Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 GALUTINIO SPRENDIMO  
 GINČŲ SPRENDIMO  
 INVESTICINIŲ GINČŲ SPRENDIMO  
 KLAUSIMO SPRENDIMO  
 KLAUSIMŲ SPRENDIMO  
 KONFLIKTO SPRENDIMO  
 KONFLIKTŲ SPRENDIMO  
 KONSTITUCINIO TEISMO SPRENDIMO  
 LICENCIJA GALIOJA NUO SPRENDIMO IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO NUOSTATŲ AR KITO SPRENDIMO  
 NEKILNOJAMOJO TURTO ATĖMIMO IKI SPRENDIMO DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO SPRENDIMO  
 PRIIMTINO SPRENDIMO  
 PRIIMTO SPRENDIMO  
 PROBLEMAS IR JŲ SPRENDIMO BŪDUS  
 PROBLEMOS SPRENDIMO BŪDAS  
 PROBLEMOS SPRENDIMO BŪDĄ  
 PROBLEMOS SPRENDIMO BŪDŲ  
 PROBLEMOS SPRENDIMO  
 PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAS  
 PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDUS  
 PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDŲ  
 PROBLEMŲ SPRENDIMO  
 SKUNDĄ DĖL APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMO DĖL APYGARDOS BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLO  
 SOCIALINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMO  
 SPRENDIMO BŪDAI  
 SPRENDIMO BŪDUS  
 SPRENDIMO BŪDĄ  
 SPRENDIMO BŪDŲ  
 SPRENDIMO DĖL nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo 
 SPRENDIMO GALIOS  
 SPRENDIMO IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 SPRENDIMO PRIĖMIMO DATA  
 SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCESO  
 SPRENDIMO PRIĖMIMO  
 SPRENDIMO PRIĖMIMĄ  
 SPRENDIMO PROJEKTĄ  
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL ŠIŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMO  
 TEISMO SPRENDIMO  
 UŽDAVINIŲ SPRENDIMO  
 VALDYMO SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCESO  
 ARBITRAŽINIO TEISMO SPRENDIMO  
 VYRIAUSYBĖS SPRENDIMO  
 ŠIOS PROBLEMOS SPRENDIMO  
 ŠIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMO  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SPRENDIMO  
 BE TEISMO SPRENDIMO