Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUTŲ PRIVATIZAVIMO KLAUSIMAIS  
 BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYME  
 BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO  
 BUTŲ PRIVATIZAVIMO  
 BŪDAS KAI PRIVATIZAVIMO SANDORIS SUDAROMAS  
 CENTRINEI PRIVATIZAVIMO KOMISIJAI KURI PRIIMA GALUTINĮ SPRENDIMĄ  
 CENTRINEI PRIVATIZAVIMO KOMISIJAI LEIDUS  
 CENTRINEI PRIVATIZAVIMO KOMISIJAI  
 CENTRINĖ PRIVATIZAVIMO KOMISIJA  
 CENTRINĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKAS A ŠIMĖNAS; V PAKALNIŠKIS 
 CENTRINĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKAS V PAKALNIŠKIS 
 CENTRINĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS A ŠIMĖNAS SEKRETORĖ N JADEVIČ  
 CENTRINĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIUI  
 CENTRINĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS  
 DARBUOTOJO ATSAKINGO UŽ OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS REALIZAVIMĄ  
 DARBUOTOJO ATSAKINGO UŽ OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ  
 DĖL KAI KURIŲ PRIVATIZAVIMO TARNYBŲ SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO  
 DĖL POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ UŽIMAMŲ PATALPŲ PRIVATIZAVIMO TVARKOS  
 DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ AKCIJŲ PARDAVIMO  
 DĖL RESPUBLIKINIO IR AUKŠTESNIOSIOS PAKOPOS SAVIVALDYBIŲ PRIVATIZAVIMO FONDŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO AUKCIONŲ ORGANIZAVIMO  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT KONKURSUS  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 DĖL ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS PRIVATIZAVIMO DEPARTAMENTO DARBUOTOJAI  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS PRIVATIZAVIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS A KAMINSKAS 
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS PRIVATIZAVIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS A KAMINSKAS EKONOMIKOS MINISTERIJOS PRIVATIZAVIMO DEPARTAMENTO DARBUOTOJAS  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS PRIVATIZAVIMO  
 INFORMACINIAME PRIVATIZAVIMO BIULETENYJE  
 INFORMACINIO PRIVATIZAVIMO BIULETENIO  
 INFORMACINIUOSE PRIVATIZAVIMO BIULETENIUOSE  
 IŠBRAUKTI IŠ PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS  
 KAUNO MIESTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKAS  
 KLAIPĖDOS MIESTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKAS  
 LAL PRIVATIZAVIMO  
 LEIDŽIANT PADIDINTI ĮMONĖS PRIVATIZAVIMO LAIPSNĮ  
 LIETUVOS DUJŲ PRIVATIZAVIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 LIETUVOS VALSTYBINĖS PRIVATIZAVIMO AGENTŪROS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 LISCO PRIVATIZAVIMO  
... PRIVATIZAVIMO ETAPAS  
... PRIVATIZAVIMO ETAPE  
... PRIVATIZAVIMO ETAPO  
... PRIVATIZAVIMO ETAPUI  
... PRIVATIZAVIMO ETAPĄ  
 MAŽEIKIŲ NAFTOS PRIVATIZAVIMO  
 MIESTŲ RAJONŲ PRIVATIZAVIMO BIULETENIUOSE  
 MIESTŲ RAJONŲ PRIVATIZAVIMO  
 NEBUVO ĮTRAUKTAS Į PRIVATIZAVIMO PROGRAMAS ARBA BUVO ĮTRAUKTAS  
įtrauktas Į PRIVATIZAVIMO PROGRAMĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTĄ  
 ORO BENDROVĖS LIETUVOS AVIALINIJOS LAL PRIVATIZAVIMO  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PASKELBTI RESPUBLIKINIAME INFORMACINIAME PRIVATIZAVIMO BIULETENYJE  
 PASTATŲ GRĄŽINIMO IR BUTŲ PRIVATIZAVIMO TARNYBOS  
 PATVIRTINTŲ VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO PRIVATIZAVIMO  
 PO PRIVATIZAVIMO  
 PREMJERO PATARĖJA PRIVATIZAVIMO KLAUSIMAIS ONA JUKNEVIČIENĖ 
 PREMJERO PATARĖJAS PRIVATIZAVIMO KLAUSIMAIS  
 PRIVATIZAVIMO AGENTŪRA KARTU SU ĮMONĖS STEIGĖJU  
 PRIVATIZAVIMO AGENTŪRA SUDERINUSI SU ĮMONĖS STEIGĖJU  
 PRIVATIZAVIMO AGENTŪRA  
 PRIVATIZAVIMO AGENTŪRAI  
 PRIVATIZAVIMO AGENTŪROJE  
 PRIVATIZAVIMO AGENTŪROS DARBUOTOJAS ATSAKINGAS UŽ OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS REALIZAVIMĄ  
 PRIVATIZAVIMO AGENTŪROS  
 PRIVATIZAVIMO DUOMENIS  
 PRIVATIZAVIMO FONDO  
 PRIVATIZAVIMO FONDĄ  
 PRIVATIZAVIMO KLAUSIMAIS  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJA  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJAI  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOJE  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS IR LIETUVOS VALSTYBINĖS PRIVATIZAVIMO AGENTŪROS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKAS EDUARDAS VILKAS; RIMANTAS RUZAS 
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKAS AKADEMIKAS EDUARDAS VILKAS 
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKO  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKĄ BEI JOS NARIUS SKIRIA IR ATLEIDŽIA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIUI  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS  
 PRIVATIZAVIMO KONKURSO BŪDU GERIAUSIAM VERSLO PLANUI  
 PRIVATIZAVIMO KONKURSO GERIAUSIAM VERSLO PLANUI PARENGTI  
 PRIVATIZAVIMO LAIPSNIO  
 PRIVATIZAVIMO LAIPSNIS  
 PRIVATIZAVIMO LAIPSNĮ  
 PRIVATIZAVIMO OBJEKTO  
 PRIVATIZAVIMO OBJEKTUS AKCIJAS  
 PRIVATIZAVIMO OBJEKTUS ĮMONES AR JŲ AKCIJŲ PAKETUS  
 PRIVATIZAVIMO OBJEKTUS  
 PRIVATIZAVIMO OBJEKTĄ  
 PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ  
 PRIVATIZAVIMO PROCESAS  
 PRIVATIZAVIMO PROCESE  
 PRIVATIZAVIMO PROCESO  
 PRIVATIZAVIMO PROCESĄ  
 PRIVATIZAVIMO PROGRAMAS  
 PRIVATIZAVIMO PROGRAMOJE  
 PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS  
 PRIVATIZAVIMO PROGRAMĄ  
 PRIVATIZAVIMO SANDORYJE  
 PRIVATIZAVIMO SUBJEKTAS  
 PRIVATIZAVIMO SUBJEKTO  
 PRIVATIZAVIMO SUBJEKTUI  
 PRIVATIZAVIMO SUBJEKTŲ  
 PRIVATIZAVIMO TARNYBA  
 PRIVATIZAVIMO TARNYBAI  
 PRIVATIZAVIMO TARNYBOJE  
 PRIVATIZAVIMO TARNYBOS  
 PRIVATIZAVIMO UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 PRIVATIZUOTI PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 RAJONO PRIVATIZAVIMO TARNYBOS  
 RESPUBLIKINIAME INFORMACINIAME PRIVATIZAVIMO BIULETENYJE  
 RESPUBLIKINIAME IR AUKŠTESNIOSIOS PAKOPOS SAVIVALDYBIŲ PRIVATIZAVIMO fondų nuostatų 
 RESPUBLIKINIO IR AUKŠTESNIOSIOS PAKOPOS SAVIVALDYBIŲ PRIVATIZAVIMO FONDŲ  
 STRATEGINIŲ OBJEKTŲ PRIVATIZAVIMO  
 APIE TAI INFORMUOTI CENTRINĘ PRIVATIZAVIMO KOMISIJĄ  
 VADOVAUJANTIS NUSTATYTĄJA TVARKA PATVIRTINTAIS VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT VIEŠĄ ARBA UŽDARĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ NUOSTATAIS  
 VADOVAUJANTIS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMU  
 VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBINIO KOMERCINIO IR ŽEMĖS ŪKIO BANKŲ PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYME  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMUI  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO AUKCIONŲ  
 VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT VIEŠĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ  
 VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBINĖ PRIVATIZAVIMO AGENTŪRA  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO VIEŠO AKCIJŲ PARDAVIMO BŪDU  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO VIEŠO KONKURSO BŪDU  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYME  
 VALSTYBĖS SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU  
 VALSTYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO  
 VILNIAUS MIESTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKAS V RIMKUS 
 VILNIAUS MIESTO PRIVATIZAVIMO TARNYBOS VIRŠININKAS  
 ATITINKAMAI PRIVATIZAVIMO KOMISIJAI  
 ĮMONIŲ PRIVATIZAVIMO  
 ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO PROGRAMAS  
 ĮTRAUKTI Į PRIVATIZAVIMO PROGRAMĄ  
 ĮTRAUKTOS Į PRIVATIZAVIMO PROGRAMĄ  
 ĮTRAUKTUS Į CENTRINĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PATVIRTINTĄ SĄRAŠĄ  
 ŠIOS ĮMONĖS PRIVATIZAVIMO  
 ŠIŲ ĮMONIŲ PRIVATIZAVIMO LAIPSNIUS  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PRIVATIZAVIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS V SKULSKIS 
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO PASIRAŠANT PAJUS  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO  
 ATSAKINGAM UŽ OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS REALIZAVIMĄ  
 ATSTOVAUTI CENTRINĘ PRIVATIZAVIMO KOMISIJĄ  
 AUKŠTESNIOSIOS PAKOPOS SAVIVALDYBIŲ PRIVATIZAVIMO FONDUS