Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBAI KURIE DĖL GAMTINIŲ IR KLIMATO SĄLYGŲ dirbami ne ištisus metus 
 DARBO SĄLYGŲ  
 DĖL BLOGŲ ORO SĄLYGŲ  
 DĖL NEPALANKIŲ ORO SĄLYGŲ  
 EKONOMINIŲ SĄLYGŲ  
 GAMTINIŲ SĄLYGŲ  
 GERESNIŲ SĄLYGŲ  
 GYVENIMO SĄLYGŲ  
 KENKSMINGŲ DARBO SĄLYGŲ  
 KLIMATINIŲ SĄLYGŲ  
 KLIMATO SĄLYGŲ  
 KONKURSO SĄLYGŲ  
 KREIPTIS Į VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVUS DĖL APLINKYBIŲ IR SĄLYGŲ  
prisitaikyti PRIE NAUJŲ SĄLYGŲ  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRĄ  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ PRIEŽIŪRĄ  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ  
 METEOROLOGINIŲ SĄLYGŲ  
 MOKESTINĖS PASKOLOS SUTARTĮ DĖL JOS SĄLYGŲ  
 NUKRYPIMŲ NUO SUTARTIES SĄLYGŲ  
 NUSTATYTŲ SĄLYGŲ  
 NĖRA SĄLYGŲ treniruotis 
 ORO SĄLYGŲ  
 PALANKESNIŲ SĄLYGŲ  
 PALANKIŲ SĄLYGŲ  
 PER NUSTATYTĄJĮ LAIKĄ NEPAŠALINA LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ  
 PRISITAIKYTI PRIE NAUJŲ GYVENIMO SĄLYGŲ  
 PRISITAIKYTI PRIE NAUJŲ SĄLYGŲ  
 PRISTATYMO SĄLYGŲ  
 RINKOS SĄLYGŲ  
 SEIMO NARIŲ DARBO SĄLYGŲ  
 SOCIALINIŲ SĄLYGŲ  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DARBO SĄLYGŲ  
 SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGŲ  
 STANDARTŲ TECHNINIŲ SĄLYGŲ  
 SUTARTIES SĄLYGŲ  
 SĄLYGŲ KURIOS YRA BŪTINOS IR PAKANKAMOS  
 TAM TIKRŲ SĄLYGŲ  
 TECHNINIŲ SĄLYGŲ  
 APLINKOS SĄLYGŲ  
 TINKAMŲ SĄLYGŲ  
 TVARKOS BEI SĄLYGŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS  
 TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 TVARKOS SĄLYGŲ IR APRIBOJIMŲ  
 VEIKLOS SĄLYGŲ  
 VERSLO SĄLYGŲ  
 ĮSTATYMO DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ĮSTATYMĄ DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 BE IŠANKSTINIŲ SĄLYGŲ  
 BE JOKIŲ IŠANKSTINIŲ SĄLYGŲ  
 BE JOKIŲ SĄLYGŲ