Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 CIVILINIŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ JEIGU JOS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS  
 DAIKTINĖS TEISĖS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ŠIŲ TEISIŲ APRIBOJIMAI TURTO SAVININKO PRIEVOLĖS  
 DALĮ SAVO TEISIŲ IR PAREIGŲ  
 DEMOKRATIJOS IR ŽMOGAUS TEISIŲ  
 DĖL SAVO TEISIŲ pažeidimo 
 DĖL VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ IR RAJONŲ MIESTŲ VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBŲ  
 DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ padėties; pažeidimo 
 DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMŲ  
 EUROPOS KOMISIJOS IR ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO  
 EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS TEISĖS REIKALŲ IR ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO POSĖDYJE  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJA  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJĄ  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ KONVENCIJOS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOJE IR EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOS IR EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJA  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJOS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME STRASBŪRE  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMUI  
 FIZINIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ IR ĮMONIŲ NETURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
kovoja; kovoti DĖL SAVO TEISIŲ  
 GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ  
 GRETUTINIŲ TEISIŲ  
 INDĖLININKŲ TEISIŲ GYNIMO KOMITETAS  
 INDĖLININKŲ TEISIŲ GYNIMO KOMITETO PIRMININKAS R POVILAITIS 
 INDĖLININKŲ TEISIŲ GYNIMO  
 INSPEKCIJAI PRIE VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS  
 IŠIMTINIŲ TEISIŲ IR LENGVATŲ PANAIKINIMO  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKO TEISIŲ KONVENCIJĄ  
 JURIDINIAI ASMENYS IR ASMENYS NETURINTYS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 JURIDINIAI ASMENYS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOS ĮMONĖS  
 JURIDINIO ASMENS ARBA ASMENS NETURINČIO JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 JURIDINIO ASMENS ARBA ĮMONĖS NETURINČIOS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS ĮMONĖMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS ĮMONĖMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOS INDIVIDUALIOS PERSONALINĖS ĮMONĖS IR ŪKINĖS BENDRIJOS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIŲ INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ IR ŪKINIŲ BENDRIJŲ  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIŲ ĮMONIŲ  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 KAUNO GRĄŽINTINŲ NAMŲ GYVENTOJŲ TEISIŲ GYNIMO KOMITETO PIRMININKAS  
 KAUNO VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VADOVĖ  
 KITŲ ASMENŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 KITŲ ŽMONIŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBAI  
 KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO  
 KONSTITUCINIŲ TEISIŲ  
 KREIPTIS Į EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMĄ  
 KŪRINIO AR GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTO  
 KŪRINIŲ AR GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ  
 KŪRINIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ  
 KŪRINYS AR GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTAS  
 KŪRINĮ AR GRETUTINIŲ TEISIŲ objektą 
 LAIKOMA KAD ATLYGINIMAI UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ susidaro 
 LAISVIŲ IR TEISIŲ  
 LIETUVOS AUTORIŲ TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS AGENTŪRA  
 LIETUVOS AUTORIŲ TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS  
 LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ CENTRO ŠVIETIMO PROGRAMŲ KOORDINATORIUS  
 LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS  
 LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ AUTORIŲ TEISIŲ APSAUGOS  
 LR ĮSTATYMO DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 LYGIŲ TEISIŲ  
 MOKAMI ATLYGINIMAI UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 MOKĖTI ATLYGINIMUS UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 MOTERŲ BEI MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ TEISIŲ IR GALIMYBIŲ  
 MOTERŲ TEISIŲ  
 MOTINYSTĖS TEISIŲ  
 NEKILNOJAMOJO TURTO ATĖMIMO IKI SPRENDIMO DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 NEKILNOJAMOJO TURTO IR TEISIŲ Į JĮ  
 NETENKA TEISĖS Į NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMĄ  
 NETENKA TEISĖS Į NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMĄ  
 NUOSAVYBĖS NELIEČIAMUMO IR NUOSAVYBĖS TEISIŲ GYNIMO  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ APRIBOJIMAS  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMO  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMAS  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO TVARKĄ IR SĄLYGAS  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ ATSTATYMO  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ  
 PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS ATLYGINIMO  
 PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO ĮSTATYMAS  
 PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO  
 PAGRINDINIŲ ŽMOGAUS TEISIŲ  
 PAREIGŲ IR TEISIŲ  
 PAŽEISTŲ TEISIŲ GYNIMO  
 PILIETINIŲ IR POLITINIŲ TEISIŲ  
 PILIETINIŲ TEISIŲ  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO PATAISAS  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO PATAISOS  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO PATAISŲ  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMĄ  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMISIJA  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMISIJAI  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMISIJOS PIRMININKU  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMISIJOS  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ VALSTYBĖS ATKŪRIMO  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ  
 PILIEČIŲ TEISIŲ  
 PO SVARSTYMO PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 POLITINIŲ TEISIŲ  
 PRAMONINIO DIZAINO SAVININKUI ARBA JO TEISIŲ PERĖMĖJUI  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS PREKYBOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO  
 PREKIŲ ŽENKLŲ IR AUTORIŲ TEISIŲ APSAUGA  
 PRIGIMTINIŲ TEISIŲ  
 RAJONO AR MIESTO VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS  
 RAJONŲ MIESTŲ VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBŲ  
 RATIFIKUOTI EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJĄ  
 REZIDENTAS GAUNA ATLYGINIMĄ UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 SAVININKO PRIEVOLĖS IR NUOSAVYBĖS TEISIŲ APRIBOJIMAI  
 SAVO TEISIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL TARPTAUTINĘ TEISĘ  
 SEIMO ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS  
 SEIMO ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO PIRMININKAS GEDIMINAS DALINKEVIČIUS 
 SPRENDIMĄ DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMO  
 SPRENDIMĄ DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 SPRENDIMŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS IR ŽMOGAUS TEISIŲ  
 APGINTI SAVO TEISIŲ IR INTERESŲ  
 TAUTINIŲ MAŽUMŲ TEISIŲ  
 TEISES Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR NEKILNOJAMOJO TURTO BEI TEISIŲ Į JĮ  
 TEISIŲ APSAUGOS IR GLOBOS  
 TEISIŲ APSAUGOS  
 TEISIŲ GYNIMAS  
 TEISIŲ GYNIMO  
 TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 TEISIŲ IR PAREIGŲ  
 TEISIŲ IR PRIEVOLIŲ  
 TEISIŲ PAŽEIDIMO  
 TEISIŲ PAŽEIDIMĄ  
 TEISIŲ PERĖMĖJA  
 TEISIŲ Į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
 TEISIŲ Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 TEISIŲ Į PREKIŲ IR PASLAUGŲ ženklą 
 TĖVYSTĖS TEISIŲ ATĖMIMAS  
 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS INSTITUCIJOS  
 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VADOVĖ BIRUTĖ VALMIENĖ 
 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS  
 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS  
 VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA  
 VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS  
 VAIKO TEISIŲ KONVENCIJĄ  
 VAIKO TEISIŲ  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBAI  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS DARBUOTOJOS  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS INSPEKTORĖ  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VADOVĖ  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VYR INSPEKTORĖ  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBĄ  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBŲ  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS  
 VAIKŲ TEISIŲ  
 VALSTYBINEI KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 ARBA KITŲ ASMENŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 VALSTYBINĖ KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖ KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBA  
 VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS R STANIKŪNAS 
 VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS  
 VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS  
 VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO  
 ASMENS TEISIŲ  
 VISUOTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJA  
 VISUOTINĖJE ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOJE  
 VISUOTINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOS  
 ĮMONIŲ NETURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
atlyginimas UŽ NEKILNOJAMOJO TURTO IR TEISIŲ Į JĮ įregistravimą 
 ĮMONĖS NETURINČIOS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 ĮSTATYMO DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 ĮSTATYMO DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ĮSTATYMO DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ  
 ĮSTATYMUI DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 ĮSTATYMĄ DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ŠEIMOS TEISIŲ CHARTIJA  
 ATLYGINIMAI UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 ŪKINIAI SUBJEKTAI NETURINTYS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 ATLYGINIMUS UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 ATLYGINIMŲ UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS SVARSTĖ ... 
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETO  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETUI  
 ŽMOGAUS LAISVIŲ IR TEISIŲ APSAUGOS KONVENCIJĄ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJA  
 ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJĄ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ORGANIZACIJA  
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO  
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJAI  
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJAS SERGEJUS KOVALIOVAS 
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJO  
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJŲ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ KLAUSIMAIS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ ORGANIZACIJOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAI  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAIS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMUS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMŲ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ SRITYJE  
 ŽMOGAUS TEISIŲ  
 AUTORIAUS AR GRETUTINIŲ TEISIŲ SUBJEKTO  
 AUTORIAUS AR JO TEISIŲ PERĖMĖJO  
 AUTORIAUS ARBA JO TEISIŲ PERĖMĖJO  
 AUTORIAUS TEISIŲ AR GRETUTINIŲ TEISIŲ SUBJEKTO  
 AUTORIAUS TEISIŲ PERDAVIMĄ  
 AUTORIAUS TEISIŲ  
 AUTORINIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ SUBJEKTAI  
 AUTORINIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ SUBJEKTŲ  
 AUTORINIŲ TEISIŲ APSAUGA  
 AUTORINIŲ TEISIŲ  
 AUTORIUS ARBA JO TEISIŲ PERĖMĖJAS  
 AUTORIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ SUBJEKTŲ  
 AUTORIŲ TEISIŲ APSAUGOS  
 AUTORIŲ TEISIŲ AR GRETUTINIŲ TEISIŲ SUBJEKTO  
 AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ  
 AUTORIŲ TEISIŲ  
 BE AUTORIAUS AR JO TEISIŲ PERĖMĖJO