Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl ĮMONIŲ TURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISES METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO TVARKOS  
 DĖL ĮMONIŲ TURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISES METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS  
 EKONOMINES SOCIALINES TEISES BEI INTERESUS  
kovoti UŽ SAVO TEISES  
 GINTI SAVO TEISES  
 GINTI VAIKŲ TEISES  
 GINTI ŽMOGAUS TEISES LAISVES IR TEISĖTUS INTERESUS  
 IŠSKIRTINES TEISES  
 JURIDINIO ASMENS TEISES  
 JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ TEISES IR PAREIGAS  
 KONSTITUCINES TEISES  
 KOVOTI UŽ SAVO TEISES  
 LAISVES IR TEISES  
 LYGIAS TEISES  
 MIŠKŲ SAVININKŲ TEISES IR PAREIGAS  
 NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR TEISES Į JĮ BEI DOKUMENTUS  
 NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR TEISES Į JĮ  
 NUOSAVYBĖS TEISES Į gyvenamuosius namus 
 NUOSAVYBĖS TEISES  
 PAŽEIDŽIA ŽMOGAUS TEISES  
 PILIETINES TEISES  
 PILIEČIŲ AR ORGANIZACIJŲ TEISES  
 PILIEČIŲ IR ORGANIZACIJŲ TEISES  
 PILIEČIŲ TEISES IR LAISVES  
 PILIEČIŲ TEISES  
 PRAŠYMUS ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISES Į ŽEMĘ  
 PRAŠYMŲ ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISES  
 PRAŠYMŲ ĮREGISTRUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR TEISES Į JĮ  
 PRIGIMTINES ŽMOGAUS TEISES  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE NUOLAT GYVENANTYS ASMENYS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMĄ TURI ŠIAS TEISES ... 
 STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI TURI LYGIAS TEISES  
 APGINTI SAVO TEISES  
 TAUTINIŲ MAŽUMŲ TEISES  
 TEISES BEI LAISVES  
 TEISES BEI PAREIGAS  
 TEISES IR LAISVES  
 TEISES IR PAREIGAS NUSTATO ... 
 TEISES IR PAREIGAS  
 TEISES IR PRIVILEGIJAS  
 TEISES IR TEISĖTUS INTERESUS LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 TEISES NUMATYTAS DARBO ĮSTATYMUOSE  
 TEISES PAREIGAS IR ATSAKOMYBĘ  
 TEISES Į palikimą; darbą; gynybą; gyvenamuosius namus; išlikusį nekilnojamąjį turtą; Klaipėdą 
 TEISES Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR NEKILNOJAMOJO TURTO BEI TEISIŲ Į JĮ  
 TURI TOKIAS PAT TEISES IR PAREIGAS KAIP IR KITI TEISĖJAI  
 TURTINES TEISES  
 VAIKO TEISES  
 VAIKŲ TEISES  
 VAIRUOTOJO TEISES  
 VIENODAS TEISES  
 ĮGYJA JURIDINIO ASMENS TEISES  
 ĮGYVENDINDAMAS SAVO TEISES IR NAUDODAMASIS SAVO savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų 
 ĮREGISTRUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR TEISES Į JĮ  
 ĮSTATYMAI GALI NUSTATYTI IR KITAS ŠIŲ ASMENŲ TEISES  
 ATKURTI NUOSAVYBĖS TEISES Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 ATKURTI NUOSAVYBĖS TEISES Į ŽEMĘ  
 ATKURTI NUOSAVYBĖS TEISES  
 ŽMOGAUS TEISES IR LAISVES  
 ŽMOGAUS TEISES IR PAGRINDINES LAISVES  
 ŽMOGAUS TEISES  
 ŽMONIŲ TEISES  
 ATSTATANT NUOSAVYBĖS TEISES Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 ATSTATANT NUOSAVYBĖS TEISES  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISES Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISES  
 AUTORINES TEISES  
 AUTORIŲ TEISES