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJĄ  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĘ SIENĄ  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ  
 PER LIETUVOS SIENĄ  
 PER LIETUVOS TELEGRAMŲ AGENTŪRĄ ELTA  
 PER LIETUVOS TERITORIJĄ  
 PER LIETUVĄ persirito ...; nuvilnijo ... 
 PER LIETŲ  
 PER LIGONIŲ KASAS  
 PER LIKUSĮ LAIKĄ  
 PER MALDĄ  
 PER MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONES  
 PER MAČĄ Kaune 
 PER MAČĄ SU ... 
 PER METUS  
 PER MIEGUS girdėjo; išgirdo; vaikščioti 
 PER MIESTĄ patraukė; teka 
 PER MINUTĘ  
 PER MINĖTĄ LAIKOTARPĮ  
 PER MIŠIAS  
 PER MOKESČIO LAIKOTARPĮ atskaitoma PVM suma 
 PER MOKSLO METUS  
 PER MUŠTYNES nukentėję ... 
 PER MĖNESĮ NUO šio sprendimo paskelbimo; jo gavimo datos 
 PER MĖNESĮ NUO ŠIO NUTARIMO ĮSIGALIOJIMO  
 PER MĖNESĮ UŽDIRBA ... Lt 
 PER MĖNESĮ  
 PER MŪSŲ VIEŠPATĮ JĖZŲ KRISTŲ  
 PER NACIŲ OKUPACIJĄ  
 PER NAKTIS  
 PER NAKTĮ  
 PER NAUJUOSIUS METUS  
 PER NEATSARGUMĄ nukovė ... 
 PER NELAIMINGĄ ATSITIKIMĄ  
 PER NEPRIKLAUSOMYBĖS METUS  
 PER NUGARĄ nueina šiurpas; nubėga šiurpas 
 PER NUSTATYTĄ LAIKĄ  
 PER NUSTATYTĄ TERMINĄ  
 PER NUSTATYTĄJĮ LAIKĄ NEPAŠALINA LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ  
 PER OKUPACIJĄ  
 PER OLIMPINES ŽAIDYNES  
 PER OPERACIJĄ žuvo 
 PER PALYGINTI TRUMPĄ LAIKĄ  
 PER PAMAINĄ uždirbti; perdirbti 
 PER PAMALDAS giedoti; groti 
 PER PAMOKAS kalbama; dirba 
 PER PAMOKSLĄ sakė; kalbėjo; akcentavo 
 PER PAMOKĄ įgytos žinios; nagrinėjama ... 
 PER PARENGTINĮ TARDYMĄ  
 PER PARODOS ATIDARYMĄ  
 PER PARĄ  
 PER PASAULIO ČEMPIONATĄ  
 PER PASAULĮ nusirito; nuvilnijo 
 PER PASAULĮ KELIAUJA ŽMOGUS  
 PER PASKAITAS  
 PER PASKAITĄ šnibžda 
 PER PASKUTINĘ VAKARIENĘ  
 PER PASTARUOSIUS DEŠIMT METŲ  
 PER PASTARUOSIUS DEŠIMTMEČIUS  
 PER PASTARUOSIUS DU MĖNESIUS  
 PER PASTARUOSIUS DVEJUS METUS  
 PER PASTARUOSIUS KELERIUS METUS  
 PER PASTARUOSIUS KELETĄ METŲ  
 PER PASTARUOSIUS KELIS MĖNESIUS  
 PER PASTARUOSIUS KETVERIUS METUS  
 PER PASTARUOSIUS METUS  
 PER PASTARUOSIUS MĖNESIUS  
 PER PASTARUOSIUS PENKERIUS METUS  
 PER PASTARUOSIUS TREJUS METUS  
 PER PASTARUOSIUS TRIS MĖNESIUS  
 PER PASTARUOSIUS ŠEŠERIUS METUS  
 PER PASTARĄJĮ DEŠIMTMETĮ  
 PER PASTARĄJĮ PUSMETĮ  
 PER PASTARĄJĮ ŠIMTMETĮ  
 PER PASTARĄSIAS DVI SAVAITES  
 PER PAŽĮSTAMUS sužinojo 
 PER PENKERIUS METUS  
 PER PENKETĄ METŲ  
 PER PENKIAS DIENAS  
 PER PENKIAS MINUTES  
 PER PENKIOLIKA DIENŲ  
 PER PENKIS MĖNESIUS  
 PER PENKIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER PERTRAUKAS  
 PER PERTRAUKĄ išėjo 
 PER PIETUS ir vakare; ir vakarienę 
 PER PIETŲ PERTRAUKĄ  
 PER PIRMUOSIUS DU KĖLINIUS  
 PER PIRMUOSIUS DU ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER PIRMĄJĮ KETVIRTĮ  
 PER PIRMĄJĮ KĖLINĮ  
 PER PIRMĄJĮ PASAULINĮ KARĄ  
 PER PIRMĄJĮ PUSMETĮ  
 PER PIRMĄJĮ RATĄ  
 PER PIRMĄJĮ SUSITIKIMĄ  
 PER PIRMĄJĮ ŠIŲ METŲ KETVIRTĮ  
 PER PIRMĄJĮ ŠIŲ METŲ PUSMETĮ  
 PER PLAUKĄ NUO ŽŪTIES  
 PER PORĄ dešimtmečių 
 PER PORĄ DIENŲ  
 PER PORĄ METŲ  
 PER PORĄ MINUČIŲ  
 PER PORĄ MĖNESIŲ  
 PER PORĄ SAVAIČIŲ  
 PER PORĄ VALANDŲ  
 PER PRATYBAS  
 PER PRATĘSIMĄ stipresni buvo ... 
 PER PRAĖJUSIUS METUS  
 PER PRAĖJUSIUS RINKIMUS  
 PER PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ  
 PER PREKYBOS TINKLĄ  
 PER PREZIDENTO RINKIMUS  
 PER PRIEVARTĄ mielas nebūsi 
 PER PUSANTRO MĖNESIO  
 PER PUSANTROS VALANDOS  
 PER PUSANTRŲ METŲ  
 PER PUSDIENĮ  
 PER PUSMETĮ  
 PER PUSNIS brido 
 PER PUSRYČIUS  
 PER PUSVALANDĮ  
 PER PUSĘ amžiaus; sumažinti; šimto 
 PER PUSĘ METŲ  
 PER PUSĘ VALANDOS  
 PER RACIJĄ susisiekiu 
 PER RADIJĄ buvo transliuojama ... 
 PER RADIJĄ AR TELEVIZIJĄ  
 PER RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ  
 PER RADIJĄ TELEVIZIJĄ  
 PER RAJONO APSKRITIES MIESTO VALDYBĄ  
 PER RANKAS keliauja 
 PER REFERENDUMĄ atmetė ...; jiems pritarė 
 PER REPETICIJAS  
 PER RESPUBLIKOS PREZIDENTO AR SEIMO NARIŲ rinkimus 
 PER RIAUŠES buvo sužeisti; žuvo 
 PER RINKIMUS balsuos; į savivaldybes 
 PER RINKIMUS Į SEIMĄ  
 PER RINKIMŲ KAMPANIJĄ  
 PER RUJĄ  
 PER RUNGTYNES įmušė ... įvarčius; pelnė ... taškus 
 PER RUNGTYNES SU ... 
 PER RUSIJOS ir Lietuvos teritorijas 
 PER SALĘ nuvilnijo 
 PER SAVAITGALĮ  
 PER SAVAITĘ  
 PER SAVIVALDYBIŲ RINKIMUS  
 PER SAVO ATSTOVUS Seime 
 PER SAVO ATSTOVĄ spaudai 
 PER SAVO GYVENIMĄ parašė ...; sukaupė ... 
 PER SAVO KARJERĄ  
 PER SEIMO RINKIMUS  
 PER SEKMINES  
 PER SEKUNDĘ  
 PER SEPTYNERIUS METUS  
 PER SEPTYNIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER SEZONĄ mokėti ... 
 PER SKRUOSTUS rieda ašaros; ritasi ašaros 
 PER SPAUDOS KONFERENCIJĄ  
 PER SPAUDĄ informuoti 
 PER SPROGIMĄ buvo sužeisti ...; žuvo ...; nenukentėjo 
 PER STEBUKLĄ išliko gyvas; liko gyvas; išvengė mirties 
 PER SUSIRĖMIMUS su policija; su Izraelio kariais; žuvo ... 
 PER SUSITIKIMĄ Prahoje; Maskvoje 
 PER SUSITIKIMĄ SU prezidentu; rinkėjais 
 PER SUSIŠAUDYMĄ buvo sužeisti ... 
 PER TAM TIKRĄ LAIKOTARPĮ  
 PER TAM TIKRĄ LAIKĄ  
 PER TARDYMUS laikėsi tvirtai 
 PER TARDYMĄ buvo nustatyta ... 
 PER TARPINES ORGANIZACIJAS  
 PER TELEVIZIJĄ kalbėjo; kreipėsi; ir radiją; rodomas ... 
 PER TELEVIZORIŲ ekranus; matė; rodė; stebėjo; žiūrėti 
 PER TEN ESANČIĄ NUOLATINĘ BUVEINĘ  
 PER TIEK LAIKO  
 PER TIEK METŲ  
 PER TIKYBOS PAMOKAS  
 PER TILTĄ jojau 
 PER TOKĮ TRUMPĄ LAIKĄ  
 PER TREJUS METUS  
 PER TRENIRUOTĘ susižeidė 
 PER TRIS DEŠIMTMEČIUS  
 PER TRIS DIENAS  
 PER TRIS KARALIUS  
 PER TRIS MĖNESIUS NUO PALIKIMO ATSIRADIMO DIENOS  
 PER TRIS MĖNESIUS NUO PAVELDĖJIMO TEISĖS LIUDIJIMO IŠDAVIMO DIENOS  
 PER TRIS MĖNESIUS  
 PER TRIS PARAS NUO JŲ GAVIMO  
 PER TRIS SAVAITES  
 PER TRIS VALANDAS  
 PER TRIS VIEŠO AKCIJŲ PASIRAŠYMO ETAPUS  
 PER TRIS ŠIŲ METŲ KETVIRČIUS  
 PER TRUMPĄ LAIKOTARPĮ  
 PER TRUMPĄ LAIKĄ  
 PER TUOS METUS  
 PER TĄ LAIKOTARPĮ  
 PER TĄ LAIKĄ  
 PER TĄ PATĮ LAIKOTARPĮ  
 PER TĄ PATĮ LAIKĄ  
 PER TŪKSTANTMEČIUS  
 PER UŽGAVĖNES  
 PER VAKARIENĘ  
 PER VALANDĄ  
 PER VALDIŠKUS NAMUS  
 PER VALSTYBINĘ SIENĄ  
 PER VALSTYBINĘ TELEVIZIJĄ  
 PER VALSTYBĖS SIENĄ  
 PER VARŽYBAS  
 PER VASAROS ATOSTOGAS  
 PER VASARĄ  
 PER VELYKAS  
 PER VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽĄ  
 PER VERTĖJĄ perdavė 
 PER VESTUVES  
 PER VIDURĮ puošti; perskirti 
 PER VIENERIAS RUNGTYNES  
 PER VIENERIUS METUS  
 PER VIENUOLIKA ŠIŲ METŲ MĖNESIŲ  
 PER VIENĄ DIENĄ  
 PER VIENĄ MĖNESĮ  
 PER VIENĄ NAKTĮ  
 PER VIENĄ PARĄ  
 PER VIENĄ SAVAITĘ  
 PER VIENĄ VAKARĄ  
 PER VISAS RUNGTYNES  
 PER VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONES  
 PER VISUOTINĘ AUDIENCIJĄ  
 PER VISUS METUS  
 PER VISĄ GYVENIMĄ sukauptas ... 
 PER VISĄ ISTORIJĄ  
 PER VISĄ LIETUVĄ nuvilnijo 
 PER VISĄ MIESTĄ  
 PER VISĄ NAKTĮ  
 PER VISĄ PASAULĮ nuskambėjo 
 PER VISĄ SAVO GYVENIMĄ  
 PER VISĄ SAVO KARJERĄ  
 PER VISĄ SIENĄ  
 PER VISĄ SOVIETMETĮ  
 PER VISĄ TĄ LAIKĄ  
 PER VISĄ ŽIEMĄ  
 PER VISĄ ŽMONIJOS ISTORIJĄ  
 PER VĖLINES  
 PER ŠALČIUS  
 PER ŠERMENIS  
 PER ŠEŠERIUS METUS  
 PER ŠEŠIS MĖNESIUS  
 PER ŠIAS RUNGTYNES  
 PER ŠIMTMEČIUS  
 PER ŠIUOS METUS  
 PER ŠIUOS SUSITIKIMUS  
 PER ŠIĄ ŠVENTĘ  
 PER ŠIŲ METŲ DEVYNIS MĖNESIUS  
 PER ŠIŲ METŲ PIRMĄJĮ KETVIRTĮ  
 PER ŠIŲ METŲ PIRMĄJĮ PUSMETĮ  
 PER ŠV KALĖDAS  
 PER ŠV MIŠIAS  
 PER ŠVENTES  
 PER ŠVENTĄJĄ DVASIĄ  
 PER ŠVENTĘ  
 PER ŠĮ INCIDENTĄ niekas nenukentėjo 
 PER ŠĮ LAIKOTARPĮ  
 PER ŠĮ LAIKĄ  
 PER ŠĮ MAČĄ  
 PER ŠĮ SUSITIKIMĄ  
 PER ŽEMĖS DREBĖJIMĄ  
 PER ŽIEMĄ  
 PER ŽINIASKLAIDĄ  
 PER ŽMONES sužinojo 
 PERDUOTI PER VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONES  
 PERKAMOJI GALIA PER PASTARUOSIUS METUS SUMAŽĖJO PERPUS  
 PERNAI PER TĄ PATĮ LAIKOTARPĮ  
 PERTRINTI PER SIETELĮ  
 PERTRINTI PER TINKLELĮ  
 PERVEŽIMU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 PERVEŽIMU PER VALSTYBĖS SIENĄ  
 PIJUS XII KREIPIMASIS PER RADIJĄ  
 PO KELIS KARTUS PER DIENĄ  
 PO VIENERIŲ METŲ BET NE ILGIAU KAIP PER DVEJUS METUS  
 PORĄ KARTŲ PER METUS  
 PORĄ KARTŲ PER SAVAITĘ  
 POSĖDŽIAI ŠAUKIAMI NE REČIAU KAIP DU KARTUS PER SEMESTRĄ  
 PRIE TILTO PER Nemuną; Nerį; Šventąją 
 PRIELINKSNIO PER KONSTRUKCIJOS  
 AKTYVIOJI TRANSPORTO PRIEMONĖ IR JOS PRIKLAUSOMYBĖ VYKSTANT PER SIENĄ  
 REMONTO DARBŲ VERTĖ PER MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ  
 RODIKLIS PER DARBO DIENĄ PAMAINĄ  
 SKRYDIS PER ATLANTĄ  
 SKRYDŽIO PER ATLANTĄ  
 SPAUDOJE PER RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ  
 SPORTAS PER LIETUVOS TV  
 TAI PIRMAS KARTAS PER METUS  
 TAIS ATVEJAIS KAI PREKĖS GABENAMOS IŠ VIENOS MUITINĖS ĮSTAIGOS Į KITĄ NE PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TARNYBINIS ATLYGINIMAS PER MĖNESĮ  
apglėbė; apkabino PER PEČIUS  
apkabino; apkabinęs PER LIEMENĮ  
apkabinęs PER JUOSMENĮ  
 TIK PER PLAUKĄ išvengė mirties 
 TIK PER PRATĘSIMĄ  
 TIK PER STEBUKLĄ liko gyvas 
 TILTAS PER Bražuolės upelę; upę; Šešupę 
 TILTAS PER NEMUNĄ  
 TILTAS PER NERĮ  
 TILTO PER Bražuolę; Šventąją; Vilnią 
 TILTO PER BRAŽUOLĖS UPELĮ  
 TILTO PER NEMUNĄ TIES M K ČIURLIONIO GATVE  
 TILTO PER NEMUNĄ  
 TILTO PER NERĮ  
 TILTUS PER Bražuolę; Šventąją; Vilnią 
 TILTĄ PER Nerį; Bražuolę; upę; Šventąją 
 TILTĄ PER NEMUNĄ  
 TRANSLIUOTI PER RADIJĄ  
 TRANZITO PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TRANZITO PER LIETUVĄ  
 TRANZITU PER JŲ TERITORIJAS  
 TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 TRANZITU PER LIETUVOS TERITORIJĄ  
 TRANZITU PER LIETUVĄ  
 TRANZITU PER VIENOS SUSITARIANČIOS ŠALIES TERITORIJĄ  
 TRENKĖ PER GALVĄ  
 TRIS KARTUS PER DIENĄ PRIEŠ VALGĮ  
 TRIS KARTUS PER DIENĄ  
 TRIS KARTUS PER SAVAITĘ  
 TRISKART PER DIENĄ  
 TRISKART PER SAVAITĘ  
 UŽ NE LAIKU PERVESTUS MOKESČIUS PER BANKUS KURIŲ VEIKLA SUSTABDYTA  
 VERSTIS PER GALVĄ  
 VEŽIMO TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ Į RUSIJOS FEDERACIJOS KALININGRADO SRITĮ  
 VIDUTINIŠKAI PER DIENĄ  
 VIDUTINIŠKAI PER METUS  
 VIDUTINIŠKAI PER MĖNESĮ  
 VIDUTINĖS ŠEIMOS PAJAMOS PER MĖNESĮ  
 VIEN PER PIRMĄJĮ ŠIŲ METŲ PUSMETĮ  
 VIENAM ŠEIMOS NARIUI PER MĖNESĮ  
 VIENĄ KARTĄ PER METUS  
 VIENĄ KARTĄ PER MĖNESĮ  
 VIENĄ KARTĄ PER SAVAITĘ  
 VILNIAUS MIESTO KELIŲ POLICIJA PRANEŠA PER PRAĖJUSIAS TRIS PARAS ... 
 VOKIEČIŲ IR LIETUVIŲ SANTYKIAI PER SEPTYNIS ŠIMTMEČIUS  
 VYKIMO PER JĄ TRANZITU  
 VYKIMO PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ  
 VYKIMO PER VALSTYBĖS SIENĄ  
 VYKSTANTIEMS PER JĄ TRANZITU  
 VYKTI PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ NUO SIENOS PERĖJIMO PUNKTŲ  
 VYKTI PER LIETUVOS RESPUBLIKĄ ARBA BŪTI JOS TERITORIJOJE  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA PER SEPTYNIAS DIENAS TURI PATVIRTINTI ... 
 ATGAL PER MUITINĖS NUSTATYTĄ LAIKOTARPĮ  
 Į ŠĮ TERMINĄ NEĮSKAITOMAS LAIKAS PER KURĮ išduotas asmuo negalėjo išvykti 
 ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽTI IŠ JOS AR VEŽTI PER JĄ TRANZITU  
 ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽTI IŠ JOS IR VEŽTI PER JĄ TRANZITU  
 ĮĖJIMAS Į KAMBARĮ PER virtuvę 
 ATLYGINIMĄ PER TRIS DIENAS NUO PARDAVIMO  
 AUGALINĖS KILMĖS PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU  
butas PER DU AUKŠTUS  
bėgo PER LAUKUS  
... BARELIŲ NAFTOS PER DIENĄ  
dalyvauti varžytinėse; dalyvauti aukcione PER ATSTOVĄ  
darbas PER TRENIRUOTES ir varžybas 
darbo PER AKIS  
 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ  
 BENT DU KARTUS PER SAVAITĘ  
 BENT KARTĄ PER METUS  
 BENT KARTĄ PER MĖNESĮ  
 BENT KARTĄ PER SAVAITĘ  
 BENT PORĄ KARTŲ PER METUS