Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVUSIO SEIMO NARIO  
 BUVUSIO SEIMO PIRMININKO VYTAUTO LANDSBERGIO 
 BUVĘS SEIMO NARYS  
 DALYVAUJANT PAREIŠKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS ATSTOVAMS SEIMO NARIAMS  
 DALYVAUTI SEIMO RINKIMUOSE  
 DARBOTVARKĖ PRANEŠĖJAS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS INFORMAVO APIE DARBOTVARKĖS PAKEITIMUS IR PATIKSLINIMUS KURIEMS PRITARĖ SENIŪNŲ SUEIGA  
 DARBOTVARKĖ PRANEŠĖJAS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS INFORMAVO APIE DARBOTVARKĖS PAKEITIMUS KURIEMS PRITARĖ SENIŪNŲ SUEIGA  
 DARBOTVARKĖ PRANEŠĖJAS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS INFORMAVO APIE DARBOTVARKĖS PATIKSLINIMUS  
 DAUGIAU KAIP PUSĖS VISŲ SEIMO NARIŲ BALSŲ DAUGUMA  
 DAUGUMA SEIMO NARIŲ  
 DIDŽIOJO VILNIAUS SEIMO  
 DĖL BALSAVIMO MOTYVŲ KALBĖJO SEIMO NARIAI F KOLOSAUSKAS; V LIUTIKAS 
 DĖL KAI KURIŲ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO PAKEISTI IR PAPILDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTĄ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO DELEGACIJOS BALTIJOS ASAMBLĖJOJE  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO DELEGACIJOS EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖJE ASAMBLĖJOJE  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS STRUKTŪROS ETATŲ SĄRAŠO IR ATLYGINIMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADAVIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 DĖL POSĖDŽIO VEDIMO TVARKOS KALBĖJO SEIMO NARYS A KUNČINAS; S PEČELIŪNAS; V JARMOLENKA; A KUBILIUS; A ENDRIUKAITIS 
 DĖL SEIMO NARIŲ SKAIČIAUS SUMAŽINIMO  
 DĖL SEIMO PIRMININKO PAVADAVIMO  
 EILINIŲ SEIMO RINKIMŲ DATOS NUSTATYMO  
 EINANTIS SEIMO PIRMININKO PAREIGAS J BERNATONIS 
kandidato Į SEIMO narius 
laikinai einančiam LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAREIGAS Č JURŠĖNUI  
 GERBIAMAJAM SEIMO NARIUI  
 GERBIAMASIS PIRMININKE GERBIAMIEJI SEIMO NARIAI  
 GERBIAMASIS POSĖDŽIO PIRMININKE GERBIAMIEJI SEIMO NARIAI  
 GERBIAMASIS SEIMO NARY  
 GERBIAMASIS SEIMO NARYS A BALEŽENTIS 
 GERBIAMASIS SEIMO PIRMININKE GERBIAMIEJI SEIMO NARIAI  
 GERBIAMIEJI SEIMO NARIAI PRAŠAU REGISTRUOTIS  
 GERBIAMIEJI SEIMO NARIAI  
 GERBIAMOJO SEIMO NARIO J VESELKOS 
 GRUPĖ SEIMO NARIŲ  
 GRUPĖS SEIMO NARIŲ  
mitingas PRIE SEIMO RŪMŲ Vilniuje 
 IKI SEIMO RINKIMŲ  
 INFORMUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETĄ  
 IŠKELTAS KANDIDATU Į SEIMO NARIUS  
 IŠMOKĖTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LEIDYKLOS DIREKTORIUI VYTAUTUI VYŠNIAUSKUI 
 IŠRINKTAS SEIMO NARYS  
 IŠRINKTI SEIMO NARIAI  
 IŠVARDINTŲ ASMENŲ KURIEMS SUTEIKIAMA TEISĖ PASIRAŠYTI UŽSAKYMUS LEIDIMAMS ĮEITI Į SEIMO RŪMUS  
 KAI KURIE SEIMO NARIAI  
 KAI KURIŲ SEIMO NARIŲ  
 KALBĖJO IR Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS ATSAKĖ ... 
 KALBĖJO SEIMO NARIAI J Beinortas A PATACKAS 
 KALBĖJO SEIMO NARYS G PAVIRŽIS; A SADKAUSKAS; P JAKUČIONIS 
 KALBĖJO SEIMO NARĖ Z ŠLIČYTĖ 
 KALBĖJO SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS 
 KANDIDATAI Į SEIMO NARIUS  
 KANDIDATAIS Į SEIMO NARIUS  
 KANDIDATAS Į SEIMO NARIUS  
 KANDIDATO Į SEIMO NARIUS  
 KANDIDATU Į SEIMO NARIUS  
 KANDIDATUS Į SEIMO NARIUS  
 KANDIDATUS Į SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJŲ IR KANCLERIO PAREIGAS  
 KANDIDATĄ Į SEIMO NARIUS  
 KANDIDATŲ Į SEIMO NARIUS  
 KARTU VYKSTA SEIMO DELEGACIJOS EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖJE ASAMBLĖJOJE SEKRETORĖ  
 KELI SEIMO NARIAI  
pateikė KOMITETO DARBO ATASKAITĄ IR ATSAKĖ Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS SEIMO NARYS ANTANAS BASKAS 
 KETVERIŲ METŲ SEIMO  
 KIEKVIENAS SEIMO NARYS  
 KLAUSĖ SEIMO NARIAI J LISTAVIČIUS; A SALAMAKINAS; K KUBERTAVIČIUS; A IVAŠKEVIČIUS; L MILČIUS; V JARMOLENKA 
piketai PRIE SEIMO  
 KOLEGOS SEIMO NARIAI  
 KONSERVATORIŲ LYDERIS SEIMO NARYS VYTAUTAS LANDSBERGIS 
 KREIPĖSI Į ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJĄ DĖL SEIMO NARIO  
 KREIPĖSI Į SEIMO ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJĄ PRAŠYDAMAS ... 
 KREIPĖSI Į SEIMO ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJĄ  
 KREIPĖSI Į SEIMO PIRMININKĄ ARTŪRĄ PAULAUSKĄ 
 KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ FRAKCIJOS PAREIŠKIMĄ DĖL SEIMO DAUGUMOS  
 KVIEČIU Į TRIBŪNĄ GERBIAMĄJĮ SEIMO NARĮ  
 KVIEČIU Į TRIBŪNĄ SEIMO NARĮ V ANDRIUKAITĮ 
 LABA DIENA GERBIAMIEJI SEIMO NARIAI  
 LAIKINAI EINANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAREIGAS Č JURŠĖNAS 
 LDDP SEIMO DAUGUMOS  
 LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RŪMUOSE  
 LENKIJOS SEIMO  
 LIETUVOS IR LENKIJOS SEIMO NARIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI TEISĘ BŪTI RENKAMAS SEIMO NARIU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IR VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTAIGOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LEIDYKLOS DIREKTORIUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NEEILINIO PLENARINIO POSĖDŽIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NEEILINIO POSĖDŽIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL interpeliacijos 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL VILNIAUS MIESTO TARYBOS PALEIDIMO IR KAI KURIŲ PRIEMONIŲ TVARKAI SAVIVALDYBĖSE PAGERINTI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS ČESLOVAS JURŠĖNAS; VYTAUTAS LANDSBERGIS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO POSĖDŽIAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RŪMUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SPAUDOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS PRANEŠA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUTARIA PASKIRTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUTARIA PRITARTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUTARIA PRITARTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO ... kelionei 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUTARIA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA VADOVAUDAMASI SEIMO STATUTO ... straipsniu nutaria ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
 LIETUVOS SEIMO  
 LR SEIMO NARYS  
 LR SEIMO  
susitiko; sutartis SU SEIMO dauguma; kanceliarijos darbuotojais 
 NAUJOJI SEIMO DAUGUMA  
 NAUJOJO SEIMO  
 NAUJOSIOS SEIMO DAUGUMOS  
 NAUJOSIOS SĄJUNGOS LYDERIS SEIMO PIRMININKAS ARTŪRAS PAULAUSKAS 
 NEEILINĘ SEIMO SESIJĄ  
 NEEILINĖS SEIMO SESIJOS  
 NUTARIMO DĖL SEIMO NARIO K BOBELIO 
 NĖ VIENAS SEIMO NARYS  
 PAGAL SEIMO STATUTO ... straipsnį 
 PAGAL SEIMO STATUTĄ  
 PAREIGŪNAI NEGALI BŪTI SEIMO NARIAIS IR SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIAIS JIE NEGALI UŽIMTI RENKAMŲ AR SKIRIAMŲ PAREIGŲ  
 PASAK SEIMO NARIO  
 PASAK SEIMO PIRMININKO  
 PATEIKIMO TĘSINYS PRANEŠĖJAS SEIMO NARYS L MILČIUS 
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ... 
 PATENKA Į LAIKOTARPĮ KAI IKI SEIMO KADENCIJOS PABAIGOS YRA LIKĘ MAŽIAU KAIP PUSĖ METŲ  
 PAVESTI SEIMO VALDYBAI  
 PER RESPUBLIKOS PREZIDENTO AR SEIMO NARIŲ rinkimus 
 PER SEIMO RINKIMUS  
 PIRMALAIKIUS SEIMO RINKIMUS  
 PIRMALAIKIŲ SEIMO RINKIMŲ  
 PO SEIMO RINKIMŲ  
 PONIOS IR PONAI SEIMO NARIAI  
JURGIS RAZMA SEIMO KANCLERIS  
 PRANEŠĖJA SEIMO NARĖ E KUNEVIČIENĖ; V ALEKNAITĖ; V BRIEDIENĖ 
 PRANEŠĖJAS SEIMO NARYS A ENDRIUKAITIS; A SADKAUSKAS; F KOLOSAUSKAS; A RUDYS; G PAVIRŽIS; J VESELKA; R DAGYS 
 PREZIDENTUI SEIMO PIRMININKUI IR PREMJERUI  
 PRIE SEIMO RŪMŲ surengė mitingą 
 PRIEŠ SEIMO RINKIMUS  
 PRIIMTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADAVIMO  
 PRIĖMIMO TĘSINYS PRANEŠĖJAS SEIMO NARYS A LOZURAITIS 
 REPLIKAVO SEIMO NARYS A ENDRIUKAITIS; A BALEŽENTIS; J LISTAVIČIUS; J VESELKA; L MILČIUS; S PEČELIŪNAS 
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO SEIMO PIRMININKO MINISTRO PIRMININKO IR OFICIALIŲ SVEČIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DARBUOTOJAS  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO SEIMO VALSTYBĖS TARYBOS IR VALSTYBĖS KONTROLĖS  
 RYTINIS POSĖDIS POSĖDŽIO PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS 
 SAKĖ SEIMO NARYS  
 SAKĖ SEIMO NARĖ  
 SAKĖ SEIMO PIRMININKAS  
 SEIMO AGRARINIO KOMITETO PIRMININKAS M PRONCKUS 
 SEIMO AGRARINIO KOMITETO  
 SEIMO ARBA SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMUOSE  
 SEIMO BEI VYRIAUSYBĖS  
 SEIMO BIUDŽETO IR FINANSŲ BEI EKONOMIKOS  
 SEIMO BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETAS  
 SEIMO BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETE  
 SEIMO BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO NARYS  
 SEIMO BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO PIRMININKAS ALGIRDAS BUTKEVIČIUS; KĘSTUTIS GLAVECKAS 
 SEIMO BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJAS GINTAUTAS ŠIVICKAS 
 SEIMO BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO PIRMININKĖ ELVYRA KUNEVIČIENĖ 
 SEIMO BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO  
 SEIMO BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETUI  
 SEIMO DAUGUMA  
 SEIMO DAUGUMAI  
 SEIMO DAUGUMOS  
 SEIMO DAUGUMĄ  
 SEIMO EKONOMIKOS KOMITETAS  
 SEIMO EKONOMIKOS KOMITETO NARĖ  
 SEIMO EKONOMIKOS KOMITETO PIRMININKAS VIKTORAS USPASKICHAS 
 SEIMO EKONOMIKOS KOMITETO PIRMININKO VIKTORO USPASKICHO 
 SEIMO EKONOMIKOS KOMITETO VADOVAS VIKTORAS USPASKICHAS 
 SEIMO EKONOMIKOS KOMITETO  
 SEIMO EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO KOMISIJA  
 SEIMO EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO KOMISIJAI  
 SEIMO EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO KOMISIJOS PIRMININKAS VYTAUTAS JUŠKUS 
 SEIMO EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO KOMISIJOS  
 SEIMO ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJA  
 SEIMO ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJAI  
 SEIMO ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS PIRMININKĖ DALIA TEIŠERSKYTĖ 
 SEIMO ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS  
 SEIMO FRAKCIJOMS  
 SEIMO FRAKCIJOS  
 SEIMO FRAKCIJŲ  
 SEIMO IR JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ATSTOVŲ KOMISIJOS  
 SEIMO IR PREZIDENTO  
 SEIMO IR VYRIAUSYBĖS NARIAI  
 SEIMO IR VYRIAUSYBĖS  
 SEIMO KAIMO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS VACLOVAS LAPĖ 
 SEIMO KANCELIARIJA  
 SEIMO KANCELIARIJOS VADOVAS  
 SEIMO KANCELIARIJOS VADOVUI  
 SEIMO KANCELIARIJOS  
 SEIMO KANCLERIO  
 SEIMO KANCLERIS JURGIS RAZMA 
 SEIMO KANCLERIUI  
 SEIMO KOMISIJA  
 SEIMO KOMISIJOS  
 SEIMO KOMITETAI  
 SEIMO KOMITETUOSE  
 SEIMO KOMITETŲ  
 SEIMO KONSERVATORIŲ FRAKCIJOS SENIŪNAS ANDRIUS KUBILIUS 
 SEIMO KONTROLIERIAI  
 SEIMO KONTROLIERIAMS  
 SEIMO KONTROLIERIAUS  
 SEIMO KONTROLIERIUI  
 SEIMO KONTROLIERIUS  
 SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTAIGA  
 SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTAIGOS VADOVĖ L KUODIENĖ 
 SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTAIGOS  
 SEIMO KONTROLIERIŲ  
 SEIMO LIBERALŲ FRAKCIJOS SENIŪNAS GINTARAS STEPONAVIČIUS 
 SEIMO LIBERALŲ FRAKCIJOS SENIŪNĖ DALIA KUTRAITĖ GIEDRAITIENĖ 
 SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETAS  
 SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO PIRMININKAS ALGIRDAS KATKUS; ALVYDAS SADECKAS 
 SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO  
 SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS  
 SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETAS  
 SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETO PIRMININKAS V PETKEVIČIUS 
 SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETO  
 SEIMO NARIAI  
 SEIMO NARIAIS  
 SEIMO NARIAMS  
 SEIMO NARIO AUDRIAUS BUTKEVIČIAUS; J VESELKOS; VYTAUTO ŠUSTAUSKO 
 SEIMO NARIO MANDATO  
 SEIMO NARIO MANDATĄ  
 SEIMO NARIO NUOMONE  
 SEIMO NARIO PADĖJĖJAS  
 SEIMO NARIO PAŽYMĖJIMĄ  
 SEIMO NARIU  
 SEIMO NARIUI  
 SEIMO NARIUS  
 SEIMO NARIŲ DARBO SĄLYGŲ  
 SEIMO NARIŲ GRUPĖ  
 SEIMO NARIŲ GRUPĖS  
 SEIMO NARIŲ MANDATŲ DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE  
 SEIMO NARIŲ PARAŠŲ  
 SEIMO NARIŲ  
 SEIMO NARY  
 SEIMO NARYS K ANTANAVIČIUS; V LANDSBERGIS; S PEČELIŪNAS; A BALEŽENTIS 
 SEIMO NARYS ALGIRDAS ENDRIUKAITIS PERSKAITĖ PAREIŠKIMĄ  
 SEIMO NARYS GALI BŪTI SKIRIAMAS ... 
 SEIMO NARYS KRIKŠČIONIS DEMOKRATAS PETRAS GRAŽULIS 
 SEIMO NARYS LIBERALAS  
 SEIMO NARYS SOCIALDEMOKRATAS  
 SEIMO NARYS VYTENIS ANDRIUKAITIS PERSKAITĖ LSDP FRAKCIJOS PAREIŠKIMĄ DĖL KURO KAINŲ DIDINIMO  
 SEIMO NARĮ  
 SEIMO NARĖ KAZIMIERA PRUNSKIENĖ; BIRUTĖ VĖSAITĖ; R HOFERTIENĖ 
 SEIMO NARĖ ROMUALDA HOFERTIENĖ PERSKAITĖ TĖVYNĖS SĄJUNGOS KONSERVATORIŲ FRAKCIJOS PAREIŠKIMĄ DĖL MUITŲ  
 SEIMO NARĖS  
 SEIMO NUTARIMAS  
 SEIMO NUTARIMU  
 SEIMO OPOZICIJA  
 SEIMO OPOZICIJOS  
 SEIMO PIRMININKAS PROF VYTAUTAS LANDSBERGIS; ARTŪRAS PAULAUSKAS; ČESLOVAS JURŠĖNAS 
 SEIMO PIRMININKAS A PAULAUSKAS LANKĖSI ... 
 SEIMO PIRMININKAS ARBA JO PAVADUOTOJAS  
 SEIMO PIRMININKAS IR SOCIALLIBERALŲ LYDERIS ARTŪRAS PAULAUSKAS 
 SEIMO PIRMININKO VYTAUTO LANDSBERGIO; Č JURŠĖNO; ARTŪRO PAULAUSKO 
 SEIMO PIRMININKO ATSTOVĖ SPAUDAI LORETA ZAKAREVIČIENĖ 
 SEIMO PIRMININKO IR JO PAVADUOTOJŲ  
 SEIMO PIRMININKO PATARĖJAS  
 SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS GINTARAS STEPONAVIČIUS; JUOZAS BERNATONIS; ARVYDAS VIDŽIŪNAS 
 SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS LIBERALAS GINTARAS STEPONAVIČIUS 
 SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS SOCIALDEMOKRATAS ČESLOVAS JURŠĖNAS 
 SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJO PAREIGAS  
 SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJO  
 SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJU  
 SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJUI  
 SEIMO PIRMININKO PIRMASIS PAVADUOTOJAS ANDRIUS KUBILIUS; ARVYDAS VIDŽIŪNAS 
 SEIMO PIRMININKO RESPUBLIKOS PREZIDENTO MINISTRO PIRMININKO SEIMO KANCLERIO  
 SEIMO PIRMININKU ARTŪRU PAULAUSKU 
 SEIMO PIRMININKUI ARTŪRUI PAULAUSKUI; VYTAUTUI LANDSBERGIUI; ČESLOVUI JURŠĖNUI 
 SEIMO PIRMININKĄ ČESLOVĄ JURŠĖNĄ; ARTŪRĄ PAULAUSKĄ; VYTAUTĄ LANDSBERGĮ 
 SEIMO PLENARINIAME POSĖDYJE  
 SEIMO POSĖDYJE  
 SEIMO POSĖDĮ  
 SEIMO POSĖDŽIUOSE  
 SEIMO POSĖDŽIUS  
 SEIMO POSĖDŽIŲ SALĖJE  
 SEIMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIATE  
 SEIMO POSĖDŽIŲ  
 SEIMO PREZIDENTO AR SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ AGITACIJAI  
 SEIMO PRIIMTĄ ĮSTATYMĄ  
 SEIMO RINKIMAI  
 SEIMO RINKIMAIS  
 SEIMO RINKIMAMS  
 SEIMO RINKIMUOSE  
 SEIMO RINKIMUS RENGTI KAS KETVERI METAI  
 SEIMO RINKIMUS  
 SEIMO RINKIMŲ DATA  
 SEIMO RINKIMŲ IŠVAKARĖSE  
 SEIMO RINKIMŲ KAMPANIJAI  
 SEIMO RINKIMŲ RATE  
 SEIMO RINKIMŲ REZULTATAI  
 SEIMO RINKIMŲ REZULTATUS  
 SEIMO RINKIMŲ TURO  
 SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMAS  
 SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYME  
 SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO  
 SEIMO RINKIMŲ  
 SEIMO RŪMUOSE  
 SEIMO RŪMUS  
 SEIMO RŪMŲ  
 SEIMO SENIŪNŲ SUEIGA  
 SEIMO SENIŪNŲ SUEIGOJE  
 SEIMO SESIJA  
 SEIMO SESIJOJE  
 SEIMO SESIJŲ  
 SEIMO SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO PIRMININKAS ALGIRDAS SYSAS 
 SEIMO SPAUDOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS  
 SEIMO SPRENDIMAS DĖL PVM LENGVATŲ PANAIKINIMO  
 SEIMO STATUTAS  
 SEIMO STATUTE  
 SEIMO STATUTO  
 SEIMO STATUTĄ  
 SEIMO SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS KĘSTUTIS KUZMICKAS; ANTANAS MATULAS 
 SEIMO SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETO PIRMININKO  
 SEIMO SVEIKATOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS  
 SEIMO TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO NARYS  
 SEIMO TRIBŪNOS  
 SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETAS  
 SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO NARIAIS  
 SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS KAZYS BOBELIS 
 SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS SOCIALDEMOKRATAS GEDIMINAS KIRKILAS 
 SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKO KAZIO BOBELIO 
 SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO  
 SEIMO VADOVAS ARTŪRAS PAULAUSKAS 
 SEIMO VADOVO  
 SEIMO VADOVYBĖ  
 SEIMO VALDYBA  
 SEIMO VALDYBAI  
 SEIMO VALDYBOS NARIAI IR FRAKCIJŲ ATSTOVAI  
 SEIMO VALDYBOS  
 SEIMO VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETAS  
 SEIMO VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETO PIRMININKAS  
 SEIMO VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETO  
 SEIMO VICEPIRMININKAS GINTARAS STEPONAVIČIUS 
 SEIMO VICEPIRMININKAS LIBERALAS GINTARAS STEPONAVIČIUS 
 SEIMO VICEPIRMININKAS SOCIALDEMOKRATAS VYTENIS ANDRIUKAITIS 
 SEIMO VICEPIRMININKAS SOCIALLIBERALAS ARTŪRAS SKARDŽIUS 
 SEIMO VICEPIRMININKO  
 SEIMO ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETAS  
 SEIMO ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETE  
 SEIMO ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETO PIRMININKAS ROLANDAS PAVILIONIS; B GENZELIS 
 SEIMO ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETO PIRMININKO ROLANDO PAVILIONIO 
 SEIMO ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETO  
 SEIMO ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETUI  
 SEIMO ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS  
 SEIMO ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO PIRMININKAS GEDIMINAS DALINKEVIČIUS 
 SKELBIU ŠĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTĄ ĮSTATYMĄ  
 SOCIALLIBERALŲ LYDERIS SEIMO PIRMININKAS ARTŪRAS PAULAUSKAS 
 STEIGIAMOJO SEIMO NARYS  
 STEIGIAMOJO SEIMO  
 SUINTERESUOTO ASMENS SEIMO ATSTOVAMS SEIMO NARIUI  
 SUSITIKO SU SEIMO PIRMININKU ARTŪRU PAULAUSKU; Č JURŠĖNU 
 SUSITIKĘS SU SEIMO PIRMININKU VYTAUTU LANDSBERGIU 
 SUŠAUKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO neeilinį posėdį 
 SVARSTYMAS IR BALSAVIMAS PRANEŠĖJAS SEIMO NARYS L LINKEVIČIUS 
 SĄJŪDŽIO SEIMO  
 TAPTI SEIMO NARIU  
 TOLIAU POSĖDŽIUI PIRMININKAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS 
 TOLIAU POSĖDŽIUI PIRMININKAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS J BERNATONIS; E BIČKAUSKAS; A SAKALAS 
 TRIJŲ JO PAVADUOTOJŲ IR SEIMO KANCLERIO  
 TYRIMO IR SEIMO SPECIALIOSIOS TYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO PROJEKTAS NR ... 
 TYRIMO IR SEIMO SPECIALIOSIOS TYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO  
 UŽSAKYTI LEIDIMUS Į SEIMO RŪMUS  
 VAKARINIS POSĖDIS POSĖDŽIO PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS  
 VAKARINIS POSĖDIS POSĖDŽIO PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS A SAKALAS 
 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
 VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SEIMO NARIŲ IR KITŲ PAREIGŪNŲ POLITINIŲ PARTIJŲ POLITINIŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ AR PILIEČIŲ  
 ARTĖJA SEIMO RINKIMAI  
 ARTĖJANT SEIMO RINKIMAMS  
 VIENAM SEIMO NARIUI  
 VIENAS SEIMO NARYS  
 VILNIAUS M NEPRIKLAUSOMYBĖS AIKŠTĖJE IR PRIE SEIMO RŪMŲ  
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA ... 
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA PAVESTI SEIMO KANCELIARIJOS FINANSŲ SKYRIUI APMOKĖTI ... 
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA PRITARTI SEIMO NARIO ... kelionei į ... 
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA PRITARTI SEIMO NARIŲ ... kelionei į ... 
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA PRITARTI SEIMO NARĖS Sofijos Daubaraitės kelionei į ... 
 VISI SEIMO NARIAI  
 VISIEMS SEIMO NARIAMS  
 VISŲ SEIMO NARIŲ BALSŲ DAUGUMA SLAPTU BALSAVIMU  
 VISŲ SEIMO NARIŲ  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO ... straipsniu 
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMĄ ARBA JOS ATSISAKYMĄ NAGRINĖTI SKUNDUS DĖL SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 VYRIAUSYBĖS IR SEIMO  
 VYRIAUSYBĖS PUSVALANDIS Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS ATSAKĖ finansų ministras 
 VYTAUTAS LANDSBERGIS SEIMO PIRMININKAS ANDRIUS KUBILIUS SEIMO PIRMININKO PIRMASIS PAVADUOTOJAS ROMUALDAS OZOLAS SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS  
 Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS ATSAKĖ ... 
 ĮSTATYMU KITAIS ĮSTATYMAIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO TEISĖS AKTAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS  
 ATSAKYDAMAS Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS  
 ATSAKYMAI Į SEIMO NARIŲ PAKLAUSIMUS  
 ATSAKĖ Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS  
 ATSISAKYMO VYKDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMĄ LIETUVOS AUKŠČIAUSIAJAM TEISMUI PANAIKINUS NETEISĖTUS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NUTARIMUS  
 ATSTOVUI SEIMO NARIUI  
 ATSTOVUI SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJUI JUOZUI BERNATONIUI 
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS ATKURIAMOJO SEIMO PIRMININKUI  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS ATKURIAMOJO SEIMO  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS SEIMO RINKIMŲ  
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS SEIMO NARYS A RAŽAUSKAS; J BERNATONIS; A RAŠKINIS 
darbo nesuderinamo SU SEIMO NARIO pareigomis