Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
gerkite IŠ JOS VISI NES TAI YRA MANO KRAUJAS  
 GALIOJA TIK TAI DIENAI  
nedelsdamas pašalinti nustatytus TRŪKUMUS IR APIE TAI INFORMUOTI TIKRINTOJUS  
 INFORMACIJOS APIE TAI KUR GALI BŪTI PASLĖPTAS  
nekreipė Į TAI DĖMESIO  
 INFORMUOTI APIE TAI VISUOMENĘ  
 JEI PRIEŠ TAI JAM NORS VIENĄ KARTĄ PER PASKUTINIUOSIUS dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos 
 JEI TAI BŪTINA APSAUGOTI ŽMOGAUS SVEIKATAI  
pateikti; gauti INFORMACIJĄ APIE TAI  
 KIEK TAI SUSIJĘ SU TAISYKLIŲ REIKALAVIMAIS  
 KIEKVIENA SUSITARIANČIOJI ŠALIS KIEK TAI ĮMANOMA IR TIKSLINGA  
 KODĖL APSKRITAI REIKIA SUTEIKTI GALIMYBĘ PIRKTI ŽEMĘ IR UŽSIENIEČIAMS AR TAI PADARYTI TURI BŪTENT ŠIS SEIMAS  
 LICENCIJOS TURĖTOJAS TURI RAŠTU INFORMUOTI APIE TAI  
 MERAS VALDYBA AR VALSTYBĖS INSTITUCIJA APIE TAI RAŠTU INFORMUOJA  
 ORGANIZATORIAI TAI PRIVALO NURODYTI  
 PAKANKAMA SĄLYGA JEIGU A TAI IR B  
 PASISAKOME UŽ TAI KAD BŪTŲ SUDARYTOS SĄLYGOS KIEKVIENAM VAIKUI MOKYTIS GIMTĄJA KALBA VISŲ LYGIŲ mokyklose 
 PIRMAVO TAI VIENA TAI KITA KOMANDA  
 PLAČIAU APIE TAI ŠIANDIEN NUMERYJE  
 PRANEŠA APIE TAI APLINKOS APSAUGOS PAREIGŪNAMS  
 PRANEŠA APIE TAI GENERALINIAM DIREKTORIUI  
 PRANEŠDAMA APIE TAI EUROPOS TARYBOS GENERALINIAM SEKRETORIUI  
 PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL BANKO LICENCIJOS IŠDAVIMO IR APIE TAI RAŠTU PRANEŠA PAREIŠKĖJUI  
 PRIIMA SPRENDIMĄ IŠDUOTI AR ATSISAKYTI IŠDUOTI LICENCIJĄ IR APIE TAI RAŠTU INFORMUOJA  
 RAMYBĖ JUMS TAI PASAKĘS JIS PARODĖ JIEMS RANKAS IR ŠONĄ  
 RAŠTU APIE TAI informuoja; pranešti 
 REIKIA ATKREIPTI DĖMESĮ Į TAI KAD ... 
 SKELBKITE GERIAUSIUS SAVO PROJEKTUS MŪSŲ ŽURNALE TAI PATIKIMAS LEIDINYS  
 SPECIALISTAI ATKREIPIA DĖMESĮ Į TAI KAD ... 
 STRIBAI IR RUSAI APIE TAI BUVO PERSPĖTI  
 TAI DARYKITE MANO ATMINIMUI  
 TAI DARYTI KITIEMS ASMENIMS  
 TAI JAU KITA TEMA  
 TAI JAU NE PIRMAS KARTAS KAI ... 
 TAI NAUDINGA IR LIETUVAI IR VAKARAMS IR RUSIJAI  
 TAI NE PIRMAS ATVEJIS KAI ... 
 TAI NE PIRMAS KARTAS KAI ... 
 TAI PARODĖ VISUOMENĖS NUOMONĖS IR RINKOS TYRIMŲ CENTRO VILMORUS apklausa 
 TAI PASAKOJIMAS APIE ... 
 TAI PIRMAS KARTAS KAI ... 
 TAI PIRMAS KARTAS PER METUS  
 TAI PIRMAS KARTAS  
 TAI RODO VISUOMENĖS NUOMONĖS IR RINKOS TYRIMŲ CENTRO VILMORUS apklausa 
 TAI VIENA IŠ PRIEŽASČIŲ KODĖL ... 
 TAI VIENAS DALYKAS ANTRAS DALYKAS ... 
 TAI VIENINTELIS BŪDAS  
 TAI VIENOJE TAI KITOJE VIETOJE  
 TAI VIENOS TAI KITOS KOMANDOS NAUDAI  
 TAI YRA MANO KŪNAS KURIS UŽ JUS ATIDUODAMAS  
 TAI YRA MANO KŪNAS  
 TAI YRA ŽMOGAUS  
 TAI Į DEŠINĘ TAI Į KAIRĘ  
 TAI Į VIENĄ TAI Į KITĄ PUSĘ  
 TAI ĮSTAIGA ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ASMENS GYVENAMOJI VIETA  
 APIE TAI INFORMUOTI CENTRINĘ PRIVATIZAVIMO KOMISIJĄ  
 TURI TEISĘ NUTRAUKTI SUTARTĮ APIE TAI RAŠTU PRANEŠDAMAS  
 TURI VIENĄ GALĄ TAI TURI BŪTI IR ANTRAS  
 TURINT TAI GALVOJE  
 TURINT TAI OMENYJE  
 VAIKUS RAŠTO GALIMA IŠMOKYTI PAPRASČIAUSIAI PASIŪLIUS JIEMS UŽ TAI SUMOKĖTI  
 ARBA TAI PADARYTI ĮGALIOJA vieną iš ministerijos sekretorių 
atkreipti DĖMESĮ Į TAI KAD ... 
 ATKREIPIA DĖMESĮ Į TAI KAD ... 
 ATKREIPIAMAS DĖMESYS Į TAI KAD ... 
 ATKREIPTAS DĖMESYS Į TAI KAD ... 
 ATKREIPTI DĖMESĮ Į TAI KAD ... 
 ATKREIPTINAS DĖMESYS Į TAI KAD ... 
 ATKREIPĖ DĖMESĮ Į TAI JOG ... 
 ATKREIPĖ DĖMESĮ Į TAI KAD ... 
 ATSISAKIUS IŠDUOTI LICENCIJĄ APIE TAI RAŠTU PRANEŠAMA PAREIŠKĖJUI  
 ATSIŽVELGDAMA Į TAI KAD ĮMONĖS SUMOKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS įsisenėjusių skolų biudžetui įstatyme numatytus juridinių asmenų pelno, fizinių asmenų pajamų bei pridėtinės vertės mokesčius 
 ATSIŽVELGDAMOS Į TAI KAD ...