Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBDAVYS ARBA JO ĮGALIOTAS ASMUO PRIVALO PASIRAŠYTINAI SUPAŽINDINTI  
 DARBDAVYS PRIVALO PAREIKALAUTI KAD ... 
 DARBDAVYS PRIVALO VISIŠKAI ATSISKAITYTI SU atleidžiamu iš darbo darbuotoju 
 DARBUOTOJAI PRIVALO PRANEŠTI DARBDAVIUI  
nurodyti SUMĄ KURIĄ PIRKĖJAS PRIVALO SUMOKĖTI UŽ ĮSIGYJAMĄ žemės sklypą 
 KOKIUS VEIKSMUS JIE PRIVALO ATLIKTI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJAI PRIVALO DEKLARUOTI ... 
 ORGANIZATORIAI TAI PRIVALO NURODYTI  
 PAREIGŪNAI PRIVALO STENGTIS IŠVENGTI SUNKIŲ PASEKMIŲ  
 PRETENDENTAS PRIVALO TURĖTI ... 
 PRIVALO ATLYGINTI NUOSTOLIUS  
 PRIVALO BŪTI ŽMOGUS  
 PRIVALO LAIKYTIS ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ IR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMŲ  
 PRIVALO PATEIKTI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTUS DOKUMENTUS  
 PRIVALO PATEIKTI MUITINEI  
 PRIVALO PATEIKTI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJAI  
 PRIVALO TURĖTI ASMENS DOKUMENTĄ  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE  
 APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO TEISĖJAS PRIVALO IŠNAGRINĖTI SKUNDĄ  
 TERITORINĖ VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIVALO PATIKRINTI  
 VAIRUOTOJAS PRIVALO sustoti 
 VAIRUOTOJAS PRIVALO DUOTI KELIĄ  
 VALSTYBINIO FONDO VANDENS TELKINIŲ NUOMININKAI PRIVALO IŠDUOTI NUOLATINIAMS LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJAMS  
 VALSTYBĖ PRIVALO ... 
 ASMUO PRIVALO PATEIKTI DOKUMENTĄ PATVIRTINANTĮ papildomą pasirengimą 
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA BEI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA PRIVALO UŽTIKRINTI ... 
 ĮMONIŲ VADOVAI BEI KITI PAREIGŪNAI PRIVALO IŠNAGRINĖTI ... 
 ŽMOGUS PRIVALO ... 
 ŽMOGUS PRIVALO LAIKYTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS IR ĮSTATYMŲ  
 BAŽNYČIA PRIVALO priminti 
 BENDROVĖ PRIVALO IŠMOKĖTI PINIGAIS AR NATŪRA