Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
išeina PRO KAMINĄ  
iškošė PRO SUKĄSTUS DANTIS  
išmetė PRO AUTOMOBILIO LANGĄ  
išėjo PRO UŽPAKALINES DURIS  
juokas PRO AŠARAS  
 EIDAMAS PRO ŠALĮ  
 EINA PRO ŠALĮ  
kvėpuoti; kalbėti; murmėti PRO NOSĮ  
laužtis PRO ATVIRAS DURIS  
mačiau LYG PRO RŪKĄ  
nepraleisti PRO AUSIS  
 IŠKOŠĖ PRO DANTIS  
 JUOKAS PRO AŠARAS  
praeiti PRO ŠALĮ  
prekės pirkėjams išduodamos; matė; žiūri PRO LANGELĮ  
stebėjo; žiūrėjo PRO ŽIŪRONUS  
sumurmėjo PRO MIEGUS  
veržėsi PRO PRAVIRAS DURIS  
 NE PRO ŠALĮ  
įėjo; įjojo; įvažiavo PRO VARTUS  
žiūri PRO LANGĄ  
žiūri PRO PIRŠTUS  
žiūrima; tarsi PRO PADIDINAMĄJĮ STIKLĄ  
žiūrėjo PRO PETĮ  
žiūrėti PRO RAKTO SKYLUTĘ  
 PAŽVELGĖ PRO LANGĄ  
 PRAEIDAMAS PRO ŠALĮ  
 PRAEITI PRO ŠALĮ  
 PRALĮSTI PRO ADATOS SKYLUTĘ  
 PRAĖJO PRO ŠALĮ  
 PRO AKIS nepraslydo; neprasprūdo; praslenka; praplaukė 
 PRO ATVIRUS LANGUS  
 PRO ATVIRĄ LANGĄ plūsta 
 PRO AŠARAS šypsojosi 
 PRO BURNĄ kvėpuoja 
 PRO DANTIS iškošė 
 PRO DURIS įėjo; išėjo; įsiveržė; įžengė 
 PRO DURŲ PLYŠĮ žiūrėjo 
 PRO KAMINĄ išlėkė 
 PRO LANGUS atsiveria; buvo matyti; besiveržiančius dūmus; matyti; švilpauja vėjas 
 PRO LANGĄ išmesti; iššoko; matyti; pamatė; žiūrėti 
 PRO MEDŽIUS matyti 
 PRO MIEGUS girdi 
 PRO PIRŠTUS praleidžia 
 PRO PLYŠIUS lenda; skverbėsi; veržiasi 
 PRO PLYŠĮ sienoje; stebi 
 PRO PRAVIRAS DURIS matyti 
 PRO SKYLĘ tvoroje 
 PRO ŠALĮ bėga; plaukė; skriejo; slenkančio ciklono 
 PRO ŠALĮ EINA ... 
 PRO ŠALĮ VAŽIAVĘ ... 
 PRO ŠALĮ VAŽIAVĘS žmogus; vairuotojas 
 PRO ŠALĮ ĖJO ... 
 PRO ŠALĮ ĖJUSI moteris 
 PRO ŠALĮ ĖJĘ žmonės 
 PRO ŠALĮ ĖJĘS kaimynas 
 SKRIEJO PRO ŠALĮ  
 ĖJO PRO ŠALĮ  
 ŽIŪRI PRO LANGĄ  
 ŽIŪRI PRO PIRŠTUS  
 ŽIŪRĖJO PRO PIRŠTUS  
dairėsi PRO AUTOBUSO LANGĄ