Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DIABETINĖS PĖDOS PRIEŽIŪROS  
 DIETINIO GYDYMO ORGANIZAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE TVARKA  
 DĖL VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS IR VALSTYBINĖS TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 EISMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 INSPEKCIJĄ PRIE VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 JURISDIKCIJAI PRIKLAUSO UŽSIENIO BANKAS BANKŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS  
paliktas BE PRIEŽIŪROS  
 KAUNO MIESTO GYVENTOJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS STRATEGIJOS  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KOMPLEKSO MUITINĖS PRIEŽIŪROS ZONOJE  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KOMPLEKSO MUITINĖS PRIEŽIŪROS ZONOSE  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KOMPLEKSO MUITINĖS PRIEŽIŪROS  
 KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS KONTROLĖS TARNYBA MIŠKŲ BEI STATYBŲ PRIEŽIŪROS INSPEKCIJOS  
 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJA  
 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS PIRMININKAS ČESLOVAS BLAŽYS 
 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS  
 MIŠKO NAUDOJIMO ATKŪRIMO IR PRIEŽIŪROS DARBUS  
 MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NUSTATYMO  
 MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ  
 MUITINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ  
 MUITINĖS PRIEŽIŪROS ZONOJE  
 NUSTATYTĄJA TVARKA STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 PALIKTI BE PRIEŽIŪROS  
 PASTATŲ PRIEŽIŪROS IR NUOMOS SKYRIAUS VEDĖJA K KUPRIENĖ 
 PATAISOS ĮSTAIGŲ PRIEŽIŪROS IR APSAUGOS  
 PATEIKIA LIETUVOS BANKO BANKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTUI  
 PIRMINĖS IR ANTRINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE  
 PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYR GYDYTOJA  
 PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO  
 PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS  
 PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ  
 PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ  
 PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS  
 PLAUKŲ PRIEŽIŪROS  
Informuoti greitosios medicinos pagalbos stotis, ligonines, poliklinikas IR KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS  
 POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS  
 AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI  
 PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA  
 PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS  
 PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ  
 PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO DARBUS  
 PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS PROKURORAS  
 PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBA  
 PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBAI  
 PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBOS  
 PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 PRIEŽIŪRĄ IR KONTROLĘ PAGAL KOMPETENCIJĄ VYKDO APLINKOS APSAUGOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS KONTROLĖS STATYBŲ PRIEŽIŪROS IR MIŠKŲ INSPEKCIJOS BEI REGIONINIO PARKO TARNYBOS  
 PRIEŽIŪRĄ VYKDO VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA  
 PROJEKTAVIMO PRIEŽIŪROS  
 PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 PSICHINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 SAVIVALDYBĖS PASTATŲ PRIEŽIŪROS IR NUOMOS SKYRIAUS  
 SAVIVALDYBĖS PASTATŲ PRIEŽIŪROS IR NUOMOS  
 SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA  
 STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR TECHNINIO EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ  
 STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 STATYBOS SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS TVARKA  
 STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PAŽYMĄ  
 STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS  
 STATYBŲ PRIEŽIŪROS BEI MIŠKŲ INSPEKCIJOS  
 STATYBŲ PROJEKTAVIMO PRIEŽIŪROS  
 STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS PAGALBOS PASLAUGŲ IR PATARNAVIMŲ  
 STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO  
 STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS PAGALBOS  
 SUDARYMO IR JŲ PRIEŽIŪROS NUOSTATAI PATVIRTINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 SUDARYMO IR JŲ PRIEŽIŪROS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS AR FARMACIJOS  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGA  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAI  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS IR JOS SKYRIAUS  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGĄ  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ AKREDITAVIMO  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 TAURIŲJŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS  
 TAURIŲJŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAI PADARIUS ŠIO KODEKSO 193 -0 1 straipsnyje numatytus teisės pažeidimus 
 TAURIŲJŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS  
 TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  
 TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA  
 TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBOJE  
 TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 TECHNIKOS PRIEŽIŪROS  
 TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ BEI AUTOMOBILIŲ DEGALŲ  
 TECHNINĖS PRIEŽIŪROS  
 TEISĖS AKTUS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KLAUSIMAIS  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO PRIEŽIŪROS NUOSTATŲ NUSTATYTA TVARKA SĄLYGOS  
 TRAKTORIŲ SAVAEIGIŲ VAŽIUOKLIŲ TRAKTORIŲ PRIEKABŲ KELIŲ TIESIMO MAŠINŲ IR KITOS ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS  
 APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS  
 TVARKOS PALAIKYMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS  
 UOSTO KOMPLEKSO MUITINĖS PRIEŽIŪROS ZONOJE  
 VAIKO NUO VIENERIŲ IKI TREJŲ METŲ PRIEŽIŪROS  
 VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGŲ IKI VAIKUI SUKAKS VIENERI METAI  
 VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGŲ  
 VAIKO PRIEŽIŪROS  
 VALSTYBINEI DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBAI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJĄ  
 VALSTYBINĖ DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBA  
 VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS ORGANŲ PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBOS PIRMININKAS R KLEINAUSKAS 
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBAI  
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBOS NUTARIMAS NR ... 
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBOS PIRMININKAS  
 VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS  
 VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS TARNYBŲ  
 VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS  
 VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PASIENIO KONTROLĖS POSTŲ  
 VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖSE IR SAVIVALDYBIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE  
 ASMENS AR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ  
 ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 ASMENS MIRTIES SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS SLĖPTUVĖS  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TVARKOS PALAIKYMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJAS  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBAI PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 Į ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGĄ  
 ĮGALIOTOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS ŠVIETIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJA  
 ŠVIETIMO PRIEŽIŪROS