Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl PILIEČIŲ PRAŠYMŲ ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŽEMĘ padavimo tvarkos 
 DARBDAVYS TURI TEISĘ PAREIKALAUTI  
 DARBUOTOJAS TURI TEISĘ NUTRAUKTI DARBĄ  
 DARBUOTOJAS TURI TEISĘ NUTRAUKTI NETERMINUOTĄ darbo sutartį 
 DOKUMENTAS SUTEIKIANTIS TEISĘ  
 DĖL KAI KURIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINANČIŲ NUOSAVYBĖS TEISĘ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 EKSPERTAI TURI TEISĘ ... 
 EKSPERTAI TURI TEISĘ GAUTI ATLYGINIMĄ  
 GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 GAUTŲ IŠ KITŲ VALSTYBIŲ SUBJEKTŲ TURINČIŲ TEISĘ VERSTIS ... 
 GAVO TEISĘ  
 IŠIMTINĘ TEISĘ  
 IŠKOVOJO TEISĘ DALYVAUTI  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS TURINTYS TEISĘ IŠSINUOMOTI ... 
 JURIDINIS AR FIZINIS ASMUO TURINTIS TEISĘ ... 
 JURIDINIS ASMUO TURINTIS TEISĘ TEIKTI audito paslaugas 
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ TURINČIŲ TEISĘ VYKDYTI PRIVALOMĄJĮ asmenų darbuotojų 
 KAI KURIŲ KATEGORIJŲ DARBUOTOJŲ TURINČIŲ TEISĘ Į pailgintas kasmetines atostogas 
 KANDIDATUS Į TARYBOS NARIUS TURI TEISĘ KELTI ... 
 KIEKVIENAS FIZINIS AR JURIDINIS ASMUO TURI TEISĘ DISPONUOTI SAVO NUOSAVYBE  
 KIEKVIENAS TURI TEISĘ  
 KIEKVIENAS TURINTIS TEISĘ RINKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS  
 KIEKVIENAS ŽMOGUS TURI TEISĘ  
 KIEKVIENO VAIKO TEISĘ TURĖTI TOKIAS GYVENIMO SĄLYGAS  
 KOMISIJA TURI TEISĘ  
 KOOPERATINĖ BENDROVĖ TURI TEISĘ VALDYTI JAI PRIKLAUSANTĮ TURTĄ JUO NAUDOTIS IR DISPONUOTI  
 LIETUVA PAGAL SAVO ĮSTATYMUS IR TARPTAUTINĘ TEISĘ GALI NAUDOTIS TEISĖMIS Į JŪROS DUGNĄ  
... ORGANŲ VARDU NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS IR SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS TURI TEISĘ ... 
 LIETUVOS PILIEČIŲ TEISĘ GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI TEISĘ BŪTI RENKAMAS SEIMO NARIU  
 LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ AUTORIAI TURI IŠIMTINĘ TEISĘ LEISTI atgaminti šiuos kūrinius; viešai atlikti savo kūrinius 
 MAGDEBURGO TEISĘ  
 MES TURIME TEISĘ  
turi TEISĘ DALYVAUTI  
turi TEISĘ GAUTI  
turi TEISĘ IMPORTUOTI ALKOHOLINIUS GĖRIMUS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
turi TEISĘ PASIRINKTI  
turi TEISĘ RUNGTYNIAUTI  
turi TEISĘ VALDYTI  
 MORALINĘ TEISĘ  
 MUITINĖ TURI TEISĘ NUSTATYTI  
 MUITINĖ TURI TEISĘ PAREIKALAUTI  
 MUITINĖ TURI TEISĘ  
 NESUTINKANTYS SU SPRENDIMU TURI TEISĘ RAŠTU PAREIKŠTI atskirąją nuomonę 
šalies paskirtoji aviakompanija ar aviakompanijos TURĖS TEISĘ TIESIOGIAI ARBA PER AGENTUS parduoti ... 
 NUOSAVYBĖS TEISĘ IR GIMINYSTĖS RYŠĮ  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI GALI BŪTI PRIDEDAMI  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŽEMĘ  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ  
 NĖRA ASMENŲ TURINČIŲ TEISĘ GAUTI NAŠLIŲ PENSIJĄ  
 PAGAL NUOSAVYBĖS TEISĘ  
 PASILIEKA SAU TEISĘ  
 PASILIEKA TEISĘ  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLUS TURI TEISĘ SURAŠYTI ... 
 PILIEČIAMS TURINTIEMS TEISĘ Į VALSTYBĖS PARAMĄ  
 PILIEČIŲ TEISĘ GAUTI SENATVĖS IR INVALIDUMO PENSIJAS  
 PILIEČIŲ TURINČIŲ TEISĘ DALYVAUTI REFERENDUME  
 PIRKĖJAS TURI TEISĘ ... 
 PIRMUMO TEISĘ IŠSINUOMOTI ŽEMĘ STATINIUS ĮRENGINIUS ŪKINEI VEIKLAI  
 PIRMUMO TEISĘ  
 AKCIJOMS ĮSIGYTI TURI TEISĘ NAUDOTI pinigus 
 PRIGIMTINĘ TEISĘ  
 REGIONINIO PARKO DIREKCIJA TURI IŠIMTINĘ TEISĘ NAUDOTI PARKO SIMBOLIUS  
 REGIONINIO PARKO TARNYBA TURI IŠIMTINĘ TEISĘ NAUDOTI PARKO SIMBOLIUS  
 REGISTRO DUOMENIMIS TURI TEISĘ NAUDOTIS VISI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 RINKIMŲ TEISĘ TURINTYS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 RINKIMŲ TEISĘ TURINČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ  
 RINKIMŲ TEISĘ  
 SAVO TEISIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL TARPTAUTINĘ TEISĘ  
 SPRENDŽIAMOJO BALSO TEISĘ  
 STEIGĖJAS TURI TEISĘ APSKŲSTI TEISMUI  
 SUSIRINKIMAS KURIS TURI TEISĘ PRIIMTI NUTARIMUS  
 SUTEIKIA TEISĘ PREKIAUTI  
 SUTEIKIA TEISĘ  
 SUTEIKIANT TEISĘ ĮVEŽTI ALŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ VOKIETIJOS FIRMOS  
 SUTEIKIANT TEISĘ ĮVEŽTI ALŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ ČEKIJOS  
 SUTEIKIANČIO TEISĘ VYKDYTI DIDMENINĘ PREKYBĄ ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS ĮSKAITANT ALŲ  
 SUTEIKIANČIŲ TEISĘ IŠVYKTI Į UŽSIENĮ  
 SUTEIKIANČIŲ TEISĘ STOTI Į UNIVERSITETUS  
 SUTEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI TEISĘ  
 SUTEIKTI TEISĘ ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ALŲ  
 SUTEIKTI TEISĘ  
 SUTEIKĖ TEISĘ  
 TARPTAUTINĘ TEISĘ  
 TAUTŲ APSISPRENDIMO TEISĘ  
 TEISMAS TURI TEISĘ  
 TEISĘ BŪTI gerbiama; gydomi; išrinkti; išklausyti 
 TEISĘ Į darbą; asmeninį gyvenimą; informaciją; laisvę; religijos laisvę; valstybės paramą; Lietuvos Respublikos pilietybę; mokslą; lengvatas; žemę; išlikusį nekilnojamąjį turtą 
 TEISĘ Į GYNYBĄ  
 TEISĘ Į GYVENIMĄ  
 TEISĘ Į GYVYBĘ  
 TEISĘ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 TURI TEISĘ ATSISAKYTI  
 APSISPRENDIMO TEISĘ  
 TURI TEISĘ GAUTI ... 
 TURI TEISĘ GAUTI PENSIJĄ  
 TURI TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO NAŠLIŲ PENSIJĄ  
 TURI TEISĘ IŠ ŠIŲ ASMENŲ GAUTI KOMPENSACIJĄ  
 TURI TEISĘ KREIPTIS Į TEISMĄ  
 TURI TEISĘ NAUDOTIS ... 
 TURI TEISĘ NUSTATYTI ... 
 TURI TEISĘ NUTRAUKTI SUTARTĮ APIE TAI RAŠTU PRANEŠDAMAS  
 TURI TEISĘ PADUOTI ... 
 TURI TEISĘ PASIRINKTI ... 
 TURI TEISĘ PATEIKTI ... 
 TURI TEISĘ REIKALAUTI ... 
 TURI TEISĘ SIŪLYTI ... 
 TURI TEISĘ SUSIPAŽINTI SU bylos duomenimis 
 TURI TEISĘ Į darbą 
 TURI TEISĘ  
 TURIME TEISĘ  
 TURINTIS TEISĘ GABENTI PAŠTO SIUNTAS  
 TURINČIŲ TEISĘ ĮSIGYTI VAŽIAVIMO BILIETĄ SU NUOLAIDA  
 TURĖJO TEISĘ  
 TURĖS TEISĘ  
 TURĖTOS ŽEMĖS NUOSAVYBĖS TEISĘ IR GIMINYSTĖS RYŠĮ  
 TURĖTŲ TEISĘ  
 TEISĘ išvykti; gyventi; ekranizuoti; naudotis; tiražuoti 
 VAIKAMS TURINTIEMS TEISĘ GAUTI NAŠLAIČIŲ PENSIJĄ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYMO TEISĘ  
 ASMENIMS GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 VETO TEISĘ  
 VEŽĖJAS TURI TEISĘ REIKALAUTI IŠ KROVINIŲ SIUNTĖJO  
 ASMENIMS TURINTIEMS TEISĘ Į VALSTYBĖS PARAMĄ  
 VIETOS MOKESČIO ADMINISTRATORIUS TURI TEISĘ  
 VIEŠO KONKURSO SUTEIKIANČIO LAIMĖTOJAMS TEISĘ VERSTIS DIDMENINE PREKYBA LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAMINTAIS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS  
 ASMENS TEISĘ Į GYVYBĘ  
 ASMENS TEISĘ ŽVEJOTI VANDENS TELKINYJE  
 ASMENYS TURINTYS TEISĘ GAUTI SOCIALINĘ PAŠALPĄ  
 VISI JOS PILIEČIAI TURI TEISĘ Į TEISMINĘ GYNYBĄ  
 ATIMANT TEISĘ VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 ĮGIJO TEISĘ  
 ĮGYJA TEISĘ  
 ĮGYVENDINTI TEISĘ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 ĮKAITO TURĖTOJAS TURI TEISĘ IŠIEŠKOTI  
 ĮMONĖ TURINTI TEISĘ GAMINTI ALKOHOLINIUS GĖRIMUS  
 ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA TURI TEISĘ STEIGTI ... 
 ŠIE ASMENYS TURI TEISĘ ĮSIGYTI IR GALI VAIRUOTI ... 
 ŽEMĖS NUOSAVYBĖS TEISĘ  
 ŽMOGUS TURI TEISĘ  
 ATSTATANT NUOSAVYBĖS TEISĘ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į GYVENAMĄJĮ NAMĄ JO DALĮ BUTĄ NATŪRA  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŠIOJE TERITORIJOJE VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŽEMĘ AR MIŠKĄ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŽEMĘ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ  
 ATVYKĘ Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJĄ TURI TEISĘ GAUTI ... 
 AUGALŲ APSAUGOS INSPEKTORIAI TURI TEISĘ ... 
 BALSAVIMO TEISĘ TURINČIŲ piliečių 
 BALSAVIMO TEISĘ  
 BALSO TEISĘ TURINČIŲ piliečių 
 BALSO TEISĘ