Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO SUTEIKTA TEISĖ  
 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOMS SUTEIKIAMA TEISĖ TEIKTI DAKTARO MOKSLO LAIPSNĮ  
 GALI KREIPTIS Į KOMERCINIUS BANKUS IR FINANSINIO MAKLERIO ĮMONES KURIEMS PAGAL FINANSŲ MINISTERIJOS IR LIETUVOS BANKO PATVIRTINTĄ VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR APYVARTOS LAIKINĄJĄ TVARKĄ SUTEIKTA TEISĖ DALYVAUTI  
 GARANTUOJAMA TEISĖ Į GYNYBĄ TAIP PAT IR TEISĖ TURĖTI ADVOKATĄ  
 IŠIMTINĖ TEISĖ IR PAREIGA YRA SURINKTI IR PRISTATYTI ... 
 IŠIMTINĖ TEISĖ  
 IŠVARDINTŲ ASMENŲ KURIEMS SUTEIKIAMA TEISĖ PASIRAŠYTI UŽSAKYMUS LEIDIMAMS ĮEITI Į SEIMO RŪMUS  
 KANONŲ TEISĖ  
 KIEKVIENO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO TEISĖ IR PAREIGA  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOMS SUTEIKIAMA TEISĖ TEIKTI DAKTARO MOKSLO LAIPSNĮ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į dailės kūrinį; pramoninį dizainą 
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATOMA ... 
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ ATSTATOMA ... 
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ  
 PALIEKAMA TEISĖ  
 PAPROTINĖ TEISĖ  
 PAVELDĖJIMO TEISĖ  
 PIRMUMO TEISĖ  
 PRIGIMTINĖ TEISĖ  
 RINKIMŲ TEISĖ  
 SUTEIKIAMA TEISĖ LAISVAI DISPONUOTI SAVO LĖŠOMIS  
 SUTEIKIAMA TEISĖ SUSIPAŽINTI SU VALSTYBĖS PASLAPTĮ SUDARANČIOMIS ŽINIOMIS  
 SUTEIKIAMA TEISĖ  
 SUTEIKTA TEISĖ  
 TARPTAUTINĖ TEISĖ  
 TEISĖ GAUTI VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJĄ  
 TEISĖ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 TEISĖ IR PAREIGA  
 TEISĖ IR TEISĖTVARKA  
 TEISĖ Į gyvenamuosius namus; darbą; kūrinį; nekilnojamąjį turtą 
 TEISĖ Į GYNYBĄ  
 TEISĖ Į GYVYBĘ  
 TEISĖ Į KOMPENSACIJAS  
 TEISĖ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ PAGAL JŲ PRAŠYMĄ  
 TEISĖ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 TEISĖ ĮSIGYTI VAŽIAVIMO BILIETĄ SU NUOLAIDA  
 TEISĖ ĮSIGYTI ŠĮ ŽEMĖS SKLYPĄ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYMO TEISĖ SUTEIKIAMA ... 
 VETO TEISĖ  
 VIETOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ TEISĖ  
 ATIMAMA TEISĖ  
 ATIMTA TEISĖ DIRBTI VIDAUS REIKALŲ SISTEMOJE  
 ATIMTA TEISĖ  
 ATSTATOMA NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ  
 ATSTATOMA NUOSAVYBĖS TEISĖ  
 ATSTATYTA NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ  
 ATSTATYTA NUOSAVYBĖS TEISĖ  
 AUTORINĖ TEISĖ  
 BALSAVIMO TEISĖ  
 BAUDŽIAMOJI TEISĖ