Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
eiti PRIE EGLUTĖS  
 CENTRALIZUOTO VALDYMO TARNYBOS INSPEKCIJOS PRIE MINISTERIJŲ  
glaudžia; spaudė PRIE KRŪTINĖS  
glaustosi PRIE MANO KOJŲ  
grįžti PRIE SENOS temos; valdžios 
gulėjo PRIE JOS KOJŲ  
 DEPARTAMENTO TARNYBOS INSPEKCIJOS BEI PRIE MINISTERIJOS  
 DEPARTAMENTU PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 DEPARTAMENTU PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS BEI MUITINĖS DEPARTAMENTU PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 DEPARTAMENTUI PRIE VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS  
 DEPONUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO PRIE 1 punkte nurodytos konvencijos dokumentą 
 DIREKTORIAMS TURINTIEMS MOKSLO LAIPSNĮ ARBA PEDAGOGINĮ MOKSLO VARDĄ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ GALI BŪTI NUSTATOMOS ... 
 DRAUDIMO REIKALŲ TARYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO PRIE BENDROJO SUSITARIMO DĖL MUITŲ TARIFŲ IR PREKYBOS GATT  
 DĖL VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ IR RAJONŲ MIESTŲ VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBŲ  
 EILĖJE PRIE bilietų; kasos 
 EILĖS PRIE duonos; klausyklų 
kaime PRIE PANEVĖŽIO  
klijuojamos PRIE PAGRINDO  
komisija PRIE MINISTERIJOS  
 FRANKFURTAS PRIE MAINO  
 FRANKFURTE PRIE MAINO  
 FRANKFURTE PRIE ODERIO  
 FRANKFURTO PRIE MAINO  
 FRANKFURTO PRIE ODERIO  
 FRANKFURTĄ PRIE MAINO  
labiausiai; ne; glaudžia; prispaudžia PRIE ŠIRDIES  
laukė PRIE JO NAMŲ  
lito pririšimas; persiejimas PRIE EURO  
litą pririšti; pririšimas PRIE DOLERIO  
 GRĮŽIMAS PRIE ištakų 
 GRĮŽTAME PRIE TEMOS  
miestas PRIE NEVĖŽIO  
mitingas PRIE SEIMO RŪMŲ Vilniuje 
mūšiuose PRIE ŠIRVINTŲ IR GIEDRAIČIŲ  
namai PRIE VIEŠKELIO  
 INDEKSAVIMO STATISTIKOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 INSPEKCIJAI PRIE VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS  
 INSPEKCIJĄ PRIE VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
nubėgo PRIE KŪDROS  
nuvažiuoti; pabūti PRIE JŪROS krantų; tilto 
nuėjo PRIE LAIPTŲ  
nuėjo PRIE TELEFONO būdelės; automato 
nuėjo PRIE UPELIO  
 JUDĖJIMAS NUO DAIKTO PRIE DAIKTO  
 JUNGTIS PRIE DNR; interneto; Rusijos 
nušautas PRIE SAVO NAMŲ durų 
 KAIME PRIE Vilniaus; parduotuvės; ... 
 KAPINĖSE PRIE paminklo; memorialo žuvusiems 
pakviesti; nuėjo PRIE TELEFONO  
pakvietė; stovėjo PRIE LENTOS  
pasilenkia PRIE VAIKO lovos 
pasilenkė; prispaudė PRIE AUSIES  
pasukiojo PIRŠTĄ PRIE SMILKINIO  
pasėdėti; pasišildyti PRIE UGNIES  
pasėdėti; sušilti PRIE ŽIDINIO ugnies 
pereiti PRIE DARBŲ  
perorientuoti LITĄ NUO DOLERIO PRIE EURO  
perorientuoti LITĄ NUO JAV DOLERIO PRIE EUROPOS SĄJUNGOS valiutos euro 
persieti; atsieti LITĄ NUO JAV DOLERIO PRIE EURO  
piketai PRIE SEIMO  
 KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI TURTUI ĮVERTINTI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTAS PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTO PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS PAREIGŪNAI  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTO PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTUI PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTĄ PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 KOORDINAVIMO KOMISIJOS PRIE UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS  
priartinti PRIE ŽMONIŲ  
priartėti; grįžti PRIE DIEVO  
pridėjo PIRŠTĄ PRIE LŪPŲ  
pridėjo; pakelia PRIE LŪPŲ  
pridėjo; prinešė PRIE BURNOS  
pridėti PRIE BYLOS  
pridėti; prispaudžia PRIE GALVOS  
prieiti PRIE VALDŽIOS  
priglaudė; priglunda; prisiplojo PRIE STIKLO  
priglaustos; prispaustos PRIE ŠONŲ  
prigludę PRIE KŪNO  
priglusti PRIE PETIES  
prikaltas PRIE KRYŽIAUS  
prikaustytas PRIE INVALIDO VEŽIMĖLIO  
prikišo PRIE SMILKINIO pistoletą 
prilipo; puolė; prišoko PRIE LANGŲ  
pripuolė PRIE LOVIO  
pririšo; grįžo; nuėjo PRIE VEŽIMO  
pririštas; prisiglaudžia PRIE MEDŽIO kamieno 
prisijungimas; prisijungti PRIE INTERNETO  
prisijungti PRIE EUROPOS tarybos; bendrijų; konvencijos 
prisikišęs; prisidėjęs PRIE AKIŲ  
prisirišo; priartėti PRIE ŽMOGAUS  
prisirišti PRIE DIRŽO  
prisirišti PRIE KRANTINĖS  
prisirišęs PRIE MAMOS  
prisitaikyti PRIE DARBO biržos; rinkos 
prisitaikyti PRIE GYVENIMO sąlygų; aplinkybių 
prisitaikyti PRIE NAUJŲ SĄLYGŲ  
prisėdo; sėdėjo PRIE STALELIO  
pritvirtinti PRIE GRINDŲ  
pritvirtinti PRIE SIENŲ  
privedimas; privesti PRIE SAVIŽUDYBĖS  
priėjo PRIE MAŠINOS vairo 
priėjo; atsistojo PRIE MIKROFONO  
priėjo; sėdėti PRIE VEIDRODŽIO  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
ranką PRIE ŠIRDIES pridėjęs 
 LAIKINĄSIAS PRIEMOKAS PRIE PENSIJŲ IR VIETOJ PENSIJŲ MOKAMŲ MĖNESINIŲ KOMPENSACIJŲ  
rėmė PRIE SIENOS  
 LAISVĖS ALĖJOJE PRIE FONTANO  
sklypų PRIE PASTATŲ  
 LIETUVIAI PRIE LAPTEVŲ JŪROS  
spaudė PRIE DARBO  
 LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 LIETUVOS INVALIDŲ REIKALŲ TARYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
stovi PRIE DUOBĖS krašto 
stoviu PRIE DURŲ staktos 
stoviu; sėdžiu PRIE LANGO  
stovėjo PRIE PREKYSTALIO  
sugrįžimas PRIE PAČIŲ DAIKTŲ  
sulaikytas PRIE VAIRO neblaivus 
 LIETUVOS VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS VALSTYBINĖS PRIVATIZAVIMO AGENTŪROS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
susideginti PRIE PREZIDENTŪROS  
sustojo PRIE VIEŠBUČIO  
sustojo PRIE ŠALTINIO  
susėdo; sėdėjo PRIE STALŲ  
sėdi PRIE KOMPIUTERIO  
sėdi PRIE KOMPIUTERIŲ  
sėdi PRIE KROSNIES  
sėdi; leisti laiką PRIE TELEVIZORIAUS  
 MAŽOSIOS LIETUVOS PRISIJUNGIMO PRIE DIDŽIOSIOS LIETUVOS AKTO  
sėdėti PRIE LAUŽO  
sėdėti PRIE PROFESORIŲ STALO  
sėdėti PRIE RAŠOMOJO STALO  
sėdėti PRIE STALIUKŲ  
sėsti PRIE STALO  
sėsti PRIE VAIRO  
tardymo skyriaus PRIE ŠIAULIŲ miesto 
 MIESTE PRIE NEMUNO IR NERIES  
 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 MIGRACIJOS DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
tinka PRIE VEIDO  
 MINISTERIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DEPARTAMENTŲ TARNYBŲ IR INSPEKCIJŲ PRIE MINISTERIJOS KITŲ JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ JOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ VADOVUS  
 MINISTERIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DEPARTAMENTŲ TARNYBŲ IR INSPEKCIJŲ PRIE MINISTERIJOS  
tupi PRIE BŪDOS  
 MIŠKE PRIE medžio; upės 
 MOKAMUOJU PAVEDIMU Į MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS specialiąją sąskaitą 
 MOKESČIŲ POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE VRM  
 MOKSLO IR STUDIJŲ DEPARTAMENTAS PRIE ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS  
vakarienė PRIE ŽVAKIŲ šviesos 
 MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTE PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS TOLIAU VADINAMA MUITINĖS DEPARTAMENTAS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTE PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS VITALIJUS GERŽONAS 
 MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS MUITINĖS PROCEDŪRŲ  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS TOLIAU VADINAMA MUITINĖS DEPARTAMENTAS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTUI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTĄ PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
važiuoja PRIE EŽERŲ  
 MŪŠYJE PRIE Leipcigo 
vesti; traukia ŽMONES PRIE Dievo; Kristaus; savęs 
 NERIZIKUOKITE PRIE VAIRO  
 NUO DOLERIO PRIE EURO  
 NUO FORMOS PRIE REIKŠMĖS AR FUNKCIJOS  
 NUO JAV DOLERIO PRIE EURO  
šermukšnis; atvažiuoja PRIE EŽERO  
šildėsi; šoko PRIE LAUŽŲ  
 NUOLATINĖJE MISIJOJE PRIE EUROPOS SĄJUNGOS  
 NUOLATINĖS MISIJOS PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS BIURO  
šonas; spaudė; kabo PRIE ŠONO  
 NUĖJO PRIE LANGO  
 PAGAL STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS skelbiamą ... 
 PAMINKLOTVARKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 PAMINKLOTVARKOS DEPARTAMENTO PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 PAMINKLOTVARKOS DEPARTAMENTUI PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 PASIENIO POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PASIENIO POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PASIENIO POLICIJOS DEPARTAMENTUI PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE VRM  
 ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ  
 AGENTŪRŲ IR INSPEKCIJŲ PRIE MINISTERIJOS  
 PERĖJIMAS PRIE laisvosios rinkos; euro; rinkos ekonomikos 
Europos komiteto PRIE VYRIAUSYBĖS pastato 
 PRAŠOM PRIE ŠONINIO MIKROFONO  
 PRIARTĖTI PRIE DIEVO  
 PRIDEDAMOS PRIE PROTOKOLO  
 PRIDĖJĘS RANKĄ PRIE ŠIRDIES  
 PRIE ALAUS BOKALO  
 PRIE ALTORIAUS atnešti; išsirikiavo; eiti 
 PRIE APSKRITO STALO  
 PRIE APSKRITOJO STALO  
 PRIE APVALAUS STALO  
 PRIE ARBATOS stiklinės 
 PRIE ARBATOS PUODELIO  
 PRIE ARKIKATEDROS durų; bazilikos; varpinės 
 PRIE ATVIRO LANGO  
 PRIE AUKSINIO EŽERO  
 PRIE AUTOBUSO durų 
 PRIE AUTOBUSŲ STOTIES  
 PRIE AUTOMOBILIO priėjo; pribėgo 
 PRIE AUTOMOBILIO VAIRO  
 PRIE AUŠROS VARTŲ  
 PRIE BALTIJOS gyvenančių ... 
 PRIE BALTIJOS JŪROS  
 PRIE BALTŲJŲ RŪMŲ  
 PRIE BARO durų 
 PRIE BAŽNYČIOS veikiančios ...; esančioje ... 
 PRIE BAŽNYČIOS DURŲ  
 PRIE BAŽNYČIŲ veikiančios ...; steigė ... 
 PRIE BENDRO STALO  
 PRIE BOKŠTO žuvo ... 
 PRIE BUTELIO sėdi 
 PRIE BYLOS pririštas 
 PRIE BŪDOS pririštas 
 PRIE DARBO STALO  
 PRIE DAUGELIO valstybių 
 PRIE DERYBŲ STALO  
 PRIE DIDELIO KELIO  
 PRIE DIRIGENTO PULTO  
 PRIE DIRŽO kabojo 
 PRIE DUGNO pritvirtinti 
 PRIE DURŲ laukia; pasitiko; sustoja 
 PRIE GATVĖS kampo 
 PRIE GELEŽINKELIO bėgių; pervažos; tilto 
 PRIE GELEŽINKELIO STOTIES  
 PRIE GRETIMO STALIUKO  
 PRIE GĖDOS STULPO  
 PRIE JAV AMBASADOS  
 PRIE JO KAPO duobės 
 PRIE JO KOJŲ gulėjo 
 PRIE JUODOSIOS JŪROS  
 PRIE KAPINIŲ tvoros; vartų 
 PRIE KAPO atsisveikinimo žodį tarė ... 
 PRIE KAPO DUOBĖS  
 PRIE KARSTO stovėjo 
 PRIE KASOS stovėjo 
 PRIE KASOS LANGELIO  
 PRIE KATEDROS aikštės 
 PRIE KAUNO arkivyskupijos; arkikatedros bazilikos; medicinos universiteto klinikų 
 PRIE KAUNO MARIŲ  
 PRIE KAUNO PILIES  
 PRIE KAVOS PUODELIO  
 PRIE KELIO esantis ... 
 PRIE KELIO Į ... 
 PRIE KELIŲ policijos 
 PRIE KLAUSYKLOS langelio 
 PRIE KNYGŲ spintos; sėdėti; palinkęs; lentynos 
 PRIE KOJŲ glaustėsi; pasidėjo; stovintis 
 PRIE KOMPIUTERIŲ tinklo 
 PRIE KRANTO priplaukė 
 PRIE KRISTAUS karsto 
 PRIE KRYŽIŲ KALNO  
 PRIE KURIO VAIRO SĖDĖJO neblaivus ... 
 PRIE KURŠIŲ MARIŲ  
 PRIE KŪČIŲ STALO  
 PRIE LAISVĖS PAMINKLO  
 PRIE LAPTEVŲ JŪROS  
 PRIE LAUŽO šildėsi; linksminosi 
 PRIE LIETUVOS ambasados; Didžiosios kunigaikštystės; krantų 
 PRIE LIETUVOS SIENOS  
 PRIE LIGONIO burnos 
 PRIE LIGONIO LOVOS  
 PRIE LOVOS galo; galvūgalio; krašto; prikaustytas; stovi 
 PRIE LĖKTUVO TRAPO  
 PRIE MALŪNO griuvėsių 
 PRIE MARIŲ atvyksta 
 PRIE MIESTO centro; merijos; ribos; sodo; tinklų; vartų 
 PRIE MIESTO SAVIVALDYBĖS  
 PRIE MIŠKO gyvena; prigludęs 
 PRIE MOKYKLOS durų; įrengtas; pasodinta; pastato 
 PRIE MOTINOS galvos; kapo; karsto; kojų; krūtinės; lovos 
 PRIE NAMO durų; kampo; laiptinės; sienos; privažiavo 
 PRIE NAMŲ durų; slenksčio; valdos; židinio 
 PRIE NEMUNO ir Neries; kitas išaušo jau rytas; kranto; žemupio; žiedo 
 PRIE NERIES santakos; upės 
 PRIE NEŽINOMOJO KAREIVIO KAPO  
 PRIE OPEROS IR BALETO TEATRO  
 PRIE PAMINKLO žuvusiems už Lietuvos laisvę; padėjo gėlių 
 PRIE PARAIŠKOS pridedamas ... 
 PRIE PARDUOTUVĖS IKI; maxima bazės; rigonda; durų 
 PRIE PARLAMENTO RŪMŲ  
 PRIE PASTATO sienos 
 PRIE PERGALĖS paminklo 
 PRIE PERGALĖS PRISIDĖJO ... taškais 
 PRIE PIETŲ STALO  
 PRIE PIRMOSIOS LENTOS atstovavęs ...; žaidusi ... 
 PRIE PLENTO stovėjo 
 PRIE PRAŠYMO suteikti Lietuvos Respublikos pilietybę; išduoti baudžiamojo persekiojimo vykdymui 
 PRIE PRAŠYMO TURI BŪTI PRIDĖTAS ... 
 PRIE PREKYBOS CENTRO  
 PRIE PROTOKOLO pridedamas ... 
 PRIE ROTUŠĖS aikštės 
 PRIE RŪMŲ fasado 
 PRIE S DARIAUS IR S GIRĖNO PAMINKLO  
 PRIE SAVIVALDYBĖS surengė mitingą; surengė piketą; susirinko 
 PRIE SEIMO RŪMŲ surengė mitingą 
 PRIE SIENOS pritvirtinti 
 PRIE SIENOS SU Baltarusija; Latvija; Lenkija; Pakistanu 
 PRIE SLENKSČIO stovi 
 PRIE SODYBOS augo 
 PRIE SODYBŲ  
 PRIE SPAUDOS RŪMŲ  
 PRIE SPORTO HALĖS  
 PRIE STALIUKO priėjo; sėdėjo 
 PRIE STARTO LINIJOS  
 PRIE STULPO pririšo; prirakino 
 PRIE SUSKILUSIOS GELDOS  
 PRIE SVEČIŲ stalo; vartų 
 PRIE TAKO guli 
 PRIE TELEVIZIJOS BOKŠTO  
 PRIE TELEVIZORIAUS EKRANO  
 PRIE TELEVIZORIŲ EKRANŲ  
 PRIE TILTO per Nemuną; per Nerį; per Šventąją 
 PRIE TILTO PER Nemuną; Nerį; Šventąją 
 PRIE TO PATIES STALO  
 PRIE TOKIOS IŠVADOS priėjo 
 PRIE TROBOS durų; slenksčio 
 PRIE TVARTO kampo; pririštas 
 PRIE TVOROS stovi; augantis ...; pririštas 
 PRIE TĖVO lovos; kapo; kojų; širdies 
 PRIE UNIVERSITETO įkurtas ...; prijungtas ... 
 PRIE VAIKŲ globos namų 
 PRIE VAIŠIŲ STALO  
 PRIE VALDŽIOS LOVIO  
 PRIE VALDŽIOS VAIRO  
 PRIE VALSTYBĖS VAIRO  
 PRIE VANDENS paviršiaus 
 PRIE VANDENS TELKINIO  
 PRIE VANDENS TELKINIŲ AR GYVENVIEČIŲ ESANTIEMS MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS KURIŲ SĄRAŠUS TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 PRIE VANDENS TELKINIŲ AR GYVENVIEČIŲ ESANTIEMS MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS  
 PRIE VANDENS TELKINIŲ  
 PRIE VARTELIŲ pasitiko; stovi 
 PRIE VARTŲ budintis; laukė; stovi 
 PRIE VIDURŽEMIO JŪROS  
 PRIE VIENO STALO  
 PRIE VIEŠPATIES gimimo bažnyčios 
 PRIE VILNIAUS katedros; miesto savivaldybės; universiteto 
 PRIE VILNIAUS TELEVIZIJOS BOKŠTO  
 PRIE VYRIAUSYBĖS RŪMŲ  
 PRIE VYTAUTO DIDŽIOJO PAMINKLO  
 PRIE ĮĖJIMO durų; stovėjo 
 PRIE ĮĖJIMO Į balsavimo patalpą; laiptinę; namą; pastatą 
 PRIE ŠEŠUPĖS vingiuotų krantų 
 PRIE ŠONINIO MIKROFONO  
 PRIE ŠULINIO prausiasi 
 PRIE ŠV PETRO IR POVILO BAŽNYČIOS  
 PRIE ŠVENTINIO STALO  
 PRIE ŠVENTOJO SOSTO akredituotas diplomatinis korpusas 
 PRIE ŠVENTOSIOS krantų; upės 
 PRIE ŽALIŲJŲ EŽERŲ  
 PRIE ŽEMĖS ūkio ministerijos; lenkia; paviršiaus 
 PRIE ŽIBALINĖS LEMPOS  
 PRIEDAS PRIE pensijos 
 PRIEPRIE atlyginimo; pensijos 
 PRIEPRIE ATLYGINIMO  
 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS DEPARTAMENTUI PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PRIJUNGIMAS PRIE įrengimų; Lietuvos; Rusijos 
 PRIJUNGIMO PRIE INŽINERINIŲ TINKLŲ IR TRANSPORTO KOMUNIKACIJŲ  
 PRIKALTAS PRIE KRYŽIAUS  
 PRIREMTAS PRIE SIENOS  
 PRIREMTI PRIE SIENOS  
 PRIRIŠO PRIE MEDŽIO  
 PRISIDEDA PRIE LIETUVOS INTEGRACIJOS  
 PRISIDĖJUSIUS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIO PRIPAŽINIMO  
 PRISIJUNGIMAS PRIE ES; konvencijos; NATO; Rusijos 
 PRISIJUNGIMO PRIE nurodytosios konvencijos; interneto; NATO 
 PRISIJUNGIMO PRIE INTERNETO  
 PRISIJUNGTI PRIE ALJANSO  
 PRISIJUNGTI PRIE INTERNETO  
 PRISILIETIMAS PRIE kūno; tėvynės 
 PRISIRIŠIMAS PRIE turto; motinos; daiktų; žemės 
 PRISIRIŠIMĄ PRIE žemės 
 PRISITAIKYMAS PRIE naujų sąlygų 
 PRISITAIKYMAS PRIE APLINKOS  
 PRISITAIKYMO PRIE senatvės 
 PRISITAIKYMO PRIE APLINKOS  
 PRISITAIKYTI PRIE APLINKOS  
 PRISITAIKYTI PRIE NAUJŲ GYVENIMO SĄLYGŲ  
 PRISITAIKYTI PRIE NAUJŲ SĄLYGŲ  
 PRIVALOMAM REGISTRUOTI TURTUI ĮVERTINTI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS IR LIETUVOS VALSTYBINĖS PRIVATIZAVIMO AGENTŪROS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 PRIĖJIMAS PRIE Baltijos jūros; informacijos; interneto 
 PRIĖJIMĄ PRIE jūros; interneto 
 PRIĖJO PRIE IŠVADOS KAD ... 
 PRIĖJO PRIE LANGO  
Laisvės alėjoje PRIE FONTANO  
Lietuvos misijoje; ambasadorius PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ  
 RANKĄ PRIE ŠIRDIES pridėjęs 
 REGIONINIŲ PROBLEMŲ IR TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 REGIONINIŲ PROBLEMŲ IR TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO SEIMO PIRMININKO MINISTRO PIRMININKO IR OFICIALIŲ SVEČIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DARBUOTOJAS  
 REVIZIJŲ DEPARTAMENTAS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 REVIZIJŲ DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS ĮSTEIGIMO  
 REVIZIJŲ DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 ROSTOVE PRIE DONO  
 ROSTOVO PRIE DONO  
... GATVĖJE PRIE namo; parduotuvės; funikulieriaus 
 SERTIFIKATUS IŠDUODA VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TOLIAU INSPEKCIJA  
 SPAUDOS KONTROLĖS VALDYBA PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS  
 SPAUDOS KONTROLĖS VALDYBOS PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS Š VIPARTAS 
 STATISTIKOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS K ZABORSKAS 
 STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIS DIREKTORIUS IR JO PAVADUOTOJAI  
 STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 STATISTIKOS DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
akmuo PRIE AKMENS  
 STOVĖJO PRIE LANGO  
ambasadorius PRIE ŠV SOSTO  
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 SĖDA PRIE STALO  
 SĖDO PRIE DERYBŲ STALO  
 SĖDO PRIE VAIRO  
 SĖSTI PRIE DERYBŲ STALO  
 SĖSTI PRIE VAIRO  
 TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 TARDYMO DEPARTAMENTO PRIE VRM  
 TARDYMO SKYRIAUS PRIE ŠIAULIŲ M VPK  
 TARDYMO SKYRIAUS PRIE ŠIAULIŲ VPK  
 TARDYMO SKYRIUJE PRIE KAUNO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO  
 TARIFŲ INDEKSAVIMO STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 TAUTYBIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  
 TRIŠALĖS KOMISIJOS PRIE VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS  
 TURI BŪTI PRISKIRTA PRIE VALSTYBINIO KAPITALO REZERVO  
 VALDYBA PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS  
artėjo PRIE MASKVOS  
 VALSTYBINE KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINEI DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBAI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINEI KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINEI KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĘ KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖ KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
 VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBOS PIRMININKAS R KLEINAUSKAS 
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS GEODEZIJOS TARNYBOS PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS R STANIKŪNAS 
 VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS JURIDINIO SKYRIAUS VIRŠININKĖ  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO  
 VALSTYBINĖS TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 ARTĖJA PRIE PABAIGOS  
 ARTĖJANT PRIE PABAIGOS  
 ARTĖJIMAS PRIE Dievo 
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS PRANEŠIMAS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ MONETŲ APDOVANOJIMŲ IR DOKUMENTŲ GAMYBOS IR APYVARTOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ MONETŲ APDOVANOJIMŲ IR DOKUMENTŲ GAMYBOS IR APYVARTOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VERTĖJŲ GRUPĖS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO  
 VILNIAUS M NEPRIKLAUSOMYBĖS AIKŠTĖJE IR PRIE SEIMO RŪMŲ  
 VILNIUJE PRIE PARDUOTUVĖS MAXIMA BAZĖS  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ VALDYBOS PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS Š VIPARTAS 
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBAI PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 ATEINA PRIE MŪSŲ SIENOS Į RYTUS IR KLAUSIA KUR MANO VALSTYBĖ  
 ŠIĄ SUMĄ REIKIA PRIDĖTI PRIE PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS  
 ŽEMĖ PRIE KAIMO GYVENVIEČIŲ  
 ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBAI PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 ATSARGIAU PRIE VAIRO  
 ATSIDŪRĖ PRIE BANKROTO RIBOS  
atsisėdo PRIE PIANINO  
atsisėsti PRIE FORTEPIJONO  
atvažiavo PRIE TVENKINIO  
atėjo PRIE UPĖS  
atėjo PRIE ŠULINIO  
bare PRIE UNIVERSITETO  
budi PRIE LOVOS  
budėjo; stovėjo PRIE PARLAMENTO pastato