Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVĘS MINISTRAS PIRMININKAS A ŠLEŽEVIČIUS 
 CENTRINĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKAS A ŠIMĖNAS; V PAKALNIŠKIS 
 CENTRINĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKAS V PAKALNIŠKIS 
 CENTRO SĄJUNGOS KAUNO SKYRIAUS PIRMININKAS JUOZAS KAMENECKAS 
 CENTRO SĄJUNGOS PIRMININKAS KĘSTUTIS GLAVECKAS; ROMUALDAS OZOLAS 
 CENTRO SĄJUNGOS VALDYBOS PIRMININKAS ALGIS ČAPLIKAS; EGIDIJUS BIČKAUSKAS 
 DAILININKŲ SĄJUNGOS KAUNO SKYRIAUS PIRMININKAS EUGENIJUS NALEVAIKA 
 DARBOTVARKĖ PRANEŠĖJAS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS INFORMAVO APIE DARBOTVARKĖS PAKEITIMUS IR PATIKSLINIMUS KURIEMS PRITARĖ SENIŪNŲ SUEIGA  
 DARBOTVARKĖ PRANEŠĖJAS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS INFORMAVO APIE DARBOTVARKĖS PAKEITIMUS KURIEMS PRITARĖ SENIŪNŲ SUEIGA  
 DARBOTVARKĖ PRANEŠĖJAS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS INFORMAVO APIE DARBOTVARKĖS PATIKSLINIMUS  
 DEMOKRATŲ PARTIJOS PIRMININKAS S PEČELIŪNAS 
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MINISTRAS PIRMININKAS DŽONAS MEIDŽORAS 
 DIREKTORIŲ TARYBOS PIRMININKAS  
 DRAUDIMO REIKALŲ TARYBOS PIRMININKAS R KLEINAUSKAS 
 DRAUGIJOS PIRMININKAS  
 EKONOMIKOS KOMITETO PIRMININKAS V ZIMNICKAS; VIKTORAS USPASKICHAS 
 EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO KOMISIJOS PIRMININKAS V JUŠKUS 
 ESTIJOS MINISTRAS PIRMININKAS  
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS PIRMININKAS A KAIRYS 
 EUROPOS KOMISIJOS PIRMININKAS  
 FONDO VALDYBOS PIRMININKAS  
 GAMTOS APSAUGOS KOMITETO PIRMININKAS A BAJORAS 
 GENERALINIS PROKURORAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS VALSTYBĖS KONTROLIERIUS  
... MIESTO TARYBOS KULTŪROS IR ŠVIETIMO KOMITETO PIRMININKAS ALGIMANTAS PUIDOKAS 
... MIESTO TARYBOS PIRMININKAS VYGINTAS GRINIS 
 HANSA LTB VALDYBOS PIRMININKAS ARŪNAS ŠIKŠTA 
 INDĖLININKŲ TEISIŲ GYNIMO KOMITETO PIRMININKAS R POVILAITIS 
 INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMISIJOS PIRMININKAS GINTAUTAS BABRAVIČIUS 
 ITALIJOS MINISTRAS PIRMININKAS  
 IZRAELIO MINISTRAS PIRMININKAS A SHARONAS 
... MIESTO ŪKIO KOMITETO PIRMININKAS ANTANAS BUDNIKAS 
 JAPONIJOS MINISTRAS PIRMININKAS  
 KALBĖJO MINISTRAS PIRMININKAS A ŠLEŽEVIČIUS 
 KALBĖJO SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS 
 KARININKŲ RAMOVĖS SENIŪNŲ TARYBOS PIRMININKAS  
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJA PRIEŠ NĖRA PIRMININKAS PRIEŠ NĖRA KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJA ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS NĖRA PIRMININKAS NĖRA KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS NĖRA PIRMININKAS PRIEŠ NĖRA KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS PRIEŠ NĖRA PIRMININKAS KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS PRIEŠ NĖRA PIRMININKAS PRIEŠ NĖRA KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KAUNO DARBININKŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS G ČIŽIKAS 
 KAUNO GRĄŽINTINŲ NAMŲ GYVENTOJŲ TEISIŲ GYNIMO KOMITETO PIRMININKAS  
 KAUNO MIESTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKAS  
 KAUNO REGIONO PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO PIRMININKAS ARVYDAS DAMBRAUSKAS 
 KAUNO SKYRIAUS PIRMININKAS PETRAS PALILIONIS 
 KLAIPĖDOS MIESTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKAS  
 KLUBO PIRMININKAS  
 KOLEGIJOS PIRMININKAS  
 KOLŪKIO PIRMININKAS  
 KOMISIJOS PIRMININKAS A ROSINAS 
 KOMITETO PIRMININKAS  
 KONKURENCIJOS TARYBOS PIRMININKAS RIMANTAS STANIKŪNAS 
 KONSERVATORIŲ PARTIJOS PIRMININKAS V LANDSBERGIS 
 KONSERVATORIŲ PARTIJOS VALDYBOS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS 
 KONSERVATORIŲ VALDYBOS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS 
 KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS JUOZAS ŽILYS 
 KOORDINACINĖS TARYBOS PIRMININKAS  
 KORPORACIJOS VALDYBOS PIRMININKAS ANTANAS BOSAS 
 KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS PIRMININKAS ALGIRDAS SAUDARGAS 
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO PIRMININKAS  
 LAISVĖS SĄJUNGOS PIRMININKAS VYTAUTAS ŠUSTAUSKAS 
 LASS CENTRO TARYBOS PIRMININKAS O PETRAUSKAS 
 LASS PANEVĖŽIO IR UTENOS APSKRIČIŲ TARYBOS PIRMININKAS  
 LASS ŠIAULIŲ IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ TARYBOS PIRMININKAS  
 LATVIJOS MINISTRAS PIRMININKAS  
 LB VALDYBOS PIRMININKAS REINOLDIJUS ŠARKINAS; K RATKEVIČIUS 
 LDDP KAUNO RAJONO TARYBOS PIRMININKAS A VANAGAS 
 LDDP PIRMININKAS ČESLOVAS JURŠĖNAS 
 LDDP RAJONO TARYBOS PIRMININKAS A VANAGAS 
 LENKIJOS MINISTRAS PIRMININKAS  
 LIBERALŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS EUGENIJUS GENTVILAS 
 LIETUVIŲ TAUTININKŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS RIMANTAS SMETONA 
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS REINOLDIJUS ŠARKINAS; K RATKEVIČIUS 
 LIETUVOS ENERGIJOS VALDYBOS PIRMININKAS AKADEMIKAS JURGIS VILEMAS 
 LIETUVOS KARININKŲ RAMOVĖS SENIŪNŲ TARYBOS PIRMININKAS  
 LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGOS PIRMININKAS VYTAUTAS ŠUSTAUSKAS 
 LIETUVOS MOKSLININKŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS DR VYGINTAS GONTIS 
 LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS PROF HABIL DR LEONAS KADŽIULIS; PROF KĘSTUTIS MAKARIŪNAS 
 LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS KAUNO SKYRIAUS PIRMININKAS PETRAS PALILIONIS 
 LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS VALENTINAS SVENTICKAS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AT PIRMININKAS V LANDSBERGIS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS VYTAUTAS LANDSBERGIS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS V LANDSBERGIS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS SEKRETORIUS L SABUTIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS POSĖDŽIO PIRMININKAS E GENTVILAS; A TAURANTAS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS G VAGNORIUS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS ČESLOVAS JURŠĖNAS; VYTAUTAS LANDSBERGIS 
 LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS PIRMININKAS SIGITAS TAMKEVIČIUS 
 LIETUVOS ŽALIŲJŲ JUDĖJIMO PIRMININKAS RIMANTAS BRAZIULIS 
 LIETUVOS ŽEMĖS SAVININKŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS  
 LIETUVOS ŽYDŲ BENDRUOMENĖS PIRMININKAS  
 LIKVIDACINĖS KOMISIJOS PIRMININKAS  
 LITIMPEKS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS GINTAUTAS PREIDYS 
 LITO KOMITETAS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS  
 LKDP VALDYBOS PIRMININKAS POVILAS KATILIUS 
 LLS PIRMININKAS EUGENIJUS GENTVILAS 
 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS PIRMININKAS ČESLOVAS BLAŽYS 
 MIESTO ŪKIO KOMITETO PIRMININKAS ALGIS ČAPLIKAS 
 MINISTRAS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS; ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS; BRONISLOVAS LUBYS; A ŠLEŽEVIČIUS 
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS ENERGETIKOS MINISTRAS ARVYDAS LEŠČINSKAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS ENERGETIKOS MINISTRAS PAVADUOJANTIS FINANSŲ MINISTRĄ  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS FINANSŲ MINISTRAS PAVADUOJANTIS ENERGETIKOS MINISTRĄ  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS FINANSŲ MINISTRAS REINOLDIJUS ŠARKINAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS KULTŪROS MINISTRAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTRAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRAS ALGIRDAS VAPŠYS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS SUSISIEKIMO MINISTRAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS JURGIS BRĖDIKIS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS TEISINGUMO MINISTRAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS POVILAS GYLYS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRAS MINDAUGAS STANKEVIČIUS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ROMASIS VAITEKŪNAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS BRONISLOVAS LUBYS MINISTRAS BE PORTFELIO  
 MINISTRAS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS FINANSŲ MINISTRAS ROLANDAS MATILIAUSKAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ  
 MINISTRAS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS ŪKIO MINISTRAS VINCAS BABILIUS  
 MINISTRAS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTRAS VYTAUTAS KNAŠYS  
 MINISTRAS PIRMININKAS IR MINISTRAI  
 MINISTRAS PIRMININKAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS 
 MINISTRAS PIRMININKAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS KAZYS RATKEVIČIUS  
 MINISTRAS PIRMININKAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS BRONISLOVAS LUBYS 
 MINISTRAS PIRMININKAS MINDAUGAS STANKEVIČIUS APLINKOS APSAUGOS MINISTRAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS MINDAUGAS STANKEVIČIUS ENERGETIKOS MINISTRAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS MINDAUGAS STANKEVIČIUS KULTŪROS MINISTRAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS MINDAUGAS STANKEVIČIUS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS MINDAUGAS STANKEVIČIUS TEISINGUMO MINISTRAS ALBERTAS VALYS  
 MINISTRAS PIRMININKAS MINDAUGAS STANKEVIČIUS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS VIRGILIJUS BULOVAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS MINDAUGAS STANKEVIČIUS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS  
 MODERNIŲJŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SĄJUNGOS KAUNO SKYRIAUS PIRMININKAS  
 MOKSLININKŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS DR V GONTIS 
 NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO PIRMININKAS ALVYDAS SADECKAS 
 NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETO PIRMININKAS V PETKEVIČIUS 
 NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS PIRMININKAS PROFESORIUS VILIUS GRABAUSKAS 
 NARKOTIKŲ KOMISIJOS PIRMININKAS  
 NAUJOSIOS SĄJUNGOS LYDERIS SEIMO PIRMININKAS ARTŪRAS PAULAUSKAS 
 NAUJOSIOS SĄJUNGOS SOCIALLIBERALŲ KAUNO SKYRIAUS PIRMININKAS  
 ORGANIZACINIO KOMITETO PIRMININKAS  
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 PARLAMENTINĖS RYŠIŲ SU BALTIJOS ŠALIMIS GRUPĖS PIRMININKAS  
 PARLAMENTO PIRMININKAS  
 PARTIJOS PIRMININKAS  
 PARTIJOS VALDYBOS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS 
 PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PIRMININKAS BRONIUS NAINYS 
 PAVADINIMŲ SUMANYMO IR ATMINIMO ĮAMŽINIMO KOMISIJOS PIRMININKAS  
 PAVADUOTOJUS KURIUOS SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ MINISTRAS PIRMININKAS  
 AGRARINIO KOMITETO PIRMININKAS M PRONCKUS 
 POSĖDŽIO PIRMININKAS J BERNATONIS; E BIČKAUSKAS 
 POSĖDŽIO PIRMININKAS IR SEKRETORIUS  
 POSĖDŽIO PIRMININKAS PASKELBIA ... 
 POSĖDŽIO PIRMININKAS PASKELBĖ ... 
 POSĖDŽIO PIRMININKAS PATEIKĖ INFORMACIJĄ DĖL PROCEDŪRŲ  
 POSĖDŽIO PIRMININKAS PERSKAITĖ ... 
 POSĖDŽIO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS PATEIKĖ PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ DĖL PROCEDŪRŲ  
 PRANCŪZIJOS MINISTRAS PIRMININKAS  
 PRANEŠĖJAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 PRANEŠĖJAS MINISTRAS PIRMININKAS A ŠLEŽEVIČIUS, B LUBYS 
 PREZIDENTAS IR VALDYBOS PIRMININKAS  
 PREZIDIUMO PIRMININKAS  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKAS EDUARDAS VILKAS; RIMANTAS RUZAS 
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKAS AKADEMIKAS EDUARDAS VILKAS 
 PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO PIRMININKAS ARVYDAS DAMBRAUSKAS 
 PROTOKOLĄ PASIRAŠO KOMISIJOS PIRMININKAS IR SEKRETORIUS  
 RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS KAUNO SKYRIAUS PIRMININKAS PETRAS PALILIONIS 
 RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS VALENTINAS SVENTICKAS 
 REVIZIJOS KOMISIJOS PIRMININKAS  
 RUSIJOS MINISTRAS PIRMININKAS VIKTORAS ČERNOMYRDINAS 
 RUSIJOS VALSTYBĖS DŪMOS PIRMININKAS GENADIJUS SELEZNIOVAS 
 RYTINIS PLENARINIS POSĖDIS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 RYTINIS POSĖDIS POSĖDŽIO PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS 
 SAKĖ LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS REINOLDIJUS ŠARKINAS 
 SAKĖ SEIMO PIRMININKAS  
 SAVIVALDOS IR MIESTO PLĖTROS KOMITETO PIRMININKAS K RIMŠELIS 
 SEIMO AGRARINIO KOMITETO PIRMININKAS M PRONCKUS 
 SEIMO BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO PIRMININKAS ALGIRDAS BUTKEVIČIUS; KĘSTUTIS GLAVECKAS 
 SEIMO EKONOMIKOS KOMITETO PIRMININKAS VIKTORAS USPASKICHAS 
 SEIMO EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO KOMISIJOS PIRMININKAS VYTAUTAS JUŠKUS 
 SEIMO KAIMO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS VACLOVAS LAPĖ 
 SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO PIRMININKAS ALGIRDAS KATKUS; ALVYDAS SADECKAS 
 SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETO PIRMININKAS V PETKEVIČIUS 
 SEIMO PIRMININKAS PROF VYTAUTAS LANDSBERGIS; ARTŪRAS PAULAUSKAS; ČESLOVAS JURŠĖNAS 
 SEIMO PIRMININKAS A PAULAUSKAS LANKĖSI ... 
 SEIMO PIRMININKAS ARBA JO PAVADUOTOJAS  
 SEIMO PIRMININKAS IR SOCIALLIBERALŲ LYDERIS ARTŪRAS PAULAUSKAS 
 SEIMO SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO PIRMININKAS ALGIRDAS SYSAS 
 SEIMO SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS KĘSTUTIS KUZMICKAS; ANTANAS MATULAS 
 SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS KAZYS BOBELIS 
 SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS SOCIALDEMOKRATAS GEDIMINAS KIRKILAS 
 SEIMO VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETO PIRMININKAS  
 SEIMO ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETO PIRMININKAS ROLANDAS PAVILIONIS; B GENZELIS 
 SEIMO ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO PIRMININKAS GEDIMINAS DALINKEVIČIUS 
 SENATO PIRMININKAS PROF ROMUALDAS GINEVIČIUS 
 SERBIJOS MINISTRAS PIRMININKAS  
 SIMPOZIUMO TARYBOS PIRMININKAS  
 SKYRIAUS PIRMININKAS  
 SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS PIRMININKAS VYTENIS ANDRIUKAITIS; ALOYZAS SAKALAS 
 SOCIALLIBERALŲ LYDERIS SEIMO PIRMININKAS ARTŪRAS PAULAUSKAS 
 STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS  
 SUSIRINKIMO PIRMININKAS SEKRETORIUS  
 SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO PIRMININKAS G PAVIRŽIS 
 SĄJUNGOS PIRMININKAS  
 APELIACINIO TEISMO PIRMININKAS  
 APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO SKYRIAUS PIRMININKAS  
 TARYBOS PIRMININKAS PROF HABIL DR LEONAS SAULIS 
 TARYBOS PIRMININKAS ARKIVYSKUPAS  
 TAUTININKŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS RIMANTAS SMETONA 
 TEISMO PIRMININKAS  
 TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO PIRMININKAS STASYS STAČIOKAS 
 TOLIAU POSĖDŽIUI PIRMININKAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS 
 TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KONSERVATORIŲ PIRMININKAS VYTAUTAS LANDSBERGIS 
 TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KONSERVATORIŲ VALDYBOS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS 
 TĖVYNĖS SĄJUNGOS PIRMININKAS VYTAUTAS LANDSBERGIS 
 TĖVYNĖS SĄJUNGOS VALDYBOS PIRMININKAS G VAGNORIUS 
 UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS GEDIMINAS KIRKILAS 
 UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS SOCIALDEMOKRATAS GEDIMINAS KIRKILAS 
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS KOMISIJOS PIRMININKAS  
 APYGARDOS TEISMO PIRMININKAS  
 APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKAS IR NARIAI  
 APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKAS  
 VAKARINIS PLENARINIS POSĖDIS LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS 
 VAKARINIS POSĖDIS POSĖDŽIO PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS  
 VAKARINIS POSĖDIS POSĖDŽIO PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS A SAKALAS 
 VAKARŲ LIETUVOS PRAMONĖS IR FINANSŲ KORPORACIJOS VALDYBOS PIRMININKAS ANTANAS BOSAS 
 VALDYBOS PIRMININKAS  
 VALSTIEČIŲ PARTIJOS PIRMININKAS RAMŪNAS KARBAUSKIS 
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBOS PIRMININKAS R KLEINAUSKAS 
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBOS PIRMININKAS  
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS PIRMININKAS VIDMANTAS JANKAUSKAS 
 VALSTYBĖS DŪMOS PIRMININKAS GENADIJUS SELEZNIOVAS  
 VALSTYBĖS DŪMOS TARPTAUTINIŲ REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS  
 VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETO PIRMININKAS P VITKEVIČIUS 
 ARKIVYSKUPAS AUDRYS JUOZAS BAČKIS LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS PIRMININKAS KUN GINTARAS GRUŠAS  
 VDU SENATO PIRMININKAS PROF EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS 
 VENGRIJOS MINISTRAS PIRMININKAS  
 VERTINIMO KOMISIJOS PIRMININKAS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS PIRMININKAS A ŠEMETA 
 VILNIAUS APYGARDOS TEISMO PIRMININKAS  
 VILNIAUS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS JULIUS NIEDVARAS 
 VILNIAUS MIESTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKAS V RIMKUS 
 VILNIAUS ZANAVYKŲ BENDRIJOS PIRMININKAS ALBINAS VAIČIŪNAS 
 AT PIRMININKAS  
 VRK PIRMININKAS ZENONAS VAIGAUSKAS 
 VYKDOMOJO KOMITETO PIRMININKAS  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKAS ZENONAS VAIGAUSKAS; V LITVINAS 
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS VRK PIRMININKAS ZENONAS VAIGAUSKAS 
 VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKAS VYTAUTAS ANDRIULIS 
 VYSKUPŲ KONFERENCIJOS PIRMININKAS  
 VYTAUTAS LANDSBERGIS SEIMO PIRMININKAS ANDRIUS KUBILIUS SEIMO PIRMININKO PIRMASIS PAVADUOTOJAS ROMUALDAS OZOLAS SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS  
 VYTAUTAS ŠUSTAUSKAS LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGOS PIRMININKAS  
 ATITINKAMO TEISMO AR JO SKYRIAUS PIRMININKAS  
 ŠALIES MINISTRAS PIRMININKAS  
 ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO PIRMININKAS  
 ŠVEDIJOS MINISTRAS PIRMININKAS  
 ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETO PIRMININKAS R PAVILIONIS 
 ŪKIO BANKO VALDYBOS PIRMININKAS  
 ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ PIRMININKAS JONAS RAMONAS 
 ŽURNALISTŲ IR LEIDĖJŲ ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKAS GINTARAS SONGAILA 
 ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS R EILUNAVIČIUS 
 ATSTOVŲ RŪMŲ PIRMININKAS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKAS M LOŠYS; P KŪRIS; VYTAUTAS GREIČIUS 
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKAS IR JO NARIAI  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKAS IR TEISINGUMO MINISTRAS  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS V LANDSBERGIS 
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS DEPUTATAS V LANDSBERGIS 
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 BALTIJOS ASAMBLĖJOS PREZIDIUMO PIRMININKAS  
 BANKO VALDYBOS PIRMININKAS  
 BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKAS  
 BENDRIJOS PIRMININKAS  
 BENDROVĖS VALDYBOS PIRMININKAS  
 BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO PIRMININKAS F KOLOSAUSKAS; K JASKELEVIČIUS; ALGIRDAS BUTKEVIČIUS