Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DUOMENYS APIE TRANSPORTO PRIEMONĘ  
 DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ  
 DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ KOMISINĖS PREKYBOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ BEI TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ  
 EUROPOS TRANSPORTO  
 EUROPOS ŠALIŲ SUSITARIMĄ DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ EKIPAŽŲ  
kraunami Į TRANSPORTO PRIEMONES  
 GELEŽINKELIO TRANSPORTO  
 GELEŽINKELIŲ IR MIESTO VISUOMENINIO TRANSPORTO CIVILINĖS AVIACIJOS  
 GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO TRAUKOS RIEDMENŲ MAŠINISTAMS  
 GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO  
... MIESTO TRANSPORTO  
 IŠDUOTAS LICENCIJAS UŽSIIMTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ KOMISINE PREKYBA  
 IŠSKYRUS BYLAS DĖL VAIRUOTOJŲ PANAUDOJIMO TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 IŠVEŽAMŲ IŠ JOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 JEI PREKĖS GABENAMOS TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ IŠ VIENOS TRANSPORTO PRIEMONĖS Į KITĄ  
 KELEIVINIO TRANSPORTO PRIEMONĖS  
 KELEIVINIO TRANSPORTO PRIEMONĖSE  
 KELEIVINIO TRANSPORTO  
 KELIŲ EISME DALYVAUJANČIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONEI  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ CENTRŲ  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ RENGIMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO įstaigos 
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ RENGIMO  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ RUOŠIMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO įstaigos 
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖ  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMS  
 KELIŲ TRANSPORTO  
 KITOSE ŠALYSE ĮREGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ BUVIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
perkraunamos IŠ VIENOS TRANSPORTO PRIEMONĖS Į KITĄ  
perkraunamos Į KITĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ  
 KLAIPĖDOS TRANSPORTO LAIVYNAS  
 KLAIPĖDOS TRANSPORTO LAIVYNO  
 KODAS NURODOMAS ŠALIES KURIAI PRIKLAUSO AKTYVIOJI TRANSPORTO PRIEMONĖ  
 KONTEINERIŲ VAGONŲ IR KITŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 KOVOS SU TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAGYSTĖMIS  
 KROVININIO TRANSPORTO  
 LIETUVOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS MATMENIS  
 MINIMALAUS GYVENIMO LYGIO DYDŽIO TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJA  
 MOKESTIS UŽ NE LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ BUVIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 NAUJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS KAINĄ  
 NETURI BŪTI NURODOMAS ŠALIES KURIAI PRIKLAUSO TRANSPORTO PRIEMONĖ KODAS  
 NURODOMI DUOMENYS APIE TRANSPORTO PRIEMONĘ  
 ORO TRANSPORTO  
 AB KLAIPĖDOS TRANSPORTO LAIVYNAS  
 PAPILDYTI ŽODŽIAIS UŽSIIMTI TRANSPORTO ŪKINE VEIKLA JEIGU TO REIKALAUJA ĮSTATYMAI  
 PASIENIO IR TRANSPORTO VALSTYBINĖS VETERINARIJOS TARNYBOS  
 PASIENIO IR TRANSPORTO  
 PASKOLŲ SUTARČIŲ SU EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKU TRANSPORTO PROJEKTUI FINANSUOTI BEI JAPONIJOS EKSPORTO IMPORTO BANKU  
 PASKOLŲ SUTARČIŲ SU EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKU TRANSPORTO PROJEKTUI FINANSUOTI BEI SU JAPONIJOS EKSPORTO IR IMPORTO BANKU  
 PATEIKTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO TRANSPORTO KODEKSO PROJEKTAS NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PENKERIEMS METAMS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 AKCINĖS BENDROVĖS KLAIPĖDOS TRANSPORTO LAIVYNAS  
 AKTYVIOJI TRANSPORTO PRIEMONĖ IR JOS PRIKLAUSOMYBĖ VYKSTANT PER SIENĄ  
 AKTYVIOJI TRANSPORTO PRIEMONĖ  
 AKTYVIOSIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS  
 AKTYVIĄJA TRANSPORTO PRIEMONE LAIKOMAS VILKIKAS  
 AKTYVIĄJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ  
 PRIJUNGIMO PRIE INŽINERINIŲ TINKLŲ IR TRANSPORTO KOMUNIKACIJŲ  
 REGULIARUS KELEIVINIO TRANSPORTO EISMAS  
 RYŠIŲ TRANSPORTO  
 RŪŠIES SKAITMENINIS KODAS IŠ TRANSPORTO TIPŲ IR RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 SAUSUMOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS  
 SERTIFIKATUS IŠDUODA VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TOLIAU INSPEKCIJA  
 SPECIALIAI PAŽYMĖTAME LANGELIO LAUKE NURODOMAS TRANSPORTO RŪŠIES SKAITMENINIS KODAS IŠ TRANSPORTO TIPŲ IR RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 STATYTI PALAPINES KURTI LAUŽUS VAŽINĖTI IR STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES LEIDŽIAMA TIK NUSTATYTOSE VIETOSE  
 STRAIPSNYJE DĖL VAIRUOTOJŲ PANAUDOJIMO TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 SUSISIEKIMO KELIŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS KELIŲ TRANSPORTO  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VANDENS TRANSPORTO  
 SVORIS VIRŠIJA LEIDŽIAMĄ AŠIES APKROVĄ AR TRANSPORTO PRIEMONĖS BENDRĄJĄ MASĘ  
 TEISĖS ATĖMIMO PENKERIEMS METAMS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 TRANSPORTO APSKAITOS PADALINIO  
 TRANSPORTO APSKAITOS PADALINYJE  
 TRANSPORTO APSKAITOS  
 TRANSPORTO DOKUMENTŲ IR BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO  
 TRANSPORTO EISMAS  
 TRANSPORTO EISMO  
 TRANSPORTO EISMĄ  
 TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS  
 TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS  
 TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETO  
 TRANSPORTO INŽINERIJOS  
 TRANSPORTO IR KITOS TECHNIKOS  
 TRANSPORTO IR RYŠIŲ KLAUSIMAIS  
 TRANSPORTO IR RYŠIŲ  
 TRANSPORTO IŠLAIDAS  
 TRANSPORTO IŠLAIDOS  
 TRANSPORTO IŠLAIDŲ  
 TRANSPORTO KAMŠČIAI  
 TRANSPORTO KORIDORIAUS  
 TRANSPORTO KORIDORIUS  
 TRANSPORTO KORIDORIŲ  
 TRANSPORTO LENGVATŲ  
 TRANSPORTO MINISTRAS  
 TRANSPORTO PASLAUGŲ  
 TRANSPORTO POLICIJOS PUNKTŲ  
 TRANSPORTO PRIEMONĖ NEATITINKA NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ  
 TRANSPORTO PRIEMONE  
 TRANSPORTO PRIEMONEI  
 TRANSPORTO PRIEMONES NUMERUOJAMUOSIUS AGREGATUS  
 TRANSPORTO PRIEMONES VAIRAVO NEBLAIVŪS  
 TRANSPORTO PRIEMONES ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKĄ  
 TRANSPORTO PRIEMONES  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ BEI PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUMERIAI NETELPA Į LANGELĮ  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKAI  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKAMS  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMĄ  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMU  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAGYSČIŲ  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ IR KITŲ ASMENŲ  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ VIDUTINĖS RINKOS KAINOS  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 TRANSPORTO PRIEMONĘ NUMERUOJAMĄJĮ AGREGATĄ  
 TRANSPORTO PRIEMONĘ  
 TRANSPORTO PRIEMONĖ IR JOS PRIKLAUSOMYBĖ  
 TRANSPORTO PRIEMONĖ KURIA PREKĖS ATGABENTOS Į TERMINALĄ  
 TRANSPORTO PRIEMONĖ TURI BŪTI PAŽYMĖTA  
 TRANSPORTO PRIEMONĖ  
 TRANSPORTO PRIEMONĖJE  
 TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS matmenis 
 TRANSPORTO PRIEMONĖMIS  
 TRANSPORTO PRIEMONĖMS  
 TRANSPORTO PRIEMONĖS GEDIMO  
 TRANSPORTO PRIEMONĖS NUMERUOJAMOJO AGREGATO  
 TRANSPORTO PRIEMONĖS REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS  
 TRANSPORTO PRIEMONĖS REGISTRACIJOS LIUDIJIMO TALONAS  
 TRANSPORTO PRIEMONĖS REGISTRACIJOS  
 TRANSPORTO PRIEMONĖS REGISTRAVIMO  
 TRANSPORTO PRIEMONĖS SAVININKAS JO ĮGALIOTAS ASMUO  
 TRANSPORTO PRIEMONĖS SAVININKUI  
 TRANSPORTO PRIEMONĖS  
 TRANSPORTO PRIEMONĖSE  
 TRANSPORTO RYŠIŲ  
 TRANSPORTO SISTEMOS  
 TRANSPORTO SRITYJE  
 TRANSPORTO TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ  
 TRANSPORTO ĮMONĖS  
 TRANSPORTU ARBA KELIŲ RŪŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS  
 TREJIEMS METAMS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 UAB KAUNO KELEIVINIO TRANSPORTO PASLAUGOS  
 UPIŲ TRANSPORTO IR MAŽŲJŲ LAIVŲ  
 UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI KAUNO KELEIVINIO TRANSPORTO PASLAUGOS  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMU  
 VAIRAVO TRANSPORTO PRIEMONES NEBLAIVŪS  
 VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONĘ  
 VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA  
 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS  
 VANDENS TRANSPORTO PRIEMONES  
 VANDENS TRANSPORTO PRIEMONIŲ VIDUTINĖS RINKOS KAINOS  
 VANDENS TRANSPORTO PRIEMONĖS PAVADINIMAS  
 VANDENS TRANSPORTO PRIEMONĖS  
 VANDENS TRANSPORTO VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR SAUGAUS PLAUKIOJIMO inspekcijai 
 VANDENS TRANSPORTO VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR SAUGAUS PLAUKIOJIMO INSPEKCIJOS VIRŠININKAS PARAŠAS VARDO RAIDĖ PAVARDĖ  
 VANDENS TRANSPORTO VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR SAUGAUS PLAUKIOJIMO INSPEKCIJOS  
 VANDENS TRANSPORTO  
 VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO  
 VIENA TRANSPORTO PRIEMONE  
 VIEŠOJO TRANSPORTO  
 VISUOMENINIO TRANSPORTO  
 VISŲ RŪŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR KELEIVIŲ  
 VISŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUMERIAI  
 ATIMANT TEISĘ VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 ŠALIES KURIOJE REGISTRUOTA TRANSPORTO PRIEMONĖ  
 ŠIOS PREKĖS ĮSKAITANT TRANSPORTO PRIEMONES  
 ŠIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS  
 ATĖMIMO TEISĖS PENKERIEMS METAMS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 AUTOMOBILIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS  
 AUTOMOBILIŲ TRANSPORTO VERSLO  
 AUTOMOBILIŲ TRANSPORTO VERSLU  
 AUTOMOBILIŲ TRANSPORTO  
 BENDROVEI KAUNO KELEIVINIO TRANSPORTO PASLAUGOS  
 BENDROVĖ KAUNO KELEIVINIO TRANSPORTO PASLAUGOS  
 BENDROVĖS KAUNO KELEIVINIO TRANSPORTO PASLAUGOS