Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
gaunamas PAGAL SUTARTIS  
 DARBO SUTARTIS DARBDAVIO VALIA NEGALI BŪTI NUTRAUKTA SU MOTINA  
 DARBO SUTARTIS NUTRAUKIAMA  
 DARBO SUTARTIS SUDAROMA TARP FIZINIŲ ASMENŲ  
 DARBO SUTARTIS TURI BŪTI NUTRAUKTA  
 DARBO SUTARTIS  
 DRAUDIMO SUTARTIS  
 GYVENAMOJO NAMO BUTO PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS NESUDAROMA  
 GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS SUTARTIS GALI BŪTI PRIPAŽINTA NEGALIOJANČIA  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS  
 JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS  
 LAISVOS PREKYBOS SUTARTIS  
 LAISVOSIOS PREKYBOS SUTARTIS  
 LAURINAVIČIUS Č LIETUVOS SOVIETŲ RUSIJOS TAIKOS SUTARTIS  
 MOKESTINĖS PASKOLOS SUTARTIS  
 NUOMOS SUTARTIS NEGALIOJA  
 NUOMOS SUTARTIS  
 PAGAL ATSKIRAS NUOMOS SUTARTIS  
 PAGAL DARBO SUTARTIS  
 PANAUDOS SUTARTIS IR SUSITARIMUS DĖL SERVITUTŲ  
 PASIRAŠO LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINES SUTARTIS  
 PASIRAŠYTA BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS  
 PASIRAŠYTA SUTARTIS DĖL muitų sąjungos; investicijų skatinimo 
 PASIRAŠYTA SUTARTIS  
 PASKOLOS SUTARTIS  
 PASKOLŲ SUTARTIS  
 PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS  
 PROFESIONALIOSIOS KARO TARNYBOS SUTARTIS NUTRAUKIAMA  
 RATIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINES SUTARTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 REGIONINIO PARKO MIŠKUS PAGAL MIŠKOTVARKOS IR KITUS PROJEKTUS SAUGO IR TVARKO PAGAL SUTARTIS  
 SEZONINIO DARBO SUTARTIS UŽ LAIKĄ NUO NAUJOS DARBO SUTARTIES SUDARYMO  
 STEIGIMO SUTARTIS  
 SUDARO ŠIŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS SU SAVININKU  
 SUDARYTAS SUTARTIS  
 SUDARYTI SUTARTIS  
 SUDARĖ TARPUSAVIO SUTARTIS  
 SUTARTIS BUS PASIRAŠYTA  
 SUTARTIS BUVO PASIRAŠYTA  
 SUTARTIS DĖL investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos; bendradarbiavimo 
 SUTARTIS DĖL PAJAMŲ IR KAPITALO DVIGUBO APMOKESTINIMO IR FISKALINIŲ PAŽEIDIMŲ IŠVENGIMO  
 SUTARTIS PASIRAŠYTA  
 SUTARTIS SU Europos sąjunga; kaimynais; ligonių kasomis; Rusija; Vokietija 
 SUTARTIS SU AMOCO IR OPAB  
 SUTARTIS SU WILLIAMS  
 SUTARTIS TARP Europos bendrijų ir Lietuvos 
 TAIKOMA ŠI SUTARTIS  
 TAIKOS SUTARTIS  
 TARPTAUTINES SUTARTIS  
 TARPTAUTINĖ SUTARTIS  
 TERMINUOTA DARBO SUTARTIS  
 TERMINUOTAS DARBO SUTARTIS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PIRKIMO PARDAVIMO NUOMOS IR PANAUDOS SUTARTIS  
 ĮMONĖS VARDU SUDARYTI SUTARTIS  
 ŠEIMOS KURIOS UŽ ŠILUMINĘ ENERGIJĄ ATSISKAITO PAGAL TIESIOGINES SUTARTIS SU VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS ENERGETIKOS SISTEMA  
atsiskaito NE PAGAL TIESIOGINES SUTARTIS SU nurodytosiomis šiluminę energiją ir dujas tiekiančiomis įmonėmis 
 AVANSU GAUTOS SUMOS PAGAL PASIRAŠYTAS SUTARTIS  
 BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS